De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OUDERAVOND KEUZEBEGELEIDING OUDERAVOND KEUZEBEGELEIDING 3 MAVO 3 MAVO WELKOM WELKOM.

Verwante presentaties


Presentatie over: "OUDERAVOND KEUZEBEGELEIDING OUDERAVOND KEUZEBEGELEIDING 3 MAVO 3 MAVO WELKOM WELKOM."— Transcript van de presentatie:

1 OUDERAVOND KEUZEBEGELEIDING OUDERAVOND KEUZEBEGELEIDING 3 MAVO 3 MAVO WELKOM WELKOM

2 PROGRAMMA  Ontvangst  Algemene inleiding examenjaren 3 en 4 MAVO examenjaren 3 en 4 MAVO Verzwaarde slaag-/zakregeling Verzwaarde slaag-/zakregeling 3 MAVO, het tweede halfjaar 3 MAVO, het tweede halfjaar  KEUZE TRAJECT

3 3 MAVO Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Afsluiting 3 PTA-periodes, nog 2 te gaan 3 PTA-periodes, nog 2 te gaan Ook PTA-toetsen in de les Ook PTA-toetsen in de les 2 herkansingen 2 herkansingen Start opbouw examendossier: Start opbouw examendossier: Veel toetsen/opdrachten zijn PTA-toetsen Veel toetsen/opdrachten zijn PTA-toetsen Cijfers van verplichte vakken en te kiezen vakken voor 4MAVO zijn examencijfers! Cijfers van verplichte vakken en te kiezen vakken voor 4MAVO zijn examencijfers!

4 4 MAVO Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Afsluiting 2 PTA-periodes 2 PTA-periodes PTA-toetsen in de les PTA-toetsen in de les 3 herkansingen 3 herkansingen Centraal Schriftelijk Eindexamen in mei Centraal Schriftelijk Eindexamen in mei Alle toetsen en opdrachten zijn PTA – toetsen Alle toetsen en opdrachten zijn PTA – toetsen Sectoronderzoek Sectoronderzoek

5 Eindexamen 2013 Verzwaarde slaag-/zakregeling  Een examenkandidaat Mavo is geslaagd indien hij/zij a.Voor één van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald en voor zijn overige examenvakken een 6 of hoger of, a.Voor één van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald en voor zijn overige examenvakken een 6 of hoger of, b.Voor één van zijn examenvakken het eindcijfer 4 heeft behaald en voor zijn overige examenvakken een 6 of hoger, waarvan tenminste één 7 of hoger, of b.Voor één van zijn examenvakken het eindcijfer 4 heeft behaald en voor zijn overige examenvakken een 6 of hoger, waarvan tenminste één 7 of hoger, of c.voor twee van zijn examenvakken het eind­cijfer 5 heeft behaald en voor zijn overige examenvakken een 6 of hoger, waarvan tenminste één 7 c.voor twee van zijn examenvakken het eind­cijfer 5 heeft behaald en voor zijn overige examenvakken een 6 of hoger, waarvan tenminste één 7

6 Eindexamen 2013 Verzwaarde slaag-/zakregeling  Met ingang van het schooljaar 2011-2012 geldt voor alle leerlingen dat het gemiddelde van de cijfers van het centraal schriftelijk eindexamen minstens 5.5 dient te zijn.   Bij de berekening hiervan wordt uitgegaan van de onafgeronde cijfers, dus de cijfers met één decimaal.  Lichamelijke opvoeding, het sectorwerkstuk en CKV dienen voldoende/ goed te zijn afgesloten

7 3 MAVO blok 3 en 4  Gewicht toetsen, werkhouding, huiswerk en boeken  Maatschappelijke stage  Keuze traject

8 KEUZEBEGELEIDING 3 VMBO-T Jan., Feb., Mrt. Keuzes met KEUZEDOSSIER door mentor 12Januari Beroepenmarkt op Farel college 9 februari Bezoek Techniekweek 2 & 3 mavo Feb, maart, april Een dagdeel meelopen op twee MBO-opleidingen naar keuze (aanmelden via zoekjouwmbo.nl)

9 Tijdpad voor de keuze 16 februari VOORLOPIGE KEUZE inleveren februari Docenten geven ADVIEZEN over KEUZEVAKKEN Vanaf 30 maart Leerlingen krijgen RAPPORT met adviezen 11 en 12 aprilDOCENTENSPREEKUUR (10 minuten-gesprekken) 16 april KEUZE is DEFINITIEF

10 OSB  Oriëntatie studie & beroep  OSB punten verdienen d.m.v diverse activiteiten: Open dagen, meeloopdagen/oriëntatie dagen, techniekweek, ouderavond etc.  Minimaal 1 open dag & 1 oriëntatie dag  40 OSB punten in leerjaar 3  65 voor eindgesprek in leerjaar 4

11 Zoekjouwmbo.nl

12 Oriëntatie dagen

13 Workshop zoeken & aanmelden

14 Techniekweek 2012  Donderdagmiddag 9 februari  Tweede & Derde klas mavo  “Technisch Talent werkt”  Locatie Lomans Totaalinstallateurs in Amersfoort  4 activiteiten van 20 minuten  Bv. Optiekbranche, werktuigbouw, design of installatietechniek

15 4 MAVO op Het Nieuwe Eemland * VERPLICHTE VAKKEN: NEDERLANDSENGELS * Alleen schoolexamen: MAATSCHAPPIJLEERC.K.V.L.O.

