De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Intermediairdagen.nl Leveringen door webwinkels BTW en internet Prestaties door de webwinkel Mr. Dr. Madeleine M.W.D. Merkx Mr. John Heezen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Intermediairdagen.nl Leveringen door webwinkels BTW en internet Prestaties door de webwinkel Mr. Dr. Madeleine M.W.D. Merkx Mr. John Heezen."— Transcript van de presentatie:

1 Intermediairdagen.nl Leveringen door webwinkels BTW en internet Prestaties door de webwinkel Mr. Dr. Madeleine M.W.D. Merkx Mr. John Heezen

2 Intermediairdagen.nl Verkoop webwinkels 10 oktober 2015 2

3 Intermediairdagen.nl Leveringen door webwinkels Leveringen door webwinkels mr. J.H.M. Heezen

4 Verkoop aan ondernemers 10 oktober 20154 NL koper BV AUS koper Ltd DLD koper GmbH

5 Koper in NL 10 oktober 20155 NL koper BV Pakhuis China

6 Intermediairdagen.nl Koper in ander EU land 10 oktober 2015 6 Du koper GmbH

7 Intermediairdagen.nl 10 oktober 2015 7

8 Intermediairdagen.nl Koper in ander EU land 10 oktober 2015 8 Du koper GmbH

9 Intermediairdagen.nl Koper in ander EU land 10 oktober 2015 9 Du koper GmbH Pakhuis België

10 Koper buiten EU 10 oktober 201510

11 Verkoop aan particulieren 10 oktober 201511 Kees in NL Dieter in DLD Mike in AUS

12 Koper in NL 10 oktober 201512 Pakhuis in China

13 Sheet site douane particulieren, website, print screen van site….. 10 oktober 201513

14 Koper in DLD 10 oktober 201514 Pakhuis in UK

15 Afstandsverkoop 10 oktober 201515 Particulier of rechtspersoon zonder ob-nr verkoop aan vervoer van EU naar ander EU drempelbedrag

16 Koper buiten EU 10 oktober 201516

17 Vervoerskosten waaronder portokosten 10 oktober 201517 Behoren tot de vergoeding Volgen tarief van geleverde

18 Samenvattend 10 oktober 201518 Hoofdregel plaats van levering: land van vertrek/verzending Uitzondering bij: - invoer - afstandsverkopen

19 Intermediairdagen.nl Diensten door webwinkels mr. dr. M.M.W.D. Merkx

20 Diensten aan particulieren en ondernemers Elektronische, telecommunicatie- of omroepdiensten? Belast in het land waar de afnemer woont of is gevestigd Andere diensten -Aan ondernemers  belast in het land waar de afnemer woont of is gevestigd, tenzij uitzondering. -Aan particulieren  belast in het land waar de dienstverrichter woont of is gevestigd, tenzij uitzondering

21 Wijziging per 1 januari 2015 in de plaats van dienst regels Langs elektronische weg verrichte diensten (elektronische diensten) – Diensten die over het internet of een elektronisch netwerk worden verleend, wegens hun aard grotendeels geautomatiseerd zijn en slechts in geringe mate menselijk ingrijpen vergen, en zonder informatietechnologie niet kunnen worden verricht. Telecommunicatiediensten – O.a. vaste en mobiele telefoondiensten, telefoondiensten via internet, toegang tot internet, voicemail en oproepdoorschakeling Radio- en televisieomroepdiensten (omroepdiensten) – Levering van audio en audiovisuele inhoud (zoals radio- en televisieprogramma’s) die door en onder redactionele verantwoordelijkheid van een aanbieder van mediadiensten op basis van een programmaschema via communicatienetwerken aan het grote publiek worden aangeboden 21

22 Elektronische diensten aan ondernemers NL koper BV AUS koper Ltd DLD koper GmbH 21 % NL btw 19% DE btw koper voldoet btw o.g.v. verleggings- regeling Out of scope

23 Elektronische diensten aan particulieren Kees in NL Dieter in DLD Mike in AUS 21 % NL btw 19% DE btw te voldoen door webshop Out of scope

24 Status van de afnemer Bepalen aan de hand van geverifieerd btw-identificatienummer Aanpassing art. 18, lid 2, Btw-uitvoeringsverordening: geen btw-idnr, geen belastingplichtige 6 e overweging considerans: naderhand meedelen, status aanpassen – Btw al gefactureerd? Creditnota versturen – Btw al voldaan? Aangifte corrigeren – Afnemer moet btw-identificatienummer binnen redelijke termijn verstrekken Belang: afnemer heeft geen recht op aftrek van ten onrechte berekende btw. Prikkel om btw-identificatienummer te verstrekken

