De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichting traject Voortgezet Onderwijs Groep 8 OBS de Meander.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichting traject Voortgezet Onderwijs Groep 8 OBS de Meander."— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichting traject Voortgezet Onderwijs Groep 8 OBS de Meander

2 Schoolkeuze Het idee van de ouders zelf; De wens van het kind; Het advies van de school; Het resultaat van het onderzoek (SVL + Cito’s leerlingvolgsysteem); De uitslag van de Cito-eindtoets.

3 Een verantwoorde keuze… Wat moeten we weten voor het maken van deze verantwoorde keuze? Gegevens/informatie over de leerling; De mogelijke scholen.

4 Gegevens m.b.t. de leerling: Wat kan de leerling aan? (LVS en Cito- eindtoets ); Wat voor leerling is het? (SVL); Wat heeft de leerling geleerd? (methode toetsing).

5 SVL in groep 8 Op school afgenomen; De eigen leerkracht erbij aanwezig; De uitslag is alleen voor school en ouders.

6 Onderdelen van de verwijzing De uitslag van de Schoolvragenlijst; De resultaten van de methode-gebonden toetsen in groep 7 en 8; De resultaten van de toetsen van het leerlingenvolgsysteem; De resultaten van de Cito-eindtoets; De werkhouding van uw kind; De concentratie van uw kind; De huiswerkhouding van uw kind. Vragenlijsten voor de leerkracht/school. Vragenlijst voor de leerlingen. (SVL) (Afname door de leerkracht in de klas) Test voor het vaststellen van de aanleg (NIO) (Afname door de OBD op school in de klas en de leerkracht is hierbij ook aanwezig) Cito eindtoets

7 Vragenlijst voor de ouders Welk niveau/type onderwijs acht u voor uw kind het meest geschikt na de basisschool? Heeft uw kind zelf al eens bepaalde voorkeuren laten merken voor wat het later worden wil? Wilt u andere punten vermelden die mogelijk van belang zijn voor de aanpak op een vervolgschool en/of voor de keuze van een school voor voortgezet onderwijs na de basisschool?

8 Vragenlijst leerlingen (SVL) Ik begin vaak vanuit mezelf aan het werk. Ik vind huiswerk maken leuk. Ik ben meestal verlegen als ik een beurt krijg. Dat is zo. Dat weet ik niet. Dat is niet zo. √ √ √

9 Het resultaat van de SVL Het resultaat van de SVL is de mening van de leerling over: De motivatie; De houding ten opzichte van school; Het zelfbeeld. Vragenlijst leerkracht/school: De mening van de leerkracht over deze punten.

10 Voorlopig advies Antwoorden voor OA op het formulier voor de ouders (o.a. niveau schoolkeuze). Indruk van de adviescommissie over de schoolvorderingen en hoe de leerling zich voordoet. Het beeld van de leerling over zichzelf. (SVL) Gegevens leerlingvolgsysteem. Hieruit volgt een VOORLOPIG ADVIES. U kunt uw kind hiermee aanmelden.

11 Aanmelding Voortgezet Onderwijs Welke gegevens zijn hier voor nodig? Uitslag SVL; Het voorlopig advies van de basisschool; Aanmeldingsformulieren scholen V.O.; Identiteitskaart; Na het definitieve advies in maart, kunt u definitief inschrijven.

12 Structuur van het VO

13 Het Voortgezet Onderwijs Praktisch onderwijs:Theoretisch onderwijs: VMBO Gemengde Leerweg (LWOO*) VMBO Kaderberoepsgerichte Leerweg (LWOO) VMBO Basisberoepsgerichte Leerweg (LWOO) Indien uw kind in aanmerking komt maakt de leerkracht een aparte afspraak. Praktijkonderwijs VWO HAVO VMBO Theoretische Leerweg (LWOO*)

14 Basisvorming met 15 vakken: Nederlandse taal Engelse taal Een tweede moderne taal: Frans of Duits Geschiedenis en Staatsinrichting Aardrijkskunde Economie Wiskunde Natuur- en Scheikunde Biologie Verzorging Informatiekunde Techniek Muziek Lichamelijke Oefening Een vak uit de Beeldende vorming: Handvaardigheid of Tekenen.

15 Aandachtspunten VO Brugklassen: 1 brugjaar, 2- of 3-jarige brugperiode. Scholengemeenschap: VWO en HAVO, VMBO.

16 Factoren die een rol spelen bij de keuze Identiteit; Aansluiten bij de mogelijkheden en talenten; Begeleiding/werkwijze; Sfeer; Ervaringen van anderen; Open dagen.

17 Hoe komt u aan informatie? Inspectie: kwaliteitskaart: www.kwaliteitskaart.nl; Onderwijskrant (Telstar); Schoolgidsen van verschillende scholen. V.O. gids en vragenlijsten. (verkregen in groep 8) of zie website: www.devogids.nl

18 Vragen ???


Download ppt "Voorlichting traject Voortgezet Onderwijs Groep 8 OBS de Meander."

Verwante presentaties


Ads door Google