De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom voorlichting sectorkeuze mavo 3 M. Memelink

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom voorlichting sectorkeuze mavo 3 M. Memelink"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom voorlichting sectorkeuze mavo 3 M. Memelink m.memelink@reviusdoorn.nl

2 Mevrouw,…. Ik vind het maar raar… Ik moet nu mijn definitieve sector- en vakkenpakket kiezen en ik weet nog niet eens wat ik later wil worden...

3 Waar gaan we het over hebben? keuzebegeleiding in mavo 3 keuzebegeleiding in mavo 3 opbouw van het complete vakkenpakket voor de vierde klas opbouw van het complete vakkenpakket voor de vierde klas doorstroom vanuit mavo 4 doorstroom vanuit mavo 4 belangrijke data belangrijke data vragen ? vragen ?

4 Programma LOB klas 3 1. Voorbereiden keuze vervolgopleiding 2. Sector- en pakketkeuze voor leerjaar 4

5 Voorbereiden keuze vervolg- opleiding Informatieavonden ouders in september j.l. en 18 februari Informatieavonden ouders in september j.l. en 18 februari www.reviusdoornvmbo.dedecaan.net www.reviusdoornvmbo.dedecaan.net www.reviusdoornvmbo.dedecaan.net Rotary beroepenmarkt 10 februari j.l. Rotary beroepenmarkt 10 februari j.l. MBO-scholenmarkt in Wijk bij Duurstede op MBO-scholenmarkt in Wijk bij Duurstede op 5 maart a.s. 5 maart a.s.

6 Het bieden van mogelijkheden om via de website www.zoekjouwmbo.nl deel te nemen aan meeloopdag(en) op een ROC. Het bieden van mogelijkheden om via de website www.zoekjouwmbo.nl deel te nemen aan meeloopdag(en) op een ROC.www.zoekjouwmbo.nl Adviezen van docenten. Adviezen van docenten. Definitieve sector- en pakketkeuze. Definitieve sector- en pakketkeuze.

7 Pakketkeuze in mavo 3 Leerling kiest definitieve sector(en) Leerling kiest definitieve sector(en) Sector bestaat uit: 1. Gemeenschappelijk deel 2. Sectordeel 3. Vrije deel

8 De sectoren Techniek Techniek Zorg & Welzijn Zorg & Welzijn Economie Economie Landbouw Landbouw

9 Gemeenschappelijk deel in mavo 4 Nederlands (ne) Nederlands (ne) Engels (en) Engels (en) maatschappijleer (ma) lichamelijke oefening (lo)

10 Sector techniek Sectordeel: wiskunde en nask1 (=natuurkunde) Vrije deel: 2 vakken uit: Frans of Duits geschiedenis of nask2 (=scheikunde) economie biologie

11 Sector zorg en welzijn Sectordeel: biologie, samen met een keuze uit : aardrijkskunde, geschiedenis, wiskunde Vrije deel: 2 vakken uit: Frans of Duits nask1 of aardrijkskunde wiskunde economie nask2 of geschiedenis

12 Sector economie Sectordeel: economie, samen met een keuze uit: wiskunde, Frans of Duits Vrije deel: 2 vakken uit: Frans of Duits nask1 of aardrijkskunde geschiedenis of nask2 biologie wiskunde

13 Sector landbouw Sectordeel: wiskunde, samen met een keuze uit: biologie of nask1 Vrije deel: 2 vakken uit: Frans of Duits nask1 of aardrijkskunde geschiedenis of nask2 biologie economie

14 Keuze Om alle vier sectoren open te houden moet een leerling wiskunde, nask1 (natuurkunde), biologie en economie kiezen, b.v. sector economie met: Om alle vier sectoren open te houden moet een leerling wiskunde, nask1 (natuurkunde), biologie en economie kiezen, b.v. sector economie met: economie economiewiskundebiologienask1

15 Plusvak Alle leerlingen volgen het gekozen plusvak in M3 ook in M4. Alle leerlingen volgen het gekozen plusvak in M3 ook in M4. Leerling doet centraal eindexamen (CE) in 6 of 7 vakken. Leerling doet centraal eindexamen (CE) in 6 of 7 vakken. Muziek wordt afgesloten met CE (=centraal eindexamen). Muziek wordt afgesloten met CE (=centraal eindexamen). Lo2 wordt afgesloten met SE (= schoolexamen). Lo2 wordt afgesloten met SE (= schoolexamen). Technologie wordt afgesloten met CE Technologie wordt afgesloten met CE

16 De vakadviezen

17 De valkuilen Valkuilen bij de studie en beroepskeuze: Oneigenlijke motieven: Oneigenlijke motieven: * keuze van vriend(in) * (niet) leuke docent Ouders/leerling kiezen te laag of te hoog Ouders/leerling kiezen te laag of te hoog Geen interesse: we weten het al ! Geen interesse: we weten het al ! Geen interesse: we zien wel ! Geen interesse: we zien wel !

