De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nutsschool Hertogin Johanna Locatie V. De beste start voor Later. 19 juni 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nutsschool Hertogin Johanna Locatie V. De beste start voor Later. 19 juni 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Nutsschool Hertogin Johanna Locatie V. De beste start voor Later. 19 juni 2014

2 Jaaravond NHJ loc. V  Welkom.  Verslag schooljaar2013-2014  Vooruitblik schooljaar 2014-2015  MR loc. V  OC. Loc V  Workshops /presentaties.( 2 rondes van 20 min)  KOFFIE/THEE PAUZE tussendoor  Afsluiting met een drankje.

3 Workshops /presentaties in de groepen  Keuze organisatie groep 1 en 2.Groep 1  ICT / inzet tablets/ digibord.Groep 4  Wereld Oriëntatie in de Bovenbouw.Groep 7  Meer en hoogbegaafdheid.Groep 5  Vragen aan, en in gesprek met directie.Speellokaal ( film/ NHJ V van stagiaire Paul).

4 Missie en Visie van de school. Wat we willen doen en waar we voor staan ! Hoe we het willen vormgeven !  Strategisch beleidsplan/ Voor de Nutsscholen/2011-2015  Schoolplan / Voor de NHJ locatie V /2012-2016  Jaarplan / Voor de NHJ locatie V

5 Hoofdzaken uit het jaarplan van afgelopen schooljaar ‘13-’14. Opbrengstgericht werken. Afstemmen op ontwikkelingsbehoeften van kinderen door handelingsgericht-en opbrengstgericht werken. / Scholing voor team! INPUT VOOR HANDELEN..

6  Klassenmanagement. / organisatie/zorgstructuur.  Waarom doen we de dingen zoals we ze doen?  Verbinden.  Doorgaande lijn.  Keuze organisatie homogene groepen 1 en 2.  ICT./ scholing team.  Digibord/tablets/webbased programma’s/mediawijsheid/office 365.  Werken met observatie systeem KIJK in gr. 1 en 2.

7 Hoofdzaken uit het jaarplan van afgelopen schooljaar ‘13-’14  Techniek.  Verkeer.  Schoolbibliotheek.  Keuze gemaakt nieuwe methode rekenen ‘14-’15.  Invoering WO methode ’13-’14-’15.  Passend onderwijs.  Aanbod voor Plusleerlingen/ meer –en hoogbegaafdheid  plusklas NUT /plusgroep Loc. V

8 Dit alles aangevuld met: Het dagelijks werken met kinderen aan cognitieve, creatieve en sociaal emotionele ontwikkeling. Onderwijzen en opvoeden ! Taak van School en ouders samen.

9 Vooruitkijken naar 2014-2015  Locatie V en KIVA / verdere informatie 2014-2015.  KiVa is een Fins woord en betekent leuk of fijn. Het is ook een afkorting voor de Finse zin: Leuke school zonder pesten.  Jaarplan 2014-2015.  Cyclus van jaarplannen vanuit het schoolplan.  Uitbreiding extra lokaal.  Meubilair vervanging.

10 Groepsbezetting 2014-2015: Groep 1: Lieselotte van Loosbroek Groep 2: Bilitis van der Heijden/ Judith Pranger Groep 3 : Janneke Wingens / Bianca van de Akker Groep 4 : Hester Gielis Groep 5 : Plonja Ploegmakers / Sabine Ceelen Groep 6 : Roel / invulling voor Bapo. Groep 7 : Romi Kraak Groep 8 : Rianne van Oostrum / Ellen Vlaming.  Intern begeleider: René Hendricks  Administratie: Gertie Ariaans.  Directie : Henk van de Ven  Conciërge: Peter en Harm Aangevuld met vele vrijwilligers op onze school.

11 Workshops /presentaties in de groepen  Keuze organisatie groep 1 en 2.Groep 1  ICT / inzet tablets/ digibord.Groep 4  Wereld Oriëntatie in de Bovenbouw.Groep 7  Meer en hoogbegaafdheid.Groep 5  Vragen aan, en in gesprek met directie.Speellokaal ( film/ NHJ V van stagiaire Paul).

12 Drankje na afloop. Drankje na afloop. Dank voor uw aanwezigheid. Team/OC /MR NHJ locatie V.

13

14

15


Download ppt "Nutsschool Hertogin Johanna Locatie V. De beste start voor Later. 19 juni 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google