De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg. 19.30 -Opening 19.40 -PTA, Examen, Informatie 20.15-Pauze 20.30-Voorlichting vervolgopleidingen 21.00-Kennismaking.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg. 19.30 -Opening 19.40 -PTA, Examen, Informatie 20.15-Pauze 20.30-Voorlichting vervolgopleidingen 21.00-Kennismaking."— Transcript van de presentatie:

1 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg

2 19.30 -Opening 19.40 -PTA, Examen, Informatie 20.15-Pauze 20.30-Voorlichting vervolgopleidingen 21.00-Kennismaking mentor 21.30-Sluiting

3 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg PTA Beschrijving Schoolexamen Beschrijving gang van zaken mei en juni uitgereikt in april: “Tijdpad Examen” Programma Toetsing en Afsluiting

4 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg Eindcijfer = Gemiddelde (Schoolexamen + Centraal Examen) 6 (of 7) vakken + Maatschappijleer = cijfer CKV, LO en sectorwerkstuk = voldoende/goed 2 grote praktische opdrachten moeten aan de eisen voldoen (GPO) Rekentoets Uitslag Examen

5 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg Grote Praktische Opdrachten: Klas 3: Arbeidsoriëntatie Klas 4: Serie werkzaamheden binnen het vak Godsdienst onder het thema: “De relevantie van godsdienst/levensbeschouwing in jouw leven”

6 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg 1 x 5 mag; rest moet 6 of hoger zijn. (Cijfer Maatschappijleer telt ook mee!) 2 x 5 mag; rest moet 6 of hoger zijn en in ieder geval 1 x 7 of hoger.(idem) 1 x 4 mag; rest moet 6 of meer zijn en in ieder geval 1 x 7 of hoger.(idem) Gemiddelde CSE ≥ 5,5 Eindcijfer Nederlands ≥ 5 Uitslag rekentoets ≥ 5 Zak-/Slaagregeling

7 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg Rekentoets Afname in januari en maart 2016 2 eerste afnames in klas 3 (2014-2015)

8 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg Ben je nog niet geslaagd, dan mag je proberen één vak over te doen. Geslaagd, maar cijfer verbeteren? Dat kan! Het hoogste cijfer telt. Herkansing

9 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg Organiseer je werk en gebruik de studiewijzers Werken op school Openingstijden mediatheek: dagelijks 9.00 – 15.00u Huiswerk

10 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg Werken op school mag, evt. in overleg met een docent. Hulp vragen kan altijd. Huiswerk

11 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg Huiswerk Minder ‘dagelijks’ huiswerk, meer lange termijn huiswerk waarbij leerlingen zelf moeten plannen! (Let op: -Studiewijzers in Magister -PTA onderdelen (bijv. leesdossiers, werkstukken en knipselmappen -Toetsrooster (wordt binnenkort uitgereikt) Huiswerk MAKENLERENTOETS AAN- VULLEND

12 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg Eerste aanspreekpunt: mentor Voorbereiden op grotere zelfstandigheid in het MBO Spanning tussen ‘loslaten’ en ‘begeleiden’ Blijf in gesprek! Meer vrijheid = Meer aansprakelijk zijn voor eigen handelen Begeleiding

13 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg Rekenhulp Faalangst/examenvrees Dyslexie Counseling Begeleiding

14 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg Ziekmelding: Per telefoon naar conciërge (prognose?) Tijdens schooldag ziek naar huis: - telefonisch bericht van thuis (prognose?). Wanneer leerling weer naar school gaat: - telefonische ‘beter-melding’ (zie ook: examenreglement) Absentie

15 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg Vrij vragen: Tandarts, dokter e.d. schriftelijk verzoek bij conciërge Jubileum, verhuizing en andere ‘gewichtige’ zaken schriftelijk verzoek bij teamleider. Zie verlofregeling Leerplicht en Examenreglement. Absentie

16 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg Website (http://www.dockinga.nl) nieuws en informatie, foto’s enz. Informatie

17 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg Facebook (DockingaCollege-VmboGT) nieuws en informatie, foto’s, filmpjes enz. Informatie

