De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieve ouderavond mavo 4 19 januari 2015

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieve ouderavond mavo 4 19 januari 2015"— Transcript van de presentatie:

1 Informatieve ouderavond mavo 4 19 januari 2015
Welkom!

2 Programma Mavo 4 - richting het centraal eindexamen
Presentatie SWS (do. 12 februari) Schoolexamen 3 Open dagen, meeloopdagen/oriëntatie-dagen Aanmelden mbo/4 havo – doorstroom dossier Eindgesprek oriëntatie studie & beroep (osb) Informatie overstap HAVO (optioneel) handout inleiding Open dagen 1112

3 Eindexamen 2015 Voorbereiding laatste fase
Presentatie sectorwerkstukken Schoolexamen 3 In april cijfercontrole SE cijfers en instructie examen Examentraining In april cijfer controle, praktische gang van zaken eindexamen wordt dan besproken

4 Eindexamen 2015 Slaag/zakregeling: het gemiddelde van de cijfers van het centraal schriftelijk eindexamen tenminste 5.5 dient te zijn. Bij de berekening hiervan wordt uitgegaan van de onafgeronde cijfers, dus de cijfers met één decimaal Het eindcijfer voor Nederlands moet tenminste 5.0 zijn NOG CHECKEN!

5 Eindexamen Lichamelijke opvoeding, het sectorwerkstuk en KV1 (CKV) dienen voldoende/goed te zijn afgesloten Het eindcijfer van het SE maatschappijleer telt in de slaag-/zakregeling mee als eindexamencijfer Kv1 kunstzinnige vorming

6 Slaag-/zakregeling 2015 Een examenkandidaat Mavo is geslaagd indien hij/zij a. Voor één van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald en voor zijn overige examenvakken een 6 of hoger of, b. Voor één van zijn examenvakken het eindcijfer 4 heeft behaald en voor zijn overige examenvakken een 6 of hoger, waarvan tenminste één 7 of hoger, of c. voor twee van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald en voor zijn overige examenvakken een 6 of hoger, waarvan tenminste één 7

7 Open dagen etc. Bezoek open dagen zeer van belang Aanmelden oriëntatiedagen via Verlof vragen OSB activiteit via formulier op website (osb vrij vraag document) Verslag inleveren bij de mentor op osb-formulier voor punten

8 Focus op vakmanschap Drempelloze instroom niveau 2 afgeschaft
Voor instromers zonder diploma zullen veel mbo’s een toelatingstest aanbieden Verwachting van de mbo’s/roc’s is dat de toelating strenger zal worden Een vmbo-TL/MAVO diploma leidt nog steeds op voor een MBO niveau 4

9 Aanmelden vervolgstudie
Doorstroomdossier invullen vóór 1 maart Invullen doorstroomdossier is verplicht Akkoordverklaring ouders tekenen Aanmelden HAVO HNE vóór 1 maart Aanmelden MBO uiterlijk 31 maart 7 maart gelegenheid vrijdagmiddag gelegenheid om verplicht dossier in te vullen

10 Doorstroomdossier Doorstroomdossier is verplicht
Je moet je OOK aanmelden bij de opleiding naar keuze Neem het uitgeprinte dossier mee naar het intake gesprek Vul alles volledig en naar waarheid in Leerlingen onder de 18 moeten ouders akkoord laten tekenen

11 Eindgesprek osb dossier
Eindgesprek met mentor Minimaal 65 osb-punten Indien osb-dossier niet is afgerond : geen diploma!

12 Vragen U kunt mij altijd bereiken per email:
Een persoonlijke afspraak op donderdag Hartelijk bedankt voor uw komst handout inleiding Open dagen 1112

13 Overstap MAVO 4  HAVO 4 HAVO code Leidraad 6.8 gemiddeld
Liefst 7 eindexamen vakken, GEEN vereiste Nieuwe vakken op de HAVO: muziek, tekenen, drama, NLT (Natuur Leven Techniek), M&O (Management en Organisatie), BSM (Bewegen Sport en Maatschappij) 1 profiel zonder wiskunde wel extra taal (c&m)

14 Overstap MAVO 4  HAVO 4 Een gemiddelde van minimaal 6.8 op de CE cijferlijst Goede motivatiebrief Overwegend positieve adviezen vakdocenten Aanmelding HAVO voor 1 maart d.m.v. ingevuld en ondertekend profielkeuze formulier en motivatiebrief Morgenavond: in de Aula ouderavond handout inleiding Open dagen 1112


Download ppt "Informatieve ouderavond mavo 4 19 januari 2015"

Verwante presentaties


Ads door Google