De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een lust of een last?. Wettelijk Meerwaarde Valkuilen NODEN – VRAGEN?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een lust of een last?. Wettelijk Meerwaarde Valkuilen NODEN – VRAGEN?"— Transcript van de presentatie:

1 Een lust of een last?

2 Wettelijk Meerwaarde Valkuilen NODEN – VRAGEN?

3 Art. 47 minimale elementen van SWP 1.De omschrijving van het pedagogisch project zijnde het geheel van fundamentele uitgangspunten dat door het schoolbestuur voor de school wordt vastgelegd; 2.De organisatie van de school en voornamelijk de indeling van de leerlingengroepen; 3.De wijze waarop het leerproces van de leerlingen wordt beoordeeld en hoe daarover wordt gerapporteerd; 4.De voorzieningen in het gewoon onderwijs voor leerlingen met een handicap of die leerbedreigd zijn inclusief de samenwerkingsvormen met andere scholen van gewoon en/of buitengewoon onderwijs 5.De wijze waarop de school haar zorgbeleid voert.

4 Inspectie: Art. 47 par. 2: “ tijdens de schooldoorlichting neemt de onderwijsinspectie kennis van het SWP zonder de inhoud te beoordelen” De onderwijsinspectie laat zich niet uit over:  de keuze van de prioriteiten,  de manier waarop het team eraan werkt.  de structuur en de vorm van het SWP

5  Waarom een schoolwerkplan?  Wat is het doel van een schoolwerkplan?  Als SWP het antwoord is, wat was dan de vraag?  Samen oplijsten van meerwaarde

6  Middel om visie door te geven aan stagiairs, nieuwe leerkrachten, ouders  Middel om afspraken door te geven  Zet afspraken vast  Geeft proces van de school weer  Bevordert planmatig en cyclisch werken  Spreiden van werkpunten  Concretiseert regelgeving  Continuïteit  Verantwoording

7  Wat zijn de valkuilen van het SWP?  Wat zijn jullie noden rond SWP?  Samen oplijsten van valkuilen en noden

8  Wat staat er in het SWP? Gedragenheid?  Te veel – onoverzichtelijk – te uitgebreid  concreet genoeg!  Up-to-date houden  Ingaan op te veel vagen  responsief vermogen  Te weinig vrijheid – flexibiliteit  Onhanteerbaar  Te persoonsgebonden

9  Gedragenheid  Up-to-date  Overzichtelijk – beknopt houden  Hanteerbaar - bruikbaarheid

10  Keuze van 5 noden / valkuilen  In groepjes uitwisselen van ervaringen of zoeken van mogelijkheden en ideeën  Plenum

11  Compact document – samenvatting voor lkr  Bespreken op PV  Ondersteuning kernteam  SWP – structuur gebruiken  Verantwoordelijken werken mee  Aftoetsen van afspraken  Proces van SWP samen doorlopen

12  Enkel langere termijnafspraken  Verwijzen naar bijlagen  Jaarlijkse aanpassingslijst  Keuzes maken over de plaats  Updateproces inplannen  Stap per stap  Digitaliseren

13  Compact document  Samenvattingen  Schema’s  Eenvoudige structuur

14  Digitaliseren  SWP digitaal laten zien  Bril van de leerkracht - laagdrempelig

15

16  Wat neem je mee?  Hoe ga je nu verder?

17

18 MEERWAARDE  Afspraken vast zetten – continuïteit Afspraken vast zetten – continuïteit  Info voor nieuwe leerkrachten, stagiairs en externen Info voor nieuwe leerkrachten, stagiairs en externen  Verantwoording Verantwoording  Planmatige aanpak Planmatige aanpak VALKUILEN - NODEN  Hoe kan je starten? Hoe kan je starten?  Hoe up-to-date houden? Hoe up-to-date houden?  Hoe beknopt houden? Hoe beknopt houden?  Hoe hanteerbaar en beschikbaar maken? Hoe hanteerbaar en beschikbaar maken?  Hoe zorgen voor gedragenheid? Hoe zorgen voor gedragenheid?  Wat is een goede structuur? Wat is een goede structuur?