18 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg Twitter (DockingaVmboGT) nieuws en informatie enz. Informatie

19 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg Magister Informatie Inzage cijfers, agenda, huiswerk, absentie, studiewijzers, enz. alle leerlingen een account alle ouders een account (inloggen via website Dockinga College)

20 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg Magister Inloggen via website of https://dockinga.magister.nethttps://dockinga.magister.net Voor vragen: zie algemene website onder ‘Magister’ Magister

21 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg MagisterApp : Meta Magister De app Meta downloaden uit de Apple App Store of uit de Android Market. Schoolgegevens en inloggegevens invoeren Inzage cijfers, huiswerk, agenda, aanwezigheid

22 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg Informatie voor ouders: Nieuwsbrieven 4 keer per jaar Verspreiding per mail

23 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg Voorbeelden:PTA Magister (ouderaccount)

24 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg Pauze Filmpje Presentatie Sectorwerkstukken 2014

25 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg

26 Van VMBO naar vervolgonderwijs - Havo 4 - MBO

27 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg OSB In een mapje korte verslagen over: maatschappelijke stage (minstens 10 uur individueel) het bezoek aan de scholenmarkt in januari minstens drie van - beroepentest - bezoek open dag MBO of Havo - proeflessen Havo - doedag MBO - interview beroepsbeoefenaar

28 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg OSB En: werkstuk over een beroep In februari/maart gesprek met de decaan Mapje (portfolio) mee naar intakegesprek vervolgopleiding

29 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg HAVO 4 PROFIELEN: Cultuur & Maatschappij Economie & Maatschappij Natuur & Gezondheid Natuur & Techniek

30 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg HAVO 4 Toelating: cijfers (gemiddelde eindlijst: 6,8) en advies docenten en verplichte vakken: CM : 2e vreemde taal EM : wiskunde NG: wis- en scheikunde NT:wis-, natuur- en scheikunde

31 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg Middelbaar Beroeps Onderwijs Friese Poort (Leeuwarden, Dokkum, Drachten) Friesland College (Leeuwarden, Heerenveen)

32 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg Middelbaar Beroeps Onderwijs Nordwin College (AOC, in Leeuwarden) en in Groningen: Noorderpoort College Alfa-College

33 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg Leerwegen MBO BOL (BeroepsOpleidende Leerweg) BBL (BeroepsBegeleidende Leerweg

34 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg Niveaus MBO Niveau 1 / 2 / 3 / 4 VMBO- GT kan naar niveau 4 Na MBO niveau 4 eventueel doorstromen naar HBO

35 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg Sectoren Economie Zorg en Welzijn Techniek Landbouw

36 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg Economie (economie, en wiskunde of Duits of Frans) Zakelijke dienstverlening Handel ICT Horeca Toerisme en Recreatie

37 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg Zorg en Welzijn (biologie, en wiskunde of aardrijkskunde of geschiedenis) Verzorging en Verpleging Assistent Gezondheidszorg Uiterlijke Verzorging Welzijn (PW of MZ) Sport en Beweging

38 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg Techniek (wiskunde en natuurkunde) Bouw en Infra Elektrotechniek Installatietechniek Middenkader engineering

39 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg Landbouw (wiskunde, en biologie of natuurkunde) Life Sciences Watermanagement Bloem en Design Dierverzorging Veehouderij Zorg en leefomgeving

40 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg Creatieve opleidingen IT, Media en Games Beeld, Geluid, Nieuws en Kunst Podium- en Evenemententechniek Mode Design Interieur, Vormgeving en Ambacht

41 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg Belangrijke data 21 januari 2016 Scholenmarkt Open Dagen MBO: 29/30 januari 2016 beleef- of doedagen MBO vanaf november Uiterlijk maart 2016 aanmelden Vragen nu? Of via bot@dockinga.nl


Download ppt "VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg. 19.30 -Opening 19.40 -PTA, Examen, Informatie 20.15-Pauze 20.30-Voorlichting vervolgopleidingen 21.00-Kennismaking."

Verwante presentaties


Ads door Google