De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

RGO Middelharnis VOORLICHTINGSAVOND VMBO 4 17 september 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "RGO Middelharnis VOORLICHTINGSAVOND VMBO 4 17 september 2014."— Transcript van de presentatie:

1 RGO Middelharnis VOORLICHTINGSAVOND VMBO 4 17 september 2014

2 PROGRAMMA INRICHTING VAN HET EXAMEN EXAMENVAKKEN HERKANSING / HEREXAMEN SLAAG / ZAKREGELING STAGE IN BASIS EN KADER SECTORWERKSTUK MAVO

3 EXAMEN SCHOOLEXAMEN tot en met 10 april 2015 Herexamen maatschappijleer: april 2015 CENTRAAL EXAMEN 1e tijdvak 11 mei t/m 27 mei 2015 2e tijdvak 16 t/m 18 juni 2015 1 juli diplomauitreiking 15.30 uur basis en kader 19.30 uur mavo

4 EXAMENVAKKEN basis- en kaderberoepsgericht SCHOOLEXAMEN EN CENTRAALEXAMEN NEDERLANDS ENGELS ECONOMIE DUITS of WISKUNDE ADMINISTRATIE of ICT( TELT VOOR 2 ) UITSLUITEND SCHOOLEXAMEN MAATSCHAPPIJLEER KUNSTVAKKEN 1 LICHAMELIJKE OPVOEDING

5 EXAMENVAKKEN MAVO SCHOOLEXAMEN EN CENTRAALEXAMEN NEDERLANDS, ENGELS, WISKUNDE 3 of 4 van de vakken; ECONOMIE, DUITS, FRANS, AARDRIJKSKUNDE, GESCHIEDENIS, NATUURKUNDE, SCHEIKUNDE, BIOLOGIE, ADMINISTRATIE of ICT UITSLUITEND SCHOOLEXAMEN MAATSCHAPPIJLEER CKV LICHAMELIJKE OPVOEDING

6 VOORBEELD PTA NEDERLANDS Nr.Inhoudelijke omschrijving ToetsvormToetstypeToetsduurperiodeWegingHerkansbaar 1Grammatica module blok 1 t/m 4 STET1 lesuur11Nee 2Leesvaardigheid module blok 1 t/m 4 STET1 lesuur11Nee 3Fictie boekSTET1 lesuur11Nee 4Blok 1 en 2 spelling, woordenschat, fictie en schrijfvaardigheid STET1 lesuur11Ja of 3 en 4 5Blok 3 en 4 zie blok 1 en 2 STET1 lesuur21Ja of 1 en 2 6Schrijfvaardigheid Cd Cito STET1 lesuur21Nee 7Kijk- en luistervaardigheid Cito STET2 lesuren21Nee 8Gemiddelde S.O.’sSTET½ lesuur1-2-31Nee Schooljaar2014-2015 VakNederlands AfdelingMAVO Leerjaar4 MethodeOp nieuw niveau AlgemeenVMBO tekstboek en werkboek

7 SLAAG / ZAK REGELING GEMIDDELDE CIJFER CE MINIMAAL 5,5 NEDERLANDS MINIMAAL EEN 5 EEN VAK CIJFER 5, OVERIGE 6 OF HOGER EEN VAK CIJFER 4, COMPENSEREN MET EEN 7, OVERIGE 6 OF HOGER TWEE VAKKEN CIJFER 5, COMPENSEREN MET EEN 7, OVERIGE 6 OF HOGER KUNSTVAKKEN 1 EN LICHAMELIJKE OPVOEDING MET GOED OF VOLDOENDE AFGESLOTEN REKENTOETS GEMAAKT

8 HERKANSING / HEREXAMEN HERKANSING SCHOOLEXAMEN APRIL 2015 ( 2 vakken zie ex.reglement) HEREXAMEN MAATSCHAPPIJLEER HEREXAMEN CENTRAAL EXAMEN ÉÉN VAK ( schriftelijk ) 16 tot en met 18 juni 2015 HEREXAMEN CSPE administratie en ICT (basis en kader) vanaf 3 juni 2015

9 Toetsweken Klas 4 doet mee aan de volgende toetsweken: toetsweek 2 ( 19 jan-23 jan) toetsweek 3 ( 27 mrt- 2 april) Dit betekent dat de lessen in deze weken vervallen en de leerlingen uitsluitend voor toetsen op school zijn.

