De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

RGO Middelharnis VOORLICHTINGSAVOND VMBO 4 9 september 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "RGO Middelharnis VOORLICHTINGSAVOND VMBO 4 9 september 2015."— Transcript van de presentatie:

1 RGO Middelharnis VOORLICHTINGSAVOND VMBO 4 9 september 2015

2 PROGRAMMA Inrichting van het examen Examenvakken Herkansing / Herexamen Slaag / Zakregeling Stage in Basis en Kader Sectorwerkstuk Mavo

3 EXAMEN Schoolexamen tot en met 4 april 2016 Herexamen maatschappijleer: april 2016 Centraal Examen 1e tijdvak 12 mei t/m 26 mei 2016 2e tijdvak 21 juni t/m 28 juni 2016 6 juli diplomauitreiking 15.30 uur basis en kader 19.30 uur mavo

4 EXAMENVAKKEN basis- en kaderberoepsgericht SCHOOLEXAMEN EN CENTRAALEXAMEN Nederlands Engels Economie Duits of Wiskunde Administratie of ICT( Telt voor twee ) UITSLUITEND SCHOOLEXAMEN Maatschappijleer Kunstvakken 1 Lichamelijke Opvoeding

5 EXAMENVAKKEN MAVO SCHOOLEXAMEN EN CENTRAALEXAMEN Nederlands, Engels, Wiskunde 3 of 4 van de vakken; Economie, Duits, Frans, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Natuurkunde, Scheikunde, Biologie, Administratie of ICT UITSLUITEND SCHOOLEXAMEN Maatschappijleer CKV Lichamelijke Opvoeding

6 VOORBEELD PTA NEDERLANDS Nr.Inhoudelijke omschrijving ToetsvormToetstypeToetsduurperiodeWegingHerkansbaar 1Grammatica module blok 1 t/m 4 STET1 lesuur11Nee 2Leesvaardigheid module blok 1 t/m 4 STET1 lesuur11Nee 3Fictie boekSTET1 lesuur11Nee 4Blok 1 en 2 spelling, woordenschat, fictie en schrijfvaardigheid STET1 lesuur11Ja of 3 en 4 5Blok 3 en 4 zie blok 1 en 2 STET1 lesuur21Ja of 1 en 2 6Schrijfvaardigheid Cd Cito STET1 lesuur21Nee 7Kijk- en luistervaardigheid Cito STET2 lesuren21Nee 8Gemiddelde S.O.’sSTET½ lesuur1-2-31Nee Schooljaar2014-2015 VakNederlands AfdelingMAVO Leerjaar4 MethodeOp nieuw niveau AlgemeenVMBO tekstboek en werkboek

7 SLAAG / ZAK REGELING Gemiddelde cijfer CE minimaal 5,5; Nederlands en Rekentoets; minimaal een 5, de ander voldoende; Een vak cijfer 5, overige 6 of hoger; Een vak cijfer 4, compenseren met een 7, overige 6 of hoger; Twee vakken cijfer 5, compenseren met een 7, overige 6 of hoger; Kunstvakken 1 en Lichamelijke Opvoeding met Goed of Voldoende afgesloten. Zie de volgende link voor meer informatie: Wetsartikel overheidWetsartikel overheid

8 HERKANSING / HEREXAMEN HERKANSING SCHOOLEXAMEN April 2016 ( 2 vakken zie ex.reglement) Herexamen Maatschappijleer HEREXAMEN CENTRAAL EXAMEN Één vak ( schriftelijk ) 21 tot en met 28 juni 2016 Herexamen CSPE administratie en ICT (basis en kader) vanaf 9 juni 2016

9 TOETSWEKEN Klas 4 doet mee aan de volgende toetsweken: Toetsweek 2 (wk 3: 19 jan-26 jan) Toetsweek 3 (wk 13: 29 mrt-4 april) Dit betekent dat de lessen in deze weken vervallen en de leerlingen uitsluitend voor toetsen op school zijn. Als een leerling echter niet bevorderbaar staat, dan moet hij/zij verplicht op school leren voor de toetsen die week.

