De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

STEM & IW/STEM 2014-2015. Science, Technology, Engineering, Mathematics Wetenschappen, technologie, engineering, wiskunde  Vlaams Actieplan STEM 2012-2020.

Verwante presentaties


Presentatie over: "STEM & IW/STEM 2014-2015. Science, Technology, Engineering, Mathematics Wetenschappen, technologie, engineering, wiskunde  Vlaams Actieplan STEM 2012-2020."— Transcript van de presentatie:

1 STEM & IW/STEM 2014-2015

2 Science, Technology, Engineering, Mathematics Wetenschappen, technologie, engineering, wiskunde  Vlaams Actieplan STEM 2012-2020 (januari 2012)  Rapport ‘Kiezen voor STEM’ (oktober 2012)  Eindverslag ‘Secure’ (november 2013) Een aantal jongeren verliest tussen 10 en 14 jaar de interesse in / motivatie voor STEM-vakken 2013-2014: vrij keuze-uur in 1 ste lj. A in SAG en SMK

3 Directiecomité SG Informatie inwinnen: –Studiedagen / infosessies in Leuven (KULeuven), Mechelen (Thomas More), Diepenbeek (KHLim), Geel (Thomas More), Gent (HOGent), Brussel (VVKSO)… –Studiebezoek Kindsheid Jesu (Hasselt) –SAILS-congres (Dublin) : Strategies for Assessment of Inquiry Learning in Science Beslissingen nemen: –visie op STEM In de eerste graad (2013-2014) In de tweede en derde graad (2014-2015) –Inpassing in het pedagogisch concept ‘LED-leren’ Levensecht, Eigentijds, Duurzaam 3

4 Visie op STEM in de eerste graad Doelstellingen: –Tegemoet komen aan een vraag naar / nood aan onderzoekend leren bij leerlingen 12-14 j.: intellectueel sterke leerlingen prikkelen voor STEM –LED-leren voor wetenschappen en techniek –Bewustere studiekeuze op 14 j. tussen technische, wetenschappelijke of andere richtingen 4

5 2014-2015: nieuwe keuze in 1 ste lj. A in SAG en SMK voor leerlingen die  een hoog abstractieniveau en lestempo aankunnen  een uitgesproken interesse hebben in wetenschappen en technologie (4 uren STEM in keuzegedeelte)

6 Inhoudelijke vernieuwing van IW  praktijk omgevormd tot projectmatig aan de slag gaan met engineering, wiskunde en ICT  abstractieniveau omhoog (enkel in PEP)

7  profilering: wetenschappelijk-wiskundig met uitgesproken interesse voor technologie  vak ‘technische activiteiten’ omgevormd tot ‘STEM-projecten’ (enkel in PEP)

8 LatijnSTEMMWIW/STEM 5 uren Latijn (incl. S.V.) 4 uren STEM1 uur Frans3 uren STEM- projecten 1 uur S.V.1 uur Engels1 uur wiskunde 1 uur Nederlands1 uur S.V. 1 uur wiskunde 1 uur S.V. S.V.: sociale vaardigheden Vergelijking keuzegedeelte 1 ste j.

9 2 de leerjaar A STEM: 4u STEM –Variant van basisoptie Moderne wetenschappen –integratie van STEM-projecten in de vakken WEWE (3u/week) ICT (1u/week) –Leerplan WEWE opgebouwd volgens STEM-principes 9

10 2 de leerjaar A IW/STEM: 7 uren STEM-gerichte lessen –basisoptie Industriële wetenschappen –integratie van STEM-projecten in de vakken Technische activiteiten Mechanica (3 uren) Technische activiteiten Elektriciteit (2 uren) STEM-projecten (2 uren, wetenschappelijk gericht) –Leerplannen laten dit toe 10

11 Stuurgroep STEM Doelen: Criteria voor STEM-projecten bepalen Eigen leerplan opstellen – eerste stap: leerplandoelstellingen bepalen Lessenpakketten uitwerken Samenstelling: schooloverschrijdende werkgroep: leerkrachten & directies (±20 pers.) van alle KOGEKA-scholen (ook bovenbouw) Externe specialisten: KULeuven: Jolien De Meester (ESAT) Thomas More Kempen: Erwin Van de Put & Eric Pauwels (STEMacademie) DPB Antwerpen: Wim Peeters (pedagogisch begeleider fysica – wetenschappelijk werk)

12 Lessen ‘STEM’: criteria 1. Projectwerk Dus: afgeronde lessenpakketten 2. Mix / integratie van wiskunde, wetenschappen, technologie, ICT 3. Onderzoekend leren Dus: proces belangrijker dan product 12

13 Lessen ‘STEM’: criteria 4. Gebruiken van kennis (inzicht) belangrijker dan het weten op zich Dus: actief leren belangrijker dan passief weten (cfr. quiz) 5. Wetenschappelijke methode / Technisch proces: hoe werkt wetenschap(per) / ingenieur?

