De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Standaard PreFill eFormulieren met SIMgroep en Centric; dienstverlening aan burgers en bedrijven op een hoger niveau 22 sept 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Standaard PreFill eFormulieren met SIMgroep en Centric; dienstverlening aan burgers en bedrijven op een hoger niveau 22 sept 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Standaard PreFill eFormulieren met SIMgroep en Centric; dienstverlening aan burgers en bedrijven op een hoger niveau 22 sept 2015

2 Inhoud Doel webinar Winstpakkers – context
Functionaliteiten applicatie en koppeling Praktijkervaring Project en Opdrachtgeverschap Vraag en antwoord

3 Doel webinar Inzichtelijk maken wat de voordelen van standaarden zijn en hoe u aan de slag kunt. Creëren commitment op het gebruik van standaarden Beschrijven hoe de standaardkoppeling in praktijk functioneert U de handvaten bieden om direct aan de slag te gaan met PreFill eFormulieren Wat kan ik met deze koppeling? Hoe kan ik direct aan de slag?

4 Context standaardisatie
Standaardisatie koppelvlakken De Winstpakkers Betalen en Invorderen Documentcreatie WOZ-Berichtenbox PreFill eFormulieren Wabo-BAG Zaak –en Documentservices

5 Nut en noodzaak Voor burger en bedrijf Voor lokale overheden
Betere dienstverlening Persoonlijke dienstverlening Niet naar de bekende weg vragen Voor lokale overheden Beheersing van de kosten Vrijheid om over te stappen Bewezen compliancy Gegevens direct uit de bron Altijd via de Servicebus: single point of contact Voor leveranciers Makkelijker aansluiten Groter bereik

6 Functionaliteit applicatie en koppeling
Definitie van een Gegevensmagazijn: “Systeem voor opslag van gemeentelijke basisgegevens, bij voorkeur conform het RSGB” Definitie referentiecomponent e-Formulieren: “Systeem voor de ondersteuning van het publiceren, ontwerpen, bouwen en beheren van e-Formulieren” Standaard PreFill eFormulieren: GEMMA Architectuurplaat Rollen en referentiecomponenten Services Wat doet het in de praktijk?

7 GEMMA architectuur – PreFill eFormulieren
Frontoffice Midoffice Backoffice (TSA) SIMform DMS Zaaksysteem Domeinapplicaties KCS Persoonlijke Internet Pagina Gegevens- magazijn Centric GBA (Klant) Gemeentelijke Service Bus Digikoppeling en overige aansluittechnieken Landelijke voorzieningen MijnOverheid DigID Landelijke basisregistratiesGBA-V NHR eHerkenning Frontoffice Generieke externe informatie

8 Rollen en referentiecomponenten
eFormulieren: Digitaal loket met formulieren waar na inlog met DigiD of eHerkenning toegang toe wordt verkregen. Consumer één standaard Provider authentieke gegevens Gegevensmagazijn: Systeem voor opslag van gemeentelijke basisgegevens, bij voorkeur conform het RSGB Gemeentelijke servicebus: Systeem voor het routeren van berichten.

9 Om welke gegevens gaat het?
natuurlijkPersoon: bijvoorbeeld voornamen, geslachtsnaam, geboortedatum, postcode en huisnummer gezinssituatieOpAdresAanvrager: bijvoorbeeld geslachtsnaam partner, geboortedatum partner en BSN partner en kinderen KinderenVanAanvrager: bijvoorbeeld voornamen kind, geslachtsaanduiding kind en geboortedatum kind Vestiging: bijvoorbeeld vestigingsnummer, handelsnaam, gegevens bezoekadres

10 In de praktijk Prefill formulieren Intelligente formulieren
Basis: gegevens van de aanvrager Contactformulier Vergunningen Subsidies Intelligente formulieren Is de aanvrager een inwoner? Is de aanvrager oud genoeg? Verhuizen: wie mag er mee? Uittreksels: voor wie? Persoonlijke internetpagina Gegevens tonen

11 Met een gemeentelijke service bus
SIMsettings SIMform SIMsatellite

12 Praktijktoelichting Centric prefill services
Altijd de juiste prefill via de Centric prefill services Burgers GBA GBA-V Bedrijven NHR Het proces Een burger gaat naar de gemeentelijke website en kiest voor een e-Formulier voor het aanvragen van een product of dienst. Nadat de burger zich bekend maakt met DigiD stuurt de frontoffice applicatie een bericht conform de KING standaard prefill services naar de Centric Prefill services. De Centric prefill services zien aan het bericht of het gaat om een binnengemeentelijk persoon, een buiten-gemeentelijk persoon of een bedrijf. De Centric prefill services routeren en transleren het bericht respectievelijk naar Key2Datadistributie, Key2GBA-V of een vertaalcomponent voor het NHR. Indien Key2Datadistributie geen antwoord geeft wordt het verzoek alsnog gerouteerd naar Key2GBA-V. Indien uw gemeente geen gebruikmaakt van Key2Datadistributie en/of Key2GBA-V maar van een gelijksoortige oplossing, dan is dat geen probleem. Met behulp van standaarden zoals StUF-BG communiceren de Centric Prefill Services ook met uw oplossingen.

