De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BTW en internet Prestaties door de webwinkel Mr. Dr. Madeleine M. W. D

Verwante presentaties


Presentatie over: "BTW en internet Prestaties door de webwinkel Mr. Dr. Madeleine M. W. D"— Transcript van de presentatie:

1 BTW en internet Prestaties door de webwinkel Mr. Dr. Madeleine M. W. D
BTW en internet Prestaties door de webwinkel Mr. Dr. Madeleine M.W.D. Merkx Mr. John Heezen Leveringen door webwinkels

2 Verkoop webwinkels Op verschillende internetfora worden veel vragen gesteld over de btw gevolgen bij verkoop door webwinkels en daarom ga ik, vandaag in dit blok, in op de btw regelgeving die van toepassing is bij de verkoop via webwinkels. Ik zal nu eerst ingaan op webwinkels die daadwerkelijk goederen leveren en verzenden. In het volgende blok zal mijn collega ingaan op webwinkels die diensten verrichten, hierbij kunt u denken aan een webwinkel waar apps kunnen worden gedownload. Ik definieer voor mijn presentatie de webwinkels als volgt: Winkels die goederen verkopen via het internet en deze afleveren of laten afleveren op een door de afnemer gewenst adres. Wanneer kunt u als adviseur te maken krijgen met webwinkels? Dat zal het geval zijn wanneer uw cliënt een webwinkel exploiteert. Iemand kwalificeert als ondernemer wanneer hij economische activiteiten verricht, dat wil zeggen duurzaam optreedt in het economische verkeer. Dat is niet aan de orde als hij één keer iets op marktplaats verkocht heeft. Uw cliënt kan goederen leveren aan zowel ondernemers als particulieren. De grootte van een webwinkel kan enorm variëren: van iedere week een aantal artikelen tot grote verzendhuizen als Zalando, Wehkamp e.d. NB: de situatie waarin je de goederen af kunt komen halen laat ik hier buiten beschouwing. Dan gelden namelijk andere regels. [geen spreektekst, maar achtergrondinfo: dan geldt art 5.1.a niet, maar 5.1.b. Pvl is dan de plaats waar het goed zich bevindt op het tijdstip van levering. Nb : dit kan een andere plek zijn dan die waar de webwinkel gevestigd is.] 23 april 2017

3 Leveringen door webwinkels mr. J.H.M. Heezen

4 Verkoop aan ondernemers
NL koper BV DLD koper GmbH Levering aan ondernemers Wanneer wordt geleverd aan ondernemers en de goederen vanuit NL verstuurd worden dan is de plaats van levering de plaats waar de verzending of het vervoer aanvangt, dus Nederland. Hierbij maakt het niet uit of de koper een ondernemer in NL, in een ander EU land of buiten de EU is. Dit heeft tot gevolg dat de Nederlandse belastingregels van toepassing zijn. (Art 5.1.a Wet ob) AUS koper Ltd 23 april 2017

5 Koper in NL Pakhuis China NL koper BV 23 april 2017
Koper in Nederland Zoals gezegd is de pvl NL als de goederen in NL zijn ongeacht wie koopt. Worden de goederen echter vervoerd vanuit een ander land dan waar de leverancier en de afnemer gevestigd zijn, heeft dit gevolgen voor de plaats van levering. Bijv: Een Nederlandse Webwinkel levert speelgoed aan een Nederlandse afnemer die ondernemer is. Hij laat de goederen echter versturen/vervoeren vanuit China. Er is een uitzondering op de hoofdregel voor de plaats van levering. In de situatie waarin goederen vanuit een derde-land zoals China worden verzonden of vervoerd en in de EU worden ingevoerd, door (of in opdracht van) de webwinkel die de goederen verkoopt, dan sluiten we voor de plaats van levering aan bij het land van invoer. Aannemende dat de lidstaat van invoer Nederland is , is de webwinkel BTW terzake van de invoer en mogelijk invoerrechten in Nld verschuldigd. Over de levering aan zijn afnemer berekent hij volgens de normale regels BTW. Als de koper de goederen zelf invoert, krijgt deze te maken met de heffing van BTW in verband met de invoer. Mogelijk is hij in dit verband ook invoerrechten verschuldigd. De webwinkel heeft nu niks met de Nederlandse BTW te maken. [Plaats van levering is China, de daar geldende regels gelden onverkort.] [Let op: dit is niet anders binnen EU-verband ten aanzien van plaats van levering; bijv. goederen opgeslagen in Dld dan geldt het hetzelfde, het vervoer begint in Dld. ] (Art 5 lid 2 Wet ob) (Art 5 lid 1) 23 april 2017