10 NIVEAUS VAN LESGEVEN BASIS EN KADER Sommige leerlingen hebben een basisbevordering. Tot de kerstvakantie les op kaderniveau Bij hoge prestaties examen op kaderniveau nog mogelijk

11 Begeleidt de oriëntatie op leren en werken Is aanspreekpunt voor leerlingen en ouders met betrekking tot het kiezen van vakken en vervolgopleiding DECAAN MEVR.T. MAST-CASSA

12 SECTOREN / NIVEAUS IN HET MBO 1.Techniek 2.Zorg en Welzijn 3.Economie 4.Landbouw en natuurlijke omgeving Assistentenopleiding niveau 1 Basisberoepsopleiding niveau 2 Vakopleiding niveau 3 Middenkaderopleiding niveau 4

13 MBO OPLEIDINGEN BOL Beroepsopleidende leerweg 5 dagen naar school BBL Beroepsbegeleidende leerweg 1 dag naar school, 4 dagen werken

14 ORIËNTATIE OP LEREN EN WERKEN Eerste inventarisatie, oktober 2015 Rgovmbomavo.dedecaan.net Zoeken op sector, instelling of opleiding Open dagen, stage, meeloopdagen (formulier vrij vragen) Persoonlijke gesprekken indien nodig (mentor/leerkracht) Steunpunt onderwijs Tijdig aanmelden bij het MBO!

15 CONTACT Gesprek Telefoon 0187-667750 Mail:T.Mast@RGOMiddelharnis.nl

16 STAGE BASIS EN KADER Maandag 2 November 2015 tot en met Vrijdag 13 November 2015 ( Week 45 en 46) Stagewerkstuk in week 47

17 SECTORWERKSTUK MAVO Sector Zorg en Welzijn Sector Economie Sector Techniek Stage in week 45 (2 tot en met 6 november ) Sectorwerkstuk inleveren in WEEK 1

18 VRAGEN EN CONTACT Per mail; m.meerbach@rgomiddelharnis.nlm.meerbach@rgomiddelharnis.nl of via het telefoonnummer van de school

19 Mentoren en lokalen M4a : Mw. M. Perez-OrdonezLok. 134 M4b : Dhr. A. VogelaarLok. 230 M4c : Dhr. R. GelukLok. 044 V4a : Dhr. D. Orgers / Mw. T. van OostendeLok. 201 V4b : Mw. F. van StrienLok. 244

20 RGO Middelharnis Ouderavond klas 4 RGO Middelharnis 9 september 2015

21 RGO Middelharnis Welkom [Docent] Docent [vak] Mentor [klas] Presentielijst Controle e-mail (alle uitnodigingen en brieven gaan via de mail)

22 Taken mentor Contactpersoon voor de leerlingen Vertrouwenspersoon voor de leerlingen, maar ook: Mevrouw T. Mast Dhr. W. van Dis Welbevinden van de leerlingen (op school en thuis) Sfeer in de klas (lukt niet alleen!) Contacten met ouders Overleg met collega’s Rapportvergaderingen/spreekavonden Hulp inschakelen indien nodig RGO Middelharnis

23 Contact met u door mentor: over cijfers en/of gedrag (bellen of mail, maar mail werkt sneller) tussen ouders en mentor: op de spreekavond (december en maart) door de ouders: tussendoor indien gewenst (geen probleem als u mij bij de voornaam noemt in mailverkeer) ouders kunnen contact opnemen via: mail [docent]@RGOMiddelharnis.nl telefonisch op 0187-482777 (school) RGO Middelharnis

24 Afspraken Geen alcohol Geen drugs Geen energydrinks (redbull etc) Geen telefoon aan in de klas Kluisjes en omgeving netjes houden Boeken, schriften, rekenmachine mee RGO Middelharnis

25 HOT lessen en verplicht (straf)huiswerk maken Indien een leerling niet bevorderbaar staat wordt hij verplicht om op Maandag, Dinsdag en Woensdagmorgen van 8.00 uur – 8.30 uur op school te werken aan een tekortvak Indien een leerling meerdere keren het huiswerk niet in orde heeft, wordt hij verplicht om op school huiswerk te maken.

26 MAVO XL KLAS Doel: betere aansluiting bij doorstroom naar havo Tijdens de lessen Nederlands, Engels en wiskunde wordt zoveel mogelijk verdiepingsstof aangeboden Tijdens de zogenoemde XL uren (1 lesuur per week) krijgen de leerlingen overige verdiepingsstof aangeboden op havo niveau voor de kernvakken wiskunde, Nederlands, Engels.

27 Tips Eten vóór schooltijd Huiswerk maken zonder radio, televisie, telefoon Social Media (‘s-nachts, foto’s, pesten, e.d.) Weet wat uw kind doet! Hulp bij het plannen bieden; controleer de agenda Probeer uzelf op de hoogte te blijven houden van de cijfers van uw kind ( Magister) Neem contact op bij problemen of vragen Tip voor uw kind: maak een goede start! RGO Middelharnis

28 Tot slot.. Gelegenheid voor vragen Ik wens u en uw zoon of dochter een heel fijn schooljaar toe! RGO Middelharnis


Download ppt "RGO Middelharnis VOORLICHTINGSAVOND VMBO 4 9 september 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google