De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verspil ik mijn leven ?? Vrijheid Gebondenheid SEKS Waar streef je naar …..?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verspil ik mijn leven ?? Vrijheid Gebondenheid SEKS Waar streef je naar …..?"— Transcript van de presentatie:

1 Verspil ik mijn leven ?? Vrijheid Gebondenheid SEKS Waar streef je naar …..?

2 Wat is jou grote streven … ? Waarom besta ik ? Een gelukkig leven Aanvaard te worden zoals je bent De auto van je dromen Een gelukkig huwelijk Een mooie, goedbetaalde carrière Heiligheid Goede gezondheid Een wereldreis maken Een eigen huis en tuinEen partner en kindjes

3 12 Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen, die vóór ons ligt. 2 Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke vóór Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods. 3 Vestigt uw aandacht dan op Hem, die zulk een tegenspraak van de zondaren tegen Zich heeft verdragen, opdat gij niet door matheid van ziel verslapt. 4 Gij hebt nog niet ten bloede toe weerstand geboden in uw worsteling tegen de zonde, 5 en gij hebt de vermaning vergeten, die tot u als tot zonen spreekt: Mijn zoon, acht de tuchtiging des Heren niet gering, en verslap niet, als gij door Hem bestraft wordt, 6 want wie Hij liefheeft, tuchtigt de Here, en Hij kastijdt iedere zoon, die Hij aanneemt.

4 7 Als tuchtiging hebt gij dit te dragen: God behandelt u als zonen. Want is er wel een zoon, die door zijn vader niet getuchtigd wordt? 8 Blijft gij echter vrij van de tuchtiging, welke allen ondergaan hebben, dan zijt gij bastaards, en geen zonen. 9 Voorts, de tuchtiging van onze vaders naar het vlees hebben wij ondergaan en wij zagen tegen hen op; zullen wij ons dan niet nog veel meer onderwerpen aan de Vader der geesten, en leven? 10 Want zíj hebben ons voor luttele dagen naar hun beste weten getuchtigd, maar Híj doet het tot ons nut, opdat wij deel verkrijgen aan zijn heiligheid. 11 Want alle tucht schijnt op het ogenblik zelf geen vreugde, maar smart te brengen, doch later brengt zij hun, die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht, die bestaat in gerechtigheid. 12 Heft dan de slappe handen op en strekt de knikkende knieën, 13 en maakt een recht spoor met uw voeten, opdat hetgeen kreupel is niet uit het lid gerake, doch veeleer geneze. 14 Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien.

5 Streef … naar heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien !

6

7

8

9

10

11

12

13 Heiligheid is de gewoonte om één van geest, en één van gedachten te zijn met God, zoals we Hem kennen vanuit de Bijbel a) een heilig man is iemand die er naar streeft om elke zonde te mijden en zich aan elk gebod wil houden b) een heilig man streeft ernaar om als de Heer Jezus te zijn … c) een heilig man zal streven naar de vrucht van de Geest… d) een heilig man zal geven en geven en vol broederlijke zorg zijn … e) een heilig man zal streven naar de vreze des Heren in zijn leven …. f) een heilig man zal streven naar nederigheid, hij weet wie hij echt is ….

14 a)We moeten heilig zijn …Omdat God het in de Bijbel zo duidelijk als een ‘opdracht ‘ en een gebod geeft. Weest u dan volmaakt, zoals uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is. (Matt5:48 ) Want dit wil God: uw heiliging,(1Thes.4:3) maar gelijk Hij, die u geroepen heeft, heilig is, wordt zo ook gijzelf heilig in al uw wandel; er staat immers geschreven: Weest heilig, want Ik ben heilig.( 1Pet.1:15- 16)

15 b) We moeten heilig zijn want het is het enige duidelijke bewijs dat wij reddend geloof hebben in Jezus Christus / dat we kinderen van God zijn … Als we er zeker van willen zijn dat we als ‘rechtvaardige ‘zullen sterven … moeten we er nu naar streven om te leven zoals Hij, heilig !

16 c) We moeten heilig zijn want …zo heb je het meeste kans om goed te doen voor de andere, voor je naaste.. “later in de hemel zullen we versteld staan van de massa’s die gered zijn door het ‘ licht ‘ van een heilig leven. “

17 d) We moeten heilig zijn want … het is het beste voor ons leven … nu … een heilig leven is het mooiste leven dat je hier op aarde kunt hebben … want het is al een beetje ‘hemel op aarde “

18 e) We moeten heilig zijn want … zonder heiligheid, zullen we nooit klaar zijn voor de hemel ! … de hemel is voor een onheilige …een verschrikkelijke plaats !!

19 Het beeld van de Here God in ons Gen. 1:27 B.De relatie man-vrouwD.Seksualiteit tussen Is een beeld van de relatie man & vrouw alleen Christus-gemeente Gen. 2:24 Ef.5:25-27/31-32 Seksualiteit alleen binnen het huwelijk en binnen een verbond. Hebr. 13:4 / Mal. 2:14b Nothing in my hand I bring, simply to Thy cross I cling ; Naked, flee to Thee for dress ; Helpless, look to Thee for grace “

20 12 Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen, die vóór ons ligt. 2 Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke vóór Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods. 3 Vestigt uw aandacht dan op Hem, die zulk een tegenspraak van de zondaren tegen Zich heeft verdragen, opdat gij niet door matheid van ziel verslapt.

21 4 Gij hebt nog niet ten bloede toe weerstand geboden in uw worsteling tegen de zonde, 5 en gij hebt de vermaning vergeten, die tot u als tot zonen spreekt: Mijn zoon, acht de tuchtiging des Heren niet gering, en verslap niet, als gij door Hem bestraft wordt, 6 want wie Hij liefheeft, tuchtigt de Here, en Hij kastijdt iedere zoon, die Hij aanneemt. 12 Heft dan de slappe handen op en strekt de knikkende knieën, 13 en maakt een recht spoor met uw voeten, opdat hetgeen kreupel is niet uit het lid gerake, doch veeleer geneze. 14 Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien.

22 “streven naar heiliging is onvoorstelbaar mooi, warm, een intense bron van vreugde, uitdagend, jong, cool, intens … “ Welke plaats krijgt het op jou en mijn lijstje … ?


Download ppt "Verspil ik mijn leven ?? Vrijheid Gebondenheid SEKS Waar streef je naar …..?"

Verwante presentaties


Ads door Google