De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“…maar wij zien Jezus…” 20 september 2015 1 Hebreeën 2:9.

Verwante presentaties


Presentatie over: "“…maar wij zien Jezus…” 20 september 2015 1 Hebreeën 2:9."— Transcript van de presentatie:

1 “…maar wij zien Jezus…” 20 september 2015 1 Hebreeën 2:9

2 ed 2

3 3

4 4

5 Bijbelse theologie – De studie van de openbaring van de Schrift gebaseerd op het historische raamwerk zoals die in de Bijbel tot ons komt 5

6 a) Systematische theologie – De studie die antwoord geeft op de vraag: ‘wat onderwijst de hele Bijbel aangaande een gegeven onderwerp ons vandaag?’ 6

7 b) Historische theologie – De studie die antwoord geeft op de vraag: ‘hoe hebben de christenen in alle eeuwen over dit onderwerp gedacht, het onderwezen en toegepast?’ 7 Thomas van Aquinas

8 c) Filosofische theologie – De studie van Bijbelse (theologische) thema’s door gebruik te maken van beredenering, logica, menselijk inzicht en de natuur 8

9 d) Praktische theologie – De studie hoe we het beste Bijbelse (theologische) waarheden dienen toe te passen in het leven van de gemeente en de wereld 9

10 Hebreeën 2:1-9 10

11 ed 11

12 ed 12

13 ed 13

14 Jak.2:14-26 14

15 Luc.11:28 “Gezegend zijn zij die het woord van God horen en bewaren (doen, onderhouden) 15

16 Openb.1:3 “Gezegend zijn zij die de woorden van de profetie lezen en horen, en die acht slaan wat daarin geschreven staat. Want de tijd is nabij.” 16

17 Hebr.2:8 “…Nu zien wij echter nog niet dat aan Hem alle dingen onderworpen zijn 17

18 Hebr.2:8 “…zien…” = Gr. ORAO [S.3708, ὁράω] Zien 18

19 Hebr.2:8 “…zien…” = Gr. ORAO [S.3708, ὁράω] Zien Zien van de ‘verschijnselen’, beelden -mogelijk: illusie 19 3D street art

20 20

21 21

22 22

23 Hebr.2:8 “…zien…” = Gr. ORAO [S.3708, ὁράω] Zien Zien van de ‘verschijnselen’, beelden Ervaren: zien en voelen (emoties, impulsen) 23

24 ed 24

25 …een oude of een jonge vrouw…? ! 25

26 Filipp.1:21 “Leven is mij Christus… …én sterven is gewin [de hoofdprijs]” 26

27 Hebr.1:11-12 Deze aarde gaat voorbij en alle aardse zaken/ gebeurtenissen… 27

28 Hebr.1:11-12 Deze aarde gaat voorbij en alle aardse zaken/ gebeurtenissen… 28 Openb.6:12-17 Jezus in Luc.21:25-28 Petrus in Hand.2:17-21 (= citaat van Joël 2:28-32)

29 Hebr.2:9 “…maar wij zien Jezus… met heerlijkheid en eer gekroond…” Jozua (Yehoshua) = JAWEH is Redding Matt.1:21, 25 29

30 Verwijzend naar Kruis’ dood en opstanding en gezeten zijn aan rechterhand van de Majesteit (Hebr.1:3) 30

31 “…beter Verbond…” Hebr.8:6 31

32 32 Hebr.2:8 “…zien…” = Gr. ORAO [S.3708, ὁράω] Zien

33 Hebr.2:9 “…zien…” = Gr. BLEPO [S.991, βλέπω] Zien 33 Hebr.2:8 “…zien…” = Gr. ORAO [S.3708, ὁράω] Zien

34 Hebr.2:9 “…zien…” = Gr. BLEPO [S.991, βλέπω] Zien 34

35 Hebr.2:9 “…zien…” = Gr. BLEPO [S.991, βλέπω] Zien Op iets gericht zijn 35

36 Hebr.2:9 “…zien…” = Gr. BLEPO [S.991, βλέπω] Zien Op iets gericht zijn Verbaasd staan wegens dat wat je aandacht krijgt - “dat valt ons op” 36

37 Hebr.2:9 “…zien…” = Gr. BLEPO [S.991, βλέπω] Zien Op iets gericht zijn Verbaasd staan Erkennen én verwachten 37

38 Hebr.2:9 “…zien…” = Gr. BLEPO [S.991, βλέπω] (…) Herkennen én verwachten Serieuze aandacht geven aan 38

39 Hebr.2:9 “…zien…” = Gr. BLEPO [S.991, βλέπω] (…) Kijken, aandacht geven aan, met de intentie om respons te geven, iets te doen 39

40 Luc.10:21-24 “…verborgen gehouden voor wijzen en verstandigen… …aan kinderen geopenbaard…” 40

41 Luc.10:21-24 “…gezegend zijn jullie ogen die ZIEN, wat de profeten wilden zien, maar ze hebben die dingen niet gezien (…) en niet gehoord…” 41

42 13 sept. 15 – Rosh Hashanah (Joods nieuwjaar) Slot Sabbatsjaar (7 e jaar) Start Jubeljaar (50 e jaar) 42

43 23 september 2015 Yom Kippur – Grote Verzoendag 43

44 44

45 45 Dit is een boekje met Italiaanse mopjes

46 46 Dit is een boekje met Italiaanse mopjes Ik heb ze ook gelezen… Ze zijn écht héél grappig!

