De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

19.30 – 20.10 Counselorgroep dhr. van den Hurk lokaal 1.08 Counselorgroep mevr. Min lokaal 1.10 Overige counselorgroepen aula 20.30 – 21.00 Counselorgroep.

Verwante presentaties


Presentatie over: "19.30 – 20.10 Counselorgroep dhr. van den Hurk lokaal 1.08 Counselorgroep mevr. Min lokaal 1.10 Overige counselorgroepen aula 20.30 – 21.00 Counselorgroep."— Transcript van de presentatie:

1 19.30 – 20.10 Counselorgroep dhr. van den Hurk lokaal 1.08 Counselorgroep mevr. Min lokaal 1.10 Overige counselorgroepen aula 20.30 – 21.00 Counselorgroep dhr. Jacobs 1.08 Counselorgroepen dhr. Van Haren 1.02 Overige counselorgroepen aula Indeling avond Presentatie

2 Programma aula Inrichting en organisatie klas 4 PTA LOB Presentatie

3 counselors: Ja, Hu, Mi, Hr, Fr (afwezig) jaarlaagcoördinator: Br zorgcoördinator: Ka decaan: Hg examensecretaris: Do Wie in klas 4? Presentatie

4 Mevr. Drs. J.A. Brakkee, br@sgdb.nl magistermail voor leerlingen Kantoor C 1.8 Aanwezig op alle dagen behalve donderdag Aanspreekpunt voor ouders, leerlingen, collega’s, schoolleiding. Stuurt het (counselor)team aan. Maakt de toetsroosters (site). Coördinator Presentatie

5 38 Uitlokdag Fi SO 1WI B toets 1 (25 min) 39WI A toets 2 Ne toets 1Inf PO 1 logische schakelingen 40NA toets 1 SE 1 KCVFi toets 1Sk toets 1KUMU PO 1 41 LA toets les 27/28Bio PO 1 pissenbedden KUBV PO 1 NA PO 1 (experiment) 42herfstvakantie 43Huiswerkvrij40 min roosterWI B toets 2 GS toets 1ANW PO 1 44BIO toets 1Studiemiddag IEn toets 1Du toets 1Ec toets 1 45AK toets 1 Fa toets 1Fi SO 2GR toets les 22-23 46En toets 2DU toets 2LA toets les 28- 30 Fi toets 2KUBV toets 1NE PO 1 (verhaalanalyse) inleveren 47WI AB toets 3FA toets 2 (eigen les) NA toets 2AK SO 2Ec toets 2Inf PO 2 website 48NE toets 2KCV SE 2GR toets les 23/24Inf toets 1KUBV PO 2 KUMU PO 2 49LA toets les 29- 31 GS toets 2 Sinterklaas !!Bio PO 2 posterpresentatie Toetsrooster (voorbeeld 2013) Presentatie

6 Verlof [melding afwezigheid bij conciërge (formulier ziek melden)] http://www.stedgymdenbosch.nl/index.php/formulieren-en-documenten Ziek melden gedurende de dag Verwijdering uit de les Mobiel ingenomen en andere incidenten Controle opvallend ziekteverzuim Lesverzuim (OW) of te laat komen (TL) Coördinator Presentatie

7 W WT A ZN Z Magistercodes Presentatie UI OW OA TL TA HV BV SK SA

8 Elektronische Leeromgeving (Magister), o.a. studiewijzers, huiswerk, lesmateriaal, inleveren opdrachten, etc. Weekeindje Schoolsite E-mail Communicatie Presentatie

9

10 Klas 4: vakken voor iedereen profielvakken vrije deel PT(A) (site) Rapportage: drie rapporten oudergesprekken Overgangsnormen (t.z.t. op de site) Onderwijs Presentatie

11 Toets- nummer weekStof Toetslengte (50/100/150) SE/ VT/ SO/ PO/ HD/ M* Valentie 1 37toets L 26-2750VT 13 2 41toets L 27-2850VT 23 3 46toets L 28-3050VT 33 4 49toets L 29-3150VT 43 5 51toets les 31-3250VT 53 6 6 (eigen les) toets grammatica50SO 12 7 8toets gelezen stof50VT 63 8 TW IIproefvertaling100VT 73 9 13 (eigen les) toets grammatica50SO 22 10 15toets gelezen stof50VT 83 11 TW IIItoets gelezen stof50VT 93 12 TW IIIproefvertaling100VT 103 PT (voorbeeld economie) Presentatie Periode 3: Het gewogen gemiddelde van de behaalde cijfers in periode 3; het gemiddelde van periode 2 telt met een valentie 3 mee PTvalentieStofWanneer? toetsrooster Toets 13Levensloop hfd. 1 en 2 Toets 23Levensloop hfd. 3 en 4 Toets 33Levensloop hfd. 5, 6 en 7T2 Toets 44Vraag en aanbod hfd. 1, 2, 5, 6 Toets 54Vraag en aanbod hfd. 3, 4T3 SO’s periode 12Het gemiddelde van diverse werkjes met valentie 1 Les SO’s periode 22IdemLes SO’s periode 32IdemLes PO4Nader te bepalenvoorjaar

