De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderwijs op de Masten 2015-2016 Van onderwijzen naar leren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderwijs op de Masten 2015-2016 Van onderwijzen naar leren."— Transcript van de presentatie:

1 Onderwijs op de Masten 2015-2016
Van onderwijzen naar leren

2 Uitdagende leeromgeving Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
Passend aanbod Doorgaande lijnen Uitdagende leeromgeving Samenwerking Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid

3 Onze kernwaarden

4 Onderwijs in de 21ste eeuw

5 Resumé 2014-2015 Organisatie in units van 9:00-10:30 uur
Thematisch werken ‘s middags Ervaringen Opbrengsten

6 Jaarplan Unitonderwijs Tablets Kindcentrum Meerlaer Thematisch werken
Ouders educatieve partners

7 Unitonderwijs 2015-2016 Unit 1: groep 1-2-3 Unit 2: groep 4-5
Doorgaande lijn Afstemming op onderwijsbehoefte Rol van het kind in het leerproces

8 Francien (ochtend ambulant) Sanne
118 leerlingen Groep 1-2-3 Groep 1: 11 Groep 2: 14 Groep 3: 19 44 leerlingen Groep 4-5 Groep 4: 18 Groep 5: 10 28 leerlingen Groep 6-7-8 Groep 6: 20 Groep 7: 11 Groep 8: 15 46 leerlingen Maandag Gerrita Els Lucy (ochtend) Francien/ Susanne Emile Maaike Dinsdag Lucy Suzan (ochtend) Francien (middag) Susanne Francien (ochtend ambulant) Sanne Woensdag Suzan Donderdag Francien Vrijdag Groep start met 35 kinderen in augustus. Opbouw: oktober: + 2 kinderen november: + 2 kinderen december: + 2 kinderen januari: + 1 na januari: +2

9 Inloop 8:20 uur inloop 8:30 uur start school Wel inloop: Gedag zeggen
Korte vraag stellen Leerkracht informeren Niet inloop: Lang gesprek Veel omvattende vragen

10 Toelichting groep 1-2-3 https://www.youtube.com/watch?v=bB4W4u5zNtE

11 Toelichting groep 4-5 Doorgaande lijnen Speerpunten Ipads
Ouders als educatief partners

12 Toelichting groep 6-7-8 Doorgaande lijnen Speerpunten
Organisatie in de unit Ouders als educatief partners Reproductie Toepassen in bekende situatie Toepassen in nieuwe situatie Inzicht TOELICHTING PRESENTATIE UNIT door Emile •       Doorgaande lijnen Waar t/m groep 5 bij alle vakken vooral het automatiseren centraal staat, verschuift in de unit het zwaartepunt van automatiseren naar inzicht. Bij rekenen is dit het duidelijkst zichtbaar, met de intrede van o.a. breuken, verhoudingen, gewicht, oppervlakte en inhoud, verschillende manieren om handig te rekenen en grotere vraagstukken waar een rekensom uit gefilterd moet worden. Maar ook bij taal is dit duidelijk te zien. Waar in de voorgaande units de basis wordt gelegd qua technisch lezen, schrijven en spelling,  gaat het in onze unit steeds meer om inzicht. Dit betekent dat leerlingen leren kijken naar de inhoud van teksten. Ze krijgen inzicht in de opbouw van teksten en leren hoe ze zelf een tekst kunnen schrijven. Ook wordt een begin gemaakt met het ontleden van teksten en leren de kinderen hoe ze een tekst beter kunnen begrijpen. Verder krijgen de leerlingen in deze unit te maken met werkwoordspelling, wordt een begin met Engels gemaakt en wordt verwacht dat ze een presentatie kunnen houden. •       Speerpunten Belangrijk in onze unit is dat we de leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op hun overstap naar het Voortgezet Onderwijs. •       Organisatie in de unit Groep wordt verticaal gesplitst in 2 groepen. Er zijn 2 stamgroepen 6-7-8, die elke dag samen de dag beginnen. Na een half uur zijn deze stamgroepen echter niet meer zichtbaar en fungeert het als een unit, waarbij leerlingen weten waar ze moeten werken en wanneer ze instructie hebben. Binnen de unit zijn altijd 2 leerkrachten aan het werk. Ouders hebben een contactpersoon voor het kind waar de gesprekken mee gevoerd worden. •       Ouders als educatief partners We willen ouders bijtijds meenemen in de overstap naar het Voortgezet Onderwijs en naast duidelijkheid ook goede en eerlijke verwachtingen scheppen, zodat ouders en kinderen niet voor verrassingen komen te staan. Wij zullen jullie als ouders betrekken in het leerproces van jullie kind en in overleg blijven om zo het beste uit elk kind te halen.  Denk aan: Groep wordt verticaal gesplitst in 2 groepen. Ouders hebben een contactpersoon voor het kind waar de gesprekken mee gevoerd worden wat verwachten we van ouders en hoe kunnen zij hun kind ondersteunen

13 Gymrooster Maandagmiddag: groep 3-4 en 7-8
Woensdagochtend: groep 5-6 en 7-8 Vrijdagochtend: groep 3-4 en 5-6 Onder voorbehoud

14 Directie en IB Monique blijft IB’er en zal op dinsdag en donderdag aanwezig zijn Margje blijft directeur en zal 4 dagen werkzaam zijn waarvan 1 dag studiedag is

15 Tablets Pilot in groep 4-5 ICT coördinator = kartrekker
Integratie in de lessen voor meer interactie Didactische ondersteuning

16 Kindcentrum Meerlaer KDV- PSZ -kleuter afstemming Samen zijn we 1:
Meerlaermail Meerlaerwebsite Meerlaerteam Kindcentruminformatiegids

17 Thematisch werken Wereldoriëntatie, techniek en creatieve vakken gekoppeld Onderzoekende houding Afwisselende werkvormen met diverse doelen en talenten Elk thema duurt 4-6 weken

18 Ouders educatieve partners
Info avond onderwijskundige ontwikkelingen in juni Algemene info avond in september Omgekeerd oudergesprek Info avond PO-VO Oudergesprekken en rapportgesprekken

19 Nieuwe CAO Onderwijs Evenrediger verdeling werkdruk 40-urige werkweek
Duurzame inzetbaarheid Professionaliserings-uren De nieuwe CAO heeft invloed op de beschikbare tijd buiten de lesuren. Onze prioriteit blijft goed onderwijs geven en dat betekent dat een werkdag volgens de CAO van 8:00- 16:30 uur is voor voorbereidingen voor de groep. Taakuren komen hierbij en het is aan ons om die uren dusdanig te verdelen dat er minder pieken in het onderwijs voorkomen om op die manier de werkdruk te verlagen. Dat betekent dat we de en keer meer flexibel naar ouders kunnen zijn in gesprekken en taken en de andere keer verwachten we dat ouders meer flexibel zullen zijn. Het is geven en nemen en samen een afstemming en balans vinden. Goed in gesprek blijven en elkaar bevragen zijn essentieel om misverstanden te voorkomen.

20 Dank u wel voor uw interesse en denk aan de flyer!


Download ppt "Onderwijs op de Masten 2015-2016 Van onderwijzen naar leren."

Verwante presentaties


Ads door Google