De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM! Voorlichting decanaat mavo.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM! Voorlichting decanaat mavo."— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM! Voorlichting decanaat mavo

2 Mavo kent 4 sectoren Techniek Zorg en Welzijn Economie Landbouw

3 Keuze aan het eind van klas 2
Frans of NaSk-2 (=scheikunde) Onafhankelijk van deze keuze blijven alle sectoren aan het eind van klas 3 toegankelijk! Wel van invloed op de profielkeuze bij een vervolg via HAVO!

4 KEUZES AAN HET EIND VAN KLAS 3
Een sector Samenstellen van een pakket met: - 7 examenvakken of - 6 examenvakken + informatica Verplicht: - Nederlands en Engels - 2 sectorvakken - 3 keuzevakken

5 WAT ZIJN DE SECTORGEBONDEN VAKKEN
WISKUNDE TECHNIEK NaSk-1 ECONOMIE ECONOMIE WISKUNDE OF FRANS OF DUITS WISKUNDE LANDBOUW BIOLOGIE OF NaSk-1

6 WAT ZIJN DE SECTORGEBONDEN VAKKEN
BIOLOGIE ZORG EN WELZIJN AARDRIJKSKUNDE OF GESCHIEDENIS OF WISKUNDE

7 WAT BLIJFT ER OVER VOOR DE 3 KEUZEVAKKEN
Frans Duits wiskunde NaSk1 NaSk2 biologie economie aardrijkskunde geschiedenis tekenen Als 7e vak kan ook gekozen worden voor het niet-examenvak informatica.

8 Voorbehoud Een lesuur is kostendekkend bij 24 leerlingen.
Bij uitzondering kan een mogelijke keus niet ingewilligd worden doordat te weinig leerlingen het vak kiezen.

9 Na mavo HBO HAVO BOL MAVO MBO BBL

10 HAVO HAVO profielen: Cultuur en Maatschappij Economie en Maatschappij
Natuur en Gezondheid Natuur en Techniek

11 Toelating tot de HAVO Een passend vakkenpakket m.b.t. het gewenste profiel Gemiddeld SE 6,8 of hoger voor Ne, En, sectorvakken en 2 vakken uit het vrije deel: voorlopig toegelaten Gemiddeld SE 6,5 tot 6,8: bespreekgeval + positief advies van docenten: voorlopig toegelaten Gemiddeld SE lager dan 6,5: afgewezen

12 Definitieve toelating tot HAVO
Onafgerond gemiddelde van SE en CE: 6,5 of hoger

13 KEUZE-BEGELEIDING

14 Wat bieden wij aan in klas 2
Koerswijzer door de mentor Excursie naar een mogelijke vervolgopleiding Informatie via de decaan Informatie via diverse websites

15 Wat bieden wij aan in klas 3
Koerswijzer door de mentor Een ½ jaar, 2 lesuren per week, beroepsoriëntatie op ROC A-12 Excursies naar vervolgopleidingen Informatie door de decaan Testen en informatie m.b.v. De computer Een dag stage meelopen met een student van ROC-A12 of zelf een stagedag verzorgen Open dagen kalender

16 Ouders, HELP !!! Uw hulp is hard nodig tijdens de speurtocht
Van uw zoon of dochter naar informatie over en ervaringen met de arbeidsmarkt!

17 Waarom uw hulp? Al lijkt het niet altijd zo, maar uw mening is heel belangrijk voor uw kind! Wie kent de kinderen beter dan de ouders? Weet uw kind van uw eigen ervaringen in heden en verleden?

18 Informeer jezelf Bij de decaan Kijk in de koerswijzer
Brochures van opleidingen Open dagen en voorlichtingsavonden Tijdschriften, Dagbladen, Tv, Internet Familie, vrienden, kennissen

19 Informatie met behulp van internet
Vrijwel iedere vervolgopleiding heeft een eigen website U kunt deze o.m. vinden met behulp van of

20 KOERSWIJZER

21 KOERSWIJZERINDELING (klas 2)
1. Jezelf voorstellen 2. Wat is kiezen 3. Hoe ben je, wat is leuk 4. Kijken naar beroepen 5. Communicatie, talen 6. Exacte vakken 7. Mens- en maatschappijvakken 8. Kunstvakken 9. Informatica, techniek, verzorging 10. Welke sectoren, samenvatting

22 KOERSWIJZERINDELING (klas 3)
1. Kiezen voor de toekomst 2. Mijn grondhouding 3. Beroep in bedrijf 4. Wat voor type ben ik? 5. Werk in uitvoering 6. MBO 7. Informatie verzamelen 8. Mijn studievaardigheden

23 HANDELINGSOPDRACHT klas 3
Stage + interview van een beroepsbeoefenaar Invullen keuzeformulier

24 Beroepsopleidingen na mavo

25 Mogelijke vragen Welke vervolgopleiding? Wanneer moet je inschrijven?

26 Wat doet de decaan Verstrekken van informatie van vervolgopleidingen
Begeleiden naar de inschrijving Hulp bieden bij het kiezen d.m.v. gesprekken, adviezen

27

28 MBO: BBL en BOL BBL Beroepsbegeleidende leerweg:
4 dagen werken, 1 dag naar school BOL Beroepsopleidende leerweg: 5 dagen school, stages

29 Kwalificatieniveau Vooropleiding
1. Assistentenopleiding geen 2. Basisberoepsopleiding VMBO-Bl 3. Vakopleiding VMBO-Kl/Gl/Tl 4. Middenkader-/ VMBO-kl/Gl/Tl specialistenopleiding

30 Voorbeeld binnen de Electrotechniek
Ass. Opl Assistent monteur 1 jr Basis. Opl Monteur jr Vakopl Eerste monteur jr Middenkader/ Chef monteur jr Specialist

31 Voorbeeld Economie secretarieel
Adm. Medewerkster jr Assistent secretaresse jr Secretaresse jr Directiesecretaresse/ management assistente jr

32 Voorbeeld binnen de horeca
Ass. Opl Horeca assistent 1 jr Basis. Opl Kok jr Vakopl Zelfstandige kok 3 jr Middenkader/ Horeca manager 4 jr Specialist

33 Aanmelden Het aanmelden doe je zelf!
De decaan biedt indien nodig, hulp Let op! Een vroege aanmelding verhoogt de kans op aanname. Wees er snel bij!

34 Inlichtingenformulier of doorstroomdossier: Formulier wordt i. o. m
Inlichtingenformulier of doorstroomdossier: Formulier wordt i.o.m. de leerling door de mentor of de decaan ingevuld Het doorstroomdossier wordt i.o.m. de mentor door de leerling zelf ingevuld

35 Studiekosten en –financiering www.Ib-groep.nl


Download ppt "WELKOM! Voorlichting decanaat mavo."

Verwante presentaties


Ads door Google