De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom! Presentatie OUDERAVOND. Kennismaking Rol counsellor Loopbaanoriëntatie en -begeleiding Inrichting en organisatie klas 4 PTA Presentatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom! Presentatie OUDERAVOND. Kennismaking Rol counsellor Loopbaanoriëntatie en -begeleiding Inrichting en organisatie klas 4 PTA Presentatie."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom! Presentatie OUDERAVOND

2 Kennismaking Rol counsellor Loopbaanoriëntatie en -begeleiding Inrichting en organisatie klas 4 PTA Presentatie

3 Wat doet de counselor?  Counseloruur (di 1 e uur)  Volgt schoolresultaten  Signaleert samen met de (zorg)coördinator opvallend (ziekte)verzuim en koppelt dit terug naar ouders/verzorgers  Sinterklaasviering/eindejaarsactiviteit/RUN-dag/Uitlokdag  Helpt leerlingen die moeite hebben met vaardigheden (bijvoorbeeld plannen, schematiseren)  Etc.

4  Clusters (stamklas bij Ne/Eng/Gym/ec.)  Planners  (Nog) meer eigen verantwoordelijkheid  Evt. meerpresteerdersvakken  Profielen, meerpresteerdersvakken, Cambridge  Proefwerkuren (Ma 3 e /wo 2 e /do 6 e )  LOB-uren Wat is er nieuw in klas 4? Presentatie

5 Decaan  Telefonisch bereikbaar: woensdag: 9.00 en 13.00 donderdag : 13.00 en 16.00  hg@sgdb.nl of decaan@sgdb.nl Presentatie

6 Decaan  Informatie (nieuwsbrief, LOB kast in C-gebouw)  Beheer en afsluiting dossiers  Gesprekken (op verzoek van de leerling) Presentatie

7  40 slu (studielasturen) in klas 4, 5 en 6  Examenvak  Naar behoren  40-65 slu: Voldoende  65+ slu: Goed  Waarom een LOB-dossier? LOB (Loopbaanoriëntatie en –begeleiding)

8  Klas 4: Oriënteren  Klas 5: Verdiepen  Klas 6: Knoop doorhakken Hoe kom je tot een doordachte keuze voor vervolgonderwijs?

9  Van de minimaal 40 LOB uren wordt 23 uur door school ingevuld:  Keuzebegeleiding (Qompas), projectweek en profielkeuze (klas 3)  Bezoek aan Rijksuniversiteit Nijmegen (vrijdag 13 nov 2015)  Definitieve vakkenpakketkeuze (klas 4)  Zelfstandig een open dag bezoeken (klas 4 of 5)  Interessetest (klas 5)  Leerlingen dienen een reflectieverslag in te leveren per open dag, meeloopdag, etc. LOB-uren

10  Minimaal 17 uur vrij in te vullen door de leerling:  Extra bezoeken open dagen/meeloopdagen  Workshadowing  Buitenschoolse activiteiten zoals Model European Parliament, Musical, medezeggenschapsraad, etc.  Olympiades, online proefstuderen Vrije invulling

11  Studievoorlichting (3 februari 2016 - St. Jans Lyceum)  Beroepenavond (19 april 2016 - Bernrode) Tips voor klas 4

12 rector: mevr. Schoemaker (Sr) jaarlaagcoördinator: mevr. Brakkee (Br) counselors: Hg, Cn, Ho, Fr, Ht, Hr zorgcoördinator: mevr. Kalevski (Ka) decaan: dhr. Hegge (Hg) examensecretaris: dhr. Van Dongen (Do) Wie is wie in klas 4? Presentatie

13 Mevr. Drs. J.A. Brakkee, br@sgdb.nl magistermail voor leerlingen Kantoor C 1.8 Aanwezig op alle dagen behalve donderdag Aanspreekpunt voor ouders, leerlingen, collega’s en schoolleiding wat betreft klas 4. Coördinator Presentatie

14 Verlof Melding afwezigheid bij conciërge (formulier ziek melden) http://www.stedgymdenbosch.nl/index.php/formulieren-en-documenten http://www.stedgymdenbosch.nl/index.php/formulieren-en-documenten Ziek melden gedurende de dag Verwijdering uit de les Mobiel ingenomen, stewarddienst vergeten, etc. Verzuim opvallend ziekteverzuim Lesverzuim (OW) of te laat komen (TL) Coördinator Presentatie

