De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Basisveiligheid B-VCA V0.4 Module 71 Wat u voor B-VCA moet weten: •Wat is elektriciteit? •De risico’s en gevaren van elektriciteit •Stroomdoorgang •Weerstand.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Basisveiligheid B-VCA V0.4 Module 71 Wat u voor B-VCA moet weten: •Wat is elektriciteit? •De risico’s en gevaren van elektriciteit •Stroomdoorgang •Weerstand."— Transcript van de presentatie:

1 Basisveiligheid B-VCA V0.4 Module 71 Wat u voor B-VCA moet weten: •Wat is elektriciteit? •De risico’s en gevaren van elektriciteit •Stroomdoorgang •Weerstand •Vuurverschijnselen •Statische elektriciteit •Beschermingsmaat- regelen •niet: Wet van Ohm •wel: werking van dit veiligheidsprincipe •niet: de normen •niet: bouwelektra (wel voor de praktijk) •wel: werking van aarding •wel: verschil tussen aardlekschakelaar en zekering •wel: bevoegheden en vakbekwaamheden

2 Basisveiligheid B-VCA V0.4 Module 72 Elektriciteit op het werk •Elektriciteit => energiebron •Elektriciteit=>gevarenbron •Elektriciteit=>geeft: weerstand spanning •Elektriciteit=>aandachtspunten de risico’s het omgaan er mee

3 Basisveiligheid B-VCA V0.4 Module 73 Elektra -1 •Spanning De spanning wordt uitgedrukt in Volt (V). Er zijn globaal vier soorten spanning: 1. extra lage spanning: 12 tot 24V., bijvoorbeeld voor speelgoed (ELV) en een maximum van ≤ wisselspanning 50V (en ≤ gelijkspanning 120V) 2. laagspanning: alle spanningen ≥ 50V tot aan 660V (LV) 3. middenspanning: alle spanningen tot aan 10.000V 4. hoogspanning:alle spanningen boven 10.000V tot meer dan 100.000V Verder kennen wij nog: VEILIGE SPANNING Volt (V) Wat druk is voor water, is spanning voor elektriciteit Spanning

4 Basisveiligheid B-VCA V0.4 Module 74 Elektra - 2 •Stroomsterkte (I)•Weerstand (R) Ampère (A ) De hoeveelheid elektriciteit die ergens door kan worden gestuurd Stroomsterkte Stoormsterkte is de hoe- veelheid elektriciteit dat door een kabel (of gelei- der kan worden gestuurd Ohm (Ω) De weerstand hangt af van: lengte, dikte en aard van geleider Weerstand Bij het lopen door die kabel ondervindt elektriciteit weerstand. Weerstand levert ook energie (warmte)

5 Basisveiligheid B-VCA V0.4 Module 75 Elektra - 3 •Vermogen (P) Heeft met veiligheid niets te maken. Staat alleen voor het verbruik. •Wel voor uw veiligheid: Veilige spanning is 50 Volt wisselspanning 120 Volt gelijkspanning Watt (W) De hoeveelheid gebruikte elektriciteit door bijv. een apparaat Vermogen Maar is dit wel een veilige spanning?

6 Basisveiligheid B-VCA V0.4 Module 76 Dat kunnen wij berekenen met de Wet van Ohm •Voltage is in principe niet belangrijk. Je kunt veilig 10.000 Volt krijgen als……….. •het Ampèrage maar laag genoeg is. U (Volt) •I (Ampère)= ------ R (Weerstand) Voorbeeld berekening stroomdoorgang door lichaam: Onze huidweerstand is normaal 2.000 Ώ, 230V : 2.000 Ώ = 0,0115A = 15,3 mA als het nat is dan is deze veel lager bijvoorbeeld: 230V : 1.000 Ώ = 0,230A = 230 mA

7 Basisveiligheid B-VCA V0.4 Module 77 Elektrocutietabel StroomsterkteGevolgenUithoudingstijd 0,2 ~2 mAvoelbaar, vanaf 2mA:kramponbepaald 7 ~15 mAsterke krampverschijnselen 10mA: loslaten kost inspanning onbepaald 15 mAloslaten niet meer mogelijk15 seconden 20 mAHevige pijn + ademhalingsproblemen 10 seconden 30 mAOndragelijke pijn, verstikking1 seconde 100 mADodelijke elktrocutieonmiddelijk

8 Basisveiligheid B-VCA V0.4 Module 78 Wat zijn de risico’s en gevaren? Wacht EFFE een minuutje. Dan sta ik u zo meteen te woord.

9 Basisveiligheid B-VCA V0.4 Module 79 Risico’s van elektriciteit •Bij het ONZORGVULDIG omgaan met elektriciteit zijn de risico’s: •oplopen van een schok door stroomdoorgang •brandwonden door de hitte en vuurverschijnselen •uitbreken van brand door een vlamboog •ongevallen in 2e instantie

10 Basisveiligheid B-VCA V0.4 Module 710 Hoe ons beschermen tegen de gevaren: •Aanraken van delen die stroom voeren •in de grond liggende middenspanningskabel •elektrische leiding van tram of trein •Delen die door een defect onder spanning staan •kapotte kabel van een haspel •dubbel geïsoleerd elektrisch gereedschap dat geaard is •Elektromagnetische velden •GSM-masten en ook de GSM-etjes •EM-velden van middenspanningskabels

11 Basisveiligheid B-VCA V0.4 Module 711 Gevolgen afhankelijk van: •Stroomsterkte •Wet van Ohm •Spanning •Lichaamsweerstand •Hoe kunt u de weerstand beïnvloeden? •De weg die de stroom door het lichaam neemt •De lichamelijke conditie •Omgevingsfactoren •Bijvoorbeeld vochtige werkomstandigheden Grensstroomsterkte: max. 30 mA gedurende maximaal 0,2 seconden

12 Basisveiligheid B-VCA V0.4 Module 712 Risico’s van elektriciteit beheersen •Bronaanpak –veilige apparatuur –goed onderhoud –goede constructie •Bron afschermen –veiligheidsschakelaars / spanningsdeken op rek •Mens beschermen –goede apparatuur gebruiken –goede reparaties (laten) uitvoeren, keuring Nen3140 –geïsoleerde schoenen/laarzen –vakbekwaamheid

13 Basisveiligheid B-VCA V0.4 Module 713 Vakbekwaamheid = veiligheid van personen Elektrotechnisch personeel •Laagspanningsdeskundi ge •Ploegleider •Bevoegd persoon Deze mogen elektrotechnisch werk uitvoeren •Voldoende onderricht persoon ( zgn. Vopper) Mag eenvoudig elektrotech- nisch werk uitvoeren Niet-elektrotechnisch personeel •Leek (= ongeschoold) Mag geen elektrotechnisch werk uitvoeren! De Aw (art. 8) stelt eisen aan de vakbekwaamheden om taken te kunnen/mogen uitvoeren. De NEN 1010 omschrijft dit: OK. Zet het elektra maar aan!

14 Basisveiligheid B-VCA V0.4 Module 714 Aardlekschakelaar en smeltveiligheid •Aardlekschakelaars dienen ter beveiliging van personen •Smeltzekeringen dienen ter beveiliging van installaties

15 Basisveiligheid B-VCA V0.4 Module 715 Veiligheid appartuur in ruimten


Download ppt "Basisveiligheid B-VCA V0.4 Module 71 Wat u voor B-VCA moet weten: •Wat is elektriciteit? •De risico’s en gevaren van elektriciteit •Stroomdoorgang •Weerstand."

Verwante presentaties


Ads door Google