De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Advies voortgezet onderwijs op de Sint Barbaraschool

Verwante presentaties


Presentatie over: "Advies voortgezet onderwijs op de Sint Barbaraschool"— Transcript van de presentatie:

1 Advies voortgezet onderwijs op de Sint Barbaraschool
Hoe bepalen wij wat jouw advies wordt?

2 Jouw Advies Hoe komt het advies tot stand?
NIO -> intelligentie test (-> dia 1-10) Cito – toetsen + ervaringen meester(s)/juf(fen) Hoe zit dat met die verplichte eindtoets? Huiswerktraject

3 Tijdspad dit schooljaar
1 sept: informatieavond ouders 15-17 sept: NIO-drempel Oktober/november: adviesgesprekken met kind (15 min.) Januari-febr.: HW-project + kijken bij scholen Maart: def. Adviesgesprek + aanmelden bij school April: Cito eindtoets

4 Wat is de NIO en wat heb ik eraan?
De NIO staat voor: Nederlands Intelligentie Onderzoek. Het is een intelligentietest die wordt gebruikt om te meten hoe intelligent jij bent, en wáar jij intelligent in bent. Intelligentie heb je vooral gekregen van je ouders. Je kunt het trainen; je kunt het vergroten, maar je kunt er niet even voor ‘oefenen’. De uitslag is er voor ons om te kijken of wij jouw advies goed hebben ingeschat. Het is dus NIET zo, dat als je de test heeeel goed maakt, je dús ook naar een hoger niveau gaat. Of juist omgekeerd….

5 6 onderdelen De NIO bestaat uit zes onderdelen:
Drie onderdelen hebben betrekking op taal: synoniemen, analogieën en categorieën. Drie onderdelen hebben betrekking op rekenkundig inzicht: getallen, rekenen en uitslagen.

6 Voorbeelden Synoniemen – “wat is een ander woord voor:”
Bij dit onderdeel wordt de kennis en de betekenis van woorden onderzocht. Voorbeeld: dapper licht koud vrees moedig nieuw   Analogieën – “welke relatie hebben de woorden?” Dingen die op dezelfde manier een relatie met elkaar hebben. Voorbeeld:  huizen - stad | bomen - 1. takken gras bos weg stam 

7 Categorieën – “Wat is het ene woord van het andere?”
Bij dit onderdeel gaat het om het vinden van logische relaties tussen begrippen. De relaties zijn: gelijk, tegengesteld, soort, deel, oorzaak en middel. Voorbeeld:   regen - nat 1. gelijk tegengesteld soort deel oorzaak middel 

8 Getallen Deze subtest heeft betrekking op het logisch kunnen toepassen van rekenregels en rekenbewerkingen op een rij getallen. Voorbeeld:  Welk getal moet er in deze rij op het laatste getal volgen? [ ]  Rekenen Deze subtest doet een beroep op het snel en vaardig kunnen toepassen van de vier hoofdbewerkingen van het rekenen (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen). Voorbeeld 1: = 10  [ x : + - ]  Voorbeeld 2:  =   [ x : + - ] [ x : + - ] 

9 Uitslagen Onderzoekt het vermogen zich driedimensionale figuren tweedimensionaal te kunnen voorstellen en omgekeerd. Met andere woorden, het in gedachten kunnen vouwen van een figuur in het platte vlak tot een object in de ruimte en omgekeerd. Voorbeeld:

10 Welke testen worden er naast de NIO nog meer afgenomen door School en Onderwijs Service?
De PMT-K (Prestatie Motivatietest voor Kinderen) *wat vind je van school? *Wanneer maak je je huiswerk? *… Het drempelonderzoek (de leervorderingen technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en inzichtelijk rekenen) Dit zijn dezelfde soort vragen als bij de M7 en E7 toetsen

11 Hoe komen wij tot jouw advies?
De leerkracht kijkt in de les naar je werk- en leerhouding. Aan welk niveau voldoet dit kind? De leerkracht voert overleg met collega’s uit voorgaande jaren over het niveau van de leerling. De leerkracht kijkt naar de resultaten van de CITO toetsen die wij twee keer per jaar bij iedereen afnemen. De leerkracht kijkt naar de uitslag van de NIO, PMT-K en het drempelonderzoek. Uit bovenstaande punten wordt ons advies gevormd voor de keuze van het soort vervolgonderwijs dat het beste past bij jou.

12 Wanneer wordt de NIO afgenomen?
Op dinsdag 15 sept en donderdag 17 sept. Is het SOS op onze school. 15-9: ochtend NIO groep 8A Middag Drempeltoets groep 8B 17-9: Ochtend NIO groep 8B Middag Drempeltoets groep 8A

13 Huiswerktraject Wat is het en waarom?

14 Waarom een huiswerktraject
Hoe gaat het kind om met ‘werkdruk’? Op tijd inleveren Verzorgd inleveren Meer doen dan nodig is Kan het ‘presteren’ naar het geschatte niveau? Beoordeling naar niveau Heeft het hulp nodig? Onthoudt het zelf de afspraak? De stap van groep 8 naar brugklas is op meerdere vlakken ‘anders’ (groot). Huiswerk is één onderdeel hiervan; het vreemde aan huiswerk maken willen we wat wegnemen hierdoor.

15 Ervaringen van ouders Gemiddeld gaven ouders een: 7.1
Prima project op weg naar het voorgezet onderwijs. Ik vind het een goed leermoment voor de kinderen en heb gezien dat mijn kind met veel enthousiasme gestart is, dat zakte echter wel weg. ( wat ik wel verwacht had overigens) en dan is 6 weken lang. Hiermee wil ik niet zeggen dat het traject verkort moet worden hoor, want zo heeft ze wel goed ervaren wat het is om steeds huiswerk te hebben. Wellicht (nog) meer aandacht voor het plannen en agenderen. Ik merkte dat mijn kind toch nog de opdrachtformulieren thuis kwijtraakte, niet goed tevoren had gekeken wat de opdracht behelst en ook geen zicht had op hoeveelheid tijd een opdracht in beslag zou nemen. Verder alle lof! Vooral doorgaan met dit project. te veel en te moeilijk. Ik moet zeggen dat ik het nogal veel vond, twee keer per week een opdracht inleveren, dit naast de sportclubjes, muziekles en andere verplichtingen. Ik weet dat de toekomst er ook zo uit ziet op de middelbare school.

16 Hoe ziet de periode eruit?
Jan – feb. (6 à 7 weken)  van Kerst tot voorjaar 2x per week een opdracht inleveren Alle opdrachten zijn vanaf dag 1 bekend.  vooruit werken kan…. Beoordeling naar verwachte uitstroomniveau Afsluiting met Huiswerkmarkt voor (groot)ouders.

17

18 Zijn er nog vragen?


Download ppt "Advies voortgezet onderwijs op de Sint Barbaraschool"

Verwante presentaties


Ads door Google