15 W wettig afwezig WT wettig te laat A arts ZN ziek naar huis Z ziek Magistercodes Presentatie UI uitgestuurd OW onwettig afwezig OA onwettig afgehandeld TL te laat TA te laat afgehandeld HV huiswerk niet gemaakt BV boeken vergeten SK strafklas SA strafklas afgehandeld

16 Nieuw in klas 4: - toetsweken tijdens het jaar - ingeroosterde toetsuren Op de site: Het jaarrooster toetsuren staat op de schoolsite. De stofomschrijving staat in het PT (programma van toetsing). De overgangsnormen van klas 4 naar 5. Toetsroosters Presentatie

17 Toetsrooster (periode 1) Presentatie weekdatum maandagma 3wo 2do 6eigen lesopmerking 36startweek 377-sep 3814-sep 3921-sepgsltcak 4028-sep gr1/10 rekentoets 4A 415-oktWiABC 8/10 rekentoets 4B 4212-oktlanask 4319-okt ecdu, fi22/10 rekentoets 4C 44herfstvakantie 452-nov ennefa5/11 rekentoets 4D 469-nov 13/11 rundag 4716-nov 4823-nov 4930-novec

18 Toets- nummer weekStof Toetslengte (50/100/150) SE/ VT/ SO/ PO/ HD/ M* Valentie 1 37toets L 26-2750VT 13 2 41toets L 27-2850VT 23 3 46toets L 28-3050VT 33 4 49toets L 29-3150VT 43 5 51toets les 31-3250VT 53 6 6 (eigen les) toets grammatica50SO 12 7 8toets gelezen stof50VT 63 8 TW IIproefvertaling100VT 73 9 13 (eigen les) toets grammatica50SO 22 10 15toets gelezen stof50VT 83 11 TW IIItoets gelezen stof50VT 93 12 TW IIIproefvertaling100VT 103 PT (voorbeeld economie) Presentatie Periode 3: Het gewogen gemiddelde van de behaalde cijfers in periode 3; het gemiddelde van periode 2 telt met een valentie 3 mee PTvalentieStofWanneer? toetsrooster Toets 13Levensloop hfd. 1 en 2 Toets 23Levensloop hfd. 3 en 4 Toets 33Levensloop hfd. 5, 6 en 7 Toets 44Vraag en aanbod hfd. 1, 2, 5, 6 Toets 54Vraag en aanbod hfd. 3, 4T3 SO’s periode 12Het gemiddelde van diverse werkjes met valentie 1 Les SO’s periode 22IdemLes SO’s periode 32IdemLes PO4huizenmarktdecember

19 Het schoolexamen start in klas 4 voor twee vakken: LTC (Latijn) en GTC (Grieks). Andere vakken starten pas in klas 5 met SE’s. Het SE is officiëler dan de ‘gewone’ toetsen  lees het reglement daarom goed. PTA Presentatie

20 In klas 4 heb je recht op één herkansing, waarbij het hoogste cijfer telt. Er wordt één inhaal-/herkansingsmoment gepland na de laatste toetsweek Om in te mogen halen moeten ouders een schriftelijk verzoek indienen bij de examensecretaris. (formulier op de site) INHALEN en HERKANSEN Presentatie

21 Meerpresteerdersvakken Cambridge Engels Honours programma zelfstandige gymnasia Diverse buitenschoolse activiteiten Talentontwikkeling bovenbouw Presentatie

22 Sportieve introductie Uitlokdag RUN-dag Tube Your Future Model European Parliament - dit jaar in Den Bosch gehouden van 17 tot 22 april. We zoeken nog gastouders! Kijk op www.mepnoordbrabant.nlwww.mepnoordbrabant.nl Cursus Spaans? Activiteiten in klas 4 Presentatie


Download ppt "Welkom! Presentatie OUDERAVOND. Kennismaking Rol counsellor Loopbaanoriëntatie en -begeleiding Inrichting en organisatie klas 4 PTA Presentatie."

Verwante presentaties


Ads door Google