6 Koper in ander EU land Du koper GmbH
Koper in ander EU-land Verkoopt uw klant vanuit Nederland goederen naar ondernemers in andere EU-landen (dan Nederland) dan is de pvl zoals gezegd NL als de goederen vanuit NL vervoerd worden. Er is sprake van een intracommunautaire levering. Deze levering is belast met 0% btw wanneer is voldaan aan de voorwaarde dat de goederen vervoerd worden naar een ander EU-land. Het vervoer naar een andere EU-lidstaat moet uw klant kunnen aantonen aan de hand van zijn administratie aan de hand van boeken en bescheiden. Bijvoorbeeld met bestelformulieren, betalingsbewijs, orderbevestigingen, en transportpapieren bijvoorbeeld dmv vrachtbrief. Daarnaast moet er sprake zijn van een levering aan een EU-ondernemer van wie u het BTW-id-nummer heeft. Of dit nummer correct is kunt u controleren op de site van de Europese Commissie. DOORKLIKKEN!! (Link naar deze site op de site 23 april 2017

7 Op de site vd bd staat een link naar betreffende EU-site
Op de site vd bd staat een link naar betreffende EU-site. Eerder was verificatie alleen mogelijk via bd: Hof Arnhem-Leeuwarden 1 juli 2014, nr.13/00341 Ook navraag bij bd gedaan ter verificatie van ob nr en werkte in haar voordeel, nl ondanks onjuiste facturen aftrek gekregen. 23 april 2017

8 Koper in ander EU land Du koper GmbH
Let op: op de factuur moet 0% tarief vermeld staan. Daarom moet op de factuur een aanduiding staan waaruit blijkt dat het een intracommunautaire levering is. Vermeld op de factuur in elke gewenste taal: - “tabel II, onderdeel a, post 6, wet OB 1968” of - “artikel 138, lid 1, Richtlijn 2006/112” (Bron: Uw klant dient de leveringen te listen op de Opgaaf ICP. Hiertegenover staat een intracommunautaire verwerving door de afnemer in het land van aankomst. Hierdoor kunnen de Belastingdiensten controleren of de transacties matchen. 23 april 2017

9 Koper in ander EU land Pakhuis België Du koper GmbH
Let op: Ik ben er in het voorgaande steeds vanuit gegaan dat vanuit het land waar het bedrijf is gevestigd, de goederen ook verstuurd worden/vervoer aanvangt. Dat is namelijk van doorslaggevend belang. Van waaruit worden de goederen verstuurd/vervoer aangevangen? Dat is namelijk de tekst van en obv art 5.1.a de pvl! Het vervoer kan echter ook aanvangen in een ander land dan dat waar de webwinkel gevestigd is. Bijv: Ned ondernemer levert aan Duitse afnemer/ondernemer en laat de goederen versturen/vervoeren vanuit België. Dan is de pvl België, vanuit daar vangt nl vervoer/verzending aan. Dan moet de Ned ondernemer zich registreren in België. Hier krijgt uw cliënt dan te maken met Belgische heffing en Belgische wet- en regelgeving. 23 april 2017

10 Koper buiten EU Koper buiten EU Verkoopt uw klant vanuit Nederland goederen aan ondernemers in derde-landen (buiten de EU) dan is er sprake van uitvoer en is de levering belast met 0% btw. Het nultarief is alleen van toepassing indien uw klant aan kan tonen aan de hand van boeken en bescheiden dat de goederen daadwerkelijk de EU verlaten. Bijvoorbeeld met bestelformulieren, orderbevestigingen, betalingsbewijs en transportpapieren bijvoorbeeld dmv vrachtbrief, uitvoerdocument (electronisch). [Nog even nakijken; is aannemelijk maken voldoende?!?!?! Bewijslast is iets minder sterk dan aantonen, sterker dan aannemelijk maken….] 23 april 2017

