De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat is er anders? 1 september 2015

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat is er anders? 1 september 2015"— Transcript van de presentatie:

1 Wat is er anders? 1 september 2015

2 Wat is er anders? Erg veel. Te veel voor een dag.
Waarom is er zoveel veranderd, en wat zijn de ontwikkelingen voor de toekomst. Norm biedt een globaal overzicht van de belangrijkste wijzigingen in het voorwoord maar koppelt deze niet aan de toepassing. Dus… veel sterkte. In vogelvlucht een paar belangrijke zonder de overige sprekers in de wielen te rijden. Wat is er anders?

3 Rubriek 720 gewone ruimten vervallen. En nu?
Wat is er anders?

4 Kenmerken en eisen deels verhuisd naar andere rubrieken
Draad in buis tenminste 2,5 mm2 verhuisd naar bepaling Voldoende contactdozen en aansluitpunten voor verlichting, bepaling n Voldoende eindgroepen om gelijktijdig van apparatuur gebruik te kunnen maken (keuken). Eventuele aparte eindgroep voor specifieke gebruikers (was 2 kVA), n Wat is er anders?

5 Kenmerken en eisen deels verhuisd naar andere rubrieken
Voor aanleg overleg tussen opdrachtgever en, indien mogelijk, gebruiker/eigenaar. Plaats bedieningsschakelaars vervallen. Verwoord in eis “doelmatig” in en “geschikte” in Vervallen combi licht en contactdozen eis van VA. Pas op “opdelen van installaties”. Ruime mogelijkheden voor flexibel installeren Wat is er anders?

6 Aardlekbeveiliging (rubriek 531)
Op een tweepolig toestel voor aardlekbeveiliging met een toegekende aanspreekstroom van ten hoogste 30 mA mogen ten hoogste vier eindgroepen zijn aangesloten. Installaties met twee of meer eindgroepen mogen niet door één toestel voor aardlekbeveiliging met een toegekende aanspreekstroom van ten hoogste 30 mA in hun geheel worden uitgeschakeld. Wat is er anders?

7 Aardlekbeveiliging (rubriek 531)
Het aansluiten van éénfase-eindgroepen op een vierpolig toestel voor aardlekbeveiliging met een toegekende aanspreekstroom van ten hoogste 30mA is niet (langer) toegelaten. Wat is er anders?

8 Gebruik 2-polige aardleks in een driefase-installatie
Wat is er anders?

9 Hoge lekstromen door ontstoorfilters in utiliteit
Informatieverwerkende apparatuur NEN-EN-IEC reeks Computerapparatuur Besturingen Signalering Scanners Etc. Max. lekstroom 3,5 mA Wat is er anders?

10 Vierpolige ALS bij drie fasen met éénfase eindgroepen als symmetrische lekstroom oplossing niet meer toegelaten Wat is er anders?

11 520.4.3 Verzonken dozen moeten voldoen aan NEN-EN-IEC 60670
Wat is er anders?

12 Metalen binnendraadbussen voor inbouwdozen in productnorm
12.9 Screw fixings Fixing means for lids, covers, cover plates, accessories, terminals, connecting devices, strain reliefs, etc. effected by screws shall be so designed and constructed that these means withstand the mechanical stresses occurring during installation and normal use. NOTE In the following country flush-type boxes shall have metal inserts and be provided with metal screws having ISO metric thread: NL. Thread-forming and thread-cutting screws intended only for mechanical assembly may be used provided they are supplied together with one of the pieces with which they are intended to be assembled. Wat is er anders?

13 705 Bedrijfsruimten en -terreinen voor landbouw, tuinbouw en veeteelt
Fotocredit: kwatrijn.com | Vista Landschapsarchitectuur & Stedenbouw Wat is er anders?

14 705 Bedrijfsruimten en -terreinen voor landbouw, tuinbouw en veeteelt
Eindgroepen met contactdozen tot en met 32 A, een aardlekbeveiliging met IΔn niet hoger dan 30 mA; Eindgroepen met contactdozen hoger dan 32 A, een aardlekbeveiliging met IΔn niet hoger dan 100 mA; Wat is er anders?

