De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op het Dockinga College

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op het Dockinga College"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op het Dockinga College
VMBO-GT Welkom op het Dockinga College VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg

2 • 19. 30. -. Opening • 19. 40. -. PTA, Examen, Informatie • 20. 15. -
• Opening • PTA, Examen, Informatie • Pauze • Voorlichting vervolgopleidingen • Kennismaking mentor • Sluiting VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg

3 PTA Programma Toetsing en Afsluiting • Beschrijving Schoolexamen
• Beschrijving gang van zaken mei en juni uitgereikt in april: “Tijdpad Examen” VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg

4 Uitslag Examen Eindcijfer =
Gemiddelde (Schoolexamen + Centraal Examen) 6 (of 7) vakken + Maatschappijleer = cijfer CKV, LO en sectorwerkstuk = voldoende/goed 2 grote praktische opdrachten moeten aan de eisen voldoen (GPO) Rekentoets VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg

5 Grote Praktische Opdrachten:
Klas 3: Arbeidsoriëntatie Klas 4: Serie werkzaamheden binnen het vak Godsdienst onder het thema: “De relevantie van godsdienst/levensbeschouwing in jouw leven” VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg

6 Zak-/Slaagregeling 1 x 5 mag; rest moet 6 of hoger zijn.
(Cijfer Maatschappijleer telt ook mee!) 2 x 5 mag; rest moet 6 of hoger zijn en in ieder geval 1 x 7 of hoger.(idem) 1 x 4 mag; rest moet 6 of meer zijn en in ieder geval 1 x 7 of hoger.(idem) Gemiddelde CSE ≥ 5,5 Eindcijfer Nederlands ≥ 5 Uitslag rekentoets ≥ 5 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg

7 Rekentoets Afname in januari en maart 2016
2 eerste afnames in klas 3 ( ) VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg

8 Herkansing Ben je nog niet geslaagd, dan mag je proberen één vak over te doen. Geslaagd, maar cijfer verbeteren? Dat kan! Het hoogste cijfer telt. VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg

9 Huiswerk Organiseer je werk en gebruik de studiewijzers
Werken op school Openingstijden mediatheek: dagelijks – 15.00u VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg

10 Huiswerk Werken op school mag, evt. in overleg met een docent.
Hulp vragen kan altijd. VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg

11 Huiswerk Huiswerk • Minder ‘dagelijks’ huiswerk, meer lange termijn huiswerk waarbij leerlingen zelf moeten plannen! (Let op: Studiewijzers in Magister PTA onderdelen (bijv. leesdossiers, werkstukken en knipselmappen Toetsrooster (wordt binnenkort uitgereikt) MAKEN LEREN TOETS AAN-VULLEND VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg

12 Begeleiding • Eerste aanspreekpunt: mentor
• Voorbereiden op grotere zelfstandigheid in het MBO • Spanning tussen ‘loslaten’ en ‘begeleiden’ Blijf in gesprek! • Meer vrijheid = Meer aansprakelijk zijn voor eigen handelen VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg

13 Begeleiding • Rekenhulp • Faalangst/examenvrees • Dyslexie
• Counseling VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg

14 Absentie Ziekmelding: Per telefoon naar conciërge (prognose?)
Tijdens schooldag ziek naar huis: - telefonisch bericht van thuis (prognose?). Wanneer leerling weer naar school gaat: - telefonische ‘beter-melding’ (zie ook: examenreglement) VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg

15 Absentie Vrij vragen: Tandarts, dokter e.d. schriftelijk verzoek bij conciërge Jubileum, verhuizing en andere ‘gewichtige’ zaken schriftelijk verzoek bij teamleider. Zie verlofregeling Leerplicht en Examenreglement. VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg

16 Informatie Website • nieuws en informatie, foto’s enz.
(http://www.dockinga.nl) • nieuws en informatie, foto’s enz. VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg

17 Informatie Facebook (DockingaCollege-VmboGT)
• nieuws en informatie, foto’s, filmpjes enz. VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg

18 Informatie Twitter (DockingaVmboGT) • nieuws en informatie enz.
VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg

