De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

STEM & IW/STEM 2014-2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "STEM & IW/STEM 2014-2015."— Transcript van de presentatie:

1 STEM & IW/STEM

2 Science, Technology, Engineering, Mathematics Wetenschappen, technologie, engineering, wiskunde
Vlaams Actieplan STEM (januari 2012) Rapport ‘Kiezen voor STEM’ (oktober 2012) Eindverslag ‘Secure’ (november 2013) Een aantal jongeren verliest tussen 10 en 14 jaar de interesse in / motivatie voor STEM-vakken : vrij keuze-uur in 1ste lj. A in SAG en SMK

3 Directiecomité SG Informatie inwinnen: Beslissingen nemen:
Studiedagen / infosessies in Leuven (KULeuven), Mechelen (Thomas More), Diepenbeek (KHLim), Geel (Thomas More), Gent (HOGent), Brussel (VVKSO)… Studiebezoek Kindsheid Jesu (Hasselt) SAILS-congres (Dublin): Strategies for Assessment of Inquiry Learning in Science Beslissingen nemen: visie op STEM In de eerste graad ( ) In de tweede en derde graad ( ) Inpassing in het pedagogisch concept ‘LED-leren’ Levensecht, Eigentijds, Duurzaam

4 Visie op STEM in de eerste graad
Doelstellingen: Tegemoet komen aan een vraag naar / nood aan onderzoekend leren bij leerlingen j.: intellectueel sterke leerlingen prikkelen voor STEM LED-leren voor wetenschappen en techniek Bewustere studiekeuze op 14 j. tussen technische, wetenschappelijke of andere richtingen

5 2014-2015: nieuwe keuze in 1ste lj. A in SAG en SMK
voor leerlingen die een hoog abstractieniveau en lestempo aankunnen een uitgesproken interesse hebben in wetenschappen en technologie (4 uren STEM in keuzegedeelte)

6 Industriële wetenschappen/STEM
Inhoudelijke vernieuwing van IW praktijk omgevormd tot projectmatig aan de slag gaan met engineering, wiskunde en ICT abstractieniveau omhoog (enkel in PEP)

7 Industriële wetenschappen/STEM
profilering: wetenschappelijk-wiskundig met uitgesproken interesse voor technologie vak ‘technische activiteiten’ omgevormd tot ‘STEM-projecten’ (enkel in PEP)

8 Vergelijking keuzegedeelte 1ste j.
Latijn STEM MW IW/STEM 5 uren Latijn (incl. S.V.) 4 uren STEM 1 uur Frans 3 uren STEM-projecten 1 uur S.V. 1 uur Engels 1 uur wiskunde 1 uur Nederlands S.V.: sociale vaardigheden

9 2de leerjaar A STEM: 4u STEM
Variant van basisoptie Moderne wetenschappen integratie van STEM-projecten in de vakken WEWE (3u/week) ICT (1u/week) Leerplan WEWE opgebouwd volgens STEM-principes

10 2de leerjaar A IW/STEM: 7 uren STEM-gerichte lessen
basisoptie Industriële wetenschappen integratie van STEM-projecten in de vakken Technische activiteiten Mechanica (3 uren) Technische activiteiten Elektriciteit (2 uren) STEM-projecten (2 uren, wetenschappelijk gericht) Leerplannen laten dit toe

11 Stuurgroep STEM Doelen: Samenstelling:
Criteria voor STEM-projecten bepalen Eigen leerplan opstellen – eerste stap: leerplandoelstellingen bepalen Lessenpakketten uitwerken Samenstelling: schooloverschrijdende werkgroep: leerkrachten & directies (±20 pers.) van alle KOGEKA-scholen (ook bovenbouw) Externe specialisten: KULeuven: Jolien De Meester (ESAT) Thomas More Kempen: Erwin Van de Put & Eric Pauwels (STEMacademie) DPB Antwerpen: Wim Peeters (pedagogisch begeleider fysica – wetenschappelijk werk)

12 Lessen ‘STEM’: criteria 1. Projectwerk
Dus: afgeronde lessenpakketten 2. Mix / integratie van wiskunde, wetenschappen, technologie, ICT 3. Onderzoekend leren Dus: proces belangrijker dan product

13 Lessen ‘STEM’: criteria
4. Gebruiken van kennis (inzicht) belangrijker dan het weten op zich Dus: actief leren belangrijker dan passief weten (cfr. quiz) 5. Wetenschappelijke methode / Technisch proces: hoe werkt wetenschap(per) / ingenieur?