15 705 Bedrijfsruimten en -terreinen voor landbouw, tuinbouw en veeteelt
In alle overige stroomketens, behalve distributiegroepen, een aardlekbeveiliging met IΔn niet hoger dan 300 mA. OPMERKING Is een verhoogde continuïteit van stroomvoorziening nodig, dan zou de aardlekbeveiliging van 300 mA van het S-type of tijd vertraagd moeten zijn. Wat is er anders?

16 Uitgebreide potentiaal-vereffening in een koeienstal
Wat is er anders?

17 Flexibel installeren Stadskantoor voor Utrecht
Wanneer bij een installatie gebruik wordt gemaakt van nieuwe materialen, uitvindingen of methoden die leiden tot afwijkingen van de bepalingen uit deze norm, mag het uiteindelijke veiligheidsniveau van de installatie niet lager zijn dan het niveau dat zou zijn verkregen door aan deze norm te voldoen. Wat is er anders?

18 Belangrijke bepalingen
Een buigzame leiding mag worden gebruikt voor vaste aanleg indien wordt voldaan aan het bepaalde in deze norm. Wat is er anders?

19 Belangrijke bepalingen
514.2 Leidingsystemen Geleiders moeten zo zijn aangelegd of gekenmerkt dat deze kunnen worden geïdentificeerd voor inspectie, beproevingen, reparatie of wijziging van de installatie. Zie ook bepaling documentatie en het overige van rubriek 514. Wat is er anders?

20 Belangrijke bepalingen
526.3 Alle verbindingen moeten toegankelijk zijn voor inspectie, beproeving en onderhoud, met uitzondering van: een verbindingsconstructie die deel uitmaakt van materieel dat voldoet aan de van toepassing zijnde productnorm (zoals de NEN-EN-IEC 61535); enz. Wat is er anders?

21 Verlichtingsarmaturen Hoofdstuk 559
Garageverlichting Bron: Hinfelaar/Den Haag Wat is er anders?

22 Belangrijke basiseisen voor armaturen uit hoofdstuk 559
Verlichtingsarmaturen moeten voldoen aan NEN-EN-IEC reeks. Met de te verwachten thermische effecten op de omgeving moet rekening worden gehouden. Bevestigingsmiddelen moeten een gewicht van minimaal 5 kg kunnen dragen. Indien dit meer is, moet de installateur waarborgen dat het bevestigingsmiddel het gewicht van de verlichtingsarmatuur kan dragen. Wat is er anders?

23 Belangrijke basiseisen voor armaturen uit hoofdstuk 559
Eisen voor doorlussen, stekkerverbindingen, inwendige bedrading, voorschakelapparatuur, enz. 30 mA aardlekbeveiliging voor etalages van verlichting Stroboscopische effecten voor fabrieken en werkplaatsen Wat is er anders?

24 Aanvullende eisen in de hoofdstukken:
702 voor installaties in zwembaden en fonteinen; 711 voor installaties op tentoonstellingen, shows en stands; 713 voor elektrische installaties in meubilair; Wat is er anders?

25 Aanvullende eisen in de hoofdstukken:
714 voor installaties voor buitenverlichting; In telefooncellen, bushokjes, reclamezuilen, stadsplattegronden en dergelijke, moet materieel dat is uitgerust met verlichting zijn voorzien van een toestel voor aardlekbeveiliging van ten hoogste 30 mA 715 voor verlichtingsinstallaties met extra lage spanning. Wat is er anders?

26 De verdwenen rubriek 725: Elektrische bedrijfsruimten
Wat is er anders?

27 Grotendeels verhuisd naar rubriek 729 onder “beperkte toegang”
Wat is er anders?

28 Is dit in Nederland toegelaten?
Wat is er anders?

29 Nog meer … Toepassingsgebied Documentatie-eis 132.13.
Markering Berekening bij uitbreiding Beveiliging van parallelle leidingen en Kortsluitvastheid van componenten Veiligheidsvoorzieningen 560. Stuurstroomketens 557. Enz. Wat is er anders?

30 Met dank voor uw aandacht en graag tot een volgende keer.
Pouw Jongbloed Beveiligings- en beschermingsmaatregelen in de nieuwe NEN 1010


Download ppt "Wat is er anders? 1 september 2015"

Verwante presentaties


Ads door Google