16 De EXAMENVAKKEN in klas 4  Nederlands en Engels  2 SECTORVAKKEN  2 KEUZEVAKKEN

17 De 4 SECTOREN en de SECTORVAKKEN TECHNIEK WI & NA ZORG en WELZIJN BI & WI / AK / GS BI & WI / AK / GS ECONOMIE EC & WI / FA / DU EC & WI / FA / DU LANDBOUW WI & NA / BI WI & NA / BI

18 Kies 2 vakken uit het vrije deel TECHNIEK:ScheikundeBiologieAardrijkskundeDuitsHandvaardigheid Du & Sk kunnen NIET samen! ZORG/WELZIJN:WiskundeEconomieGeschiedenisAardrijkskundeDuitsFransHandvaardigheid

19 Kies 2 vakken uit het vrije deel ECONOMIE:WiskundeBiologieFransDuitsGeschiedenisAardrijkskundeHandvaardigheidLANDBOUW:NatuurkundeBiologieScheikundeDuitsEconomieHandvaardigheid Du & Sk kunnen NIET samen!

20 DE 4 NIVEAUS OP HET MBO 1: Assistentenopleiding 1 jaar 2: Basisberoepsopleiding2 jaar 3: Vakopleiding 2 – 4 jaar 4: Middenkaderopleiding 3 – 4 jaar VMBO -T leerlingen gaan voor niveau 4 Alleen met niveau 4 kun je verder naar HBO

21 STRUCTUUR van het MBO  Er zijn 2 LEERWEGEN  Er zijn 4 SECTOREN  Elke sector kent 4 NIVEAUS

22 LEERWEGEN MBO * B.O.L. Beroeps Opleidende Leerweg Beroeps Opleidende Leerweg Leren (80%) en Stage (20%) Leren (80%) en Stage (20%) (mavo leerlingen ) * B.B.L. Beroeps Begeleidende Leerweg Beroeps Begeleidende Leerweg Werken (80%) en Leren (20%) Werken (80%) en Leren (20%) (vmbo – basis/kader)

23 De 4 Hoofdsectoren 1. TECHNIEK 2. ECONOMIE 3. ZORG en WELZIJN 4. LANDBOUW Dit zijn dezelfde sectoren als op de MAVO

24 MBO / ROC in Amersfoort Roc ASA ASA link algemeen: http://www.rocasa.nl/xcms/text/id/153009/mid/153093 http://www.rocasa.nl/xcms/text/id/153009/mid/153093 ASA in Amersfoort : http://www.rocasa.nl/xcms/locatie/pid/4626 http://www.rocasa.nl/xcms/locatie/pid/4626 Roc Midden Nederland ROC Midden Nederland link algemeen:http://jongeren.rocmn.nl/studiekeuze http://jongeren.rocmn.nl/studiekeuze ROC Midden Nederland link : per lokatie :plaats : http://over.rocmn.nl/locaties-2 http://over.rocmn.nl/locaties-2

25 Aansluiting Sectoren VMBO => MBO/ROC * Dezelfde sector: aansluiting perfect * Andere Sector: ADVIES vakken MAVO: 1. TECHNIEK is WI en NA 1. TECHNIEK is WI en NA 2. ECONOMIE is WI en EC 2. ECONOMIE is WI en EC 3. De sectoren ZORG en WELZIJN 3. De sectoren ZORG en WELZIJN en LANDBOUW stellen geen extra en LANDBOUW stellen geen extra eisen eisen NIMETO, GRAFISCH LYCEUM & CIOS NIMETO, GRAFISCH LYCEUM & CIOS toelatingstest toelatingstest

26 EISEN HAVO * Vakkenpakket dat aansluit op één van de profielen * Gemiddeld eindcijfer MINIMAAL 6.8 voor ALLE vakken die gevolgd gaan worden * POSITIEVE ADVIEZEN van docenten * De leerling laat zien gemotiveerd te zijn het HAVO-diploma te behalen *Toelatingscommissie beslist definitief na EINDEXAMEN *Toelatingscommissie beslist definitief na EINDEXAMEN

27 PROFIELOPBOUW * GEMEENSCHAPPELIJK DEEL Nederlands – Engels – CKV – LO – Maatschappijleer- Godsdienst * PROFIELDEEL * VRIJ DEEL

28 HAVO – TWEEDE FASE in februari 2013 meer informatie VIER PROFIELEN: 1. CULTUUR en MAATSCHAPPIJ 1. CULTUUR en MAATSCHAPPIJ 2. ECONOMIE en MAATSCHAPPIJ 3. NATUUR en GEZONDHEID 4. NATUUR en TECHNIEK

29 IDEALE PAKKETTEN voor DOORSTROMERS naar HAVO 4 VMBO-T ne-en-du/fa-gs-(ec-ha-wi- ak) ne-en-wi-ec-gs-(du/fa-ak) ne-en-wi-bi-sk-(na-ak-du) ne-en-wi-na-sk-bi PROFIEL HAVO 1. Cultuur en Maatschappij 2. Economie en Maatsch. 3. Natuur en Gezondheid 4. Natuur en Techniek

30 Vooruitblik 4 mavo  Mentorlessen  Open Dagen bezoeken  Informatie verzamelen: * Mediatheek * Mediatheek * Internet * Internet * Decanenkamer 207 / prikbord afd.leider * Decanenkamer 207 / prikbord afd.leider  Beroepenmarkt  OSB : eindgesprekken maart  Doe dagen: meelopen op ROC  Aanmelden : uiterlijk begin april – rust voor examen

31 Vragen? Ik denk graag met U mee en ben daarvoor beschikbaar op donderdag. (telefonisch en/of via email l.stevens@hetnieuweeemland.nl)

32 Veel succes bij het maken van een goede keuze! Liliana Stevens Liliana Stevens (decaan MAVO) (decaan MAVO)


Download ppt "OUDERAVOND KEUZEBEGELEIDING OUDERAVOND KEUZEBEGELEIDING 3 MAVO 3 MAVO WELKOM WELKOM."

Verwante presentaties


Ads door Google