De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OUDERAVOND Welkom! Klas 3 Presentatie

Verwante presentaties


Presentatie over: "OUDERAVOND Welkom! Klas 3 Presentatie"— Transcript van de presentatie:

1 OUDERAVOND Welkom! Klas 3 Presentatie
voorstellen en iets over jezelf vertellen Klas 3

2 Mentoren 3A: dhr. Hulsman 3B: mevr. Korgerová 3C: mevr. Ockenburg
3D: mevr. Kalevski (vervanging mevr. Nugteren) 3E: dhr. Hegge

3 Programma nieuwe periode vakken / invulling mentoruren
programma van toetsing (PT) rapportage Magister verzuim en te laat ondersteuningsteam gezonde school Wat ga ik allemaal vertellen.

4 Nieuwe periode functie mentor keuzeproces –Tweede Fase 2014/15
Informatieavond profielkeuze dinsdag 6 januari 2015 wo 1 april oudergesprekken Inleveren voorlopige keuze do 12 februari Inleveren definitieve keuze do 16 april Nieuwe periode: functie mentor anders dan klas 1 en 2. de functie van de mentor in klas 3 toelichten; gebruik hiervoor het al eerder uitgedeelde stencil (taken) - minder leider meer begeleider meer verantwoordelijkheid bij de leerlingen leggen; voorbereiding op de bovenbouw het is een belangrijk jaar waarin ze hun keuze gaan maken

5 Vakken 32 lesuren: 15 vakken en 2 mentoruren rekenen
Project klas 3 (week 4) Vaardigheden Hulp bij keuze profiel Oriëntatie op de bovenbouw Filosofie, KUBV, Economie, Informatica

6 Globale invulling mentoruur
Presentatie Globale invulling mentoruur Periode Activiteiten T/m herfstvakantie Kennismakingsgesprekjes Herfst- t/m kerstvakantie Qompas profielkeuzebegeleiding en individuele gesprekjes Kerst- t/m voorjaarsvakantie Uitloop profielkeuzebegeleiding en individuele gesprekjes Voorjaars- t/m meivakantie Voorbereiding Trierreis en gesprekjes definitieve profielkeuze Mei- t/m zomervakantie Individuele gesprekjes de uren zullen klassikaal en individueel gebruikt worden afhankelijk van het programma. Er zullen weken zijn waarin ze alleen maar één uur zullen hebben maar ook weken waarin beide uren klassikaal gebruikt zullen worden. In de eerste periode tot de herfstvakantie zullen de mentoruren gebruikt worden voor kennismakingsgesprekjes. Na de herfstvakantie - begin november tot rondom de carnaval vakantie zal er in het tweede mentor uur de keuzebegeleiding plaats vinden.(klassikaal) w. 46 – w. 7 KEUZEBEGELEIDING Les 2 – 8 begeleiding door de mentor; rol ouders belangrijk bij controle en betrokkenheid Les 1 – introductie door de decaan w46/47 start t.m carnaval vakantie ( week 6) We gebruiken de methode – Qompas – keuzebegeleidingstraject met behulp van de computer en internet. Vanaf week 09– 16 ( tot de meivakantie) zullen er persoonlijke gesprekjes zijn met de mentor en de leerling ( met of zonder ouders) over de definitieve keuze. Ook bestaat de mogelijkheid om daarna een gesprek aan te vragen met de decaan. Hierover zullen jullie meer worden geïnformeerd op de speciale ouderavond van daarna: voorbereiding Sinterklaas viering, Sinterklaas viering gesprekjes en begeleiding van leerlingen n.a.v. rapporten extra zorg voor zorgleerlingen en zittenblijvers Begin maart beginnen we met de voorbereidingen voor de Trier-reis. Aan deze reis wordt een studievaardigheid gekoppeld. (Hoe houd ik een mondelinge presentatie/spreekbeurt).

