De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg • PTA • Overgang klas 3 naar klas 4 • Informatie en contact • Begeleiding/hulp/absentie • Informatie via de Website,

Verwante presentaties


Presentatie over: "VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg • PTA • Overgang klas 3 naar klas 4 • Informatie en contact • Begeleiding/hulp/absentie • Informatie via de Website,"— Transcript van de presentatie:

1

2 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg

3 • PTA • Overgang klas 3 naar klas 4 • Informatie en contact • Begeleiding/hulp/absentie • Informatie via de Website, Magister en Brainbox • Stages (maatschappelijke stage/arbeidsoriëntatie) Programma

4 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg Programma Na de Pauze: • Uitwerking Rekenbeleid (Referentiekader 2F) voor VMBO-GT • Kennismaking mentor

5 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg Programma toetsing en Afsluiting PTA • Regeling van alles wat met Schoolexamen te maken heeft • Beschrijving schoolexamen onderdelen per vak • Overgangsregeling • Toetsroosters

6 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg Klas 3 PTA • Afronding CKV (Cultureel Kunstzinnige Vorming) • Handelingsopdrachten • Praktische opdracht: Arbeidsoriëntatie

7 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg Cijfers Overgang 3 naar 4 • Cijfers die alleen meetellen voor rapporten • Cijfers die meetellen voor PTA èn rapport

8 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg Over naar klas 4: Rapportcijfers Overgang 3 naar 4 • hoogstens drie onvoldoendes • hoogstens 5 manco’s • voldoen aan eisen vakkenpakket • bij meer dan 6 manco’s op 3 e rapport altijd in de categorie ‘Bespreken’!!

9 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg Eisen vakkenpakket Overgang 3 naar 4 1 x 5 mag; rest moet 6 of hoger zijn. 2 x 5 mag; rest moet 6 of meer zijn en in ieder geval 1 x 7 of hoger. 1 x 4 mag; rest moet 6 of meer zijn en in ieder geval 1 x 7 of hoger. Gemiddelde Vakkenpakket ≥ 5,5 Alle schoolexamenonderdelen van klas 3 afgerond!!

10 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg Informatie en contact

11 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg Spreekavond: 17 december en 8 april Informatie-avond: In april 2014 kiezen leerlingen een definitief vakkenpakket voor klas 4 VOORLICHTINGSAVOND ‘KEUZES’ op: 1 april 2014

12 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg Website (http://www.dockinga.nl) • nieuws en informatie, (toets)roosters, foto’s enz.

13 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg • Magister (cijfers, absentie, huiswerk, toetsen)

14 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg MagisterApp : Meta • De app Meta downloaden uit de Apple App Store of uit de Android Market. • Schoolgegevens en inloggegevens invoeren • Inzage cijfers, huiswerk, agenda, aanwezigheid Hoe?? Bekijk instructiefilmpje op: meta.schoolmaster.nl

15 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg • Nieuwsbrieven • 4 keer per jaar • Verspreiding op papier en mail.

16 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg Facebook ( DockingaCollege-VmboGT) • nieuws en informatie, foto’s, filmpjes enz.

17 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg Twitter ( DockingaVmboGT ) • nieuws en informatie enz.

18 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg Contact: • Mentor • Teamleider • Conciërge • Decaan • Docenten • Spreekavonden

19 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg Huiswerk

20 Werken op school Openingstijden mediatheek: Ma 9.00 – 14.10u Di 9.00 – 14.10u Wo 9.00 – 15.00u Do 9.00 – 15.00u Vr 9.00 – 15.00u Huiswerk Werken op school mag altijd, evt. in overleg met een docent

21 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg Absentie Ziekmelding: Per telefoon naar conciërge Tijdens schooldag ziek naar huis: - telefonisch bericht van thuis. Wanneer leerling weer naar school gaat: - telefonische ‘beter-melding’ (NB: afmelden voor Schoolexamens zie Examenreglement

22 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg Stages Maatschappelijke stage: Basisprincipe: VRIJWILLIGERSWERK 10 uur gedaan in onderbouw, nog aanvullende mogelijkheden in klas 3 Zeer nuttig voor keuze vervolgopleidingen, intake-gesprekken, enz. Contactpersoon: mevr. T. Bosma (bot@dockinga.nl) Arbeidsoriëntatie: Stage bij bedrijf/instelling Stageweken: 24 mrt t/m 28 mrt en 31 mrt t/m 4 april

23 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg Stages Techniek: Vrijdag 11 oktober gaan alle leerlingen uit klas 3 met natuurkunde in hun pakket ‘s middags (na 12.20u) naar 2 technische bedrijven. Ouders die mee willen (1 volw/groepje) kunnen zich opgeven bij de contactpersoon: mevr. T. Bosma (bot@dockinga.nl)

24 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg Voorbeelden:PTA Magister (ouderaccount)

25 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg Pauze

26 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg Rekenbeleid Dockingacollege VMBO-GT Reken maar! Door: Jannechien van der Wal (rekencoördinator VMBO-GT)

27 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg Waarom rekenen? • Aanleiding • Referentieniveau 2F • Schooljaar 2015/2016 • Zelfstandig onderdeel van CE

28 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg VAS 0 meting in oktober: • Lager dan 1F • Begeleiding rekencoach  leerlingen en ouders • Gebruik Got-it • Onderhoud en aandacht voor rekenen (bijv. spelvorm) bij Wiskunde Rekenonderwijs klas 1

29 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg Klas 2: 1 e halfjaar gelijk aan klas 1 (a.d.h.v. VAS 1) 2 e halfjaar  alle leerlingen starten met Got-it Klas 3: rekenles  Got-it Maart 2014: deelname landelijke rekentoets  vrijstelling (zakken nog niet mogelijk) Rekenonderwijs klas 2 t/m 4

30 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg Geslaagd voor rekentoets  geen rekenles meer in klas 4 Behaalde cijfer uitgangspunt voor rekenen in het vervolgonderwijs Klas 4: Speciaal traject onder begeleiding van de rekencoördinator Rekenonderwijs klas 2 t/m 4

31 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg Got-it?! • Webbased rekenprogramma • 4 domeinen (2F)  getallen, verhoudingen, meten en verbanden • 11 onderwerpen • 4 fases per onderwerp  basis, instructie, toepassen, complex toepassen • Instaptoets  niveau per onderwerp • Zelfstandig doorwerken • Toetsen  rapportage

32 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg Demo Got-it?!

33 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg Hulples rekenen Incidenteel Verplicht voor uitvallers (toets) Aanmelden gaat niet via de mentor Hardnekkige rekenproblemen  handelingsplan Ontwikkeling protocol zwakke rekenaars

34 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg Vragen?


Download ppt "VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg • PTA • Overgang klas 3 naar klas 4 • Informatie en contact • Begeleiding/hulp/absentie • Informatie via de Website,"

Verwante presentaties


Ads door Google