De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dak- en thuisloze jongeren met zwaardere problematiek tussenrapportage, 2 e meting Cas Barendregt, Jessica Baars, Marianne Snijdewind en Carola Schrijvers.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dak- en thuisloze jongeren met zwaardere problematiek tussenrapportage, 2 e meting Cas Barendregt, Jessica Baars, Marianne Snijdewind en Carola Schrijvers."— Transcript van de presentatie:

1 Dak- en thuisloze jongeren met zwaardere problematiek tussenrapportage, 2 e meting Cas Barendregt, Jessica Baars, Marianne Snijdewind en Carola Schrijvers

2 Aanleiding Onder dak- en thuisloze jongeren relatief veel zware problematiek (psychisch, LVG, verslaving) Weinig bekend over zorgbehoefte in deze groep Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam Co-financiering: Stichting Volksbond Rotterdam

3 Vraagstelling Doel van het onderzoek: –Welk hulpaanbod kan worden ontwikkeld voor d-en-t jongeren met zwaardere problematiek Vraagstelling: –In hoeverre sluit zorgaanbod aan op zorgvraag? –Wat zijn de resultaten van de hulpverlening een half jaar en een jaar na instroom? (lichamelijke gezondheid, geestelijke gezondheid en maatschappelijke functioneren)

4 Methode Vergelijking resultaten T 0 en T 1 T 0 –Afnemen vragenlijst bij 55 jongeren en hun belangrijkste hulpverlener (resp. n = 55 / n = 53) T 1 –Afnemen vragenlijsten als in T 0 jongeren hulpverleners Geïnterviewd 42 41 Niet geïnterviewd13 14

5 Kwalitatieve Analyse Match zorgvraag / zorgaanbod Data (n = 49): –Open vragen vragenlijst J / H op T 1 ; memo’s T1 Drie labels: –Rood: (zeer) zorgelijk –Oranje: zorgelijk maar niet acuut –Groen: op de rails Onafhankelijke beoordeling door 2 onderzoekers Consensus zoeken over discrepanties Omschrijven van subgroepen binnen de labels

6 Kwantitatieve analyse Vergelijking T 0 en T 1 –BSi –Honos –Quality of Life and Care –Quality of Life Welke tests? Significantie niveau?

7 resultaten

8

9 Label Rood 12 cases –Dakloosheid –Dreigende dakloosheid –Rest: o.a. ernstige GGZ, slechte relatie cliënt / hulpverlener Mogelijke oorzaken –LVG en GGZ problematiek (ook) resulterend in gebrekkige motivatie. –Pedagogisch spanningsveld (Winter en Noom 2001) Delicate balans tussen structuur en vrijheid / bemoeien en zorg mijden

10 Label Oranje 12 cases –Geen professionele woonzorg –Spanning in vraag en aanbod –Jongere ontevreden Mogelijke oorzaken –Zorgmijdend + informele steun –Gebrekkige motivatie (passiviteit) –Gebrek aan opties (jongeren / hulpverleners) o.a. methodisch handelen, aanbod voorzieningen, hulpbronnen

11 Label Groen 25 cases –Lichte gevallen –Zware gevallen met adequate zorg –Vooruitgang, goede klik –Afwezigheid gedragsproblemen Mogelijke oorzaken: –Zelfinzicht / toekomstperspectief (zien) –Eieren voor je geld / gebrek aan opties –Flexibele zorg

12 Lichamelijke gezondheid Geen ernstige problematiek Geen verandering T 0  T 1

13 Psychische gezondheid Zelfrapportage psychische gezondheid (QoL) –Geen (significante) verandering T 0  T 1 Zelfrapportage klachten T 0  T 1 (BSI) –Afname van klachten (totaal gemiddeld) (TOT) –Afname van het aantal aanwezige klachten (AAS) –Indicatie afname van ernst van aanwezige klachten (EAS)

14 Psychische klachten t.o.v. normgroep ≈ gelijk ≈  boven gemiddeld ≈  beneden gemiddeld TOTAASEAS T0T0 T1T1 T0T0 T1T1 T0T0 T1T1 ‘Normalen’≈≈≈≈≈  ‘Klachten’≈  ≈≈≈  ≈  ≈

15 Maatschappelijk functioneren Verwachting op T 1 : doorstroom Verblijfplaats T 1 : ± kwart instabiel / ongewenst –Afname nachtopvang, toename woonproject (doorstroom) –Opname kliniek of BW (doorstroom) –Familie / vrienden (instabiel) –Dakloos (uitval) –Detentie (uitval) Zelfstandig wonen: uitstroom of uitval? (discussie) Verwachting op T 2 : uitstroom

16 Maatschappelijk functioneren Inkomsten T 1 –Afname inkomsten uit werk (waarschijnlijk) Schulden T 1 –Bij de helft: afname schulden –Bij kwart: toename schulden, o.a. door betere inventarisatie –Match op T 1 : aantal jongeren dat financiele hulp krijgt is groter dan het aantal jongeren dat hulp wil. Driekwart is tevreden.

17 Conclusies T 0 : n = 55  T 1 : n = 42 Match zorgvraag / zorgaanbod –De helft op de rails, kwart zorgelijk, kwart zeer zorgelijk LVG en (ernstige) GGZ grootste hinderpalen Lichamelijk functioneren blijft gelijk Psychisch functioneren verbetert (bij ‘klachten’) Verblijf: ongeveer kwart instabiel / ongewenst Schulden nemen toe (bij minderheid) en af (meesten)

18 Discussie Labels Rood en Oranje: moeilijke jongeren of zorg niet op maat? Zelfstandig wonen: uitval of uitstroom –Uit beeld als jongeren / in beeld als volwassene Verwachte respons op T 2 : < 42


Download ppt "Dak- en thuisloze jongeren met zwaardere problematiek tussenrapportage, 2 e meting Cas Barendregt, Jessica Baars, Marianne Snijdewind en Carola Schrijvers."

Verwante presentaties


Ads door Google