De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM IN GROEP 6A. Algemene informatie avond groep 6A Voorstellen Coöperatieve werkvorm De schoolvakken Algemene zaken Vragen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM IN GROEP 6A. Algemene informatie avond groep 6A Voorstellen Coöperatieve werkvorm De schoolvakken Algemene zaken Vragen."— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM IN GROEP 6A

2 Algemene informatie avond groep 6A Voorstellen Coöperatieve werkvorm De schoolvakken Algemene zaken Vragen

3 Voorstellen - Juf Anneloes (ma, di, woe, vr) Ervaring Hobby’s In de klas gezelligheid en humor, maar ook structuur en duidelijkheid. - Juf Ria (20 woensdagen en elke donderdag) -Meester Ilja (Lio vanaf februari) Doel: extra aandacht voor de leerlingen

4 Coöperatieve werkvorm Beurtgooi 1.Je maakt een kring met je team. 2.Er wordt een opdracht gegeven door de leerkracht. 3.De leerling met de bal geeft antwoord en gooit de bal daarna door naar een ander. 4.De volgende leerling geeft antwoord en gooit de bal weer door naar de volgende. 5.Herhalen tot dat iedereen geweest is.

5 Hoe ziet een les er uit? IGDI-model Dagelijkse terugblik Doel van de les Instructie geven Begeleide inoefening Zelfstandige verwerking op eigen niveau Verlengde instructie Extra instructie waar nodig Evaluatie

6 Rekenen Pluspunt -IGDI-model -Structuur -Verschillende niveaus -Digibordsoftware

7 Rekenen Pluspunt Groep 6 Rekenen met getallen tot 10.000 Delen t/m 100 (gewone sommen + delen met rest) Kolomsgewijs optellen en aftrekken, daarna verkort. Rekenen met de verhoudingstabel Kennismaking met breuken Tafels en deeltafels beheersen!

8 Taal/spelling Taal actief IGDI-model Structuur Instapkaart/uitstapkaart Verschillende niveaus Digibordsoftware

9 Taal Taal actief Woordenschat -Per thema wordt er middels drie lessen aandacht besteed aan het consolideren van moeilijke woorden. Taal verkennen -Verkennen van tekens: dubbele punt, aanhalingstekens en komma. -Verkennen van woorden: lw, bn, zn, ww, vz. -Verkennen van werkwoorden: stam, vraagproef, getalproef, tijdproef, zelfde klankwerkwoorden, andere klankwerkwoorden en onregelmatige werkwoorden in de verleden tijd. -Verkennen van zinnen: voegwoorden, gezegde, samengestelde zinnen. -Verkennen van taalgebruik: letterlijk en figuurlijk taalgebruik

10 Vervolg taal Spreken en luisteren -Praathulp -Luisterhulp Schrijven -Idee -Schrijfhulp

11 Spelling Taal actief In groep 6 vooral de volgende strategieën: Luisterwoorden: opschrijven wat je hoort. -ng/nk Regelwoorden: het toepassen van de regels. -verkleinwoorden -v/f, s/z wisseling -korte/lange klank Weetwoorden: het inprenten van woorden. -cht/ch -ei/ij -au/ou -c klinkt als s of k

12 Vervolg spelling Dit jaar ook werkwoordspelling: Werkwoorden t.t. -f verandert in v: ik drijf, wij drijven -s verandert in z: ik reis, wij reizen -stam eindigt op –t/-d: ik bijt, hij bijt, ik word, hij wordt Voorbereidende doelen in taal: -stam -persoonsvorm zoeken (getalproef, vraagproef, tijdproef) -je/jij achter persoonsvorm in t.t.

13 Lezen Estafette 3 aanpakken: Aanpak 1 voor risicolezers Met begeleiding, extra leestijd en meer instructie. Aanpak 2 voor methodevolgers Met een klassikale basisinstructie en zelfstandig werken. Aanpak 3 voor snelle lezers Met een minimale instructie, volop zelfstandig werken en veel vrijheid in lezen. 2x basisles 1x toepassingsles: relax lezen voor aanpak 1 en 2 aandacht leerkracht voor aanpak 3

14 Begrijpend lezen Nieuwsbegrip en Nieuwsbegrip XL 1x in de week strategieles Nieuwsbegrip 1x in de week Nieuwsbegrip XL les Kinderen kunnen woordenschat thuis oefenen op: www.nieuwsbegripxl.nl Eigen gebruikersnaam en wachtwoord

15 Wereldoriëntatie IPC thema ‘Uitvindingen en machines’ Dit schooljaar een methode uitkiezen voor WO. Verkeer en topografie wordt naast IPC gegeven.

16 Overige Schrijven: geïntegreerd Engels: Take it easy -Digibordsoftware Verkeer: Klaar… over! Godsdienst -Vrijdag

17 Vervolg overige Expressie: -Muziek (zangmakers) -Handvaardigheid -Dans/drama lessenpakket van Dramacoach Gym: -Gideon gymzaal -Donderdag om 08.30 uur. Ria loopt om 08.15 uur weg. Of met Ria mee of zelf naar de gymzaal komen.

18 Huiswerk Groep 6: 1x in de week Op de dinsdag krijgen ze huiswerk of leerwerk mee. De dinsdag erop huiswerk weer inleveren of een kleine toets maken. 3x huiswerk vergeten? 10 minuten nablijven.

19 Algemene zaken Contract klassenregels Weektaak  zelfstandigheid en plannen 1x oudervertelgesprek, 1x rapportgesprek en 1x rapport (gesprek op afspraak) Aanwezigheid ouders schoolplein voor de ramen.

20 Vervolg algemene zaken Klassendienst Relax lezen spullen Briefje met handtekening bij niet douchen Klasbord code: FU7-ZFJ Facebook Gezonde traktaties E-mailadres: groep6A@obspwa.nl Telefoonnummer:06-25470523

21 Zijn er nog vragen?


Download ppt "WELKOM IN GROEP 6A. Algemene informatie avond groep 6A Voorstellen Coöperatieve werkvorm De schoolvakken Algemene zaken Vragen."

Verwante presentaties


Ads door Google