De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

S1: 22 september 2015 Elisa Vandenbussche Mentorenvorming D1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "S1: 22 september 2015 Elisa Vandenbussche Mentorenvorming D1."— Transcript van de presentatie:

1 S1: 22 september 2015 Elisa Vandenbussche Mentorenvorming D1

2 Inhoud 1.Kennismaking 2.Duaal leren 3.Het wekelijks begeleidingsgesprek met de student 4.Inhoudelijke informatie over de opleidingsonderdelen uit het eerste semester 5.Rol van de mentor bij de praktijkopdrachten/beoordelingstaken

3 1. Kennismaking  Wat drijft mij om een student BNB duaal te begeleiden?  Welke ervaring heb ik als mentor?  Hoe sta ik t.o.v. de BNBBUO Duaal?  Hoe schat ik de onderwijspraktijk op mijn school in vanuit het perspectief van de student?  Wat vraag ik mij nog af aangaande duaal leren, aangaande de BNB, aangaande mijn rol als mentor?

4 2. Duaal leren Mentor = Collega/duo-partner  Wegwijzer en vangnet in de school: bv. aanvangsbegeleiding, lijst mailverkeer,… = Opleider  Leermeester en ervaringsdeskundige; didactiek en pedagogische aanpak = Coach en begeleider  « Critical friend »; bewaken van de draagkracht van de student ≠ beoordelaar

5 Duaal leren OPEN COMMUNICATIE EN GOEDE AFSPRAKEN Leer- en samenwerkingsovereenkomst (inclusief risicoanalyse) Profiel van de student Profiel van de opleidingsschool: mentor en directie Profiel van Arteveldehogeschool Communicatie en overleg met directies en mentoren Mentorenopleiding Tussentijds evaluatiegesprek met trajectcoach- mentor- directie- student (na nieuwjaar) => hoe loopt het?

6 De student inwijden in de schoolorganisatie  Wegwijs maken in de organisatie: praktisch, technisch, organisatorisch, pedagogisch project,…  Oriënteren in de tijd, in de ruimte, in de netwerken,….  In contact brengen met…  Informeren over de doelgroep en de aanpak  Onthaalbrochure nieuwe medewerkers  Aanvangsbegeleiding  …

7 Ondersteunen en coachen van de competentiegroei  Een wekelijks begeleidingsgesprek houden met de student  Gericht en vraaggestuurd observeren van de klaspraktijk met het oog op feedback  Opleidingstaken opvolgen en feedback geven  De student stimuleren tot reflectie en zelfevaluatie => Proces activeren!

8 De zelfstandige praktijk in de klas plannen, ondersteunen en begeleiden  Het GWP delen en de IHP’s toelichten  Experimenteerruimte en leerkansen creëren  Documenten HP en klasadministratie toelichten  Leermiddelen en -materialen kaderen en ter beschikking stellen  Overdragen en aanleren van de orthodidactiek  Samenwerken = geleidelijk groeiproces o.b.v. praktijkopdrachten

9 3. Het wekelijks begeleidingsgesprek met de student o Engagement: weekschema zie opleidingsgids, bijlage bij de leer- en samenwerkingsovereenkomst die student, directie en hogeschool ondertekenen o Belang van evenwicht: 2 halve dagen duo-praktijk, 2 halve dagen zelfstandige praktijk, 1 halve dag werk- en onderzoekstijd in de school. o Extra praktijkactiviteiten.

10 Het wekelijks begeleidingsgesprek met de student 1.Voorbereiding door de student 2.Besluiten => acties, leerpunten,...(in verslag) 3.Aansluiten op vorig verslag Niet vervallen in praktische overdracht (verwijzen naar bronnen). Tip: proces bijhouden, bv. in een schriftje

11 Praktijk  Praktijkopdrachten voorbereidend op elke beoordelingstaak (op Chamilo in de cursus van elk opleidingsonderdeel)  Goede praktijk of Good practice door de mentor (15/02/2016,9/3/2016)  Praktijkaanvulling (21/1/2016,22/1/2016, 29/1/2016)  Wekelijkse begeleidingsgesprek met de mentor  Praktijkfeedback door de mentor: Telkens in het midden van elk semester. Aankondiging via dinar.  Bachelorproef (LR): introductie 25/11/2015!

12 4. Inhoudelijke informatie over de opleidingsonderdelen uit het eerste semester  Omgaan met specifieke onderwijsbehoeften.  Werken volgens plan  Werken in team  Handelingsgericht omgaan met verschillen  Van handelingsplanning tot handelingsplan  Reflectief ervaringsleren

13 12-10-201513 Samenwerken met gezinennetwerken Interdisciplinairafstemmen enondersteunen Omgaan met specifieke onderwijsbehoeften Handelingsgericht omgaan met verschillen gewoon onderwijs Werken in team Coachenencoördineren vanzorg buitengewoon onderwijs Leerzorg- trajecten realiseren gewoon onderwijs Handelingsgericht omgaan met verschillen buitengewoon onderwijs Vanhandelingsplanning tothandelingsplan Planmatig zorg ontwikkelen Werken volgens plan Banaba inhet onderwijs: buitengewoon onderwijs zorgverbreding en remediërend leren Professioneelzelfverstaan Reflectief ervaringsleren

14 opleidingsonderdeelSP*semester 1semester 2 Omgaan met specifieke onderwijsbehoeften5BUOD Werken volgens plan4BUOD Werken in team4BUOD Handelingsgericht omgaan met verschillen in het buitengewoon onderwijs10BUOD Interdisciplinair afstemmen en ondersteunen6 BUOD Reflectief ervaringsleren3BUOD Professioneel zelverstaan7 BUOD Samenwerken met gezin en netwerken7BUOD Van handelingsplanning tot handelingsplan7BUOD Leerzorgtrajecten realiseren buitengewoon onderwijs7BUOD

15 Omgaan met specifieke onderwijsbehoeften (OSOB) olodverantwoordelijke: Lies Vanpeperstraete 12-10-201515 Hallo, ik ben Billy en dit OLOD draait rond mij 3 interactieve avonden 1 avond ervaringsdeskundigen Interview ervaringsdeskundige Boeiende start opleiding! Kijk alvast op introductie powerpoint Chamilo OSOB documenten Introducties

16 KISP-Traject  Voor de studenten zonder lerarenopleiding.  Contactpersoon: Els Vanobberghen  Stagebezoeken in tweede semester  Geleidelijke groei naar zelfstandige praktijk voor studenten zonder lerarendiploma

17 5. Rol van de mentor bij de praktijkopdrachten/beoordelingstaken  Lezen ≠ nalezen  Objectieve informatie  Ondersteunen => Sessie 2

18 Dataplanning D1 Sessie D1 op de campus: 09u00-12u00 20 oktober 2015 12 januari 2016 8 maart 2016 26 april 2015 Terugkomdagen: 09u00-13u00(met lunch) 24/11/2015 15/03/2016 Slotbijeenkomst: 09u00-13u00 (met lunch) 10/05/2015 Vorming tot mentor. 29/09/2015, 15/10/2015, 27/10/2015, 18/11/2015, 01/12/2015, 09/12/2015 Contactpersoon: leentje.desmet@arteveldehs.be


Download ppt "S1: 22 september 2015 Elisa Vandenbussche Mentorenvorming D1."

Verwante presentaties


Ads door Google