De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Digitale Agenda 2020 ALV 2015 VIAG

Verwante presentaties


Presentatie over: "Digitale Agenda 2020 ALV 2015 VIAG"— Transcript van de presentatie:

1 Digitale Agenda 2020 ALV 2015 VIAG
8 mei 2015

2 Rollen Overzicht Inzicht -groslijst- Uitvoering overleg Uitvoering
Uitvoeringsoverleg (Portfolio-overleg) stuurt op: Portfolio en overgangen van projecten naar nieuwe fase Relatie met praktijk en ‘vraag’ van organisatie/ domeinen Projecten die in de fase Opschaling zitten Voorselectie projecten (welke) Uitvoering projecten (hoe) Overzicht Inzicht -groslijst- Uitvoering overleg advies Uitvoering opschaling ontdekking uitwerking Business case implementatie standaardisatie criteria criteria beheer Bestuur Commissie / Bestuur stuurt op: Bereiken ambities (agenda->agenderen) Het portfolio als geheel (balans, middelen, …) Het proces als geheel (ambitie, tempo, criteria) Stuurt niet op afzonderlijke projecten Commissie Directieraad Bestuur VNG ALV

3 Gemeentelijk Portfolio Overleg
Rollen: Portfolio en overgangen van projecten naar nieuwe fase Relatie met praktijk en ‘vraag’ van organisatie/ domeinen Projecten die in de fase Opschaling zitten Uitgangspunten: Gemeenten bepalen Goede vertegenwoordiging Niet te groot aantal personen Mandaat: Zwaarwegend advies over individuele projecten aan VNG en Cie D&I (alleen gemotiveerd afwijken) Discussie: Wie (namen/rugnummers) Welke frequentie van overleg nodig

4 Leden GPO Scenario 1: Klein houden
Kerngroep (3-4 keer per jaar bijeen): 3 – 4 Gemeentesecretarissen (link Cie, VGS, Adviesraad, fasen opschaling, …) 1 Dienstverlening (VDP/NVvB) 1 Informatievoorziening (VIAG/IMG/G4) 1 VNG (vanwege rol ondersteuning in collectivisering) Uitbreiding (2 keer per jaar bijeen): 2 Informatievoorziening (VIAG/IMG/G4) 1 KING (directeur) 3 VNG domein experts (Lokale Economie / Sociaal / Fysiek) Scenario 2: Iedereen vertegenwoordigd (3-4 keer per jaar bijeen) 1 VDP 1 NVvB 1 VIAG 1 IMG 1 G4 1 VNG (opdrachtnemer) 1 KING (opdracht uitvoering) 3 VNG domein experts (Lokale Economie / Sociaal / Fysiek)

5 Digitale Agenda 2020 ALV 2015


Download ppt "Digitale Agenda 2020 ALV 2015 VIAG"

Verwante presentaties


Ads door Google