De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OUDERAVOND Welkom! Presentatie

Verwante presentaties


Presentatie over: "OUDERAVOND Welkom! Presentatie"— Transcript van de presentatie:

1 OUDERAVOND Welkom! Presentatie
voorstellen en iets over jezelf vertellen Welkom!

2 Loopbaanoriëntatie en -begeleiding Inrichting en organisatie klas 4
Presentatie Kennismaking Rol counsellor Loopbaanoriëntatie en -begeleiding Inrichting en organisatie klas 4 PTA

3 Wat doet de counselor? Counseloruur (di 1e uur) Volgt schoolresultaten
Signaleert samen met de (zorg)coördinator opvallend (ziekte)verzuim en koppelt dit terug naar ouders/verzorgers Sinterklaasviering/eindejaarsactiviteit/RUN-dag/Uitlokdag Helpt leerlingen die moeite hebben met vaardigheden (bijvoorbeeld plannen, schematiseren) Etc.

4 Wat is er nieuw in klas 4? Clusters (stamklas bij Ne/Eng/Gym/ec.)
Presentatie Wat is er nieuw in klas 4? Clusters (stamklas bij Ne/Eng/Gym/ec.) Planners (Nog) meer eigen verantwoordelijkheid Evt. meerpresteerdersvakken Profielen, meerpresteerdersvakken, Cambridge Proefwerkuren (Ma 3e/wo 2e/do 6e) LOB-uren

5 Decaan Telefonisch bereikbaar: woensdag: 9.00 en donderdag : en 16.00 of Presentatie

6 Decaan Informatie (nieuwsbrief, LOB kast in C-gebouw)
Beheer en afsluiting dossiers Gesprekken (op verzoek van de leerling) Presentatie

7 LOB (Loopbaanoriëntatie en –begeleiding)
40 slu (studielasturen) in klas 4, 5 en 6 Examenvak Naar behoren 40-65 slu: Voldoende 65+ slu: Goed Waarom een LOB-dossier? Een weloverwogen keuze voor vervolgonderwijs begint in klas 4. Vanaf klas 4 wordt van elke leerling een LOB-dossier aangemaakt, waarin wordt bijgehouden wat een leerling doet op het gebied van loopbaanoriëntatie. Op deze manier kunnen decaan en counselors zien welke voortgang de leerling heeft gemaakt om tot een gefundeerde studiekeuze te komen. De leerling krijgt het LOB-dossier bij het behalen van zijn/haar diploma mee, zodat het ook aan derden kan laten zien wat hij/zij allemaal ondernomen heeft op dit gebied. Dit dossier krijgt steeds meer waarde omdat er steeds meer studies zijn die hun studenten selecteren en dan ook niet alleen kijken naar cijfers, maar ook naar aantoonbare vaardigheden, motivatie en ambitie. LOB is een examenvak en dient naar behoren te worden afgesloten. Bij slu komt er Voldoende te staan, bij 60+ slu komt er Goed te staan.

8 Hoe kom je tot een doordachte keuze voor vervolgonderwijs?
Klas 4: Oriënteren Klas 5: Verdiepen Klas 6: Knoop doorhakken

9 LOB-uren Van de minimaal 40 LOB uren wordt 23 uur door school ingevuld: Keuzebegeleiding (Qompas), projectweek en profielkeuze (klas 3) Bezoek aan Rijksuniversiteit Nijmegen (vrijdag 13 nov 2015) Definitieve vakkenpakketkeuze (klas 4) Zelfstandig een open dag bezoeken (klas 4 of 5) Interessetest (klas 5) Leerlingen dienen een reflectieverslag in te leveren per open dag, meeloopdag, etc. Van die veertig uur zijn er 23 verplicht en vaak opgenomen in het schoolprogramma. Bij de bezoeken aan de RUN en aan open dagen dienen leerlingen een verslag in te leveren.

10 Vrije invulling Minimaal 17 uur vrij in te vullen door de leerling:
Extra bezoeken open dagen/meeloopdagen Workshadowing Buitenschoolse activiteiten zoals Model European Parliament, Musical, medezeggenschapsraad, etc. Olympiades, online proefstuderen De overige uren zijn door de leerling zelf in te vullen gedurende klas 4, 5 en 6. Naast open dagen, proefstuderen, en workshadowing (meelopen met iemand die een bepaald beroep doet) kunnen leerlingen ook LOB-uren krijgen voor allerlei activiteiten binnen en buiten school: meedoen met debattoernooien, de Grote Avond, het Model European Parliament, het Tutorschap in klas 5,

11 Tips voor klas 4 Studievoorlichting (3 februari St. Jans Lyceum) Beroepenavond (19 april Bernrode)

12 Wie is wie in klas 4? rector: mevr. Schoemaker (Sr)
Presentatie Wie is wie in klas 4? rector: mevr. Schoemaker (Sr) jaarlaagcoördinator: mevr. Brakkee (Br) counselors: Hg, Cn, Ho, Fr, Ht, Hr zorgcoördinator: mevr. Kalevski (Ka) decaan: dhr. Hegge (Hg) examensecretaris: dhr. Van Dongen (Do)

13 Coördinator Mevr. Drs. J.A. Brakkee, br@sgdb.nl
Presentatie Coördinator Mevr. Drs. J.A. Brakkee, magistermail voor leerlingen Kantoor C 1.8 Aanwezig op alle dagen behalve donderdag Aanspreekpunt voor ouders, leerlingen, collega’s en schoolleiding wat betreft klas 4.

