De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Standaard PreFill eFormulieren met SIMgroep en Centric; dienstverlening aan burgers en bedrijven op een hoger niveau 22 sept 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Standaard PreFill eFormulieren met SIMgroep en Centric; dienstverlening aan burgers en bedrijven op een hoger niveau 22 sept 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Standaard PreFill eFormulieren met SIMgroep en Centric; dienstverlening aan burgers en bedrijven op een hoger niveau 22 sept 2015

2 Inhoud Doel webinarWinstpakkers – context Functionaliteiten applicatie en koppelingPraktijkervaringProject en OpdrachtgeverschapVraag en antwoord

3 Inzichtelijk maken wat de voordelen van standaarden zijn en hoe u aan de slag kunt. Creëren commitment op het gebruik van standaarden Beschrijven hoe de standaardkoppeling in praktijk functioneert U de handvaten bieden om direct aan de slag te gaan met PreFill eFormulieren Wat kan ik met deze koppeling? Hoe kan ik direct aan de slag? 3 Doel webinar

4 Context standaardisatie Standaardisatie koppelvlakken De Winstpakkers -Betalen en Invorderen -Documentcreatie -WOZ-Berichtenbox -PreFill eFormulieren -Wabo-BAG -Zaak –en Documentservices

5 Nut en noodzaak Voor burger en bedrijf –Betere dienstverlening –Persoonlijke dienstverlening –Niet naar de bekende weg vragen Voor lokale overheden –Beheersing van de kosten –Vrijheid om over te stappen –Bewezen compliancy –Gegevens direct uit de bron –Altijd via de Servicebus: single point of contact Voor leveranciers –Beheersing van de kosten –Bewezen compliancy –Makkelijker aansluiten –Groter bereik 5

6 Functionaliteit applicatie en koppeling Definitie van een Gegevensmagazijn: “Systeem voor opslag van gemeentelijke basisgegevens, bij voorkeur conform het RSGB” Definitie referentiecomponent e-Formulieren: “Systeem voor de ondersteuning van het publiceren, ontwerpen, bouwen en beheren van e-Formulieren” Standaard PreFill eFormulieren: -GEMMA Architectuurplaat -Rollen en referentiecomponenten -Services -Wat doet het in de praktijk? 6

7 Frontoffice Gemeentelijke Service Bus Zaaksysteem MidofficeBackoffice (TSA) GEMMA architectuur – PreFill eFormulieren KCS SIMform Persoonlijke Internet Pagina GBA (Klant) Gegevens- magazijn Centric DMS Domeinapplic aties Digikoppeling en overige aansluittechnieken Landelijke voorzieningen FrontofficeGenerieke externe informatie Landelijke basisregistratie sGBA-V DigID eHerkenning NHR MijnOverheid

8 Rollen en referentiecomponenten 8 Gegevensmagazijn: Systeem voor opslag van gemeentelijke basisgegevens, bij voorkeur conform het RSGB Gemeentelijke servicebus: Systeem voor het routeren van berichten. eFormulieren: Digitaal loket met formulieren waar na inlog met DigiD of eHerkenning toegang toe wordt verkregen. Consumer Provider één standaard authentieke gegevens

9 Om welke gegevens gaat het? 1.natuurlijkPersoon: bijvoorbeeld voornamen, geslachtsnaam, geboortedatum, postcode en huisnummer 2.gezinssituatieOpAdresAanvrager: bijvoorbeeld geslachtsnaam partner, geboortedatum partner en BSN partner en kinderen 3.KinderenVanAanvrager: bijvoorbeeld voornamen kind, geslachtsaanduiding kind en geboortedatum kind 4.Vestiging: bijvoorbeeld vestigingsnummer, handelsnaam, gegevens bezoekadres 9

10 In de praktijk Prefill formulieren –Basis: gegevens van de aanvrager –Contactformulier –Vergunningen –Subsidies Intelligente formulieren –Is de aanvrager een inwoner? –Is de aanvrager oud genoeg? –Verhuizen: wie mag er mee? –Uittreksels: voor wie? Persoonlijke internetpagina –Gegevens tonen 10

11 Met een gemeentelijke service bus 11 SIMform SIMsettings SIMsatellite Gemeentelijke service bus

12 Praktijktoelichting Centric prefill services 12 Altijd de juiste prefill via de Centric prefill services Burgers –GBA –GBA-V Bedrijven –GBA –NHR

13 Prefill functionaliteit toevoegen aan een eFormulier 13

14 Prefill functionaliteit toevoegen aan een eFormulier 14

15 Het belang van StUF BG 15

16 Het belang van groepen 16

17 Het gemak voor de indiener 17

18 Het gemak voor de indiener 18

19 Het gemak voor de indiener 19

20 Het gemak voor de indiener 20

21 21

22 Frontoffice Gemeentelijke Service Bus Zaaksysteem MidofficeBackoffice (TSA) GEMMA architectuur – Documentcreatieservices KCS SIMform Persoonlijke Internet Pagina GBA (Klant) Gegevens- magazijn (Klant) DMS Domeinapplic aties Digikoppeling en overige aansluittechnieken Landelijke voorzieningen FrontofficeGenerieke externe informatie Landelijke basisregistratie sGBA-V DigID eHerkenning NHR MijnOverheid