10 NIVEAUS VAN LESGEVEN BASIS EN KADER Sommige leerlingen hebben een basisbevordering. Tot de kerstvakantie les op kaderniveau Bij hoge prestaties examen op kaderniveau nog mogelijk

11 DECAAN MEVR.T. MAST-CASSA Begeleidt de oriëntatie op leren en werken Is aanspreekpunt voor leerlingen en ouders met betrekking tot het kiezen van vakken en vervolgopleiding

12 ORIËNTATIE OP LEREN EN WERKEN EERSTE INVENTARISATIE, oktober 2014 Rgovmbomavo.dedecaan.net Zoeken op sector of instelling Open dagen, meeloopdagen (formulier vrij vragen) VOORLICHTINGSAVOND(3e klassen)15-01-2015 PERSOONLIJKE GESPREKKEN STEUNPUNT ONDERWIJS AANMELDEN BIJ HET MBO

13 SECTOREN IN HET MBO 1.TECHNIEK 2.ZORG EN WELZIJN 3.ECONOMIE 4.LANDBOUW EN NATUURLIJKE OMGEVING

14 NIVEAUS IN HET MBO 1.ASSISTENTENOPLEIDING niveau 1 2.BASISBEROEPSOPLEIDING niveau 2 3.VAKOPLEIDING niveau 3 4.MIDDENKADEROPLEIDING niveau 4

15 MBO OPLEIDINGEN BOL BEROEPSOPLEIDENDE LEERWEG 5 dagen naar school BBL BEROEPSBEGELEIDENDE LEERWEG 1 dag naar school, 4 dagen werken

16 WEBSITES WWW.ALBEDA.NL WWW.ZADKINE.NL WWW.ZOOMVLIET.NL WWW.ROCZEELAND.NL WWW.GLR.NL WWW.HMCOLLEGE.NL www.STC-GROUP.NL

17 CONTACT Gesprek Telefoon 0187-482777 Mail:T.Mast@RGOMiddelharnis.nl

18 STAGE BASIS EN KADER MAANDAG 17 NOVEMBER 2014 TOT EN MET VRIJDAG 28 NOVEMBER 2014 ( WEEK 47 EN 48) STAGEWERKSTUK IN WEEK 49

19 SECTORWERKSTUK MAVO Sector ZORG EN WELZIJN Sector ECONOMIE Sector TECHNIEK STAGE IN WEEK 47 ( 17 tm 21 november ) SECTORWERKSTUK inleveren in WEEK 1

20 VRAGEN EN CONTACT Per mail; w.donk@rgomiddelharnis.nlw.donk@rgomiddelharnis.nl of via het telefoonnummer van de school

21 LOKALEN DIVERSE MENTOREN V4a Dhr. Orgerslokaal 201/203 V4b Dhr. Van Driellokaal 226 M4a Mevr. Verbakellokaal 134 M4b Mevr. Kneepkenslokaal 242 M4c Dhr. Leentjeslokaal 136 M4d Dhr. Vogelaarlokaal 046

22 RGO Middelharnis Ouderavond klas 4 RGO Middelharnis 17 september 2014

23 Taken mentor Contactpersoon voor de leerlingen Vertrouwenspersoon voor de leerlingen, maar ook: Mevrouw T. Mast Dhr. W. van Dis Welbevinden van de leerlingen (op school en thuis) Sfeer in de klas (lukt niet alleen!) Contacten met ouders Overleg met collega’s Rapportvergaderingen/spreekavonden Hulp inschakelen indien nodig RGO Middelharnis

24 Contact met u door mentor: over cijfers en/of gedrag (bellen of mail, maar mail werkt sneller) tussen ouders en mentor: op de spreekavond (december en maart) door de ouders: tussendoor indien gewenst (geen probleem als u mij bij de voornaam noemt in mailverkeer) ouders kunnen contact opnemen via: mail E.Jong@RGOMiddelharnis.nl telefonisch op 0187-482777 (school) RGO Middelharnis

25 Afspraken Geen alcohol Geen drugs Geen energydrinks (redbull etc) Geen telefoon aan in de klas Kluisjes en omgeving netjes houden Boeken, schriften, rekenmachine mee RGO Middelharnis

26 HOT lessen en verplicht (straf)huiswerk maken Indien een leerling niet bevorderbaar staat wordt hij verplicht om op maandag, dinsdag en woensdagmorgen van 8.00 uur – 8.30 uur op school te werken aan een tekortvak Indien een leerling meerdere keren het huiswerk niet in orde heeft, wordt hij verplicht om op school huiswerk te maken.

27 MAVO XL KLAS Doel; betere aansluiting bij doorstroom naar havo Tijdens de lessen Nederlands, Engels en wiskunde wordt zoveel mogelijk verdiepingsstof aangeboden Tijdens de zogenoemde XL uren ( 1 lesuur per week ) krijgen de leerlingen overige verdiepingsstof aangeboden op havo niveau voor de kernvakken wiskunde, Nederlands, Engels.

28 Tips Eten vóór schooltijd Huiswerk maken zonder radio, televisie, telefoon Social Media (‘s-nachts, foto’s, pesten, e.d.) Weet wat uw kind doet! Hulp bij het plannen bieden; controleer de agenda Probeer uzelf op de hoogte te blijven houden van de cijfers van uw kind ( Magister) Neem contact op bij problemen of vragen Tip voor uw kind: maak een goede start! RGO Middelharnis

29 Tot slot.. Gelegenheid voor vragen Ik wens u en uw zoon of dochter een heel fijn schooljaar toe! RGO Middelharnis


Download ppt "RGO Middelharnis VOORLICHTINGSAVOND VMBO 4 17 september 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google