12 Meerpresteerdersvakken Cambridge Engels Honours programma zelfstandige gymnasia MEP Debatteam Talentontwikkeling bovenbouw Presentatie

13 Alcohol- en rookvrije school Stewards en kantinedienst Presentaties ‘Tube your future’ op 24/2 Diversen Presentatie

14 Vragen? Volgend onderdeel: PTA namens onze examensecretaris, de heer van Dongen. Presentatie

15 EXAMENREGLEMENT PT(A) KLAS 4 2013-2014 STEDELIJK GYMNASIUM 'S-HERTOGENBOSCH

16 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) EXAMENREGLEMENT http://www.stedgymdenbosch.nl/uploads/bestanden/PTA/PTA_klas_4_2014_2015.pdf INHOUD Presentatie

17 Het schoolexamen start in klas 4 voor de vakken: ANW, LTC (Latijn), GTC (Grieks). In klas 4 wordt ANW als schoolexamen afgesloten. Dit vak wordt later opgenomen in het combinatiecijfer. Voor LTC en GTC loopt het schoolexamen in klas 5 en 6 door. Beide klassieke talen? Dan vrijstelling voor het cultuuronderdeel bij één van beide vakken. Andere vakken starten pas in klas 5 met SE’s. PTA Presentatie

18 SCHOOLEXAMENS A.Regeling B.Omschrijving C.Beoordeling D.Interne commissie van beroep E.Ziekte F.Inzage werk G.Inhalen H.Herkansen I.Rapportcijfers J.Overgangsnormen K.Onvoorzien EXAMENREGLEMENT Presentatie

19 Ziekte Vooraf ziek melden. Achteraf schriftelijk verzoek tot inhalen (zie bijlage blz. 33). Inhalen aan het eind van het schooljaar. Te laat Vijf minuten of meer te laat  geen toegang tot de toets. Mobiel etc. Fraude Grafische rekenmachine alleen bij wiskunde! LET OP! Presentatie

20 In klas 4 alleen herkansen en inhalen aan het eind van het schooljaar Alleen toetsen; geen praktische opdrachten Hoogste cijfer telt Alle cijfers mogen herkanst worden Maximaal twee onderdelen, één per vak Inhalen kan NIET herkanst worden Herkansing kan NIET worden ingehaald HERKANSEN/INHALEN SE Presentatie

21 PO’s moeten naar behoren zijn of leveren een cijfer op PO’s moeten op tijd worden ingeleverd niet (op tijd) voldaan? - sanctie wordt bepaald door de schoolleiding (zie regeling PTA) Praktische opdracht (PO’s) Presentatie

22 Vragen? Volgend onderdeel: LOB namens onze decaan, de heer Hegge. Presentatie

23 Loopbaanoriëntatie en -begeleiding 40 slu (studielasturen) Examenvak Naar behoren 40-60 slu: Voldoende 61+ slu: Goed LOB Presentatie

24 23 uur door school verplicht: Keuzebegeleiding (Qompas), projectweek en profielkeuze (klas 3) Bezoek aan RUN (klas 4) Definitieve vakkenpakketkeuze (klas 4) Zelfstandig een open dag bezoeken (klas 5) Interessetest (klas 5) Briefje/verslag in decanenbrievenbus doen EISEN Presentatie

25 Extra bezoeken open dagen/meeloopdagen Workshadowing Beroepenavond 24 maart (Gymnasium Beekvliet) Opleidingenmarkt Sint-Janslyceum 11 februari Buitenschoolse activiteiten zoals MEP, Grote avond, lid medezeggenschapsraad Olympiades FACULTATIEF (minimaal 17 uur) Presentatie

26 Vragen? Vervolg programma om 20.30 uur Einde om 21.00 uur Presentatie


Download ppt "19.30 – 20.10 Counselorgroep dhr. van den Hurk lokaal 1.08 Counselorgroep mevr. Min lokaal 1.10 Overige counselorgroepen aula 20.30 – 21.00 Counselorgroep."

Verwante presentaties


Ads door Google