De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VOORLICHTINGSAVOND VMBO 4

Verwante presentaties


Presentatie over: "VOORLICHTINGSAVOND VMBO 4"— Transcript van de presentatie:

1 VOORLICHTINGSAVOND VMBO 4
9 september 2015 RGO Middelharnis

2 Inrichting van het examen Examenvakken Herkansing / Herexamen
PROGRAMMA Inrichting van het examen Examenvakken Herkansing / Herexamen Slaag / Zakregeling Stage in Basis en Kader Sectorwerkstuk Mavo

3 EXAMEN Schoolexamen tot en met 4 april 2016
Herexamen maatschappijleer: april 2016 Centraal Examen 1e tijdvak mei t/m 26 mei 2016 2e tijdvak juni t/m 28 juni 2016 6 juli diplomauitreiking 15.30 uur basis en kader 19.30 uur mavo

4 EXAMENVAKKEN basis- en kaderberoepsgericht
SCHOOLEXAMEN EN CENTRAALEXAMEN Nederlands Engels Economie Duits of Wiskunde Administratie of ICT( Telt voor twee ) UITSLUITEND SCHOOLEXAMEN Maatschappijleer Kunstvakken 1 Lichamelijke Opvoeding

5 EXAMENVAKKEN MAVO SCHOOLEXAMEN EN CENTRAALEXAMEN
Nederlands, Engels, Wiskunde 3 of 4 van de vakken; Economie, Duits, Frans, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Natuurkunde, Scheikunde, Biologie, Administratie of ICT UITSLUITEND SCHOOLEXAMEN Maatschappijleer CKV Lichamelijke Opvoeding

6 VOORBEELD PTA NEDERLANDS
Schooljaar Vak Nederlands Afdeling MAVO Leerjaar 4 Methode Op nieuw niveau Algemeen VMBO tekstboek en werkboek Nr. Inhoudelijke omschrijving Toetsvorm Toetstype Toetsduur periode Weging Herkansbaar 1 Grammatica module blok 1 t/m 4 ST ET 1 lesuur Nee 2 Leesvaardigheid module blok 1 t/m 4 3 Fictie boek 4 Blok 1 en 2 spelling, woordenschat, fictie en schrijfvaardigheid Ja of 3 en 4 5 Blok 3 en 4 zie blok 1 en 2 Ja of 1 en 2 6 Schrijfvaardigheid Cd Cito 7 Kijk- en luistervaardigheid Cito 2 lesuren 8 Gemiddelde S.O.’s ½ lesuur 1-2-3

7 SLAAG / ZAK REGELING Gemiddelde cijfer CE minimaal 5,5;
Nederlands en Rekentoets; minimaal een 5, de ander voldoende; Een vak cijfer 5, overige 6 of hoger; Een vak cijfer 4, compenseren met een 7, overige 6 of hoger; Twee vakken cijfer 5, compenseren met een 7, overige 6 of hoger; Kunstvakken 1 en Lichamelijke Opvoeding met Goed of Voldoende afgesloten. Zie de volgende link voor meer informatie: Wetsartikel overheid

8 HERKANSING / HEREXAMEN
HERKANSING SCHOOLEXAMEN April 2016 ( 2 vakken zie ex.reglement) Herexamen Maatschappijleer HEREXAMEN CENTRAAL EXAMEN Één vak ( schriftelijk ) 21 tot en met 28 juni 2016 Herexamen CSPE administratie en ICT (basis en kader) vanaf 9 juni 2016

9 Klas 4 doet mee aan de volgende toetsweken:
Toetsweek 2 (wk 3: 19 jan-26 jan) Toetsweek 3 (wk 13: 29 mrt-4 april) Dit betekent dat de lessen in deze weken vervallen en de leerlingen uitsluitend voor toetsen op school zijn. Als een leerling echter niet bevorderbaar staat, dan moet hij/zij verplicht op school leren voor de toetsen die week.

10 NIVEAUS VAN LESGEVEN BASIS EN KADER
Sommige leerlingen hebben een basisbevordering. Tot de kerstvakantie les op kaderniveau Bij hoge prestaties examen op kaderniveau nog mogelijk

11 DECAAN MEVR.T. MAST-CASSA
Begeleidt de oriëntatie op leren en werken Is aanspreekpunt voor leerlingen en ouders met betrekking tot het kiezen van vakken en vervolgopleiding

12 SECTOREN / NIVEAUS IN HET MBO
Techniek Zorg en Welzijn Economie Landbouw en natuurlijke omgeving Assistentenopleiding niveau 1 Basisberoepsopleiding niveau 2 Vakopleiding niveau 3 Middenkaderopleiding niveau 4

13 Beroepsopleidende leerweg 5 dagen naar school BBL
MBO OPLEIDINGEN BOL Beroepsopleidende leerweg 5 dagen naar school BBL Beroepsbegeleidende leerweg 1 dag naar school, 4 dagen werken

14 ORIËNTATIE OP LEREN EN WERKEN
Eerste inventarisatie, oktober 2015 Rgovmbomavo.dedecaan.net Zoeken op sector, instelling of opleiding Open dagen, stage, meeloopdagen (formulier vrij vragen) Persoonlijke gesprekken indien nodig (mentor/leerkracht) Steunpunt onderwijs Tijdig aanmelden bij het MBO!