14 Lessen ‘STEM’: criteria 6. Stimuleren van probleemoplossend denken
Dus: engineering (denkproces) belangrijker dan techniek Dus: ontwerpen belangrijker dan uitvoeren

15 Lessen ‘STEM’: criteria 7. Evaluatie aangepast aan manier van werken
Dus: procesevaluatie belangrijker dan productevaluatie 8. Contexten / thema’s / projecten verschillen van natuurwetenschappen en techniek Dus: leerplannen / jaarplannen controleren 9. Constructivistische methode: verder bouwen op wat de leerlingen al (kunnen) kennen 10. Sociale aspecten: teamwork - presenteren

16 Afspraken voor STEM lessenpaketten

17 Voorbeelden van STEM-projecten
zonne-oven de zaak Polly Meer

18 Eerste reeks uitgewerkte STEM-projecten
Ananasboot (RVO-Society) Geluid Micro-macro (microscopie) Robots programmeren (Lego Mindstorms) Windenergie (windmolen) Weerstation Zweefvliegtuig

19 Tweede reeks uitgewerkte STEM-projecten
Waterkracht (raket) Licht Scratch (Coderdojo – programmeren) Wiskunde in de omgeving Grijp de uitdaging (hefbomen) Kunststofproject (PlastiQ) Energiezuinig huis

20 1 STEM (SAG): 2 klassen – 39 leerlingen
in KOGEKA 1 STEM (SAG): 2 klassen – 39 leerlingen (72 % jongens – 28 % meisjes) 1 STEM (SMK): 1 klas – 22 leerlingen (68 % jongens – 32 % meisjes) 1 IW STEM (PEP): 1 klas – 19 leerlingen (100 % jongens)

21 in KOGEKA Bezoek Technopolis

22 projecten

23 projecten

24 projecten

25 projecten

26 ‘Logische’ vervolgopleidingen
3 Wetenschappen (SDC + SMK) 3 Industriële wetenschappen (SJG) ‘Wetenschappelijke’ doorstroomrichtingen 3 Biotechnische wetenschappen (SJG) 3 Bouwwetenschappen (SJG) 3 Elektriciteit–elektronica (SJG) 3 Elektromechanica (SJG) 3 Techniek-wetenschappen (SMK) andere STEM-studierichtingen (zie

27 Visie op STEM in de tweede graad
Doelstellingen (1) Meer tijd creëren voor onderzoekend leren / probleemoplossend denken als uitdaging voor leerlingen Continuïteit bieden qua onderzoekend leren tussen eerste graad (STEM & IW/STEM) en derde graad Meer integratie van wiskunde – wetenschappen – technische vakken (- ICT) LED-leren voor wetenschappen en techniek

28 Visie op STEM in de tweede graad
Doelstellingen (2) Meer samenwerking / uitwisseling tussen ASO Wetenschappen en TSO doorstroomrichtingen Geen aparte studierichting ‘STEM’, geen apart vak ‘STEM’, wel STEM-projecten ASO Wetenschappen: tegemoet komen aan verschillende beginsituatie van leerlingen die in de eerste graad de richting STEM hebben gevolgd en leerlingen die dat niet gedaan hebben (in dezelfde klas) TSO doorstroomrichtingen (IW, BIW, TW, HB, EE, EM): engineering-aspect versterken a.h.v. de mogelijkheden die de leerplannen bieden

29 STEM in de 2de graad Wetenschappen: STEM-projectdagen
(nog uit te werken) IW: 5u engineering – ( : 4 modules in uitwerking voor het 3de j.) Andere doorstroomrichtingen: mogelijkheden voor STEM-projecten onderzoeken

30 Vragen?


Download ppt "STEM & IW/STEM 2014-2015."

Verwante presentaties


Ads door Google