47 47 Dit is een boekje met Italiaanse mopjes Ik heb ze ook gelezen… Ze zijn écht héél grappig! Oké! Oké! Ik zal ze lezen

48 48 Dit is een boekje met Italiaanse mopjes Ik heb ze ook gelezen… Ze zijn écht héél grappig! Oké! Oké! Ik zal ze lezen Ik houd eigenlijk helemaal niet van humor…

49 ed 49

50 8 oktober 2014 50

51 51

52 ed 52

53 ed 53

54 ed 54

55 Matt.24:6-7 “…oorlogen… geruchten… hongersnoden… besmettelijke ziekten… aardbevingen…” 55

56 ed 56

57 ed 57

58 ed 58

59 ed 59

60 ed 60

61 ed 61

62 Hos.4:1-3 “…daarom treurt het land, en ieder die erin woont verkommert, met de dieren van het veld en de vogels in de lucht. Zelfs de vissen in de zee worden weggenomen…” 62

63 ed 63

64 ed 64

65 ed 65

66 ed 66

67 ed 67

68 Luc.17:26-30 “…als in de dagen van Noach… als in de dagen van Lot…” 68

69 1Thess.5:1-4 “’…’vrede en veiligheid’… zal een onverwacht verderf hun overkomen… 69

70 1Thess.5:1-4 “’…’vrede en veiligheid’… zal een onverwacht verderf hun overkomen… 70 MAAR u bent niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen…”

71 Wat zien wij…?! Hebr.2:9 – maar wij zien [Gr. BLEPO] Jezus… 71

72 Wat zien wij…?! Hebr.2:9 – maar wij zien [Gr. BLEPO] Jezus… Het is een keuze om erop gefocust te zijn Om er onder de indruk van te zijn 72

73 Wat zien wij…?! Hebr.2:9 – maar wij zien [Gr. BLEPO] Jezus… Het is een keuze om erop gefocust te zijn Om er onder de indruk van te zijn En niet af te dwalen (of af te drijven) en onverschillig te zijn ~ Hebr.2:1, 3 73

74 Hebr.2:9 Maar wij zien [Gr. BLEPO] Jezus… …in dit moment / deze situatie / dit huidige ‘tijdframe’ 74

75 Hebr.2:9 Maar wij zien [Gr. BLEPO] Jezus… …in dit moment / deze situatie / dit huidige ‘tijdframe’ 1.Hem zien in aanbidding Ps.27:4 “…de lieflijkheid van de Heer te aanschouwen…” Ps.27:8-9 “…ik zoek Uw aangezicht Heer…” 75

76 Hebr.2:9 Maar wij zien [Gr. BLEPO] Jezus… …in dit moment / deze situatie / dit huidige ‘tijdframe’ 2. Hem zien praktisch en actief 76 Zien om te weten… -…wat je ervan moet denken

77 Hebr.2:9 Maar wij zien [Gr. BLEPO] Jezus… …in dit moment / deze situatie / dit huidige ‘tijdframe’ 2. Hem zien praktisch en actief 77 Zien om te weten… -…wat je ervan moet denken -…hoe je het moet interpreteren

78 Matt.16:3 “…huichelaars! De aanblik van de lucht weet je wel te onderscheiden… Maar je kunt de tekenen van de tijden niet onderscheiden?!” 78

79 Hebr.2:9 Maar wij zien [Gr. BLEPO] Jezus… …in dit moment / deze situatie / dit huidige ‘tijdframe’ 2. Hem zien praktisch en actief 79 Zien om te weten -Wat je ervan moet denken -Hoe je het moet interpreteren -Wat je moet doen – hoe je op de juiste manier respons moet geven -

80 Hebr.2:9 Maar wij zien [Gr. BLEPO] Jezus… …in dit moment / deze situatie / dit huidige ‘tijdframe’ 3. Hem zien om met Hem mee-te-werken WWJD – Wat Zou Jezus Doen? “Jezus is de enige Waarheid in deze wereld van leugens” 1Petr.2:21 “…volg in Zijn voetstappen…” 80

81 Jezus als de Waarheid versus de verschijnselen, de illusies 81

82 Bijbelse Waarheid (die vrij maakt): Jezus is de komende Koning Gods Woord vertelt wat er gaat gebeuren; Openb.1:1 82

83 Bijbelse Waarheid (die vrij maakt): Jezus nodigt ons uit te ‘tekenen van de tijd’ te kennen; Matt.16:3 (Gen.1:14) 1Kor.2:9-10 “…dingen die God voorbereid heeft voor hen die Hem liefhebben” 83

84 Bijbelse Waarheid (die vrij maakt): Rom.6:13 “gevolg van zonde is de dood, maar eeuwig leven is door Jezus” Joh.3:16 “God heeft de wereld zo lief…” 84

85 Bijbelse Waarheid: Hebr.2:9 “maar wij zien Jezus” 85

86 Bijbelse Waarheid: Hebr.2:9 “maar wij zien Jezus” Hebr.8:6 “Nu heeft Jezus een zoveel voortreffelijker bediening ontvangen [als Koning en Voorbidder], zoals Hij ook van een beter verbond Middelaar is: een verbond dat in betere beloften is vastgelegd.” 86

87 87 “…maar wij zien Jezus…”


Download ppt "“…maar wij zien Jezus…” 20 september 2015 1 Hebreeën 2:9."

Verwante presentaties


Ads door Google