De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Instructie ophangen Defibtech Cab

Verwante presentaties


Presentatie over: "Instructie ophangen Defibtech Cab"— Transcript van de presentatie:

1 Instructie ophangen Defibtech Cab
De juiste opslag van een AED daar red je levens mee.

2 Waarom een geconditioneerde buitenkast voor AED opslag.
De Defibtech AED dient bewaard te worden tussen de 0 ̊en 50 ̊ Celsius en de relatieve vochtigheid tussen de 5 % en 95 % Niet condenserend. De AED wordt bewaard in een bewaartas om deze te beschermen tegen schadelijke UV straling. Indien de kast op het zuiden geplaatst wordt zal er na een warme dag een snelle afkoeling n plaatsvinden waardoor al snel condens optreedt. De thermosstatisch geregelde verwarming i.c.m. de hygrostaat en de fan zullen het vocht snel verdrijven. De thermostaat staat standaard ingeregeld op een minimum temperatuur van 10 ̊Celsius en een maximum temperatuur van 50 ̊Celsius. Bij koude zal de verwarming aanspringen en bij warmte zal de ventilator koelere omgevingslucht aanzuigen om zodoende de temperatuur ontwikkeling in de kast te beheersen. De toegang van de kast geschiedt via een pincode middels een IP69 Piezo toetsenbord welke geschikt is voor bedrijfstemperaturen van -25 ̊tot 85 ̊Celsius. Het toetsenbord is vandalisme bestendig en wordt bij contact helder verlicht middels led verlichting. Het toetsenbord stuurt een elektronisch slot aan welke bij het ingeven van de juiste code opent. Voor de afdichting van de kast zorgt een rubber KSD profiel afkomstig uit de automobiel industrie welke niet vast vriest bij vorst

3 Winter dag: 1.) Dag Max. Temp. 15°C, 90% rel. Vochtigheid (11,5 g/m³) 2.) Nacht Min. Temp. -5°C (3,4 g/m³) Onder 13,5°C rel. Vochtigheid is boven 100% -> Condens water creatie (8,1g/m³) Zomer dag: 3.) Dag Max. Temp. 30°C, 60% rel. Vochtigheid (18,2 g/m³) 4.) Nacht Min. Temp. 10°C (9,4 g/m³) Onder 21,5°C rel. Vochtigheid is boven 100% -> Condens water creatie (8,8 g/m³) Onze kast heeft een inhoud van ca . 60 liter, dat betekend dus Condensvorming van 0,53 ml (1 ml is 20 druppels) dus 10 druppels per dag wat na een week dus 70 drupples zijn die niet verdampen en het effect alleen maar versterken. Bron : Mollier Diagram. 3. 1. 4. Zomer 2. Winter Dit gebeurd er en moet voorkomen worden

4 Alleen verwarming is niet genoeg ook bij andere merken niet
CARDIAC SCIENCE AED's GEBRUIKSAANWIJZING Pagine 13 uit de handleiding. VEILIGHEIDSKWALITEITSNORMEN AFMETINGEN Maat Afmeting Hoogte 8 cm (3,3”) Breedte 27 cm (10,6”) Lengte 31 cm (12,4”) GEWICHT Model Gewicht met batterij en elektroden 9300P 3,20 kg (7,0 lb) WERKING EN CONDITIES BIJ STANDBY-BEDRIJF Atmosfeer Conditie Temperatuur 0 °C tot 50 °C (32 °F tot 122 °F) Luchtvochtigheid 5 % tot 95 % (niet condenserend) Druk 57kPa ( ’) tot 103kPa (-500’) VERZENDINGS- EN TRANSPORTCONDITIES (voor maximaal 1 week) Temperatuur -30 °C tot 65 °C (-22 °F tot 149 °F) AED MODEL 9300P De AED is conform de hoogste veiligheids- en prestatienormen, inclusief elektromagnetische compatibiliteit (EMC),ontwikkeld en gefabriceerd.