19 Informatie Magister • Inzage cijfers, agenda, huiswerk, absentie, studiewijzers, enz. • alle leerlingen een account • alle ouders een account (inloggen via website Dockinga College) VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg

20 Magister Magister • Inloggen via website of https://dockinga.magister.net • Voor vragen: zie algemene website onder ‘Magister’ VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg

21 Magister MagisterApp : Meta
• De app Meta downloaden uit de Apple App Store of uit de Android Market. • Schoolgegevens en inloggegevens invoeren • Inzage cijfers, huiswerk, agenda, aanwezigheid VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg

22 Nieuwsbrieven Informatie voor ouders: • 4 keer per jaar
• Verspreiding per mail VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg

23 Magister (ouderaccount)
Voorbeelden: PTA Magister (ouderaccount) VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg

24 Pauze Filmpje Presentatie Sectorwerkstukken 2014
VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg

25 Welkom op het Dockinga College
VMBO-GT Welkom op het Dockinga College VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg

26 Van VMBO naar vervolgonderwijs - Havo 4 - MBO
VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg

27 OSB In een mapje korte verslagen over:
maatschappelijke stage (minstens 10 uur individueel) het bezoek aan de scholenmarkt in januari minstens drie van - beroepentest - bezoek open dag MBO of Havo - proeflessen Havo - doedag MBO - interview beroepsbeoefenaar VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg

28 OSB En: werkstuk over een beroep
In februari/maart gesprek met de decaan Mapje (portfolio) mee naar intakegesprek vervolgopleiding VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg

29 HAVO 4 PROFIELEN: Cultuur & Maatschappij Economie & Maatschappij
Natuur & Gezondheid Natuur & Techniek VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg

30 HAVO 4 Toelating: cijfers (gemiddelde eindlijst: 6,8) en advies docenten en verplichte vakken: CM : 2e vreemde taal EM : wiskunde NG: wis- en scheikunde NT: wis-, natuur- en scheikunde VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg

31 Middelbaar Beroeps Onderwijs
• Friese Poort (Leeuwarden, Dokkum, Drachten) • Friesland College (Leeuwarden, Heerenveen) VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg

32 Middelbaar Beroeps Onderwijs
• Nordwin College (AOC, in Leeuwarden) en in Groningen: • Noorderpoort College • Alfa-College VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg

33 Leerwegen MBO • BOL (BeroepsOpleidende Leerweg) • BBL
(BeroepsBegeleidende Leerweg VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg

34 Niveaus MBO Niveau 1 / 2 / 3 / 4 VMBO- GT kan naar niveau 4
Na MBO niveau 4 eventueel doorstromen naar HBO VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg

35 Sectoren • Economie • Zorg en Welzijn • Techniek • Landbouw
VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg

36 Economie (economie, en wiskunde of Duits of Frans)
• Zakelijke dienstverlening • Handel • ICT • Horeca • Toerisme en Recreatie VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg

37 Zorg en Welzijn (biologie, en wiskunde of aardrijkskunde of geschiedenis)
• Verzorging en Verpleging • Assistent Gezondheidszorg • Uiterlijke Verzorging • Welzijn (PW of MZ) • Sport en Beweging VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg

38 Techniek (wiskunde en natuurkunde)
• Bouw en Infra • Elektrotechniek • Installatietechniek • Middenkader engineering VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg

39 Landbouw (wiskunde, en biologie of natuurkunde)
Life Sciences Watermanagement Bloem en Design Dierverzorging Veehouderij Zorg en leefomgeving VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg

40 Creatieve opleidingen
• IT, Media en Games • Beeld, Geluid, Nieuws en Kunst • Podium- en Evenemententechniek • Mode Design • Interieur, Vormgeving en Ambacht VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg

41 Belangrijke data • 21 januari 2016 Scholenmarkt
• Open Dagen MBO: 29/30 januari 2016 • beleef- of doedagen MBO vanaf november • Uiterlijk maart 2016 aanmelden Vragen nu? Of via VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg


Download ppt "Welkom op het Dockinga College"

Verwante presentaties


Ads door Google