13 Prefill functionaliteit toevoegen aan een eFormulier

14 Prefill functionaliteit toevoegen aan een eFormulier

15 Het belang van StUF BG

16 Het belang van groepen

17 Het gemak voor de indiener

18 Het gemak voor de indiener

19 Het gemak voor de indiener

20 Het gemak voor de indiener

21 Pauze voor behandelen van vragen

22 GEMMA architectuur – Documentcreatieservices
Frontoffice Midoffice Backoffice (TSA) SIMform DMS Zaaksysteem Domeinapplicaties KCS Persoonlijke Internet Pagina Gegevens- magazijn (Klant) GBA (Klant) Gemeentelijke Service Bus Digikoppeling en overige aansluittechnieken Landelijke voorzieningen MijnOverheid DigID Landelijke basisregistratiesGBA-V NHR eHerkenning Frontoffice Generieke externe informatie

23 Stappenplan inbouwen koppelingen
Aanschaf componenten Inwisselen bestaande functionaliteit Extra functionaliteit: prefill bedrijfsgegevens Controle systeem; technisch en functioneel Functionele inrichting Implementatie testen In productie

24 Prijsindicatie PreFill eFormulieren
Centric: Gegevensmagazijn en GBA-V only klanten: Lokale variant: eenmalig 10 ct. p/inw exclusief dienstverlening en onderhoud Cloudvariant: 1,65 ct. p/inw. p/maand Zaaksysteem klanten Besloten in opdracht release 3.2. (prijs=klantafhankelijk) SIMform: Vaste kosten: 600,- p/j Variabele kosten: 2 ct p/inw. p/j extra (t.o.v. Huidige PreFill) Eenmalige kosten: 2350,-

25 Opdrachtgeverschap Hoe weet je dat je koppelt via de standaard?
Welke applicaties worden in welke rol gekoppeld? Welke services moet iedere referentiecomponent/rol ondersteunen? Zijn per applicatie de juiste testscenario’s uitgevoerd? Is het juiste compliancyrapport beschikbaar op de softwarecatalogus?

26 Stap 1: Welke applicatie vervult welke referentiecomponent of rol?
Welke pakketten met welke versienummers worden gebruikt in uw gemeente? eFormulieren Leverancier: Pakket: Versie: Gegevensmagazijn Gemeentelijke servicebus Leverancier: Pakket: Versie:

27 Stap 2. Services per referentiecomponent
De referentiecomponenten (eFormulieren (C), gegevensmagazijn (P) of servicebus (P) dienen de volgende services te ondersteunen: NatuurlijkPersoon Opvragen actuele gegevens van een natuurlijk persoon gezinssituatieOpAdresAanvrager: Opvragen meest actuele gezinssituatie van een persoon ten bate van het voorinvullen op een eFormulier waar deze gezinssituatie van belang is (bv. voor een verhuizing) KinderenVanAanvrager: Het opvragen van de gegevens van de kinderen van een ouder. Vestiging: De vestiging service biedt de mogelijkheid voor StUF service consumers om de gegevens van een organisatie, zoals die in de basisregistratie NHR (Handelsregister) zijn vastgelegd op te vragen door middel van een request / response interactie behorende bij deze vrije berichten.

28 Stap 3: Zijn per applicatie de juiste testscenario’s uitgevoerd?

29 Stap 4: Is het juiste compliancyrapport beschikbaar op de softwarecatalogus?
Inzicht in compliancy leveranciers Locatie : Selecteer gewenste standaard Selecteer gewenste leverancier Bekijk testrapportage SIMform: https://www.softwarecatalogus.nl/pakket/simform-0 Conductor: https://www.softwarecatalogus.nl/pakket/conductor

30 Koppelingen voor Prefill eFormulieren
Gegevensmagazijn Digitaal loket Centric Conductor versie 3.2, 3.3 Gegevensmagazijn 3.2 en 3.3 Vicrea Neuron gegevensmagazijn 3.0 Kodision TriplEforms versie 3.5 en 4.0 SIM-Groep SIMForm 2015.x Match: laat het ons weten en KING kan ondersteunen Geen match: laat het ons weten en we nemen contact op met leverancier

31 Samenvatting PreFill e-Formulieren
Baten PreFill e-Formulieren Minder fouten Tijdswinst Efficiëntere, snellere dienstverlening door geautomatiseerd invullen van gegevens Voorkomt opnieuw controleren van reeds bekende gegevens Niet meer afhankelijk van maatwerk van leveranciers Bevordert kwaliteit basis- en kernregistraties

32 Vraag en antwoord. J. gudde@simgroep. nl Etienne
Vraag en antwoord!


Download ppt "Standaard PreFill eFormulieren met SIMgroep en Centric; dienstverlening aan burgers en bedrijven op een hoger niveau 22 sept 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google