5 Plaats de Cab op de juiste hoogte.
Montage hoogte 100 cm Ca.140 cm

6 Maatvoering Defibtech Cab
370 mm Boor diameter 6,5 mm Plug 8 mm Alle bevestigingsmaterialen worden meegeleverd. 315 mm 500 mm 370mm 100 mm 260 mm

7 Maatvoering Defibtech Cab
370 mm De bovenste gaten moeten eerst geboord worden op een hoogte van ca. 180 cm. De onderzijde van de kast hangt dan op een hoogte van ca. 140 cm. De kast nu ophangen aan gemonteerde schroeven en via binnenkant kast de positie onderste schroeven aftekenen. Kast waar van de muur nemen en gaten boren en pluggen insteken. Kast wederom monteren en van binnenuit fixeren. 315 mm 500 mm 370mm 100 mm 260 mm

8 Elektrische gegevens Benodigde spanning is 230/1/50 met aarde, middels een trafo bedraagt de stuurspanning van de verwarming, thermostaat, hygrostaat en ventilator 12 volt. Alle gebruikte elektrische componenten conform DIN norm en dus overal verkrijgbaar. IP 56 rating en dus geschikt voor buitenopstelling. Voor buiten toepassing de juiste kabel toepassen conform regelgeving. Voor installatie de NEN 3140 in acht nemen. Wij adviseren om de buitenkast door een erkend elektricien te laten installeren. Alle door ons geleverde kasten voldoen aan de EMV voorschriften (elektromagnetische verdraagbaarheid) en zijn TüV gekeurd. Medizon kan montage voor u door erkend specialist laten uitvoeren. Medizon service medewerkers zijn gecertificeerd en kunnen jaarlijkse inspectie conform NEN 3140 voor u uitvoeren.

9 NEN 3140 Nederlands Normalisatie Instituut
WETTELIJK KADER   Het werken met of aan elektrotechnische installaties is niet zonder gevaar. In de meeste installaties schuilen risico’s die veelal “onzichtbaar” zijn maar snel kunnen leiden tot brand, productieverlies, letsel of … erger.   De Arbo-wet verplicht de werkgever om beleid te voeren dat erop gericht is de veilige situatie te waarborgen.  Zorg dat het veilig is. Zorg dat het veilig blijft.   De Arbo-wet geeft geen praktische invulling wat een veilige installaties is en hoe het veilig werken moet worden uitgevoerd, maar verwijst naar een aantal normen op dat gebied. De aangewezen normen voor het veilig werken (o.a. NEN 3140) en het realiseren van een veilige installatie (o.a. NEN 1010) geven het “vermoeden van overeenstemming”. Vrij vertaald betekent dit dus, dat hantering van de norm NEN 3140 geen wettelijke verplichting is, maar in de Arbo-wet wel als middel vermeld wordt om aan de wetgeving te voldoen.   Een middel om ervoor te zorgen dat uw installatie tijdens gebruik veilig blijft, is een periodieke inspectie. De werkgever is hier primair voor verantwoordelijk. In de praktijk wordt dit meestal gedelegeerd naar de installatieverantwoordelijke (zie ook onder de kop "Installatieverantwoordelijke"). De NEN 3140 stelt, dat de installatieverantwoordelijke moet bepalen:   Welke installatie of installatieonderdelen geïnspecteerd dienen te worden Welke  inspectietermijn gehanteerd moet worden aan de hand van een risicoanalyse Of gebruik gemaakt kan worden van een steekproef, en zo ja hoe deze bepaald wordt Welke metingen en beproevingen uitgevoerd moeten worden.   Al deze zaken moeten vastgelegd en gedocumenteerd worden. Dus niet alleen hoe een installatie geïnspecteerd wordt, maar ook waarom en in sommige gevallen waarom niet. Niet alleen de arbeidsinspectie maar ook in toenemende mate verzekeringsmaatschappijen en gemeenten kunnen hiernaar vragen.   NEN 3140 In de  NEN 3140 zijn de veiligheidseisen vastgelegd voor het gebruik van elektrische installaties of het werken aan of in de nabijheid van elektrische installaties.

