De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Introductie- en voorstellingsmiddag.  De gebruikers van DVC Moerland de kans bieden om te leren werken met iPads:  Op een leuke en ontspannende manier.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Introductie- en voorstellingsmiddag.  De gebruikers van DVC Moerland de kans bieden om te leren werken met iPads:  Op een leuke en ontspannende manier."— Transcript van de presentatie:

1 Introductie- en voorstellingsmiddag

2  De gebruikers van DVC Moerland de kans bieden om te leren werken met iPads:  Op een leuke en ontspannende manier  Tijdens leersessies & gezellig samenzijn in DVC Moerland (in groep)  Met de focus op ‘plezier maken’ & sociaal gebeuren en niet op ‘kunnen’  Laagdrempelig en eenvoudig;  Enkel de gemakkelijke applicaties (foto, skype, weerbericht,…)  Één applicatie per keer Met aandacht voor het individu en zijn/haar persoonlijke voorkeuren, interesses, hobby’s…

3  Vraag vanuit de provincie West-Vlaanderen om project te ontwikkelen dat: ◦ De leefsituatie van gebruikers op verschillende domeinen (wonen, zorg & welzijn) ondersteunt en versterkt ◦ De dagelijkse werking van het DVC overstijgt  Ons project wordt dus mogelijk gemaakt dankzij de steun van de Provincie West-Vlaanderen !!

4 1. Positieve beeldvorming rond ouderen (“Zij kunnen óók nog iets”) 2. Sociaal isolement doorbreken 3. Zelfredzaamheid & welzijn bevorderen  Gevoel van controle  Gevoel van competentie Zelfvertrouwen !  Ervaren van zin, betekenis  Betrokkenheid 4. Zinvolle dagbesteding aanbieden 5. Zorgverlening faciliteren en optimaliseren 6. Versterken van de leef-en woonsituatie 7. Meerwaarde bieden aan reeds bestaande projecten ( Bvb. ZIEZOC)

5  Oktober 2014: ◦ Proefdag & voorstellingsmiddag van het project  Leren kennismaken met de iPad  oktober 2014 – maart 2015: ◦ Lessenreeks met 9 leersessies in DVC en 9 individuele begeleidingssessies aan huis  Lessen worden gegeven vrijwilliger Rita Pylyser  Onder begeleiding van coördinator Emmelie en projectbegeleider Ine  Eerste les krijgt iedereen een iPad die men zowel thuis als in het DVC naar hartenlust mag gebruiken  Dit zolang men gebruiker blijft van DVC Moerland  Maart – april 2015: ◦ Evaluatie leerproces en projectjaar  April – augustus 2015: ◦ Opvolging ouderen dmv begeleiding in DVC Moerland  Juni 2015: ◦ Opstart nieuwe selectieprocedure voor nieuwe lessenreeks (september-december 2015)  …

6 1. Ouderen terug meer betrekken in de samenleving 2. Onderlinge relaties binnen de zorgunit optimaliseren en faciliteren 3. Gebruik en kennis van iPad  Bvb.: 3 applicaties kennen en gebruiken 4. Levenskwaliteit verhogen  Significante stijging van min. 10% (WHOQoL-8)  Op verschillende gebieden: levensvreugde, zelfredzaamheid, sociaal isolement, zinvolle dagbesteding,… 5. Verbetering in leef-en woonsituatie  Op gebied van verbeteren wooncomfort, thuiszorg, premies, …

7  Daar de ouderen de iPad mee naar huis mogen nemen, kunnen ze de aangeleerde applicaties thuis verder uitproberen en gebruiken, wat de zinvolle dagbesteding en sociale contactname zal bevorderen. Daarnaast zal er elke 2 weken een vrijwilliger aan huis komen (indien gewenst) om het gebruik van de iPad verder in te oefenen en ‘quality time’ met de bewoner door te brengen.  De Cubigo-applicatie = een nuttige app voor de ganse zorgunit, waarbij alle partijen op een eenvoudige en snelle manier kunnen communiceren met elkaar en ze zich meer betrokken voelen in en rond de zorg van de oudere, bvb door het zorgschriftje.