25 Hulpmiddelen In combinatie met verstrekking accommodatie Bewijsvermoedens: Fysieke locatie Vaste lijn Mobiel netwerk Decoder of viewing card Algemene bewijsregeling Twee niet-tegenstrijdige bewijsstukken OF

26 Intermediairdagen.nl Combinatieregeling Verstrekken accommodatie TOE-dienst Dienst m.b.t. OG Belast in het land waar de accommodatie is gelegen

27 Bewijsvermoedens Weerlegbaar Belastingplichtige: drie niet tegenstrijdige bewijsstukken uit algemene bewijsregeling NB: alleen voor B2C-diensten Belastingdienst: verkeerd gebruik of misbruik door de dienstverrichter NB: voor B2B- en B2C-diensten Geen weerlegging door afnemer 27

28 Intermediairdagen.nl De vier vermoedens (1) Fysieke locatie waar afnemer aanwezig moet zijn voor afnemen dienst. Afnemer wordt geacht te wonen op plaats waar hij fysiek aanwezig moet zijn Vaste lijn. Afnemer wordt geacht te wonen waar vaste lijn is geïnstalleerd

29 Intermediairdagen.nl De vier vermoedens (2) Via mobiel netwerk. Afnemer wordt geacht te wonen in land dat wordt aangeduid met de mobiele landencode van de simkaart. Decoder of viewing card Afnemer wordt geacht te wonen/gevestigd te zijn in het land waar de decoder zich bevindt of het land waar de viewing card naar toe is gezonden

30 Algemene bewijsregeling Voor diensten die niet onder bewijsvermoedens vallen: twee bewijsstukken Bewijsstukken mogen niet strijdig zijn of overlappen Afweging van dienstverrichter welke bewijsstukken hij verzamelt (afhankelijk van bedrijfsvoering) die hij moet kunnen rechtvaardigen NB: alleen voor B2C-diensten

31 Mogelijke bewijsstukken Factuuradres IP-adres Bankgegevens, bijvoorbeeld: Plaats waar bankrekening wordt aangehouden Factuuradres van de afnemer waarover de bank beschikt Mobiele landencode gebruikte simkaart Plaats vaste lijn Andere zakelijke relevante gegevens 31

32 Wie verricht de prestatie aan de consument? Diensten die worden verricht via telecommunicatienetwerk, interface of portal, zoals een marktplaats voor applicaties, worden geacht door de intermediair op eigen naam, maar voor rekening van een ander te zijn verricht, tenzij de dienstverrichter expliciet is aangewezen als degene die de dienst verricht Voor elektronische diensten en telefoondiensten via internet 32

33 33 Content provider Intermediair A Intermediair B Consument Content B2B Heffing in land vestiging A Evt. verlegging Content B2B Heffing in land vestiging B Evt. verlegging Content B2C Heffing in land waar consument woont Evt. aangifte via MOSS

34 Belastingheffing in het land van de afnemer betekent: Btw-tarief land afnemer  verlaagd of algemeen tarief Vrijstellingen land afnemer Factureringsregels land afnemer Regels rondom tijdstip van verschuldigdheid  vouchers

35 Mini één-loket-systeem per 1 januari 2015 Voor wie: – Alle EU-ondernemers en niet-EU-ondernemers die elektronische, telecommunicatie- en omroepdiensten verrichten Optioneel, maar all-in Geen aftrek van voorbelasting via één-loket-systeem Andere diensten en leveringen van goederen kunnen niet worden gerapporteerd Let op aangiftetermijn: indienen 20 e van de maand

36 Lidstaat van identificatie Lidstaat van verbruik Aangifte ----- ----- ----- € Belastingplichtige Aangifte ----- ----- ----- Aangifte ----- ----- ----- Aangifte ----- ----- ----- € € € Werking van het mini-één-loket-systeem

37 Intermediairdagen.nl

38 Controle Lidstaat van verbruik heeft informatie nodig Contact met MOSS coordinator lidstaat van identificatie Lidstaat identificatie benadert andere lidstaten van verbruik Lidstaat van identificatie start controle Risk based assesment  system check Lidstaat van identificatie verstrekt informatie aan lidsta(a)t(en) verbruik Evt. naheffing, boete en rente door lidsta(a)t(en) verbruik Echter: niet alle lidstaten ingestemd met alle audit guidelines

39 Toekomst van de digitale economie: 1.Uitbreiding van MOSS voor online verkopen van fysieke goederen 2.Btw-drempel als vereenvoudiging voor kleine e-commerce start-ups 3.Enkelvoudige audit door het woonland 4.Vervallen btw-vrijstelling invoer kleine zendingen

40 Einde Vragen?


Download ppt "Intermediairdagen.nl Leveringen door webwinkels BTW en internet Prestaties door de webwinkel Mr. Dr. Madeleine M.W.D. Merkx Mr. John Heezen."

Verwante presentaties


Ads door Google