De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op de informatieavond van groep 7 en 8.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op de informatieavond van groep 7 en 8."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op de informatieavond van groep 7 en 8.
Dinsdag 1 september 2015

2

3 Rekenen Methode: Wizwijs Groep 7 en 8: Getalbegrip tot in miljarden
Cijferen (+,-,x, :) Breuken Kommagetallen Procenten Rekenmachine Meten: lengte, oppervlakte, inhoud, gewicht, tijd De tafels zijn hierbij erg belangrijk! U kunt uw zoon/dochter deze laten oefenen op bijv. www. onlineklas.nl.

4 Taal Methode: Taal op maat Groep 7 en 8: Spreken en luisteren
Woordenschat Taalbeschouwing: grammatica, woordenboekgebruik, leestekens. Stellen Spreekwoorden & gezegden Zinsontleding: Woordsoorten: zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord, etc. Zinsdelen: persoonsvorm, werkwoordelijk gezegde etc.

5 Spelling Methode: Taal op maat Iedere week dictee
thuis kan er ook op bloon.nl worden geoefend. categoriewoorden: (op school) les 1, 3, 5 en 7: uitgebreide instructie in de klas Les 2, 4, 6 en 8: zelfstandig werken na een korte instructie Les 1 en 2 categorie woorden Les 3 en 4 werkwoordspelling Les 5 en 6 categorie woorden Les 7 en 8 herhaling van bovenstaande Na iedere 2de, 4de, 6de en 8ste les is er een dictee. Op maandag of dinsdag krijgen de kinderen ook ‘s middags werkwoordspelling vanuit een werkboek.

6 Begrijpend lezen Methode: Nieuwsbegrip Groep 7 en 8:
Nieuws van de dag. Teksten en opdrachten die aansluiten bij de actualiteit. Dit zorgt voor betrokkenheid, enthousiasme en motivatie. Meer interesse in het nieuws en de wereld om hen heen. Vergroot woordenschat en kennis van de wereld. De kinderen werken op niveau b of c in groep 7/8 Nieuwsbegrip kan ook thuis op de pc geoefend worden via

7 Wereldoriëntatie Aardrijkskunde en Topo Geschiedenis:
Wijzer door de wereld - USA - Zuid-Amerika - Wereldwijd - Afrika - Oceanië - Azië Een belangrijk onderdeel van aardrijkskunde is het leren omgaan met een atlas Geschiedenis: Speurtocht Van prehistorie tot historie Middeleeuwen De tachtigjarige oorlog Maatschappij in beweging De 20ste eeuw De lessen zijn gebaseerd op de onderwerpen die zijn beschreven in de canon.

8 Geestelijke stromingen
Leerlingen moeten bepaalde waarden leren ontwikkelen en waarderen. Mensen moeten door respect en wederzijds begrip kunnen komen tot relaties die het mogelijk maken het gemeenschappelijke in alle mensen en in onze multiculturele samenleving te ontdekken. Aan de orde komen de vijf wereldgodsdiensten: Christendom Hindoeïsme Boeddhisme Jodendom Islam En een aantal niet religieuze stromingen: Humanisme Kapitalisme Liberalisme Socialisme Communisme Fascisme Deze methode geeft op zo objectief mogelijke wijze informatie over bovenstaande godsdiensten/stromingen.

9 Schrijven: Bevorderen van een net handschrift.
Extra aandacht voor schrijfhouding. Alle kinderen schrijven vast.

10 Verkeer Jeugd VerkeersKrant
Kinderen al vroeg wegwijs maken in het verkeer. Leren hoe ze met gevaarlijke situaties om kunnen gaan. Verkeersregels uitleggen. Jong op weg naar een goede volwassen verkeersdeelnemer. Verkeersexamen: theorie en praktijk

11 Engels: De thema’s: Kennismaken Wonen Hobby’s Eten en drinken
Tijdsaanduiding Beschrijven van personen Op straat, in de winkel, in de klas Het weer

12 Lekker lezen Alle kinderen lezen op hun eigen AVI niveau.
methode voor groep 4 t/m 8. Alle kinderen lezen op hun eigen AVI niveau. Zo kunnen kinderen de meeste vooruitgang boeken. Elke maandag, dinsdag en donderdag van uur Elke vrijdag van tot uur De meeste kinderen van groep 7 en 8 zijn AVI uit en volgen een aangepast, afwisselend programma. Dit bestaat uit: *Informatieverwerking (CITO) *Forumlezen en/of boekbesprekingen (Nederlandse of Vlaamse schrijver) * spreekbeurten/werkstukken *NieuwsbegripXL (op de computer) *Vrij lezen.

13 Natuur en techniek Methode: natuniek Thema 1: leven
Thema 2: jouw zintuigen Thema 3: omgeving Thema 4: techniek om je heen

14 Tech for fun 4x per schooljaar Op de Winkler Prins te Veendam
Vervoer ma 15-10, ma 11-1, ma 8-2, wo 6-4 Begeleiding door o.a. oud-docenten en mensen die jaren met techniek in de praktijk hebben gewerkt. Maar het belangrijkste is dat ze affiniteit hebben met de basisschoolleerlingen.

15 Vrijdag middag: Tekenen Verkeer Spreekwoorden en gezegden

16 Afspraken/aandachtspunten groep 7&8
- Elke ochtend agenda mee. -Huiswerk: dit wordt weer netjes op maandag ingeleverd op school (eerder mag natuurlijk ook.) -Samen zorgen we ervoor dat de klas netjes blijft door allemaal een taak uit voeren. We zouden het op prijs stellen als ook thuis gewerkt wordt aan het leren van de tafels! Bijvoorbeeld op: Of

17 Kiva 1x per twee weken op de donderdag, afgewisseld met muziek.
KiVa gelooft in de kracht van de groep, daarom wordt pesten opgelost in de groep. KiVa stimuleert positieve groepsvorming. KiVa gaat uit van het voorkomen van pesten. KiVa verhoogt welzijn, motivatie en schoolprestaties van alle leerlingen.

18 Afspraken schoolbreed:
*Elke maandag en vrijdag is het gruitendag. Graag fruit mee naar school geven voor in de pauze. Op woensdag, donderdag en vrijdag hopen we weer ingeloot te worden voor gratis groente/fruit *Geen snoep/kauwgom mee naar school! (Voor een traktatie is de keuze aan uzelf.) Water alleen tijdens warme dagen in een afsluitbaar flesje. *De lessen beginnen om 8.30 , daarom gaat de bel 5 min. eerder. *Wij vragen u vriendelijk het schoolplein weer te verlaten nadat u uw kinderen heeft gebracht. *Elke woensdag gym, gym is een verplicht vak . Niet meedoen? Briefje mee! Gymkleren en gymschoenen zijn verplicht. *Als uw kind afwezig is, willen we graag voor schooltijd een telefoontje. *Wij hebben een LOT team om te proberen hoofdluis buiten de deur te houden. *Oud papier inzameling. Geld komt ten goede aan alle leerlingen van de Groenling. *De brigadierregels gelden voor zowel kinderen als ouders. We stellen het op prijs dat u het goede voorbeeld geeft! * Heeft u nu of in de toekomst nog ideeën/ aandachtspunten dan kunt u deze in de ideeënbus stoppen op het leerplein!


Download ppt "Welkom op de informatieavond van groep 7 en 8."

Verwante presentaties


Ads door Google