11 Verkoop aan particulieren
Kees in NL Dieter in DLD Levering aan particulieren Wanneer wordt geleverd aan particulieren en de goederen vanuit NL verstuurd worden dan is de plaats van levering de plaats waar de verzending of het vervoer aanvangt, dus Nederland. Hierbij maakt het niet uit of de koper een particuliere afnemer in NL, in een ander EU land of buiten de EU is. Dit heeft tot gevolg dat de Nederlandse belastingregels op de levering van toepassing zijn. (Art 5.1.a Wet ob) [Voor de bepaling van het tarief moet aangesloten worden bij de aard van het geleverde goed. ] Mike in AUS 23 april 2017

12 Koper in NL Pakhuis in China 23 april 2017
Zoals gezegd is de pvl NL als de goederen vanuit Nl worden verzonden, ongeacht wie er koopt. Worden de goederen echter vervoerd vanuit een ander land dan waar de leverancier en de afnemer gevestigd zijn, heeft dit gevolgen voor de plaats van levering. Bijv: Een Nederlandse Webwinkel levert voor Sinterklaas speelgoed aan een Nederlandse particuliere afnemer. Het speelgoed wordt echter vanuit China verstuurd/vervoerd. Ook dan geldt de uitzondering op de hoofdregel voor de plaats van levering. In de situatie waarin goederen vanuit een derde-land zoals China worden verzonden of vervoerd en in de EU worden ingevoerd, door (of in opdracht van) de webwinkel die de goederen verkoopt, dan sluiten we voor de plaats van levering aan bij het land van invoer. Aannemende dat de lidstaat van invoer Nederland is, is de webwinkel BTW terzake van de invoer en mogelijk invoerrechten in Nld verschuldigd. Over de levering aan zijn afnemer berekent hij volgens de normale (Nederlandse) regels BTW. Als de particuliere koper de goederen echter zelf invoert, krijgt deze wanneer het pakket door de postbode wordt afgeleverd, mogelijk te maken met de heffing van BTW in verband met de invoer. Het is ook mogelijk dat er invoerrechten verschuldigd zijn. Wanneer het aankoopbedrag minder dan € 22 bedraagt dan geldt er vrijstelling voor invoerrechten/BTW, wanneer het aankoopbedrag meer dan € 22 bedraagt dan moet de koper door tussenkomst van de postbode BTW betalen. De webwinkel heeft nu niks met de Nederlandse BTW te maken. [Plaats van levering is China, de daar geldende regels gelden onverkort.] De vrijstelling bij invoer tot een bepaald bedrag geldt alleen voor particulieren. [Let op: dit is niet anders binnen EU-verband ten aanzien van plaats van levering; bijv. goederen opgeslagen in Dld dan geldt het hetzelfde, het vervoer begint in Dld. ] (Art 5 lid 2 Wet ob) (Art 5 lid 1) 23 april 2017

13 Sheet site douane particulieren, website, print screen van site…..
Graag wil ik u ook nog informeren over de nieuwe site van de douane voor particulieren. Daar heeft uw cliënt niet zo veel aan, maar u zelf wellicht wel. Wat zijn de gevolgen als u als particulier van buiten de EU goederen mee neemt naar NL? Er staan naast bedragen ook leuke vb-en genoemd op de site. Ik hoop dat u na dit blok op de hoogte bent van de wet- en regelgeving die van toepassing is bij aankopen bij en verkopen door een webwinkel. 23 april 2017