8 1. ZIEZOC  In verleden: innovatief proefproject van OCMW lokale diensten Zoc@home te Zeebrugge  Toekomst: Nieuw project ‘Online Buurten’  Mogelijkheden van nieuwe technologie aantonen waardoor ouderen langer in de thuissituatie kunnen blijven  13 ouderen leerden werken met Tablet en de app’s  Zeer succesvol parcours met goede resultaten  Gestegen kennis m.b.t. Tablet en zijn applicaties  Versterking van sociale netwerken

9 2. CUBIGO  Gratis app specifiek ontwikkeld voor ouderen  Specifiek ontwikkelde tools waardoor ouderen en hun mantelzorgers nauwer betrokken worden bij het zorgproces en de regie in eigen handen kunnen nemen  Vergroot de zelfstandigheid van de ouderen  Draagt bij tot een beter betaalbare en efficiëntere gezondheidszorg  Naast iPad ook mogelijk via Tablet, Smartphone, laptop of pc  In 2013 een IWT-award (wetenschap & innovatie) gewonnen in categorie maatschappelijke relevantie

10 3. OCMW Veurne  Woonzorgproject Veurne stelt vrijwilligers ter beschikking voor ons project  Deze krijgen een opleiding in het leren werken met iPad én het omgaan met ‘lerende’ ouderen  Fungeren als persoonlijke begeleider van de deelnemende ouderen tijdens de leersessies in het DVC & individuele begeleidingsmomenten thuis

11 4.SEL Oostende-Veurne  = Samenwerkingsinitiatief eerstelijnsgezondheidszorg  Bieden ondersteuning in de bekendmaking van ons project naar externe thuiszorgdiensten en andere

12  Pluspunten: ◦ Zelfwaarde deelnemers  Gevoelens van trotsheid en fier naar familie toe ◦ Thuisbegeleiding door persoonlijke begeleider ◦ Persoonlijke aanpak waarbij rekening werd gehouden met de interesses en hobby’s van deelnemers ◦ Kennis en interesse in iPad  Werkpunten: ◦ Groepslessen werden soms als vermoeiend en druk ervaren ◦ CEMO-applicatie werkte niet goed + weinig interesse hierin ◦ Aanleren van apps om muziek te beluisteren  Bij 80% van de deelnemers is de iPad geïntegreerd in hun dagelijks leven!

13

14

15  Uitleg grafieken: ◦ Levenstevredenheid betreffende gezondheid is gestegen ◦ Levenstevredenheid betreffende dagbesteding en de globale levenstevredenheid zijn gelijk gebleven ◦ Levenstevredenheid betreffende sociale contacten was gedurende de lessenreeks en thuisbegeleiding gestegen, maar daalde weer nadien. ◦ Algemene levenskwaliteit is gestegen (bij uitzuivering van interne locus of control en het gevoel dat men het hoofd niet kan bieden aan gebeurtenissen in het leven)

16

17  1. Hoe motiveer je ouderen het best om effectief deel te nemen aan het project om te leren werken met de iPad?  2. Hoe betrek je op een zeer concrete en actieve manier de thuiszorg in het iPad project?  3. Welke toepassingen/applicaties op de iPad zouden jullie aanleren aan de ouderen?  4. Hoe zou je na de lessenreeks de ouderen kunnen motiveren om te blijven werken met de iPad en nog nieuwe dingen aan te leren?

18

19  1. Hoe motiveer je ouderen het best om effectief deel te nemen aan het project om te leren werken met de iPad?  2. Hoe betrek je op een zeer concrete en actieve manier de thuiszorg in het iPad project?  3. Welke toepassingen/applicaties op de iPad zouden jullie aanleren aan de ouderen?  4. Hoe zou je na de lessenreeks de ouderen kunnen motiveren om te blijven werken met de iPad en nog nieuwe dingen aan te leren

20

21  Les 1: iPad: de basis + weerbericht bekijken  Les 2: Foto’s + camera  Les 3: CUBIGO: Nieuws + mijn buurt + mijn vragen  Les 4: Beeldbellen (skype)  Les 5: CUBIGO: Berichten + contacten  Les 6: CUBIGO: Recepten + radio +muziek (YouTube)  Les 7: CUBIGO: Spelletjes spelen (bvb patience)  Les 8: CUBIGO: kalender  Les 9: Internet (Safari, google)

22 1. Volledig uitgeschreven stappenplan/handleiding 2. Gedetailleerde video-instructies, stap per stap  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=60E z3BXH2Aw http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=60E z3BXH2Aw 3. Extra ondersteuning tijdens de lessen (lesgevers & vrijwilligers) én extra thuisbegeleiding door vrijwilligers (indien gewenst)

23

24

25 cubigo Sociaal contact

26 cubigo Veiligheid en zorgdiensten

27 cubigo Ontspanning & informatie

28

29

30

31

32

33 www.cubigo.com

34

35

36


Download ppt "Introductie- en voorstellingsmiddag.  De gebruikers van DVC Moerland de kans bieden om te leren werken met iPads:  Op een leuke en ontspannende manier."

Verwante presentaties


Ads door Google