18 Het Nederlandse Onderwijs Basisschool Brugklas VMBO vier leerwegen HAVO VWO MBO HBO WO

19 Mogelijkheden na de mavo 1. werken 2. werken en leren 3. doorleren Partiële leerplicht (startkwalificatie) Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) Beroeps Opleidende leerweg (BOL) Versnelde MBO opleiding Havo

20 4 niveaus in het MBO TOELATINGSEISEN: entreeopleiding: geen diploma, entreeopleiding: geen diploma, niveau 2: vmbo-diploma: basis beroepsgericht, kader beroepsgericht, GL/TL niveau 2: vmbo-diploma: basis beroepsgericht, kader beroepsgericht, GL/TL niveau 3: vmbo-diploma: kader beroepsgericht, niveau 3: vmbo-diploma: kader beroepsgericht, GL/TL GL/TL niveau 4: vmbo-diploma: kader beroepsgericht, niveau 4: vmbo-diploma: kader beroepsgericht, GL/ TL GL/ TL

21 Versnelde MBO opleiding verschillende benaming verschillende benaming opleiding duurt 2 of 3 jaar, dus verkorte studietijd op het mbo. praktijkervaring. goede aansluiting hbo. grotere slagingskans op het hbo. mogelijkheid van vrijstellingen en een verkorte studieduur op het hbo

22 Toelating HAVO 4 Voorwaarden: Afgesloten opleiding met eindlijst (CentraalEindexamen + SchoolExamen) gemiddeld 6,80 of hoger. Het betreft het gemiddelde van de niet afgeronde cijfers. Afgesloten opleiding met eindlijst (CentraalEindexamen + SchoolExamen) gemiddeld 6,80 of hoger. Het betreft het gemiddelde van de niet afgeronde cijfers. Meer informatie op de website: Meer informatie op de website: Documenten/reglementen: op-/afstroomregeling: overstap mavo 4 naar havo 4

23 Tijdpad voor keuze 1. Adviezen docenten krijgt u vanavond uitgereikt 1. Adviezen docenten krijgt u vanavond uitgereikt 2. Voorlopige pakketkeuze vóór 11 maart 2. Voorlopige pakketkeuze vóór 11 maart 3. Definitieve keuze vóór 10 mei 3. Definitieve keuze vóór 10 mei

24 Tot slot Puberteit onzekere periode: steun en stimulans belangrijk. steun en stimulans belangrijk. belangstelling tonen. belangstelling tonen. werkervaring opdoen. werkervaring opdoen. open dagen bezoeken. open dagen bezoeken. rol ouders rol ouders

25 Tips www.reviusdoornvmbo.dedecaan.net www.reviusdoornvmbo.dedecaan.net www.reviusdoornvmbo.dedecaan.net www.mbostad.nl www.mbostad.nl www.mbostad.nl www.roc.nl www.roc.nl www.roc.nl www.beroepeninbeeld.nl www.beroepeninbeeld.nl www.beroepeninbeeld.nl www.YouChooze.nl www.YouChooze.nl www.YouChooze.nl www.beroepskeuzekrant.nl www.beroepskeuzekrant.nl www.beroepskeuzekrant.nl www.beroepenopleiding.nl www.beroepenopleiding.nl www.beroepenopleiding.nl

26 Ik wens uw kind en u succes met het kiezen van het juiste vakkenpakket.

27 Bedankt voor uw aandacht ! Heeft u nog vragen? Stel ze gerust! Heeft u nog vragen? Stel ze gerust! Bereikbaar op school van dinsdag t/m donderdag. Bereikbaar op school van dinsdag t/m donderdag. E-mail: m.memelink@reviusdoorn.nl E-mail: m.memelink@reviusdoorn.nl


Download ppt "Welkom voorlichting sectorkeuze mavo 3 M. Memelink"

Verwante presentaties


Ads door Google