De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het belang van de ketenverbinding Laura Punt. Wat komt er aan bod? Een stukje geschiedenis De beheersing van de basisvaardigheden Nut en noodzaak van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het belang van de ketenverbinding Laura Punt. Wat komt er aan bod? Een stukje geschiedenis De beheersing van de basisvaardigheden Nut en noodzaak van."— Transcript van de presentatie:

1 Het belang van de ketenverbinding Laura Punt

2 Wat komt er aan bod? Een stukje geschiedenis De beheersing van de basisvaardigheden Nut en noodzaak van de ketenbenadering Valkuilen en kansen De rol van de experts van School aan Zet

3 Een stukje geschiedenis … Twee derde van Pabo-studenten zakt voor taaltoets in 2006; Noodklok niveau basisvaardigheden geluid in onderwijsveld; Commissie Meijerink doorlopende leerlijnen taal en rekenen; 1 augustus 2010 wettelijke verankering referentiekader; Aanleidingen: lage prestaties, grote verschillen tussen scholen en grote variatie aan eisen aan taal- en rekenniveau in sectoren.

4

5 Inmiddels… Sprake van doorlopende leerlijnen? “Complexe materie; zaak van lange adem De afgelopen vier jaar stonden in het teken van de implementatie van de referentieniveaus, en ook de komende twee jaren geven we nog de tijd aan scholen om leerlingen goed voor te bereiden op deze referentieniveaus en met name de rekentoets.” Uit: Brief van de staatssecretaris en minister van OCW aan de Tweede Kamer, 13 juni 2014

6 Beheersing basisvaardigheden PO Beheersing +/- 1F 20082013 Woordenschat 75% 78% Spelling 75% 78% Begrijpend lezen 75% 77% Getallen en bewerkingen 75% 76% Breuken, procenten en verhoudingen 75% 77% Meten, meetkunde en tijd 75% 78% Bron: Onderwijs Inspectie

7 Beheersing basisvaardigheden VO Geslaagd Rekentoets BBKBGT/TLHavoVwo 201438,4%39,2%54,9%45,3%87,6% Bron: CvTE Tussenrapportage 2014

8 Beheersing Engels PO MinimumVoldoendeGevorderd Lezen + - - Luisteren + +/- - Woordenschat - - - Bron: PPON 2012

9 Excellentie Onderbenutting in PO: totaalscore Cito 12% van de lln. Onderbenutting in VO bij doorstroomvakken: Engels en wiskunde percentage het grootst op havo: 10% (Mulder e.a., 2007)

10 Diverse recente onderzoeken Relatie toeleverend onderwijs sterkst tussen PO en VO, de meeste scholen kennen schriftelijke en mondelinge overdracht voor alle leerlingen (Leest e.a. 2013) Goede contacten tussen PO en VO, maar nog weinig inhoudelijke samenwerking (Voortgangsrapportage 2014) Selectie speelt steeds grotere rol en in VO is dit met name negatief voor laatbloeiers en lln. uit lagere sociaaleconomische milieus (Advies Onderwijsraad 2013) Afstroom in het vmbo zeker niet alleen door te hoge adviezen PO (Onderzoek in opdracht van Stichting Platforms vmbo 2013)

11 Hoe kom je dan tot doorlopende leerlijnen? Samenwerking in de keten! Van VVE naar HO Dus wel: kansen bieden, gezamenlijk verantwoordelijk voelen, de leerling laten tellen, leren van elkaar! Dus niet: naar elkaar wijzen, alleen het wiel uitvinden, streng selecteren en hoog adviseren om ‘goede cijfers te halen’.

12 Valkuilen Onvoldoende draagvlak, eigenaarschap en betrokkenheid op alle niveaus. Onvoldoende aandacht voor samen ‘richten’, ‘inrichten’ en ‘verrichten’.

13 Kansen Het ‘wat’ ligt er; referentiekader, toetslijnen, allemaal gericht op de doorlopende leerlijnen. Het ‘hoe’ is aan jullie. Samen onderzoeken en samen leren om het primaire proces voor de leerlingen te verbeteren. De expertise is ruimschoots aanwezig in Zwolle! En de valkuilen zijn bekend!!

14 Rol van School aan Zet School aan Zet ondersteunt samenwerkingsverbanden, ketens, scholen in het land op twee lijnen: Regionale afspraken over aanmelding, advisering, protocollen voor (warme) overdracht(dossiers) etc. Inhoudelijke verbetering aansluiting POVO voor taal, rekenen, Engels en excellentie.

15 Veel succes deze middag! Kris Verbeeck Esther de Boer Lionel KoleLaura Punt


Download ppt "Het belang van de ketenverbinding Laura Punt. Wat komt er aan bod? Een stukje geschiedenis De beheersing van de basisvaardigheden Nut en noodzaak van."

Verwante presentaties


Ads door Google