De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Menu Mind Us Onder het mom van “U vraagt wij draaien” verzorgt Mind Us o.a. de volgende onderdelen: Schaduwdraaien Communicatietrainingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Menu Mind Us Onder het mom van “U vraagt wij draaien” verzorgt Mind Us o.a. de volgende onderdelen: Schaduwdraaien Communicatietrainingen."— Transcript van de presentatie:

1 Menu Mind Us Onder het mom van “U vraagt wij draaien” verzorgt Mind Us o.a. de volgende onderdelen: Schaduwdraaien Communicatietrainingen

2 Schaduw-draaien Mind Us Voorwoord INCLUSIE
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) veronderstelt dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Maar hoe vanzelfsprekend is dat en dan vooral voor mensen met een beperking? Mensen met een beperking wonen steeds vaker in de wijk. De verbinding van deze groep mensen met de wijk komt nauwelijks tot stand. Als we willen werken aan inclusie, zullen de werkwijzen onder de loep genomen moeten worden, zal meer, waar mogelijk en wenselijk, vanuit cliënt-perspectief gewerkt moeten worden Bij schaduwdraaien worden werknemers aan een ervaringsdeskundige gekoppeld. INCLUSIE Terug naar menu

3 Schaduw-draaien Mind Us
Schaduwdraaien houdt in een deelnemer (werknemer) vergezellen voor een periode van een halve of een hele dag. De deelnemer: Wordt geobserveerd door de schaduw-draaier. Geeft de schaduw-draaier een beleving van iemands dagelijks werk. Wordt gekoppeld aan iemand met dezelfde doelstellingen Schaduwdraaien Terug naar menu

4 Schaduw-draaien Mind Us Doel:
De deelnemer beter leren omgaan met bepaalde situaties en het uitwisselen van kennis. Dit gebaseerd op wederzijds vertrouwen. De organisatie inzicht te geven in de knelpunten op de werkvloer en het functioneren van de deelnemers. Het inlevingsvermogen van de deelnemer vergroten. De cliënt wordt serieuzer genomen. Verhogen van de mate van inclusie van de cliënt. Deelnemer Organisatie Cliënt Terug naar menu

5 Schaduw-draaien Mind Us
Kennismaking met bespreking dagindeling en leerdoelen 1e observatieperiode 1e evaluatie van tips en tops m.b.t. leerdoelen 2e observatieperiode 2e evaluatie van tips en tops m.b.t. leerdoelen Afronding of verdere planning van acties en leerdoelen en leerproces Vraag na gesprek aan de cliënt: Hoe vond je het gesprek? Acties Terug naar menu

6 Schaduw-draaien Mind Us Resultaat De deelnemer:
functioneert na deze dag beter zit lekkerder in zijn vel heeft meer zelfvertrouwen kan beter zijn doelen bepalen straalt dit ook uit naar de mensen met wie hij direct en indirect samenwerkt De organisatie: krijgt inzicht in het functioneren van de deelnemers krijgt te maken met een beter gemotiveerde deelnemer De cliënt: krijgt te maken met een beter gemotiveerde contactpersoon wordt serieuzer genomen door een beter inlevingsvermogen van de deelnemer wordt aangemoedigd te werken aan een verhoogde staat van inclusie Deelnemer Organisatie Cliënt Terug naar menu

7 Schaduw-draaien Mind Us Stap 1 Er wordt een werknemer geselecteerd
Schaduw-draaier en werknemer worden met elkaar in contact gebracht Stap 3 Er wordt een dag afgesproken Terug naar menu

8 Schaduw-draaien Mind Us Wat is je motivatie om mij te vragen?
Zijn er gesprekken waarbij je je ongemakkelijk voelt? Hoe zien die er uit? Wat is naar jouw mening het resultaat tot nog toe m.b.t. inclusie van de cliënt? Voorbeschouwing Reflectie Zijn er bepaalde dingen waar je tegenaan loopt? Keren die regelmatig terug? Herken je hierin patronen? Welke? Wat zijn voor jou de 2 tot 3 belangrijkste tips die we vandaag besproken hebben? Wat zijn voor jou de 2 tot 3 belangrijkste tops die we vandaag besproken hebben? Wat betekent dat voor jouw werk? Wat was een interventie die de koers wijzigde? Wat was een interventie die mislukte? Waren er momenten dat je je ongemakkelijk voelde? Waarom? Waren er momenten dat je je geïnspireerd voelde? Waarom? Welke andere dingen vielen je aan jezelf op? Hoe kan dit helpen met het verhogen van de staat van inclusie van de cliënt? Zijn er nog andere zaken die ter sprake moeten komen, of die we vergeten zijn? Hoe vond je het vandaag? Terug naar menu