15 Mail: T.Mast@RGOMiddelharnis.nl
CONTACT Gesprek Telefoon Mail:

16 BASIS EN KADER STAGE Maandag 2 November 2015
tot en met Vrijdag 13 November 2015 ( Week 45 en 46) Stagewerkstuk in week 47

17 MAVO SECTORWERKSTUK Sector Zorg en Welzijn Sector Economie
Sector Techniek Stage in week 45 (2 tot en met 6 november ) Sectorwerkstuk inleveren in WEEK 1

18 Per mail; m.meerbach@rgomiddelharnis.nl
VRAGEN EN CONTACT Per mail; of via het telefoonnummer van de school

19 Mentoren en lokalen M4a : Mw. M. Perez-Ordonez Lok. 134
M4b : Dhr. A. Vogelaar Lok. 230 M4c : Dhr. R. Geluk Lok. 044 V4a : Dhr. D. Orgers / Mw. T. van Oostende Lok. 201 V4b : Mw. F. van Strien Lok. 244

20 RGO Middelharnis 9 september 2015
Ouderavond klas 4 RGO Middelharnis 9 september 2015 RGO Middelharnis 20

21 Docent [vak] Mentor [klas] Presentielijst Controle e-mail Welkom
(alle uitnodigingen en brieven gaan via de mail) RGO Middelharnis 21

22 Taken mentor Contactpersoon voor de leerlingen
Vertrouwenspersoon voor de leerlingen, maar ook: Mevrouw T. Mast Dhr. W. van Dis Welbevinden van de leerlingen (op school en thuis) Sfeer in de klas (lukt niet alleen!) Contacten met ouders Overleg met collega’s Rapportvergaderingen/spreekavonden Hulp inschakelen indien nodig RGO Middelharnis

23 Contact met u tussen ouders en mentor:
door mentor: over cijfers en/of gedrag (bellen of mail, maar mail werkt sneller) tussen ouders en mentor: op de spreekavond (december en maart) door de ouders: tussendoor indien gewenst (geen probleem als u mij bij de voornaam noemt in mailverkeer) ouders kunnen contact opnemen via: mail telefonisch op (school) RGO Middelharnis

24 Afspraken Geen alcohol Geen drugs Geen energydrinks (redbull etc)
Geen telefoon aan in de klas Kluisjes en omgeving netjes houden Boeken, schriften, rekenmachine mee RGO Middelharnis

25 HOT lessen en verplicht (straf)huiswerk maken
Indien een leerling niet bevorderbaar staat wordt hij verplicht om op Maandag, Dinsdag en Woensdagmorgen van 8.00 uur – 8.30 uur op school te werken aan een tekortvak Indien een leerling meerdere keren het huiswerk niet in orde heeft, wordt hij verplicht om op school huiswerk te maken.

26 Doel: betere aansluiting bij doorstroom naar havo
MAVO XL KLAS Doel: betere aansluiting bij doorstroom naar havo Tijdens de lessen Nederlands, Engels en wiskunde wordt zoveel mogelijk verdiepingsstof aangeboden Tijdens de zogenoemde XL uren (1 lesuur per week) krijgen de leerlingen overige verdiepingsstof aangeboden op havo niveau voor de kernvakken wiskunde, Nederlands, Engels.

27 Tips Eten vóór schooltijd
Huiswerk maken zonder radio, televisie, telefoon Social Media (‘s-nachts, foto’s, pesten, e.d.) Weet wat uw kind doet! Hulp bij het plannen bieden; controleer de agenda Probeer uzelf op de hoogte te blijven houden van de cijfers van uw kind ( Magister) Neem contact op bij problemen of vragen Tip voor uw kind: maak een goede start! RGO Middelharnis

28 Tot slot.. Gelegenheid voor vragen
Ik wens u en uw zoon of dochter een heel fijn schooljaar toe! RGO Middelharnis


Download ppt "VOORLICHTINGSAVOND VMBO 4"

Verwante presentaties


Ads door Google