14 Koper in DLD Pakhuis in UK 23 april 2017
Koper in ander EU land Wanneer wordt geleverd aan particulieren in andere EU landen dan geldt als hoofdregel: pvl NL. Ook hier geldt weer dat voor de bepaling van het tarief aangesloten moet worden bij de aard van het goed. Ook hier kan de situatie zich voordoen dat de goederen worden vervoerd vanuit een ander land dan waar de leverancier gevestigd is en is de uitkomst tav de pvl weer anders. Bijv: Ned ondernemer levert aan Duitse particulier en laat de goederen versturen/vervoeren vanuit Eng. Dan is de pvl Eng, want daar vangt het vervoer/verzending aan. Dan moet de Ned ondernemer zich registreren in Eng. Hier krijgt uw cliënt dan te maken met Engelse heffing en Engelse wet- en regelgeving. (art 5.1.a: Pvl = plaats waar verzending of vervoer aanvangt) 23 april 2017

15 Particulier of rechtspersoon zonder ob-nr
Afstandsverkoop verkoop aan vervoer van EU naar ander EU drempelbedrag Particulier of rechtspersoon zonder ob-nr Er bestaat echter een uitzondering op de hoofdregel en die geldt voor afstandsverkopen door een Nederlandse ondernemer. Wat is een afstandsverkoop? Hiervan is sprake wanneer een ondernemer goederen verkoopt aan een particulier of aan rechtspersonen zonder btw-nummer (zoals overheidsinstanties, landbouwers en dergelijke) (voor het gemak spreek ik hierna alleen over: particulieren) waarbij de goederen door of voor rekening van de verkoper worden vervoerd vanuit de ene lid-staat naar een andere lid-staat waarbij bovendien het zogenaamde drempelbedrag voor leveringen aan particulieren naar die lidstaat binnen een kalenderjaar wordt overschreden. Het drempelbedrag varieert per land. Opletten dus!! In Nederland geldt een drempelbedrag van € In Duitsland is het drempelbedrag ook € , terwijl in België het drempelbedrag slechts € bedraagt!! Wat is het grote verschil met de reguliere internetverkopen?? Voor het bepalen van de plaats van levering (om zo vast te stellen in welk land heffing van BTW dient plaats te vinden) sluiten we in geval van afstandsverkopen aan bij de plaats van aankomst van de verzending/vervoer. Wat is hiervan de achtergrond? Het beoogde doel van heffing in het land van aankomst is het voorkomen dat concurrentieverstoring plaatsvindt of handelsstromen verlegd worden wanneer particulieren massaal goederen in andere landen gaan bestellen omdat in die landen een lager BTW-tarief dan in hun woonland van toepassing is. Het is van belang u te realiseren dat dit tot “aparte” situaties kan leiden: Afstandsverkopen van NL ondernemer aan Duitse particulier  pvl is du Dit betekent dat de NL leverancier duitse BTW moet berekenen. Hoe moet NL ondernemer hiervan aangifte doen? De NL ondernemer moet zich registreren in Duitsland en daar ook aangifte doen. Als de verkopende ondernemer afstandsverkopen verricht aan particulieren in meerdere lid-staten dan heeft dit tot gevolg dat de leverancier zich in al die lidstaten moet registreren en daar ook BTW-aangifte doen. [geen spreektekst, maar achtergrondinfo: DUS: boven drempelbedrag altijd bestemmingslandbeginsel. Tot drempel hoofdregel PvL in verzendland óf verzoek Het is namelijk ook mogelijk het regime van de afstandsverkopen toe te passen in het geval niet voldaan wordt aan het drempelbedrag. Hiervoor dient de verkoper een verzoek in te dienen. Dit verzoek geldt voor minimaal 2 jaar (art 2b uitv besch) en tot wederopzegging. NB1: Hiervoor heb ik aangegeven dat je ook de situatie kunt hebben dat er wordt vervoerd vanuit een ander land dan waar de leverancier en de afnemer gevestigd zijn. Dit maakt voor de uitkomst van de pvl bij afstandsverkopen niet uit aangezien daar de plaats van aankomst van het vervoer/verzending van belang is.] In het geval landvoertuigen, schepen of luchtvaartuigen worden geleverd gelden andere regels, hiervoor kunt u de site raadplegen. [geen spreektekst, maar achtergrondinfo: Muv nieuwe of bijna nieuwe vervoermiddelen, dwz -landvoertuigen niet langer dan 6 maanden na eerste ingebruikname of max km mee gereden -schepen niet langer dan 3 maanden na eerste ingebruikname of max 100 uur mee gevaren -luchtvaartuigen niet langer dan 3 maanden na eerste ingebruikname of max 40 uur mee gevlogen. ] 23 april 2017

