De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘Jagen in Nederland’ Plaats, datum Naam

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘Jagen in Nederland’ Plaats, datum Naam"— Transcript van de presentatie:

1 ‘Jagen in Nederland’ Plaats, datum Naam
© Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging

2 Intro spreker Naam Functietitel Waarom ben ik hier? Doelstelling vandaag Intro Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging Opgericht in 1905 leden Al jaren stabiel Accent gewijzigd – van vereniging van jagers naar vereniging voor jagers Belangenbehartiging en transparantie steeds belangrijker – veel misverstanden al dan niet bewust in de wereld geholpen Vragen? Stel ze!

3 Waarom jaagt een jager? Verbonden met de omgeving
Deelnemer in het landschap Passie & plicht Belangrijkste sheet Een jager voelt zich verbonden met zijn omgeving, die verbondenheid is niet vrijblijvend. Wij voelen ons verantwoordelijk voor de natuur in ons jachtveld Hij wil een deelnemer zijn in het landschap, geen toeschouwer Hij wil het landschap verantwoord beheren én benutten als de stand het toelaat Zo is het van oudsher – de laatste jaren steeds meer vraag vanuit overheid en landeigenaren om ook om andere redenen te jagen Werkwijze van de jager blijft altijd hetzelfde: technieken van bejaging blijven gelijk Een jager heeft altijd de lange termijn voor ogen bij het beheer van zijn veld

4 Jagen is voor jagers de mooiste manier om buiten actief te zijn, dit aspect is vele malen belangrijker dan buit maken Vaak worden jachtvelden generatieslang binnen een familie doorgegeven

5 Wie is de jager? Ruim 27.000 jagers in Nederland 90% man, 10% vrouw
Eendenkooiker / valkenier 37 % jonger dan 36 jaar Vanwege de binding tussen jachtrecht en grondbezit zijn veel boeren jachtaktehouder De hondentak van de Jagersvereniging is zeer populair, ieder jaar beginnen duizenden mensen aan de jachthondentraining

6 Wie is de Jager? Steeds meer mensen gaan jagen om zichzelf van puur en eerlijk voedsel te voorzien

7 Wie is de Jager? Jagers vinden we in alle rangen en standen binnen de samenleving

8 Jagen is geen hobby, maar een manier van leven
Het kost veel tijd om echt goed te jagen en een veld goed te beheren Jagers jagen altijd met respect voor het dier en uiterst zorgvuldig

9 Jagers oogsten waar overvloed van is, de Nederlandse natuur is dermate rijk dat Nederland een geweldig land is om te jagen

10 Jagen is het zoeken naar een evenwicht tussen vele belangen: landbouw, natuur, verkeersveiligheid en dierenwelzijn Jacht is sterk door de overheid gereguleerd, qua middelen, tijden en diersoorten

11 Jagen in Nederland : de juiste balans
Beschermen Beheren Benutten Jacht wordt altijd met feiten en cijfers onderbouwd Jacht wordt uiteengelegd in drie delen: Beschermen (van gewassen) Beheren (van populaties) Benutten (waar genoeg van is)

12 Om te voorkomen dat hongerige dieren in dermate hoge aantallen kwetsbare percelen aandoen worden allerlei vervangingsmiddelen ingezet, zoals vlaggen, vogelverschrikkers en schriklinten. Deze middelen werken echter maar even, verjaging met het geweer is dan ook onmisbaar om schade te voorkomen

13 Jagers voorkomen dat schade aan kwetsbare gewassen uit de hand kan lopen
Het is vaak zoeken naar balans tussen kwetsbare soorten en opportunistische dieren. Denk aan weidevogels, ganzen, korhoenders of korenwolven vs. vossen en kraaien

14 Jagen om te beschermen Kwetsbare gewassen Kwetsbare soorten
Invasieve exoten Wettelijk kader Bepaalde soorten zijn van elders in de Nederlandse natuur terechtgekomen en doen hier schade, denk aan nijlganzen, Canadese ganzen of de marterhond De jacht om te beschermen, schadebestrijding, is aan een strikt wettelijk kader van toestemmingen en uitvoeringsregels gebonden