14 Presentatie Coördinator Verlof Melding afwezigheid bij conciërge (formulier ziek melden) Ziek melden gedurende de dag Verwijdering uit de les Mobiel ingenomen, stewarddienst vergeten, etc. Verzuim opvallend ziekteverzuim Lesverzuim (OW) of te laat komen (TL) Zie de schoolgids voor de details

15 Magistercodes W wettig afwezig WT wettig te laat A arts
Presentatie Magistercodes W wettig afwezig WT wettig te laat A arts ZN ziek naar huis Z ziek UI uitgestuurd OW onwettig afwezig OA onwettig afgehandeld TL te laat TA te laat afgehandeld HV huiswerk niet gemaakt BV boeken vergeten SK strafklas SA strafklas afgehandeld

16 Presentatie Toetsroosters Nieuw in klas 4: - toetsweken tijdens het jaar - ingeroosterde toetsuren Op de site: Het jaarrooster toetsuren staat op de schoolsite. De stofomschrijving staat in het PT (programma van toetsing). De overgangsnormen van klas 4 naar 5.

17 Toetsrooster (periode 1)
Presentatie Toetsrooster (periode 1) week datum maandag ma 3 wo 2 do 6 eigen les opmerking 36 startweek 37 7-sep 38 14-sep 39 21-sep gs ltc ak 40 28-sep gr 1/10 rekentoets 4A 41 5-okt WiABC 8/10 rekentoets 4B 42 12-okt la na sk 43 19-okt ec du, fi 22/10 rekentoets 4C 44 herfstvakantie 45 2-nov en ne fa 5/11 rekentoets 4D 46 9-nov 13/11 rundag 47 16-nov 48 23-nov 49 30-nov

18 PT (voorbeeld economie)
Presentatie PT (voorbeeld economie) Periode 3: Het gewogen gemiddelde van de behaalde cijfers in periode 3; het gemiddelde van periode 2 telt met een valentie 3 mee PT valentie Stof Wanneer? toetsrooster Toets 1 3 Levensloop hfd. 1 en 2 Toets 2 Levensloop hfd. 3 en 4 Toets 3 Levensloop hfd. 5, 6 en 7 Toets 4 4 Vraag en aanbod hfd. 1, 2, 5, 6 Toets 5 Vraag en aanbod hfd. 3, 4 T3 SO’s periode 1 2 Het gemiddelde van diverse werkjes met valentie 1 Les SO’s periode 2 Idem SO’s periode 3 PO huizenmarkt december Toets-nummer week Stof Toetslengte (50/100/150) SE/ VT/ SO/ PO/ HD/ M* Valentie 1 37 toets L 26-27 50 VT 1 3 2 41 toets L 27-28 VT 2 46 toets L 28-30 VT 3 4 49 toets L 29-31 VT 4 5 51 toets les 31-32 VT 5 6 6 (eigen les) toets grammatica SO 1 7 8 toets gelezen stof VT 6 TW II proefvertaling 100 VT 7 9 13 (eigen les) SO 2 10 15 VT 8 11 TW III VT 9 12 VT 10

19 Presentatie PTA Het schoolexamen start in klas 4 voor twee vakken: LTC (Latijn) en GTC (Grieks). Andere vakken starten pas in klas 5 met SE’s. Het SE is officiëler dan de ‘gewone’ toetsen  lees het reglement daarom goed. U heeft allemaal een geel boekje ontvangen. Dit boekje bestaat uit twee delen en bevat het examenreglement en het net besproken PTA. Voor de vakken KCV, ANW, liggen daarin de regels, de inhoud en de toetsmomenten vastgelegd.

20 Presentatie INHALEN en HERKANSEN In klas 4 heb je recht op één herkansing, waarbij het hoogste cijfer telt. Er wordt één inhaal-/herkansingsmoment gepland na de laatste toetsweek Om in te mogen halen moeten ouders een schriftelijk verzoek indienen bij de examensecretaris. (formulier op de site)

21 Talentontwikkeling bovenbouw
Presentatie Talentontwikkeling bovenbouw Meerpresteerdersvakken Cambridge Engels Honours programma zelfstandige gymnasia Diverse buitenschoolse activiteiten

22 Activiteiten in klas 4 Sportieve introductie Uitlokdag RUN-dag
Presentatie Activiteiten in klas 4 Sportieve introductie Uitlokdag RUN-dag Tube Your Future Model European Parliament - dit jaar in Den Bosch gehouden van 17 tot 22 april. We zoeken nog gastouders! Kijk op Cursus Spaans?


Download ppt "OUDERAVOND Welkom! Presentatie"

Verwante presentaties


Ads door Google