De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouderavond leerjaar 6. Programma 19.30 – 19.50 uuropening met algemene informatie 19:50 – 20.20 uurinformatie decaan 20.20 – 20.30 uurkoffie 20.30 – 21.00.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouderavond leerjaar 6. Programma 19.30 – 19.50 uuropening met algemene informatie 19:50 – 20.20 uurinformatie decaan 20.20 – 20.30 uurkoffie 20.30 – 21.00."— Transcript van de presentatie:

1 Ouderavond leerjaar 6

2 Programma 19.30 – 19.50 uuropening met algemene informatie 19:50 – 20.20 uurinformatie decaan 20.20 – 20.30 uurkoffie 20.30 – 21.00 uurmentor

3 Wat verwacht je?

4 Profielwerkstuk (PWS) PTA examen slaag-zak-regeling

5 Profielwerkstuk zelfstandig onderzoek vanuit een profielvak tweetallen 1 september inschrijving 7 maart inleveren 10 maart presentatie resultaat is onderdeel van het combinatiecijfer

6 Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) in het PTA zijn opgenomen: verkort examenreglement leerstof per vak rooster van het Centraal Examen slaag-zak-regeling

7 toetsweken 3 toetsweken:28-10 t/m 03-11 14-01 t/m 25-01 17-03 t/m 24-03 herkansing 1 e semester op 15 februari: 1 herkansingsmogelijkheid voor een SE, geen PO herkansingsmogelijkheid voor periode III op 6 april 1 herkansing voor een SE 1 herkansing voor reeds afgesloten vakken

8 vervolg jaarplanning 12 april:Examenvoorlichting voor kandidaten 19 april:proefexamen en controle examencijfers 21 april:Laatste schooldag 12 mei t/m 8 juliexamenperiode 12 mei t/m 26 meieindexamens 16 juniuitslag vanaf 21 juniherexamen 24 juniherexamen aangewezen vak(ken) 5 juliuitslag diploma-uitreikingnader te bepalen

9 Slaag-zak-regeling: een leerling is geslaagd als *alle eindcijfers ≥ 6 *er een 5 is behaald en voor de overige vakken ≥ 6 *er een 4 is behaald en voor de overige vakken ≥ 6, waarbij het gemiddelde tenminste 6,0 is *er 2 maal 5 is behaald en voor de overige vakken ≥ 6, waarbij het gemiddelde tenminste 6,0 is *er een 5 en een 4 is behaald en voor de overige vakken een ≥ 6, waarbij het gemiddelde tenminste 6,0 is

10 Vervolg slaag- zak-regeling *CKV en LO zijn beoordeeld als ‘voldoende’ of ‘goed’ *het combinatiecijfer bestaat uit het gemiddelde van de behaalde eindcijfers voor respectievelijk maatschappijleer, godsdienst, anw en het pws *voor alle vakken waarin een centraal examen gedaan wordt, moet het gemiddelde van de CE-cijfers een voldoende zijn (≥ 5,50) *voor maar een van de vakken Nederlands, Engels en wiskunde mag het eindcijfer 5 behaald worden

11 Vervolg slaag-zak-regeling *De rekentoets met het resultaat ‘voldoende’ is afgesloten (=minimaal eindcijfer 5) *Een eindcijfer ≤ 3 op de cijferlijst betekent van de leerling niet geslaagd is. Dit geldt ook voor de verschillende onderdelen van het combinatiecijfer, zelfs als het gemiddelde van het combinatiecijfer ≥ 6 is

12 Rekentoets voorstel volgend jaar…

13

14 Het decanaat in de tweede fase Kiezen onze llgn voor WO of HBO? Resultaten RUG Wat verwachten we van onze llgn in 6V? Studiefinanciering Wat gaat er veranderen? Ouderavond 6 Atheneum

15 HET DECANAAT IN DE TWEEDE FASE

16 KIEZEN ONZE LEERLINGEN WO of HBO?

17 Resultaten Groningen School/RUG Cohort 2000 Cohort 2001 Cohort 2002 Cohort 2003 Cohort 2004 Cohort 2005 Cohort 2006 Cohort 2007 Cohort 2008 Cohort 2009 Cohort 2010 Cohort 2011 Cohort 2012 Aantal studenten 17211411 181071521112613 Aantal studenten RUG 2391260322332376260126852805292431123283296530292888 Prop. Rendement 52,9% (9) 52,4% (11) 50,0% (7) 45,5% (5) 81,8% (9) 50,0% (9) 60,0% (6) 28,6% (2) 26,7% (4) 42,9% (9) 36,4% (4) 38,5% (10) 76,9% (10) Prop. rendement RUG 32,2% (769) 27,6% (719) 32,1% (717) 31,6% (751) 29,6% (771) 30,8% (827) 28,1% (787) 28,9% (844) 31,6% (984) 31,4% (1031) 39,4% (1167) 40,1% (1214) 45,6% (1318) % gerealiseerde studielast school 77,5%71,4%83,0%79,7%90,9%92,2%91,7%70,%67,2%76,2%87,6%78,5%96,4% % gerealiseerde studielast RUG 68,1%64,4%67,9%66,4%63,9%66,1%64,4%64,6%65,4%67,7%74,7%77,4%80,9%

18 Vergelijking Reggesteyn / RUG

19 1 december: adviesdatum inschrijving HO - www.studielink.nlwww.studielink.nl (kan vanaf 1 oktober) 15 januari : deadline voor studies met toel. ex. en decentrale selectie 1 mei : deadline voor inschrijving HO Inschrijving Hoger Onderwijs

20 Wat verwachten we van de leerlingen in V6? Actieve houding t.a.v. studiekeuze Opendagen WO/HBO Meeloopdagen WO/HBO Een dag student Studie try-outs Inschrijving Hoger Onderwijs

21 Studiefinanciering wordt leenstelsel Basisbeurs wordt Leenstelsel (studievoorschot max 1016) Studiebeurs (Gift?) indien inkomen ouders < 46.000 (max 378, bij inkomen <30.000) Ov jaarkaart (Gift?) blijft

22 Wat is er veranderd? Wet Kwaliteit in Verscheidenheid (aug 2013) –Inschrijfdatum 1 mei –Intake / matchings gesprek –Toelating mits tijdig aangemeld / switchen –Loting afschaffen per 2017 –Doorstroming HBO-WO Studiefinanciering wordt leenstelsel –miv 2015

23 Tenslotte

24 mentoren Bea van der Meiden113 Harry Löwik114 Marcia Jans115 Willemien Bronkhorst116 Remco Rauhé112


Download ppt "Ouderavond leerjaar 6. Programma 19.30 – 19.50 uuropening met algemene informatie 19:50 – 20.20 uurinformatie decaan 20.20 – 20.30 uurkoffie 20.30 – 21.00."

Verwante presentaties


Ads door Google