14 Lessen ‘STEM’: criteria 6. Stimuleren van probleemoplossend denken Dus: engineering (denkproces) belangrijker dan techniek Dus: ontwerpen belangrijker dan uitvoeren

15 Lessen ‘STEM’: criteria 7. Evaluatie aangepast aan manier van werken Dus: procesevaluatie belangrijker dan productevaluatie 8. Contexten / thema’s / projecten verschillen van natuurwetenschappen en techniek Dus: leerplannen / jaarplannen controleren 9. Constructivistische methode: verder bouwen op wat de leerlingen al (kunnen) kennen 10. Sociale aspecten: teamwork - presenteren 15

16 Afspraken voor STEM lessenpaketten 16

17 Voorbeelden van STEM-projecten  zonne-oven  de zaak Polly Meer

18 Eerste reeks uitgewerkte STEM-projecten 2013-2014 1.Ananasboot (RVO-Society) 2.Geluid 3.Micro-macro (microscopie) 4.Robots programmeren (Lego Mindstorms) 5.Windenergie (windmolen) 6.Weerstation 7.Zweefvliegtuig 18

19 Tweede reeks uitgewerkte STEM-projecten 2014-2015 1.Waterkracht (raket) 2.Licht 3.Scratch (Coderdojo – programmeren) 4.Wiskunde in de omgeving 5.Grijp de uitdaging (hefbomen) 6.Kunststofproject (PlastiQ) 7.Energiezuinig huis 19

20 2014-2015 in KOGEKA 1 STEM (SAG): 2 klassen – 39 leerlingen (72 % jongens – 28 % meisjes) 1 STEM (SMK): 1 klas – 22 leerling en (68 % jongens – 32 % meisjes) 1 IW STEM (PEP): 1 klas – 19 leerlingen (100 % jongens) 20

21 in KOGEKA 21 B EZOEK T ECHNOPOLIS

22 projecten 22

23 projecten 23

24 projecten 24

25 projecten 25

26 ‘Logische’ vervolgopleidingen 3 Wetenschappen (SDC + SMK) 3 Industriële wetenschappen (SJG) ‘Wetenschappelijke’ doorstroomrichtingen 3 Biotechnische wetenschappen (SJG) 3 Bouwwetenschappen (SJG) 3 Elektriciteit–elektronica (SJG) 3 Elektromechanica (SJG) 3 Techniek-wetenschappen (SMK) andere STEM-studierichtingen (zie www.onderwijskiezer.be)www.onderwijskiezer.be

27 Visie op STEM in de tweede graad Doelstellingen (1) –Meer tijd creëren voor onderzoekend leren / probleemoplossend denken als uitdaging voor leerlingen –Continuïteit bieden qua onderzoekend leren tussen eerste graad (STEM & IW/STEM) en derde graad –Meer integratie van wiskunde – wetenschappen – technische vakken (- ICT) –LED-leren voor wetenschappen en techniek 27

28 Visie op STEM in de tweede graad Doelstellingen (2) –Meer samenwerking / uitwisseling tussen ASO Wetenschappen en TSO doorstroomrichtingen –Geen aparte studierichting ‘STEM’, geen apart vak ‘STEM’, wel STEM- projecten –ASO Wetenschappen: tegemoet komen aan verschillende beginsituatie van leerlingen die in de eerste graad de richting STEM hebben gevolgd en leerlingen die dat niet gedaan hebben (in dezelfde klas) –TSO doorstroomrichtingen (IW, BIW, TW, HB, EE, EM): engineering- aspect versterken a.h.v. de mogelijkheden die de leerplannen bieden 28

29 STEM in de 2 de graad Wetenschappen: STEM-projectdagen (nog uit te werken) IW: 5u engineering – STEM@school (2014-2015: 4 modules in uitwerking voor het 3 de j.) Andere doorstroomrichtingen: mogelijkheden voor STEM- projecten onderzoeken (nog uit te werken) 29

30 Vragen? 30


Download ppt "STEM & IW/STEM 2014-2015. Science, Technology, Engineering, Mathematics Wetenschappen, technologie, engineering, wiskunde  Vlaams Actieplan STEM 2012-2020."

Verwante presentaties


Ads door Google