16 Koper buiten EU Koper buiten EU Wanneer wordt geleverd aan particulieren buiten de EU dan is er sprake van uitvoer en is de levering belast met 0% btw. Uw klant dient aan te kunnen tonen (aannemelijk maken???) aan de hand van boeken en bescheiden dat de goederen daadwerkelijk de EU verlaten. Bijvoorbeeld met bestelformulieren, orderbevestigingen, betalingsbewijs en transportpapieren bijvoorbeeld dmv verzendbevestiging of vrachtbrief. Reizigersbagage gaan we niet op in. Recente uitspraak ?? [Verschuldigdheid Indien de plaats van levering Nederland is en de afnemende partij is ook in Nederland dan brengt de verkopende ondernemer Nederlandse OB in rekening en vermeldt deze op zijn aangifte en draagt de van de koper ontvangen BTW af. Er is dus geen verschil tussen een levering door een fysieke winkel of levering door een webwinkel. Aftrek Hoe zit het met de aftrek van btw? De aankopende ondernemers hebben recht op de aftrek van btw indien de goederen gebruikt worden voor belaste prestaties. Hoe? De ondernemers in NL kunnen hun aftrek claimen op de gebruikelijke manier, via btw aangifte, via persoonlijk domein. Bij ondernemers in een ander EU land kan er sprake zijn van een icl en een icv. De verschuldigde BTW in verband met icv in de eigen lidstaat kan direct als voorbelasting in aftrek worden gebracht in de aangifte indien de goederen gebruikt worden voor volledig belaste prestaties. Indien niet aan de voorwaarden voor toepassing nultarief bij icl is voldaan, berekent de leverancier de BTW uit het verzendland; deze kan de afnemer digitaal via de portal in EU land van vestiging terugvragen. Bij ondernemers in 3de land kan er sprake zijn van uitvoer tegen nultarief indien is voldaan aan de voorwaarden. Indien niet is voldaan aan de eisen voor 0% bij uitvoer, dan kan de in Nederland in rekening gebrachte btw teruggevraagd worden middels een formulier “Verzoek teruggaaf btw voor ondernemers gevestigd buiten EU”. Dit kunt u vinden op de site van de Belastingdienst.] 23 april 2017

17 Vervoerskosten waaronder portokosten
Behoren tot de vergoeding Volgen tarief van geleverde Bij webwinkels en verkopen via internet worden vaak kosten in verband met de verzending of het vervoer van de geleverde goederen berekend. Ook hierover blijken in de praktijk vragen te leven. Verzending of vervoer Portokosten of andere verzendkosten die bij een levering van een goed in rekening worden gebracht behoren tot de vergoeding waarover belasting is verschuldigd. Volgt het tarief van het geleverde. [Met vervoer door of voor rekening van de leverancier wordt bedoeld alle gevallen waarin de leverancier op enigerlei wijze zorg draagt voor het vervoer van de goederen naar de afnemer. Zelfs wanneer hij namens de afnemer opdracht geeft tot vervoer!! Dus ofwel wanneer de verkoper betaalt ofwel wanneer de verkoper zorgt dat een vervoerder het aflevert bij de koper (ongeacht wie er betaalt) Dus geen onderscheid!!!! 23 april 2017