10 Procedure jaarlijkse keuring :
De keuring aan een gereedschap moet aan een bepaald aantal eisen voldoen. In de NEN3140 norm is natuurlijk precies omschreven wat gekeurd en geïnspecteerd moet worden. Aan de hand van deze punten kun je dus een procedure volgen die zorgt dat elk van deze punten nauwkeurig wordt beoordeeld.  Zeker bij elektrisch gereedschap is het mogelijk om diverse keuringspunten door middel van metingen objectief te beoordelen. Echter niet alles is te meten. Een gedeelte van de inspectie zal dus puur visueel moeten gebeuren.  Visuele controle Bij een keuring wordt een apparaat in eerste instantie aan een visuele controle onderworpen. Hierbij wordt een apparaat uitwendig bekeken op eventuele gebreken, er wordt daarbij gelet op: De staat van het aansluitsnoer. De juiste aansluiting van de kabel. De deugdelijke montage van de uitwendige onderdelen. Beschadigingen aan het huis en/of de bedieningsorganen. De conditie van het apparaat: schoon en droog. Meting en beproeving Naast de visuele controle wordt een apparaat doorgemeten met gekalibreerde meetinstrumenten.  Hierbij wordt de weerstand van de eventuele beschermingsleiding (aarding) gemeten, deze moet voldoende laag zijn om een goede beveiliging van de gebruiker te kunnen garanderen.  Verder wordt de isolatieweerstand gemeten tussen de stroomvoerende geleiders in de kabel onderling, en van de stroomvoerende geleiders en de behuizing, waarvoor geldt dat deze voldoende hoog moet zijn.  Ook wordt het arbeidsmiddel beproefd op een deugdelijke werking. Meetapparaat Om een juiste meting van arbeidsmiddelen te kunnen garanderen wordt gebruikgemaakt van een speciaal meetapparaat waarbij de weerstand van de beschermingsleiding met een voldoende hoge stroom wordt gemeten om een juist beeld te krijgen van eventuele onvolkomenheden in de beschermingsleiding.  Dit geldt uiteraard ook voor de isolatieweerstand van de stroomvoerende geleiders in de kabel onderling, en van de stroomvoerende geleiders en de behuizing.  Hiervoor worden binnen ons bedrijf de apparaten van Fluke gebruikt. Deze apparaten bieden de mogelijkheid om naast de al genoemde metingen, ook een mogelijke lekstroom te meten. Ook biedt dit meetapparaat de mogelijkheid het arbeidsmiddel te beproeven en daarbij gelijktijdig de opgenomen stroom en het werkelijke en blind vermogen te meten.  Al de gemeten gegevens worden door het meetapparaat opgeslagen om later gebruikt te kunnen worden voor de rapportage. Zoals u op onderstaande afbeelding kunt zien, wordt er meteen een strook uitgeprint met de relevante gegevens van de test. Deze gegevens kunnen ook via een verbinding rechtstreeks in de computer worden opgeslagen zodat wij steeds de historie van een gereedschap kunnen terughalen. In het hoofdstuk over de rapportage kunt u lezen welke gegevens gerapporteerd worden.

11 De binnenzijde van de Conditioned Cab met sleutel.

12 Hoe elektra aan te sluiten.
1.Geel groen is aarde 2. Blauw 3. Bruin Met schroevendraaier in vierkant openen en bewuste draad in ronde gat steken Juiste kabel selecteren en door wartel voeren

13 Instelling Thermostaat en Hygrostaat.
Instellen op 80 % Instellen op 10 graden Instellen op 50 graden Juiste kabel selecteren en door wartel voeren

14 De hartveilig wonen configuratie

15 De binnenzijde van de Conditioned Cab met pin.
230/1/50 met aarde Elektronisch slot wordt middels pincode vrijgegeven kast altijd helder verlicht met LED strip (bij stroomstoring gaat kast open)

16 Pincode instellen Gebruik wordt gemaakt van een Piezo toetsenbord met een zeer hoge IP rating. De basis pincode af fabriek is 1111 # Om de pincode te wijzigen toets 1111 * nieuwe 4 cijfer code * Om te openen toets Nieuwe code # Om te sluiten weer nieuwe code # Bij het aanraken van het toetsenbord wordt het bord verlicht.

17 Pincode resetten naar origineel 1111


Download ppt "Instructie ophangen Defibtech Cab"

Verwante presentaties


Ads door Google