De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

UtrechtAltijd Cultuur is een grondrecht. Cor Wijn Cultuur is een grondrecht Consultant bij BMC Voorheen o.a. werkzaam bij ministerie OCW, VNG en gem.

Verwante presentaties


Presentatie over: "UtrechtAltijd Cultuur is een grondrecht. Cor Wijn Cultuur is een grondrecht Consultant bij BMC Voorheen o.a. werkzaam bij ministerie OCW, VNG en gem."— Transcript van de presentatie:

1 UtrechtAltijd Cultuur is een grondrecht

2 Cor Wijn Cultuur is een grondrecht Consultant bij BMC Voorheen o.a. werkzaam bij ministerie OCW, VNG en gem. Utrecht Auteur van ‘De Culturele Stad’: een ‘how to do’ boek.

3 ‘How to do’-boek Cultuur is een grondrecht

4 Cultureel erfgoed = bron van alle vormen van kunst ziel van de creatieve economie. De UNCTAD-classificatie omvat: traditionele culturele uitingsvormen (kunstnijverheid, festivals, vieringen) instellingen en plekken van en voor cultuurbehoud (archieven, musea, bibliotheken). => het dna van de culturele stad/regio. UNCTAD-definitie 2004: culturele economie

5 Creativiteit CommercieCultuur Cultuur is een grondrecht

6 Sinds 1890: Interessant Een omweg waard De reis waard

7 Atlas voor gemeenten, 2015 In steden met veel monumenten zijn de huizenprijzen over een periode van tien jaar gestegen met 8 procent. In steden met weinig of geen monumenten was er juist een prijsdaling, van bijna 2 procent. De bevolking in steden met veel monumenten is hoger opgeleid en ook jonger. Ca 25% van de toeristen komt vanwege de cultuurhistorie. Cultuur is een grondrecht

8 Mengpaneel Cultuur is een grondrecht

9

10 Kernachting: tot ca. 30.000 Gemiddeld: tussen 30.000 en 100.000 Alomvattend: 100.000 + Culturele infrastructuur: drie ringen

11 Cultuur is een grondrecht

12 Produceren Presenteren Interesseren Leren Cultuur is een grondrecht

13

14 1.Culturele wijken/buurten 2.Broedplaatsen 3.Multifunctionele gebouwen 4.Samenwerkingsverbanden 5.Netwerken

15 Cultuur is een grondrecht Castellum Hoge Woerd, Utrecht Leidsche Rijn

16 Cultuur is een grondrecht Goede voorbeelden Drenthe, Geopark De Hondsrug: recreatief benutten van het landschap Noord-Brabant: de Zuidwaterlinie (Bergen op Zoom – Grave) Overijssel: industrieel erfgoed (o.a. Stork) Gelderland: de DRU in Gendringen Utrecht: de kasteelmusea Stelling van Amsterdam

17 Cultuur is een grondrecht

18 Jane Jacobs pleit voor: een menging van wonen, werken, winkelen en recreëren, kleine bouwblokken een mix van oude en nieuwe gebouwen voldoende dichtheid (massa) => essentieel voor de culturele beleving van de stad. Mensen willen: keuze, diversiteit, authenticiteit, onderscheid. Onze omgeving mag niet steeds monotoner en voorspelbaarder te worden.

19 Cultuur is een grondrecht

20 B = p(G+V)

21 Cultuur is een grondrecht

22 1.Culturele achtergronden tonen & verhelderen 2.Identiteit articuleren 3.Recreatie & toerisme stimuleren 4.Inspiratiebron 5.Ontwerp-opgaven aanscherpen 6.Ruimtelijke kwaliteitsverbetering/ verrommeling tegengaan Cultureel erfgoed als instrument

23 Cultuur is een grondrecht Gelaagdheid en samenhang Gedoseerde vernieuwing Uitzonderlijke woonmilieus Draagvlak en identiteit Branding en marketing Stadsuitbreiding: meerwaarde erfgoed

24 Cultuur is een grondrecht Kennis van de cultuurhistorische waarden Denken in termen van kansen i.p.v. belemmeringen Inzetten op belevingswaarde, gebruikswaarde & toekomstwaarde Timing: vroeg in het proces (begeleiden is beter dan toetsen) Helder stappenplan met tussenproducten Strategie belangrijker dan eindplaatjes Streefbeelden en voorbeeldprojecten voor draagvlak Inbreng van belanghebbenden goed organiseren Rol voor particulier initiatief (motor) Verankering via bestemmingsplannen en streekplannen. Bestuurlijk draagvlak Voldoende budget Een inspiratorSuccesfactoren

25 Cultuur is een grondrecht Aanbevelingen Haal voordeel uit erfgoedcomplexen. Het zijn iconen: raakvlakken met r.o. en landschap Potentiële katalysatoren. Faciliteer erfgoedtoerisme via portals, routes, samenwerkingsverbanden etc Haal meer uit cultuureducatie door ook erfgoededucatie daarin een rol te geven. Provincie: stuur met aandacht

26 Waarde toevoegen door vernieuwing TNO: drie domeinen van creatieve industrie (gradaties van toepassing): Kunst: podiumkunsten, beeldende kunsten, theaters, galeries & musea Media en entertainment: schrijven & uitgeven, radio & televisie, film & video, games Creatieve zakelijke dienstverlening: reclame, mode, fotografie, design, grafisch ontwerp, architectuur. Cultuur is een grondrecht

27 Creativiteit Grenzen verleggen Uitvinden Ontdekken Door synthese bestaande referentiekaders doorbreken (Arthur Koestler) Cultuur is een grondrecht

28 Creativiteitsindex Richard Florida Steden en regio’s doen het economisch goed als ze scoren op: Talent, Technologie Tolerantie Cultuur is een grondrecht

29 De geest is als een parachute; Cultuur is een grondrecht hij werkt alleen als hij open staat

30 Culturele regio’s => succesvolle regio’s Ze winnen de gunst van: bedrijven bezoekers bewoners bollebozen Cultuur is een grondrecht

31 UtrechtAltijd Cultuur is een grondrecht

32 VN-verdrag inz. de economische, sociale en culturele Rechten van de Mens (1976) Artikel 15: recht van een ieder op deelname aan cultuur en wetenschap. Cultuur is een grondrecht


Download ppt "UtrechtAltijd Cultuur is een grondrecht. Cor Wijn Cultuur is een grondrecht Consultant bij BMC Voorheen o.a. werkzaam bij ministerie OCW, VNG en gem."

Verwante presentaties


Ads door Google