19  Gebruik het SWP als basis bij een vergadering  Noteer langdurende afspraken (langer geldig dan 1 jaar) in het SWP  Koppel eventueel terug (via mail of op een volgende vergadering)  Verwijs naar het SWP bij vragen.  …

20  Denk na over hoe het SWP een handleiding kan zijn voor de nieuwe leerkrachten / stagiairs  Aanduiden van belangrijkste onderwerpen  Lijst met zeker te lezen onderwerpen  ABC van onze school  …

21  Door het SWP up-to-date te houden vanuit het ontwikkelingsperspectief (Hoe wordt de school er beter van?) heb je ineens ook een document voor de inspectie (verantwoordingsperspectief).

22  SWP kan een basis zijn voor een planmatige aanpak

23 1. Je vult het SWP aan met visie en afspraken. 2. Je vult aan met werkpunten. Deze komen vanuit: ▪ Door het bij elkaar brengen van afspraken in het SWP ▪ Omdat je start vanuit een integrale (volledige) structuur, zie je waar er nog niet aan gewerkt is (hiaten). ▪ Schoolzelfevaluaties ▪ Functioneringsgesprekken ▪ Vergaderingen ▪ Schooldoorlichting  Zo kan je ook werkpunten voorlopig “wegschrijven”.

24 3. De werkpunten komen in een prioriteitenplan. ▪ Plan niet te veel prioriteiten! 4. Het prioriteitenplan wordt uitgevoerd. ▪ Prioriteitenplan is draaiboek van het jaar. 5. De nieuwe afspraken komen in het SWP 6. …

25 1. Bepaal doel, doelgroep en vorm 2. Bepaal inhoud en werkwijze ▪ Welke structuur? ▪ Hoe beschikbaar stellen? (op server, website, papier …) 3. Verzamel al wat bestaat ▪ Spreid het in de tijd: Wanneer? Wie? Hoe? 4. Hiaten zoeken en aanvullen 5. Leg het up-date-proces vast.

26  Als je wilt dat leerkrachten het SWP raadplegen, moet het up-to-date zijn!  Bedenk een cyclisch en systematisch proces  Een jaarlijkse aanpassingslijst (vb. lestijdenpakket, schoolreglement, nascholingsplan)  Na vergaderingen SWP aanpassen ▪ Nieuwe afspraken ▪ Open vragen / werkpunten  Wie doet dit? Wanneer doe je dit?

27  Duid aan wat niet up-to-date is!  Een frustratie maar ook een geruststelling: Een SWP is nooit af!  Het SWP is niet het doel, wel het proces erachter: de schoolwerkplanning

28  Voorbeeld

29  Syntheseblad met samenvatting  Zorg dat het leesbaar is => werkinstrument!  Opsommingen  Schema’s  Verwijzingen naar uitgebreidere documenten

30  Het SWP moet beschikbaar zijn:  Overal, altijd, gemakkelijk te raadplegen  Hoe? (Server, database, website …)  De leerkrachten moeten de structuur kennen:  Een simpele handige structuur kiezen  Bespreken van de structuur op PV  Gebruiken bij vergaderingen (vb. agenda, verwijzen …)  Gebruiken bij bijlagen

31  Gebruik interne verwijzingen (zie ook …)  Inhoudsopgave, tabbladen …  Informatiseer (Word-document, server, website…) Voorbeeld in MS Word:  Zoekfunctie (ctrl + F)  Automatische inhoudsopgave  Automatische documentstructuur  Eindermarkeringen aanbrengen (ctrl + Enter)

32

33  Zo volledig mogelijk  Een transparante en handige structuur  Veel mee werken  Op bijlagen  Bij verwijzingen  Als structuur voor de personeelsvergadering  Mapjes op je computer / server  Geen enkele structuur is perfect  verwijzingen


Download ppt "Een lust of een last?. Wettelijk Meerwaarde Valkuilen NODEN – VRAGEN?"

Verwante presentaties


Ads door Google