18 Samenvattend Hoofdregel plaats van levering: land van vertrek/verzending Uitzondering bij: - invoer - afstandsverkopen Bij webwinkels en verkopen via internet worden vaak kosten in verband met de verzending of het vervoer van de geleverde goederen berekend. Ook hierover blijken in de praktijk vragen te leven. Verzending of vervoer Portokosten of andere verzendkosten die bij een levering van een goed in rekening worden gebracht behoren tot de vergoeding waarover belasting is verschuldigd. Volgt het tarief van het geleverde. [Met vervoer door of voor rekening van de leverancier wordt bedoeld alle gevallen waarin de leverancier op enigerlei wijze zorg draagt voor het vervoer van de goederen naar de afnemer. Zelfs wanneer hij namens de afnemer opdracht geeft tot vervoer!! Dus ofwel wanneer de verkoper betaalt ofwel wanneer de verkoper zorgt dat een vervoerder het aflevert bij de koper (ongeacht wie er betaalt) Dus geen onderscheid!!!! 23 april 2017

19 Diensten door webwinkels mr. dr. M.M.W.D. Merkx

20 Diensten aan particulieren en ondernemers
Elektronische, telecommunicatie- of omroepdiensten? Belast in het land waar de afnemer woont of is gevestigd Andere diensten Aan ondernemers  belast in het land waar de afnemer woont of is gevestigd, tenzij uitzondering. Aan particulieren  belast in het land waar de dienstverrichter woont of is gevestigd, tenzij uitzondering

21 Wijziging per 1 januari 2015 in de plaats van dienst regels
Langs elektronische weg verrichte diensten (elektronische diensten) Diensten die over het internet of een elektronisch netwerk worden verleend, wegens hun aard grotendeels geautomatiseerd zijn en slechts in geringe mate menselijk ingrijpen vergen, en zonder informatietechnologie niet kunnen worden verricht. Telecommunicatiediensten O.a. vaste en mobiele telefoondiensten, telefoondiensten via internet, toegang tot internet, voic en oproepdoorschakeling Radio- en televisieomroepdiensten (omroepdiensten) Levering van audio en audiovisuele inhoud (zoals radio- en televisieprogramma’s) die door en onder redactionele verantwoordelijkheid van een aanbieder van mediadiensten op basis van een programmaschema via communicatienetwerken aan het grote publiek worden aangeboden

22 Elektronische diensten aan ondernemers
NL koper BV 21 % NL btw 19% DE btw koper voldoet btw o.g.v. verleggings-regeling DLD koper GmbH Wanneer wordt geleverd aan ondernemers en de goederen vanuit NL verstuurd worden dan is de plaats van levering de plaats waar de verzending of het vervoer aanvangt, dus Nederland. Hierbij maakt het niet uit of de koper een ondernemer in NL, in een ander EU land of buiten de EU is. Dit heeft tot gevolg dat de Nederlandse belastingregels van toepassing zijn. (Art 5.1.a Wet ob) AUS koper Ltd Out of scope

23 Elektronische diensten aan particulieren
Kees in NL 21 % NL btw 19% DE btw te voldoen door webshop Dieter in DLD Mike in AUS Out of scope

24 Status van de afnemer Bepalen aan de hand van geverifieerd btw-identificatienummer Aanpassing art. 18, lid 2, Btw-uitvoeringsverordening: geen btw-idnr, geen belastingplichtige 6e overweging considerans: naderhand meedelen, status aanpassen Btw al gefactureerd? Creditnota versturen Btw al voldaan? Aangifte corrigeren Afnemer moet btw-identificatienummer binnen redelijke termijn verstrekken Belang: afnemer heeft geen recht op aftrek van ten onrechte berekende btw. Prikkel om btw-identificatienummer te verstrekken

25 OF Hulpmiddelen Bewijsvermoedens:
In combinatie met verstrekking accommodatie Bewijsvermoedens: Fysieke locatie Vaste lijn Mobiel netwerk Decoder of viewing card Algemene bewijsregeling Twee niet-tegenstrijdige bewijsstukken OF

26 Verstrekken accommodatie
TOE-dienst Dienst m.b.t. OG Combinatieregeling Belast in het land waar de accommodatie is gelegen

27 Bewijsvermoedens Weerlegbaar
Belastingplichtige: drie niet tegenstrijdige bewijsstukken uit algemene bewijsregeling NB: alleen voor B2C-diensten Belastingdienst: verkeerd gebruik of misbruik door de dienstverrichter NB: voor B2B- en B2C-diensten Geen weerlegging door afnemer

