De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het Voortgezet Onderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het Voortgezet Onderwijs"— Transcript van de presentatie:

1

2 Het Voortgezet Onderwijs

3 Het (voorlopig) advies
Algemene indruk groep 7 Eerste indruk groep 8 Leerlingvolgsysteem Cito entreetoets groep 7 Verwachte score cito eindtoets groep 8 Drempelonderzoek (TL, BL, S, R, W.S.) Werkhouding en zelfstandigheid Inzet

4 Schooltypes V.O. VWO (Voortgezet Wetenschappelijk Onderwijs)
HAVO (Hoger Algemeen Voortgezet VMBO (Voortgezet Middelbaar Beroeps Praktijkonderwijs

5 Leerwegondersteunend onderwijs
WO HBO MBO Werken 6 VWO 5 HAVO 4 V M B O PRO 3 2 1 TL GL KBL BBL Niveau 3 en 4 Niveau 2 en 3 Niveau 1 en 2 Leerwegondersteunend onderwijs

6 Alle leerlingen krijgen de eerste twee jaar dezelfde 15 vakken.
Basisvorming Alle leerlingen krijgen de eerste twee jaar dezelfde 15 vakken. Nederlands Engels Frans of Duits Geschiedenis Aardrijkskunde Economie Wiskunde Natuur- en scheikunde Lichamelijke Opvoeding Verzorging Informatiekunde Techniek Tekenen Handvaardigheid Biologie Muziek

7 Vwo 6 jaar Keuze tussen atheneum en gymnasium
Gymnasium (Grieks en Latijn) Atheneum (Grieks als keuzevak) Basisvorming 3 jaar B.B. tweede fase (= profiel en studiehuis) Actief en zelfstandig leren Voorbereiding voor het WO of HBO

8 Havo 5 jaar Basisvorming is 3 jaar
B.B. tweede fase (= profiel en studiehuis) Voorbereiding op het HBO Na havo 5 is instroming VWO 5 mogelijk

9 Vmbo 4 jaar Keuze uit verschillende sectoren
Sectoren sluiten aan bij beroepskeuze Voorbereiding op het MBO

10 Havo en vwo Na de basisvorming kiezen kinderen in de bovenbouw voor een profiel. Keuze uit 4 profielen: Natuur en Techniek Natuur en Gezondheid Economie en Maatschappij Cultuur en maatschappij

11 Sectoren in het Vmbo In het VMBO kiezen kinderen na de basisvorming voor een bepaalde sector. De 4 sectoren zijn: Techniek Economie Landbouw Zorg en Welzijn

12 Vmbo 4 leerwegen: Theoretische leerweg Gemengde leerweg
Kaderberoepsgerichte leerweg Basisberoepsgerichte leerweg

13 Theoretische leerweg Lijkt op de vroegere MAVO 6 algemene vakken
Geen beroepsgerichte vakken Sluit aan bij niveau 3 en 4 van het MBO Mogelijkheid tot doorstomen HAVO 4

14 Gemengde leerweg Theoretische- en gemengde leerweg
liggen dicht bijelkaar Vijf algemene vakken Eén beroepsgericht vak Sluit aan bij niveau 3 en 4 van het MBO

15 Kaderberoepsgerichte leerweg
Vier algemene vakken Twee beroepsgerichte vakken Sluit aan op niveau 2 en 3 van het MBO

16 Basisberoepsgerichte leerweg
Vier algemene vakken Twee beroepsgerichte vakken Sluit aan op niveau 1 en 2 van het MBO

17 LWOO Leerweg Ondersteund Onderwijs
Alleen mogelijk met KBL en BBL advies Leerachterstand of sociale problematiek Indicatie is noodzakelijk (IQ test) VMBO met LWOO- indicatie: Meer individuele begeleiding Kleinere klassen Extra hulp buiten de groep

18 Praktijkonderwijs VMBO is te moeilijk Zeer grote leerachterstand
Geen diploma maar een getuigschrift Kleine groepen Voorbereiding op een beroep

19 Tijdpad Oktober: Afname drempeltoets November:
Individuele gesprekken met knd. N.a.v. het drempelonderzoek vindt er een IQ- test plaats voor knd. die in aanmerking komen voor een LWOO- indicatie Voorlopig advies

20 Tijdpad Januari: Definitief eindadvies
Onderwijskundig rapport en rode kaart Bezoeken van open dagen op V.O. scholen Februari: Inschrijven op V.O. scholen Cito eindtoets Mei: Iedere leerling staat ingeschreven

21 Schoolkeuze Schooladvies Verwachte score cito eindtoets groep 8
Toelatingstest? Interesse, motivatie en prestatie Type kind Type school Bezoek samen met uw kind open dagen Bespreek met uw kind wat hij/zij wil

22 Bedankt voor uw aandacht!! Zijn er nog vragen en/of opmerkingen?
Tot Slot Bedankt voor uw aandacht!! Zijn er nog vragen en/of opmerkingen?


Download ppt "Het Voortgezet Onderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google