7 Programma van toetsing (PT)
Binnenkort online Per vak en periode toetsen met valentie 2 of hoger Maximaal aantal toetsen per vak met valentie 2 of hoger ligt vast Inzicht in berekening rapportcijfer per vak Wijzigingen zijn mogelijk Inhalen gemiste toetsen – schoolgids p. 43 Inhalen gemiste toetsen: zie schoolgids

8 Voorbeeld PT

9 Rapportage drie rapporten 12 december (ouderavond 16/17 december)
18 maart (ouderavond 30/31 maart) ouderavond 4 maart op uitnodiging mentor 17 juli Tussentijds – Magister online - actuele stand van cijfers

10 Magister Ouders kunnen agenda, cijfers en aanwezigheid bekijken
Leerlingen kunnen agenda, cijfers en ELO (elektronische leeromgeving) bekijken De agenda in magister vervangt het klassenboek, maar niet de agenda van de leerlingen. Leerlingen in klas 1 t/m 3 noteren nog steeds het huiswerk e.d. in hun agenda.

11 Verzuim en te laat Ziek en beter melden
Absent melden i.v.m. artsbezoek e.d. Schoolgids – bijlage 8 protocol ziekte verzuim Verzoeken om verlof – schoolgids p. 23 Schoolgids pagina 23 Preventie ziekte verzuim + protocol schoolgids pagina 25

12 OW en TL het niet tijdig wegwerken van OW en TL kan leiden tot een interne schorsing bij 7x TL (zonder geldige reden) en/of 3x OW wordt een leerling gemeld bij de leerplicht voor een gesprek met de leerplichtambtenaar 1e gesprek: waarschuwend (op school) 2e gesprek: melding DUO (gesprek op stadskantoor) Verslapen is geen geldige reden ! 1x gesprek op school in schoolcarriere; daarna melding via DUO Leerlingen info via borden + mail van coordinator (aan leerlingen via magister) over niet weggewerkte OW’s en TL’s. Laatste kans ook mail naar ouders, daarna schorsing.

13 Verder …. Trierreis: do 9 en vr 10 april 2015 Atlas project
huiswerkklas surveillance uren corvee/stewards Weekeindje – klopt uw mailadres nog? Project Atlas voor alle leerlingen van klas 3. Zij moeten een sollicitatiebrief schrijven waarom zij zouden willen mee doen. Teambespreking + resultaten uiteindelijk keuze wel of niet mee doen. Huiswerkklas klas 3 alleen als er plaats is voor leerlingen uit klas 3. Leerlingen klas 1 en 2 hebben voorrang. Nieuw: Stewards Weekendje – info over gang van zaken /weekelijks

14 Ondersteuningsteam zorgcoördinator: mevr. A. Kalevski
Interne begeleiders: mevr. De Jong, mevr. Korgerová, mevr. T. Thelen ambulant ondersteuner: mevr. M. van den Borne SMW: mevr. C. Friesen jeugdarts: mevr. A. Donders jaarlaagcoördinatoren

15 De gezonde school roken niet toegestaan geen alcohol
https://www.youtube.com/watch?v=ZoWKvLJHg4I&feature=youtu.be. Filmpje onder de aandacht brengen ; Niet laten zien; Met kinderen erover praten Onze school is rookvrij. Voor alle leerlingen is roken in en om of in het zicht van de school verboden. Sinds 1 januari 2014 zijn alle schoolfeesten voor alle leerlingen alcoholvrij. Het gebruik en bij je hebben van alcohol, drugs of andere verboden middelen is in en om de school verboden. Van alle schoolfeesten worden de ouders via Weekeindje op de hoogte gesteld.

16 …. vragen? Je eigen beschikbaarheid doorgeven op school:
mail: sgdb.nl

17 Coördinator klas 3 A.Kalevski Op den Camp Telefonische bereikbaarheid:
woensdag u, donderdag u maandag afwezig Gemakkelijkste manier om contact te leggen is via de .

18 Decaan Dhr. E. Hegge Telefonisch bereikbaar: maandag 13.00 – 16.00
woensdag – 15.00 of Presentatie


Download ppt "OUDERAVOND Welkom! Klas 3 Presentatie"

Verwante presentaties


Ads door Google