15 De natuur zit nooit stil, gezonde populaties zullen groeien en zich verspreiden
In Nederland is de ruimte beperkt en worden de leefgebieden van dieren vaak ingeperkt Om te voorkomen dat populaties dusdanig groeien dat er gevaar komt voor het dierenwelzijn, landbouw en verkeer beheren jagers populaties van wilde dieren zoals edelherten, zwijnen en reeën

16 Om inzicht te krijgen de populaties tellen jagers jaarlijks op een gestandaardiseerde manier
In heel Nederland worden alle dieren in belang van de context van faunabeheer geteld

17 Jagen om te beheren Populaties Na tellingen en draagkrachtberekeningen
Volgens provinciaal faunabeheerplan Op basis van draagkrachtberekeningen wordt vervolgens gekeken of afschot nodig is en zo ja, hoeveel Iedere provincie legt in plannen vast hoe men met jacht, beheer en landbouwschade wil omgaan in meerjaarlijkse plannen

18 Als er genoeg is van een bepaalde diersoort kan daar op bescheiden schaal van worden geoogst

19 Op die manier voel je als mens een sterke binding met de natuur

20 Jagen om te benutten Alle wild wordt geconsumeerd Succesvolle soorten
Oogsten uit de natuur Jagen is leven met de seizoenen en nooit af Als jager ben je constant in het jachtveld

21 @@ De natuur verrast en verandert altijd
Het ontbreken van zekerheden geeft de jacht een geweldige aantrekkingskracht op de moderne mens

22 Wat doet een jager? Telt het wild en allerlei andere diersoorten
Rapporteert tellingen en afschot Houdt toezicht in zijn veld en omgeving Voert landschapsonderhoud uit Werkt samen met terreinbeheerders, boeren, provincie, weidevogelbeschermers, poeliers etc. Vaak bij nacht en ontij in het veld, jagers zien alles

23 Hoe word je jager? Opleiding, wettelijk verplicht Regelmatig oefenen
Gelegenheid hebben tot jagen Gedragscode Alle jagers volgen een opleiding van een jaar waarin alle facetten van jacht en natuurbeheer worden behandeld Alle jagers zijn geoefend en onderhouden hun vaardigheden Om te kunnen beschikken over een jachtwapen moeten jagers bij de politie aantonen gelegenheid tot jagen te hebben Alle jagers hebben een gedragscode voor hun omgang met mens en dier

24 De jacht krijgt een extra dimensie door het werken met jachthonden
Zij werken voor hun baas, luisteren uitstekend en zorgen ervoor dat geschoten wild bij de jager komt De opleiding van jachthonden is een belangrijke nevenactiviteit bij de jacht Het teamwork tussen baas (voorjager) en hond is een lust voor het oog

25 Tradities bij het jagen
Taal Tableau Jachthoornblazers Hubertusviering Jagers gebruiken termen die voor het publiek wat uitleg verdienen, zoals: weidelijkheid en tableau Aan het einde van de jacht wordt tableau gelegd en vaak blazen jachthoornblazers om het wild de laatste eer te bewijzen

26 Tradities bij het jagen
Taal Tableau Jachthoornblazers Hubertusviering Hoe denkt de Nederlander over jagen? Nederlanders staan steeds positiever tegenover jagen, 56 procent van de Nederlanders vindt dat duurzame benutting van wild mogelijk moet zijn – tegelijk neemt het aantal mensen dat er negatief tegenover staat af. 38% van NL is neutraal

27 Steeds meer mensen willen weten wat ze eten en zien dat wild een heel mooi product is

28 Wild: puur en eerlijk eten met een goed verhaal

29 @@ De jager maakt het mogelijk
Foto’s: Erik van Til, Reinoud van Gent, Erik de Jonge, Jeroen Verschoor en Ton heekelaar

30 © Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging
Hartelijk dank voor de aandacht! Zijn er nog vragen? © Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging


Download ppt "‘Jagen in Nederland’ Plaats, datum Naam"

Verwante presentaties


Ads door Google