De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dr.mr. M.J.J.Kunst 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dr.mr. M.J.J.Kunst 1."— Transcript van de presentatie:

1 dr.mr. M.J.J.Kunst m.j.j.kunst@law.leidenuniv.nl 1

2  PTSS in DSM  Malingeren - Theorie - Diagnostiek - Eigen onderzoek  Betrouwbaarheid asielrelaas  Tot slot: enkele tips/suggesties 2

3 1. PTSS in DSM 3

4  DSM-I (1952):Gross Stress Reaction  DSM-II (1968):-  DSM-III (1980):Posttraumatic Stress Disorder  DSM-III-R (1987):uitbreiding traumacriterium  DSM-IV (1994):uitbreiding traumacriterium + exclusievoorschrift  DSM-IV-TR (2000):uitbreiding traumacriterium  DSM-5 (2013):uitbreiding traumacriterium + extra symptoomcluster 4

5 Zes criteria: (A) Blootstelling aan een traumatische gebeurtenis (A2-criterium geschrapt) (B) Herbeleving (1/5) (C) Vermijding (1/2) (D) Negatieve veranderingen in gedachten en gevoelens (2/7) (E) Veranderingen in prikkelbaarheid en reactiviteit (2/6) (F) Klachten duren langer dan een maand (G) Ernstig lijden of beperkingen in functioneren (H) Geen middelenmisbruik of andere medische conditie 5

6  3150 combinaties o.g.v. DSM!  Partiële PTSS  PTSS-symptomen 6

7 2. Malingeren: theorie 7

8 Definitie DSM-V (p. 726): “(…) the intentional production of false or grossly exaggerated physical or psychological symptoms, motivated by external incentives such as avoiding military duty, avoiding work, obtaining financial compensation, evading criminal prosecution, or obtaining drugs (…)” 8

9  Nagebootste stoornis  Wel doelbewuste klachtpresentatie, maar interne bonus  Somatoforme stoornis  Geen doelbewuste klachtpresentatie en interne bonus 9 Bron: Merckelbach, Jelicic, Dandachi-Fitzgerald (2010)

10 Vier vormen: (1) Klachten verzinnen (2) Klachten overdrijven (3) Bestaande klachten toeschrijven aan nieuwe gebeurtenis (4) Klachten rapporteren die niet meer bestaan 10

11 (1) Pathogenic model (“mad”) (2) Criminological model (“bad”) (3) Adaptational model (“cost-benefit”) Bron: Rogers (1990) 11

12 Twee redenen:  Blootstelling aan traumatische gebeurtenis  Liegen  Subjectieve symptomen  Malingeren 12

13 http://www.stolenvalor.com/target.cfm?source=link&sort=order 13

14 3. Malingeren: diagnostiek (I) 14

15 Sinds DSM IV (APA, 1994): Sluit malingeren uit in… - …schadevergoedingssituaties - …uitkeringssituaties - …forensische settings (waaronder asielprocedures) 15

16 Werkelijkheid: PTSS JaNee Diagnose: PTSSJa Correct-positief 17 Fout-positief 6 NeeFout-negatief 0 Correct-negatief 0 Bron: Hickling, Blanchard, Mundy, & Galovski (2002) 16

17 Tunnelvisie: Diagnostiek met behandeling als doel  Detectie en classificatie van klachten  Bepalen geschikte behandelstrategie  Trade-off: fout-positieven PTS S 17

18 Hulpmiddelen/methoden (1) Indicatoren diagnostisch interview: - “Eager” om over klachten te praten - Herbelevingen als in een film (uitsluitend visuele aspecten) - Dissociatieve amnesie zonder enige herinnering - Altijd dezelfde dromen/nachtmerries - Klachten altijd en overal aanwezig - Etc. (2) Steunbewijs: - M.b.t. de slachtofferervaring - M.b.t. gerapporteerde klachten (3) Diagnostische tests: - Bereidheid bizarre symptomen te rapporteren - Onderpresteren op bepaalde taken - Rapportage extreem veel symptomen - Inconsistent rapporteren/presteren - Etc. (4) (Neuro-)fysiologische parameters - Bloeddruk - Hartslag - Etc. Bron: Hall & Hall (2006) 18