28 De vier vermoedens (1) Bijzondere regeling voor aan boord EU-passagiersvervoer. Niet voor ‘over top’ diensten. Fysieke locatie enig vermoeden wat voor B2B en B2C geldt. Vaste lijn. Afnemer wordt geacht te wonen waar vaste lijn is geïnstalleerd Fysieke locatie waar afnemer aanwezig moet zijn voor afnemen dienst. Afnemer wordt geacht te wonen op plaats waar hij fysiek aanwezig moet zijn

29 De vier vermoedens (2) Decoder of viewing card Afnemer wordt geacht te wonen/gevestigd te zijn in het land waar de decoder zich bevindt of het land waar de viewing card naar toe is gezonden Via mobiel netwerk. Afnemer wordt geacht te wonen in land dat wordt aangeduid met de mobiele landencode van de simkaart.

30 Algemene bewijsregeling
Voor diensten die niet onder bewijsvermoedens vallen: twee bewijsstukken Bewijsstukken mogen niet strijdig zijn of overlappen Afweging van dienstverrichter welke bewijsstukken hij verzamelt (afhankelijk van bedrijfsvoering) die hij moet kunnen rechtvaardigen NB: alleen voor B2C-diensten

31 Mogelijke bewijsstukken
Factuuradres IP-adres Bankgegevens, bijvoorbeeld: Plaats waar bankrekening wordt aangehouden Factuuradres van de afnemer waarover de bank beschikt Mobiele landencode gebruikte simkaart Plaats vaste lijn Andere zakelijke relevante gegevens

32 Wie verricht de prestatie aan de consument?
Diensten die worden verricht via telecommunicatienetwerk, interface of portal, zoals een marktplaats voor applicaties, worden geacht door de intermediair op eigen naam, maar voor rekening van een ander te zijn verricht, tenzij de dienstverrichter expliciet is aangewezen als degene die de dienst verricht Voor elektronische diensten en telefoondiensten via internet

33 Content provider Content B2B Heffing in land vestiging A Evt. verlegging Intermediair A Content B2B Heffing in land vestiging B Evt. verlegging Intermediair B Content B2C Heffing in land waar consument woont Evt. aangifte via MOSS Consument

34 Belastingheffing in het land van de afnemer betekent:
Btw-tarief land afnemer  verlaagd of algemeen tarief Vrijstellingen land afnemer Factureringsregels land afnemer Regels rondom tijdstip van verschuldigdheid  vouchers

35 Mini één-loket-systeem per 1 januari 2015
Voor wie: Alle EU-ondernemers en niet-EU-ondernemers die elektronische, telecommunicatie- en omroepdiensten verrichten Optioneel, maar all-in Geen aftrek van voorbelasting via één-loket-systeem Andere diensten en leveringen van goederen kunnen niet worden gerapporteerd Let op aangiftetermijn: indienen 20e van de maand

36 Lidstaat van identificatie
Werking van het mini-één-loket-systeem Lidstaat van verbruik Aangifte ----- Lidstaat van identificatie Lidstaat van verbruik Aangifte ----- Aangifte ----- Aangifte ----- Lidstaat van verbruik Belastingplichtige

37

38 Controle Lidstaat van verbruik heeft informatie nodig Contact met MOSS coordinator lidstaat van identificatie Lidstaat identificatie benadert andere lidstaten van verbruik Lidstaat van identificatie start controle Risk based assesment  system check Lidstaat van identificatie verstrekt informatie aan lidsta(a)t(en) verbruik Evt. naheffing, boete en rente door lidsta(a)t(en) verbruik Echter: niet alle lidstaten ingestemd met alle audit guidelines

39 Toekomst van de digitale economie:
Uitbreiding van MOSS voor online verkopen van fysieke goederen Btw-drempel als vereenvoudiging voor kleine e-commerce start-ups Enkelvoudige audit door het woonland Vervallen btw-vrijstelling invoer kleine zendingen

40 Einde Vragen?


Download ppt "BTW en internet Prestaties door de webwinkel Mr. Dr. Madeleine M. W. D"

Verwante presentaties


Ads door Google