23 Stappenplan inbouwen koppelingen Aanschaf componenten –Inwisselen bestaande functionaliteit –Extra functionaliteit: prefill bedrijfsgegevens Controle systeem; technisch en functioneel Functionele inrichting Implementatie testen In productie 23

24 Prijsindicatie PreFill eFormulieren Centric: –Gegevensmagazijn en GBA-V only klanten: »Lokale variant: eenmalig 10 ct. p/inw exclusief dienstverlening en onderhoud »Cloudvariant: 1,65 ct. p/inw. p/maand –Zaaksysteem klanten »Besloten in opdracht release 3.2. (prijs=klantafhankelijk) SIMform: »Vaste kosten: 600,- p/j »Variabele kosten: 2 ct p/inw. p/j extra (t.o.v. Huidige PreFill) »Eenmalige kosten: 2350,- 24

25 Opdrachtgeverschap Hoe weet je dat je koppelt via de standaard? 1.Welke applicaties worden in welke rol gekoppeld? 2.Welke services moet iedere referentiecomponent/rol ondersteunen? 3.Zijn per applicatie de juiste testscenario’s uitgevoerd? 4.Is het juiste compliancyrapport beschikbaar op de softwarecatalogus?

26 Stap 1: Welke applicatie vervult welke referentiecomponent of rol? 26 Welke pakketten met welke versienummers worden gebruikt in uw gemeente? eFormulieren Leverancier: Pakket: Versie: Gegevensmagazijn Leverancier: Pakket: Versie: Gemeentelijke servicebus Leverancier:Pakket:Versie:

27 Stap 2. Services per referentiecomponent 27 De referentiecomponenten (eFormulieren (C), gegevensmagazijn (P) of servicebus (P) dienen de volgende services te ondersteunen: 1.NatuurlijkPersoon Opvragen actuele gegevens van een natuurlijk persoon 2.gezinssituatieOpAdresAanvrager: Opvragen meest actuele gezinssituatie van een persoon ten bate van het voorinvullen op een eFormulier waar deze gezinssituatie van belang is (bv. voor een verhuizing) 3.KinderenVanAanvrager: Het opvragen van de gegevens van de kinderen van een ouder. 4.Vestiging: De vestiging service biedt de mogelijkheid voor StUF service consumers om de gegevens van een organisatie, zoals die in de basisregistratie NHR (Handelsregister) zijn vastgelegd op te vragen door middel van een request / response interactie behorende bij deze vrije berichten.

28 Stap 3: Zijn per applicatie de juiste testscenario’s uitgevoerd? 28

29 Inzicht in compliancy leveranciers 1.Locatie : http://www.softwarecatalogus.nlhttp://www.softwarecatalogus.nl 2.Selecteer gewenste standaard 3.Selecteer gewenste leverancier 4.Bekijk testrapportage SIMform: https://www.softwarecatalogus.nl/pakket/simform-0 https://www.softwarecatalogus.nl/pakket/simform-0 Conductor: https://www.softwarecatalogus.nl/pakket/conductor https://www.softwarecatalogus.nl/pakket/conductor Stap 4: Is het juiste compliancyrapport beschikbaar op de softwarecatalogus? 29

30 Koppelingen voor Prefill eFormulieren Gegevensmagazijn Centric –Conductor versie 3.2, 3.3 –Gegevensmagazijn 3.2 en 3.3 Vicrea –Neuron gegevensmagazijn 3.0 Digitaal loket Kodision –TriplEforms versie 3.5 en 4.0 SIM-Groep –SIMForm 2015.x 30 Match: laat het ons weten en KING kan ondersteunen Geen match: laat het ons weten en we nemen contact op met leverancier

31 Samenvatting PreFill e-Formulieren Baten PreFill e-Formulieren Minder fouten Tijdswinst Efficiëntere, snellere dienstverlening door geautomatiseerd invullen van gegevens Voorkomt opnieuw controleren van reeds bekende gegevens Niet meer afhankelijk van maatwerk van leveranciers Bevordert kwaliteit basis- en kernregistraties 31

32 Vraag en antwoord! J.gudde@simgroep.nl Etienne.duchateau@kinggemeenten.nl Rene.martinot@centric.eu Sander.bakker@kinggemeenten.nl


Download ppt "Standaard PreFill eFormulieren met SIMgroep en Centric; dienstverlening aan burgers en bedrijven op een hoger niveau 22 sept 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google