19 Diagnostische tests:  Gestandaardiseerde interviews: M-Fast SIRS Etc.  Vragenlijsten: MENT MMPI(-II) PAI SIMS TSI Wildman Symptom Checklist Etc. Bronnen (o.a.): Guriel & Fremouw (2003); Hall & Hall (2006, 2007); Taylor, Frueh, Asmundson (2006) http://kspope.com/assess/malinger.php 19

20 Intermezzo: eigen onderzoek 20

21 Promotieonderzoek UvT Context: Schadefonds Geweldsmisdrijven (1976)  Tegemoetkoming in schade opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf Immateriële schade: €10.000 Materiële schade: €25.000 21

22 SGMIND GeweldsslachtoffersAsielzoekers Onderdeel MVJ Aanvraag tot uitkeringAanvraag tot verblijfsvergunning Bestuursrechtelijk (bezwaar + beroep) Veel toekenningenVeel afwijzingen 22

23 Instrumentarium:  Dossieronderzoek (digitaal en papier)  Gestandaardiseerde vragenlijsten op 3 meetmomenten (0, 6 en 12 maanden) Respondenten:  >= 18 jaar  Beslist op aanvraag in 2006 (bezwaartermijn verstreken) 23

24 Opvallend resultaat eerste studie (paper 1):  48.5% waarschijnlijkheidsdiagnose PTSS (PSS-SR>=15) Waarom opvallend?  Veel hogere prevalentie PTSS dan in ander onderzoek  Waarschijnlijkheidsdiagnose onafhankelijk aard geweld  Tijd sinds slachtofferervaring (M=4.9, SD=3.7 jaar) Bron: Kunst, Winkel, Bogaerts (2010) 24

25 Opvallende resultaten laatste studie (paper 9):  18.4 % indicatie malingeren (SIMS>=17)  Sterke bivariate correlatie PTSS en malingeren (r=.7) Waarom opvallend?  Uitkomst aanvraagprocedure bekend en onherroepelijk! Bron: Kunst, Winkel, Bogaerts (2011) 25

26 p <.05 Bron: Merckelbach et al. (2010) 26

27 Bron: Kunst (in voorbereiding) 27

28 3. Malingeren: diagnostiek (II) 28

29  Uitgangspunt: absolute zekerheid onmogelijk! 29

30 Baserate: percentage simulanten in populatie  Kwaliteit diagnostiek afhankelijk van baserate  Drie scenario’s: gemiddeld (50%), laag (10%), hoog (90%) 30

31 (1) Sensitiviteit (bij bepaalde cut-off)  % als simulant aangewezen in groep simulanten (2) Specificiteit (bij bepaalde cut-off)  % als niet-simulant aangewezen in groep niet-simulanten Probleem: Je wilt weten of testuitslag betrouwbaar is! 31

32 (1) Positieve predictieve waarde (PPW)  % simulanten in groep als simulant aangewezen Oftewel: Kans dat testuitslag “simulant” correct is (2) Negatieve predictieve waarde (NPW)  % niet-simulanten in groep als niet-simulant aangewezen Oftewel: Kans dat testuitslag “niet-simulant” correct is 32

33 -Sensitiviteit = A/A+C -Specificiteit = D/B+D -PPW = A/A+B -NPW = D/C+D Werkelijkheid: simulant JaNee Diagnose: simulantJa Correct-positief A Fout-positief B NeeFout-negatief C Correct-negatief D 33

34 Gegeven: -1000 respondenten -Baserate malingeren: 50% -Sensitiviteit detectie: 90% -Specificiteit detectie: 90% -PPV: 90% -NPV: 90% Werkelijkheid: simulant JaNee Diagnose: simulantJa Correct-positief 450A Fout-positief 50B NeeFout-negatief 50C Correct-negatief 450D

35 Gegeven: -1000 respondenten -Baserate malingeren: 90% -Sensitiviteit detectie: 90% -Specificiteit detectie: 90% -PPV: 99% -NPV: 50% Werkelijkheid: Simulant JaNee Diagnose: Simulant Ja Correct-positief 810A Fout-positief 10B NeeFout-negatief 90C Correct-negatief 90D

36 Gegeven: -1000 respondenten -Baserate malingeren: 10% -Sensitiviteit detectie: 90% -Specificiteit detectie: 90% -PPV: 50% -NPV: 99% Werkelijkheid Malingeren JaNee Diagnose Malingeren Ja Correct-positief 90A Fout-positief 90B NeeFout-negatief 10C Correct-negatief 810D

