De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkomstwoord Cas Smithuijsen directeur Boekmanstichting.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkomstwoord Cas Smithuijsen directeur Boekmanstichting."— Transcript van de presentatie:

1 Welkomstwoord Cas Smithuijsen directeur Boekmanstichting

2 De Staat van Cultuur: Lancering Cultuurindex 9 december 2013

3 3 Moderator Simon Reinink Directeur Het Concertgebouw

4 4 Presentatie Cultuurindex 2013 Marielle Hendriks Boekmanstichting Andries van den Broek Sociaal en Cultureel Planbureau Henk Vinken Coördinator dataverzameling CiN

5 Lancering

6 6 200920102011201220132014 Oktober 2009 4 jaar geleden … Grandmakers in the Arts Conference Brooklyn, New York Oktober 2010 3 jaar geleden … Boekmancongres Cultuur rekent op draagvlak Een trans-Atlantische brainstorm over effectieve advocacy en strategische dataverzameling ten behoeve van het verbreden van het maatschappelijk draagvlak December 2013 Lancering … Boekman SCP conferentie

7 7 Robert Lynch President and CEO Americans for the Arts

8 8 Randy Cohen Vice President of Local Arts Advancement at Americans for the Arts “What’s treasured, is measured”

9 9 www.artsusa.org

10 10 www.artsusa.org

11 11 Don’t invent, connect De Staat van Cultuur: Lancering Cultuurindex Nederland SCP Rapportage Cultuur Publicatie: De Staat van Cultuur Americans for the Arts National Arts Index Boekmanstichting Cultuurindex Nederland Cijferleveranciers Private fondsen

12 12 Langjarige barometer geeft hopelijk: Meer aandacht voor trends en ontwikkelingen in de cultuursector over langere termijn en zo breed mogelijk Inzichtelijk gepresenteerd en op één adres te vinden bronmateriaal Extra informatie voor gefundeerd cultuurdebat Impuls tot nieuwe cijfers én verbetering van bestaande cijfers i.s.m. de sector Waarom zijn we het gaan doen?

13 13 Zoveel mogelijk cijfers bijeengebracht en die geïndexeerd – medio 2014 ook toegankelijk via www.cultuurindex.nl Duiding van de cijfers door clustering en analyse via de publicatie Staat van Cultuur Hoe hebben we het gedaan?

14 14 Wetenschap en journalistiekIndividuele doelen makkelijk bruikbaar statistisch materiaal Cultuurinstellingen positiebepaling + versterking advocacy achtergrondmateriaal voor beleidsnota’s en business plannen Voor wie is het bruikbaar? media-aandacht voor cultuursector

15 15 betrouwbaar periodiek verzameld relevant Eisen aan gegevens

16 16 Participatie INDEX 1 index met 4 pijlers Capaciteit Geldstromen Concurrentie- kracht Apart aandacht voor thema digitalisering

17 17 11 kernindicatoren en 79 cijferreeksen Capaciteit Ondernemingen /instellingen Infrastructuur Arbeidsmarkt Geldstromen Inkomsten (excl. overheid) Overheids- bijdragen Omzet creatieve industrie Participatie Bezoek Beoefening Consumptie Concurrentie- kracht Nationaal Internationaal

18 18 105106105?? Totaalindex100 2005200720092011 Cultuurindex Nederland 2005-2011

19 19 Cultuurindex Nederland 2005-2011

20 20 Capaciteit

21 21 Infrastructuur nieuwe boektitels+ voorstellingen vrije theatersector + nieuwe films+ invloed van digitalisering Arbeidsmarkt toename in vrijwilligers+ afgestudeerden hbo+ Onderliggende trends pijler Capaciteit

22 22 Participatie

23 23 Bezoek bij musea en bioscopen+ Beoefening amateurkunstbeoefening- Consumptie boekverkopen (ook digitaal) + albumverkopen (ook digitaal) - ‘From ownership to access’: herstel muziekindustrie? Onderliggende trends pijler Participatie

24 24 Geldstromen

25 25 Inkomsten (ex subsidies) baten musea en bioscopen+ omzet muziekmarkt (ook digitaal) - Creatieve industrie omzet- Overheidbijdragen belastingenuitgaven cultuur+ exportwaarde Nederlandse muziekoptredens + giften aan cultuur- subsidies+ (gecorrigeerd voor inflatie) Onderliggende trends pijler Geldstromen

26 26 Concurrentiekracht

27 27 nieuwe Nederlandse films/totaal + nieuwe Nederlandse boektitels/totaal - NationaalInternationaal afgestudeerden kunstonderwijs/totaal + export muziek/totale export+ vrijwilligerswerk cultuur/totaal + Nederlandse galeries op kunstbeurzen - Onderliggende trends pijler Concurrentiekracht

28 28 Wij hopen dat de cultuurindex… inspireert tot reflectie op de index en tot reflectie op het culturele veld leidt tot beter geïnformeerde sector nieuwe gegevensstromen los maakt Cultuurindex Nederland

29 29 Vragen?

30

31 31 Key-note speech Arnoud Boot Hoogleraar Corporate Finance en Financiële Markten, UvA

32 32 Pauze tot 16.00 uur

33 33 Panelgesprek Tanja Mlaker – Federatie Cultuur Adriana Esmeijer - Prins Bernhard Cultuurfonds Bert Meerstadt - Concertvrienden Jet de Ranitz – AHK/Kunsten ‘92 Paul Steenhuis - NRC

34 34 Wrap-up Cas Smithuijsen directeur Boekmanstichting

35 35 Toespraak Jet Bussemaker minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

36 Met dank aan


Download ppt "Welkomstwoord Cas Smithuijsen directeur Boekmanstichting."

Verwante presentaties


Ads door Google