De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorganger: Ds. D.J Lagerweij Ouderling van dienst: J. Boersma

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorganger: Ds. D.J Lagerweij Ouderling van dienst: J. Boersma"— Transcript van de presentatie:

1 Voorganger: Ds. D.J Lagerweij Ouderling van dienst: J. Boersma
Welkom Voorganger: Ds. D.J Lagerweij Ouderling van dienst: J. Boersma Organist: A. Kroeze Schriftlezing: Lucas 12: * *

2 Liedboek 910

3

4 Liedboek 910

5

6 Liedboek 910

7

8 Liedboek 910

9

10 Voorganger: Ds. D.J Lagerweij Ouderling van dienst: J. Boersma
Welkom Voorganger: Ds. D.J Lagerweij Ouderling van dienst: J. Boersma Organist: A. Kroeze Schriftlezing: Lucas 12: * *

11 Mededelingen

12 Liedboek 23c

13 Liedboek 23c

14 Liedboek 23c

15 Stil gebed, bemoediging en groet

16 Gebed

17 Liedboek 288

18 Liedboek 288

19 Opstap

20 Liedboek 317

21 Liedboek 317

22 Liedboek 317

23 Liedboek 317

24 Kinderen naar de kindernevendienst

25 Schriftlezing Luc. 12: 22 t/m 34
22 Hij zei tegen zijn leerlingen: 'Om deze reden zeg ik tegen jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. 23 Want het leven is meer dan voedsel en het lichaam meer dan kleding.

26 Schriftlezing Luc. 12: 22 t/m 34
24 Kijk naar de raven: ze zaaien niet en oogsten niet, ze hebben geen voorraadkamer en geen schuur, het is God die ze voedt. Hoeveel meer zijn jullie niet waard dan de vogels! 25 Wie van jullie kan door zich zorgen te maken één el aan zijn levensduur toevoegen?

27 Schriftlezing Luc. 12: 22 t/m 34
26 Als jullie dus zelfs het geringste al niet kunnen, waarom maken jullie je dan zorgen over de rest? 27 Kijk naar de lelies, kijk hoe ze groeien. Ze werken niet en weven niet. Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen.

28 Schriftlezing Luc. 12: 22 t/m 34
28 Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zo veel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? 29 Ook jullie moeten niet nadenken over wat je zult eten en wat je zult drinken, en jullie moeten je niet door zorgen laten kwellen.

29 Schriftlezing Luc. 12: 22 t/m 34
30 De volken van deze wereld jagen die dingen na, maar jullie Vader weet dat je ze nodig hebt. 31 Zoek liever zijn koninkrijk, en die andere dingen zullen je erbij gegeven worden. 32 Vrees niet, kleine kudde, want jullie Vader heeft jullie het koninkrijk willen schenken.

30 Schriftlezing Luc. 12: 22 t/m 34
33 Verkoop je bezittingen en geef aalmoezen. Maak voor jezelf een geldbuidel die niet verslijt, een schat in de hemel die niet opraakt, waar een dief niet bij kan en die door geen mot kan worden aangevreten. 34 Waar jullie schat is, daar zal ook jullie hart zijn.

31 Liedboek 225 1. Zingen wij van harte zeer, loven, danken wij de Heer, die zijn goedheid ons bewijst, die ons alle dagen spijst. God die ook de vogels voedt, die het leven leven doet, God is voor de mensen goed

32 Liedboek 225 2. Bidden wij de Geest om licht, om het innerlijk gezicht, dat wij het toch recht verstaan en Gods woorden nemen aan, dat wij nu en immermeer Christus prijzen, onze Heer. Amen. Hem zij dank en eer

33 Preek

34 Liedboek 981

35 Liedboek 981

36 Liedboek 981

37 Liedboek 981

38 Liedboek 981

39 Kinderen komen terug

40 allen: Ben je groot of ben je klein (EL 421) t. & m. anoniem

41 Ben je groot of ben je klein (EL 421) t. & m. anoniem

42 Ben je groot of ben je klein (EL 421) t. & m. anoniem

43 Ben je groot of ben je klein (EL 421) t. & m. anoniem

44 Avondmaalsviering

45 Liedboek 385 1. De tafel van samen, de tafel is gedekt. Wij mogen komen eten en niemand wordt vergeten. De tafel van samen, de tafel is gedekt. ‘t Geheim van het leven wordt zo maar verstrekt.

46 Avondmaalscollecte

47 Tafelgebed en viering

48 Collecte

49 allen: GA nu heen in vrede (EL 270) t. Joh. de Heer; m. E. Elgar

50 GA nu heen in vrede (EL 270) t. Joh. de Heer; m. E. Elgar

51 GA nu heen in vrede (EL 270) t. Joh. de Heer; m. E. Elgar

52 GA nu heen in vrede (EL 270) t. Joh. de Heer; m. E. Elgar

53 GA nu heen in vrede (EL 270) t. Joh. de Heer; m. E. Elgar

54 GA nu heen in vrede (EL 270) t. Joh. de Heer; m. E. Elgar

55 Zegen


Download ppt "Voorganger: Ds. D.J Lagerweij Ouderling van dienst: J. Boersma"

Verwante presentaties


Ads door Google