37 Twee vragen van belang: (1) Diagnosticus: behandelaar of externe deskundige? (2) Is onderzoek gedaan naar malingeren?  Rapportage zou tenminste melding moeten maken van: - Gebruikte hulpmiddelen/methoden - Bij gebruikmaking diagnostische test: Sensitiviteit en specificiteit waarvan is uitgegaan (en dus ook de cut-off) De bron op basis waarvan dit is gedaan (vergelijkbare populatie?) De PPW en NPW bij verschillende base rates Juridische context (acceptabiliteit PPW en NPW hangt af van context)

38 (1) Diagnostiek Schadefonds Geweldsmisdrijven  Zoveel mogelijk zekerheid bij uitslag “simulant” (hoge PPW) Argumenten: - Bedoeling wetgever (slachtoffers alsnog compenseren) - Wettekst (bijv. voorlopige uitkering) - Uitvoeringspraktijk (veel toekenningen) (2) Diagnostiek asielprocedure IND  Zoveel mogelijk zekerheid bij uitslag “niet-simulant” (hoge NPW) Argumenten: - Bedoeling wetgever (instroom beperken) - Wettekst (bijv. bewijslast bij vreemdeling) - Uitvoeringspraktijk (veel afwijzingen) 38

39 (1) Bottomline blijft: nooit absolute zekerheid (2) Testuitslag “simulant” niet per sé indicatie malingeren…  Verschillende alternatieve mogelijkheden: Persoonlijkheidsstoornis Nagebootste stoornis Somatoforme stoornis Etc. Kenmerk PTSS (risico op Othello-fout) 39

40 Extra problemen:  Niet-Westerse populaties Othello-fout door niet-Westerse ziektebeelden Diagnostische kwaliteiten testinstrumenten onbekend  Medisch steunbewijs vs. DSM-exclusievoorschrift Klachtenrelaas ter onderbouwing feiten (d.w.z. het asielrelaas) i.p.v. andersom  Inschatting betrouwbaarheid asielrelaas onvermijdelijk! 40

41 4. Betrouwbaarheid asielrelaas 41

42 Werkinstructie IND: Consistentie en precisie/volledigheid als uitgangspunten  Vier problemen: (1) Functie autobiografisch geheugen  Niet bedoeld voor reproductie (2) Alternatieve verklaringen voor inconsistentie: - Cultuur - Schaamte (vzv. niet cultureel bepaald) - Angst voor represailles (vervolg op volgende sheet) 42

43 (3) Alternatieve verklaringen voor consistentie - Liegen - Suggestie door collaborative story telling (4) PTSS beïnvloedt reproductie (volgende sheet) 43

44 Consistentie:  Gebrek aan consistentie is kenmerk PTSS (gefragmenteerde opslag traumatische gebeurtenis in geheugen)  Consistentie kan gevolg zijn van psychotherapie (m.n. CGT) 44

45 Precisie/volledigheid:  Gebrek aan details in feitenrelaas is kenmerk PTSS (“weapon focus”)  Niet willen praten is kenmerk PTSS (vermijding)  Overschatting traumatisch verleden is kenmerk PTSS (“effort after meaning”) 45

46 Leugenonderzoek: - Ervaren leugenaars andere emoties dan eerlijke mensen?  Antwoord: Nee, niet per sé Bijv. zenuwachtig (ontmaskering versus geloofd worden) > kans op Othello-fout - Gedragen leugenaars zich anders dan eerlijke mensen?  Antwoord: Nee, niet per sé Bijv. hard nadenken (verzinnen versus ophalen herinnering) > kans op Othello-fout Bovendien: Emoties en gedrag (ook) cultureel bepaald! 46

47 5. Tot slot 47

48  Let op de aard van de asielprocedure  Wees alert in de volgende twee situaties: B8/2-regeling (eergerelateerd of huiselijk geweld) B8/3-regeling (mensenhandel)  Let op indicatoren malingeren in diagnostisch interview (vgl. Hall & Hall, 2006)  Let op extreme scores op PTSS-instrumenten  Verzamel steunbewijs (indien mogelijk)  Test op mogelijk malingeren  Wees alert bij grote consistentie in asielrelaas  Wees voorzichtig met beoordelen emoties en gedrag 48

49 Dank voor uw aandacht! 49


Download ppt "Dr.mr. M.J.J.Kunst 1."

Verwante presentaties


Ads door Google