9 Schaduw-draaien Mind Us
Individuele rapportage Om het maximale effect van schaduwdraaien te verkrijgen, wordt niet op individuele basis gerapporteerd. Er wordt wel na 14 dagen een rapportageformulier ingevuld voor latere verwerking. Deze vindt u in de volgende dia. Eind-/tussen- rapport Rapportage over een periode schaduwdraaien Ranglijst organisatorische knelpunten Top 3 van tips en tops (geanonimiseerd) Belevingen van de cliënten Percentage van deelnemers die na schaduwdraaien beter functioneren lekkerder in hun vel zitten meer zelfvertrouwen hebben beter zijn / haar doelen kan bepalen Het schaduwdraaien als zinvol hebben ervaren Terug naar menu

10 Schaduw-draaien Mind Us Rapportage formulier
Zijn er bepaalde dingen waar je tegenaan loopt en regelmatig terugkeren? Welke zijn dat? Wat zijn voor jou de 2 tot 3 belangrijkste tips die we besproken hebben? Wat zijn voor jou de 2 tot 3 belangrijkste tops die we besproken hebben? Is er naar jouw mening na schaduwdraaien een verhoogde kans dat de cliënt een verhoogde staat van inclusie verkrijgt? Ja/nee Na schaduwdraaien functioneer je beter. Ja/nee zit je lekkerder in je vel. Ja/nee heb je meer zelfvertrouwen. Ja/nee kun je beter je doelen bepalen. Ja/nee Ik vind schaduwdraaien wel/niet zinvol omdat… Terug naar menu

11 Communicatietrainingen Mind Us
Voorwoord Hoe snel heb je een conflict? Ligt het aan jezelf of doet de ander moeilijk? Of ligt het alleen maar aan de manier van communiceren? Hoe snel verandert een vergadering in een “kippenhok” ? Ligt het aan de voorzitter of alleen maar aan de manier van communiceren? Hoe snel ben je “verkeerd verbonden” en lopen telefoongesprekken niet als gepland? Ligt het aan de beller, of alleen maar aan de manier van communiceren? Mind Us verzorgt de volgende trainingen: Conflicthantering Vergadertechnieken Telefoonbeantwoording Terug naar menu

12 Communicatietrainingen Mind Us
Conflicthantering Betere communicatie betekent minder conflicten Betere communicatie kan leiden tot het oplossen van conflicten Waaruit bestaat dan die betere communicatie? Resultaat = kennis x acceptatie Het begint met luisteren Daarna begrip tonen Samen een oplossing zoeken die voor beide partijen acceptabel is. Indien mogelijk een win-win situatie creëren of anders 50%/50%. Soms is de situatie onveranderlijk, blijft het conflict bestaan. Hoe gaan we hier dan mee om? Dit alles leert men in de cursus conflicthantering. Terug naar menu

13 Communicatietrainingen Mind Us
Vergadertechnieken Betere communicatie betekent beter lopende vergaderingen Waaruit bestaat dan die betere communicatie? Vergadertechnieken is een cursus voor elke deelnemer aan vergaderingen. Doel is het beter laten verlopen van de vergaderingen. Met beter wordt bedoeld: Efficiënter Resultaatgerichter (ook voor verkennende vergaderingen) Deelnemers lopen na afloop weg met een tevreden gevoel (over het verloop van de vergadering) Terug naar menu

14 Communicatietrainingen Mind Us
Telefoonbeantwoording Betere communicatie betekent beter lopende telefoongesprekken. Waaruit bestaat dan die betere communicatie? Wij bieden speciale trainingen aan aan zorginstellingen die medewerkers in dienst hebben die veel met verbale agressie te maken hebben. Doel is het beter laten verlopen van de telefoongesprekken en agressie terug te dringen. Met beter wordt bedoeld: Vooraf zijn de doelen van het gesprek duidelijk gesteld Alle relevante informatie wordt genoteerd Degene die de telefoon aanneemt is vriendelijk, persoonlijk betrokken. Deelnemers hebben na afloop een tevreden gevoel over het verloop van het gesprek Terug naar menu


Download ppt "Menu Mind Us Onder het mom van “U vraagt wij draaien” verzorgt Mind Us o.a. de volgende onderdelen: Schaduwdraaien Communicatietrainingen."

Verwante presentaties


Ads door Google