De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

4-havo 2012 - 2013 Van harte welkom op de informatieavond.

Verwante presentaties


Presentatie over: "4-havo 2012 - 2013 Van harte welkom op de informatieavond."— Transcript van de presentatie:

1 4-havo 2012 - 2013 Van harte welkom op de informatieavond

2 2

3 Programma-overzicht Welkom en opening Jaaroverzicht Leren in het studiehuis Bijbehorende verwachtingen, regels en afspraken Decaan Mentor (decentraal, o.a. over rol ouders in het leerproces) 3

4 Van onderbouw naar bovenbouw Eerste Fase naar Tweede Fase Klasseverband? (nieuwe) vakken en modules Voorbereiding op examen Vaklessen keuzewerktijd Toetsweken herkansingen 4

5 Jaaroverzicht + Studiehuis Jaargids Jaargids Perioden van 6 weken, dan toetsweek Perioden van 6 weken, dan toetsweek Bevorderingsnormen (doubleren? rekentoets!) Bevorderingsnormen (doubleren? rekentoets!) Naast af en toe een excursie, in mei de projectweek Naast af en toe een excursie, in mei de projectweek 37uur per week: 37uur per week: ±28 lesuren ±28 lesuren 9 uren (huiswerk + opdrachten) 9 uren keuzewerktijd(huiswerk + opdrachten) Bètalab, Mediatheek, IPU-lokaal, VSU en GSU Bètalab, Mediatheek, IPU-lokaal, VSU en GSU 5

6 Studiewijzers Leerstof, opdrachten, voorbereiding Ingedeeld per week ( griftland.teletop.nl) griftland.teletop.nl Dus gereed op 1 e les van week erop volgend Omschrijving toets-inhoud 6

7 Rol van de docent: Uitleggen Uitleggen Onder begeleiding oefenen Onder begeleiding oefenen Bewaken van de voortgang Bewaken van de voortgang controle van maakwerk en leerwerk controle van maakwerk en leerwerk begeleiden in zelfstandigheid begeleiden in zelfstandigheid Beoordelen Beoordelen 7

8 Taken leerling: Tijdens een les controle leerwerk / opdrachten uitleg docent / medeleerling Voor en na een les: leerwerk / opdrachten onduidelijkheden markeren 8

9 Studielast: Schoolwerk + thuiswerk Schoolwerk + thuiswerk naast lessen en : leerwerk! 1,5 uur per dag! naast lessen en keuzewerktijd : leerwerk! 1,5 uur per dag! schooldag van 8.30 – 16.15 uur schooldag van 8.30 – 16.15 uur Ma 8 e + 9 e uur: mentorles Ma 8 e + 9 e uur: mentorles 9

10 Examen bestaat uit 2 delen: Schoolexamen (SE) Schoolexamen (SE) Landelijk examen (CE) Landelijk examen (CE) mei 2014 Opbouw SE-cijfer vanaf 4-havo Duidelijke afspraken bij toetsweken 10

11 Toetsvormen, blz.14 1.STSchriftelijke toets soms mondeling 2VTVoortgangstoets schriftelijk/mondeling 3POPraktische opdracht groepswerk / individueel 4.HD = Handelingsdeel: (l 4.HD = Handelingsdeel: (lessen L.O + leesverslagen + IPU–opdrachten + programma C.K.V) 5.Profielwerkstuk groepswerk in 5-havo D-toets Diagnostische toets pretoets 11

12 Gele Map = (bijna) Alles ….. Blz. 0 (na gele scheidingsblad) Blz. 0 (na gele scheidingsblad) Blz. 3Nederlands (netl) Blz. 3Nederlands (netl) Blz. 17Wiskunde A Blz. 17Wiskunde A Bijdrage aan SE in 4-havo 12

13 6 toetsperioden: toetsweke toetsweken Herkansingen op dinsdagmiddag (5H in volgende toetsweek) Herkansingen op dinsdagmiddag (5H in volgende toetsweek) ca. 5 weken later! ca. 5 weken later! Voorbereidingsprogramma Voorbereidingsprogramma ( rode stempelkaart ) 13

14  geen  geen tussentijds inhaalmoment  Geen smartphones of i.d.  Surveillance door ‘vreemde’ docenten  Geen rode kaart? Geen herkansing. Deel SE dus strakke regels 14

15 Aantal herkansingen per toetsperiode 1 toets per toetsperiode 1 toets hoogste cijfer telt hoogste cijfer telt aantal herkansingen per jaar = 4 aantal herkansingen per jaar = 4 Bonus: 1 of 2 bij stempelsaldo 40 of 80 Bonus: 1 of 2 bij stempelsaldo 40 of 80 Malus bij: negatief stempelsaldo, afwezigheid bij toets of deadline gemist Malus bij: negatief stempelsaldo, afwezigheid bij toets of deadline gemist 15

16 Herkansing doen?  2x VSU  Opdracht geformuleerd door vakdocent  Minstens 2 stempels halen! 16

17 Praktische Opdracht (PO) Handelingsdeel (Hd) Niet op tijd klaar ? = gebruikmaken van een herkansing! (geldt ook voor deel-PO’s) 17

18 Absentie bij toetsen Afwezigheid kost een herkansing Afwezigheid kost een herkansing Schriftelijk afmelden door ouder is noodzakelijk Voor bijzondere gevallen beslist de commissie ZBG 18

19 Wanneer hoort u van ons?  Informatieavond  Rapport na elke toetsweek  10-minuten-gesprek op spreekavond na rapport 2 en 4  Incidenteel (via mail of telefoon) 19

20 Klankbordgroep Mogen wij ook van u horen hoe het gaat? Geef u op voor de klankbordgroep (gecombineerd met 5H-ouders)! Eerste datum: woensdag 10 oktober om 20:00u op ‘t Griftland Graag opgeven via: j.vandervlies@griftland.nl 20

21 LOB 4 Havo Loopbaanoriëntatie- en begeleiding

22 Vorig jaar Qompas profielkeuze Dit jaar Qompas studiekeuze 10 stappen, in 4H stap 1 t/m 4 November opleidingenmarkt HU Rol mentor – rol decaan

23 Ingewikkeld ? Zeker, echter: - Website (examenreglement, ‘bijna alles’ en toets- en inhaalschema’s) - Mentor - Vragen na afloop 23

24 Indeling mentoren 24 MentorLokaal Dhr. Bertens41 Dhr. Van Ginkel49 Dhr. Gnodde48 Mevr. Hansum47 Mevr. Raue46 Mevr. Den Uil43 Dhr. Rademaker42 Let op: mentorgroep ≠ klas (stamgroep)


Download ppt "4-havo 2012 - 2013 Van harte welkom op de informatieavond."

Verwante presentaties


Ads door Google