De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM Z (naam klas).

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM Z (naam klas)."— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM Z (naam klas)

2 Voorstelrondje Directeur Mevr. A.Segeren
Adjunct-directeur vmbo Dhr. G.Pellikaan Adjunct-directeur vwo/havo/mavo Dhr. M.Hamel Leerjaarcoördinator Dhr Mevr. .. Mentor Dhr. / Mevr. .. Klas Adressen controleren

3 Welkom U bent altijd welkom bij ons op school.
Dit op afspraak ( ). Ingang Zusterstraat 120 (niet de leerlingeningang).

4 PTO Programma van toetsing onderbouw 5 toetsweken
Leerlingen hebben een overzicht van alle vakken en toetsmomenten. Eerste toetsweek 15 okt. t/m 19 okt. 2012

5 Voorbeeld PTO

6 Studiewijzer Voor elk vak en periode is er een studiewijzer.
Een studiewijzer is een overzicht van al het leer en maak werk per week uitgeschreven. Hierdoor weet de leerling altijd wat hij/zij moet maken en leren (huiswerk) De studiewijzers zijn te vinden in de map van uw zoon of dochter of op de site van It’s Learning.

7 Voorbeeld studiewijzer

8 Slimmer leren Tijdens de mentorlessen wordt er gewerkt met het boekje slimmer leren. Het doel van deze lessen is dat leerlingen met minder inspanning betere resultaten halen. Leerlingen passen effectievere leerstrategieën toe. U kunt dit boekje ook zelf bestellen voor €10,00. Dit kan via de mentor.

9 Overgangsnormen Tijdens de eerste rapportuitreiking ontvangt u een
studievoortgangs protocol met daarin de overgangsnormen en op-/afstroomcriteria.

10 Magister Cijfers Absentie

11 Absentieregeling Uitgangspunt is dat de afwezigheid tot het minimum beperkt blijft. Zowel de leerling als de ouders zijn hiervoor verantwoordelijk. De school hanteert de volgende regels en of afspraken:

12 Procedures Ziekmeldingen
Afwezigheid wegens ziekte moet voor uur telefonisch door een van de ouders worden gemeld op nummer Tevens kan de ouder voor uur op de dag van de ziekmelding een mail naar het volgende adres sturen: Iedere dag moet er gemeld worden dat uw zoon of dochter ziek is. Formulieren zijn te vinden op de site of elo

13 Verlof aanvragen Verlof aanvragen Verlof dient tenminste vijf dagen van te voren door de ouder te worden aangevraagd. Verlof kan alleen toegekend worden voor zover de “Leerplichtwet” dat toestaat. De Leerplichtwet noemt een aantal redenen op grond waarvan een beroep op vrijstelling van lessen kan worden gedaan. Zie hiervoor het informatieblad/site.

14 Vakantieregeling Prinsjesdag di (vanaf uur) Herfstvakantie ma t/m vr Kerstvakantie ma t/m vr Voorjaarsvakantie ma t/m vr Paasweekeinde vr t/m ma Meivakantie ma t/m vr Hemelvaartsvakantie do t/m vr Pinksteren ma Zomervakantie ma t/m vr

15 Vakantieregeling De herfst- en de voorjaarsvakantie kunnen afwijken van de vakanties in het basisonderwijs. Er wordt geen verlof verleend op/voor 11 juli i.v.m. de uitreiking van het laatste rapport.

16 Schoolspullen Stevige schooltas/rugzak Benodigde boeken (gekaft)
Agenda Schoolspullen wat neem je iedere dag mee: Stevige schooltas/rugzak Benodigde boeken (gekaft) Pen 2x Potlood 2x Gum Geodriehoek Rekenmachine Woordenboeken (waar nodig) Schriften/A-4 map Iedereen is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen boeken. Wordt hier niet aan voldaan, wordt de leerling naar huis gestuurd om de spullen te halen

17 Zaterdagschool Inschrijving via de site: www.jwc.nl
De zaterdagschool is voor het gehele schooljaar.

18 Sportcampus Ieder dag sportcursussen, na schooltijd
Zowel in de Zusterstraat als de Houtzagerij Voor leerlingen van alle gebouwen Inschrijven betekent ook komen, zie

19 Kampen Brugklaskamp € 90,- Betalen bij de eerste rapportuitreiking
Vlietlanden jaar 2 € 10,-

20 Vragen?


Download ppt "WELKOM Z (naam klas)."

Verwante presentaties


Ads door Google