De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Instructiegroep 4 Ouderkring 16 september 2014

Verwante presentaties


Presentatie over: "Instructiegroep 4 Ouderkring 16 september 2014"— Transcript van de presentatie:

1 Instructiegroep 4 Ouderkring 16 september 2014
Leerkrachten: José van Doorn (ma-di-vr) Marianne Merkx (wo-do) Stagiaire Pabo: Mandy Creutzburg (ma-di)

2 Mededelingen: Verjaardag: Graag van tevoren met de leerkracht afspreken Deze wordt gevierd in de instructiegroep. Bij binnenkomst krijgt het kind een feestbutton op en mag hij/zij 2 leuke activiteiten kiezen voor die dag. De laatste 10 minuten van de ochtend zijn de ouders welkom om het feestje mee te vieren. Graag een kleine, liefst gezonde traktatie Onze groepen 3-4 zoeken nog groepsouders

3 Hoe starten we in de ochtend?
Kinderen gaan zitten op hun vaste plaats Het nagekeken werk ligt op tafel. Ligt het schrift open, dan kun je aan het * zien wat je mag verbeteren Kinderen leggen startspullen op hun tafel Potlood, gum, zelfst.werkblokje. Spullen voor de 1e activiteit Dagplanning bekijken we samen Dit geeft kinderen duidelijkheid en houvast

4 Weektaak Wat is hier op te lezen?
Welke les we behandelen In welke aanpak je de instructie krijgt Wat je kunt doen als je klaar bent met het gewone werk Individuele afspraken en evt. extra begeleiding Wat betekenen de aanpakken op de weektaak? Aanpak 3: Na een korte uitleg/instructie; zelfstandig verder Aanpak 2: Er volgt een langere uitleg/instructie; zelfstandig verder Aanpak 1: Kinderen worden helemaal begeleid door de lkr.

5 Uitleg Vakken Technisch lezen: Estafette Rekenen Taal Begrijpend lezen/Nieuwsbegrip Spelling Schrijven Verkeer

6 Technisch lezen Estafette 4x p/w 45 min
Elke les begint met het flitsten van woorden Doel: Snelheid opvoeren bij woordlezen In deze lessen oefenen we op woordmoeilijkheden om op het einde van de les het verhaal goed en vlot te kunnen lezen Leeskwartier/connect 4x p/w 15 min. Kinderen lezen zelfstandig in eigen tempo in een zelf gekozen leesboek De leerkracht begeleidt een groepje zwakke lezers

7 Rekenen 5x per week 45 min. Automatiseren: Dagelijks vóór aanvang van de les 1 minuut automatiseren met sommen tot 20 (+ en -) Waar ligt de nadruk op in groep 4: Getallenlijn: tellen/doortellen tot 130 Erbij/eraf sommen tot 100 Tientallen+eenheden 8+5=10+3= =10-3= Tientallen+eenheden over tiental =66+8= =15-7=8 Tafels van 1 t/m 10 automatiseren Delen: groepjes maken/eerlijk verdelen Geld: geldsommen €1, €2 en €0,50, €5, €10 en €20 Tijd: hele-, halve-, kwart uren kwartalen/maanden Meten: dm, cm ltr, dl kg (wegen)

8 Taal à 5x per week 45 min. Spreken/luisteren: strategieën aanleren om goed te spreken, te luisteren en gesprekken te voeren Schrijven: Welke soort teksten zijn er (weet- verhaaltekst, gedichten…) Hoe schrijf ik een tekst, de opbouw , titel, onderwerp enz. Taalbeschouwing: Structuur van een zin: vraagteken, punten, korte- lange zinnen Zelfstandig naamwoord: mens, dier, plant (naamwoord) Lidwoorden: de, het, een. Tegenwoordige/verleden tijd Over wie gaat het? (onderwerp) doe-woord = werkwoord Woordenschat: 10 nieuwe woorden – toepassen woorden

9 Begrijpend lezen/Nieuwsbegrip
Na herfstvakantie om de 4 weken een cito-oefenblad begrijpend lezen Vanaf december 1x p/w Nieuwsbegrip Het lesprogramma ‘Nieuwsbegrip” verzorgt elke week een tekst met actueel nieuws. Via een stappenplan leren kinderen een tekst beter te begrijpen. Op het einde volgt altijd een speciale uitzending van jeugdjournaal over het behandelde onderwerp.

10 Spelling 5x per week 30 min. We leren dat je woorden kunt opsplitsen in 3 groepen: 1 Klankwoorden: Hak in klankstukken… zó schrijf je het ook b.v. k-l-o-m-p p-oe-s sch-o p m-ooi g-a-ng k-ie-s r-eu-s 2 Regelwoorden: Je moet een regel toepassen, bijv.: * Hoor je op het einde van een klank een lange klinker, dan schrijf je er maar één (namen, lopen) * Schrijf je een d of t achteraan? Maak het woord langer kran? – kranten paar? – paarden 3 Weetwoorden: Je kunt niet horen welke letter, dus onthouden! Bijv. ei – ij ou – au f~ v~ s~ z~

11 Verkeer: Klaar…over ! 2 à 3x per maand.
Schrijven 2x p/w Nadruk ligt op de hoofdletters schrijven. Verkeer: Klaar…over ! 2 à 3x per maand. Alle kinderen werken aan de computer: spelling, woordenschat, rekenen

12

13 Kijkt u zelf nu maar eens !
Einde van de dag Opruimen We hebben dan meestal nog 5 min. tijd voor de evaluatie of een spelletje Kijkt u zelf nu maar eens !


Download ppt "Instructiegroep 4 Ouderkring 16 september 2014"

Verwante presentaties


Ads door Google