De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bunnik Beleid en Advies. Niet tellen maar wegen Over de zin en onzin van prestatieafspraken in de culturele sector.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bunnik Beleid en Advies. Niet tellen maar wegen Over de zin en onzin van prestatieafspraken in de culturele sector."— Transcript van de presentatie:

1 Bunnik Beleid en Advies

2 Niet tellen maar wegen Over de zin en onzin van prestatieafspraken in de culturele sector

3 Prestatie model inspanning /output performance Wat hebben we gedaan?Hoe goed hebben we het gedaan? effectWat was de toegevoegdewaarde voor de samenleving?

4 Wat hebben we gedaan? instelling Besteed budget Inzet personeel Aantal activiteiten Openstelling Aantal bezoekers Deelnemers activiteiten Bestedingen bezoekers overheid Doet de instelling wat ze beloofd heeft te doen? Is ze financieel gezond? (doelmatigheid/rechtmatighe id)= P&C vragen Hoeveel bezoek trekt de instelling? Hoe ziet dat publiek eruit? (afhankelijk van beleid)

5 Hoe goed hebben we het gedaan? instelling Informatie over relatief presteren (benchmarks) % eigen inkomsten % bereikte doelgroepen (bijv schoolgaande jeugd) Waardering bezoekers van activiteiten Waardering peers Prijzen, vermeldingen etc overheid Hoe goed heeft de instelling gepresteerd? Wat vonden de bezoekers ervan? Wat vonden anderen ervan? Hoe verhoudt dit zich tot onze eigen normen (bijv % eigen inkomsten) en tot onze eigen beleidsdoelstellingen?

6 Wat heeft het de samenleving opgeleverd? Instelling Wat hebben onze producten teweeg gebracht (bijv beleving bezoek, leeropbrengst, doorgestroomd talent) Waaruit blijkt onze maatschappelijke support (vrijwilligers, sponsoring, vrienden, samenwerkingspartners) Hoe is ons imago? overheid directe effecten, bijv Impact cultureel aanbod (op publiek, onderwijs) Cultuurtoerisme Imago als cultuurstad Omzet en werkgelegenheid cultuursector

7 Wat heeft het de samenleving opgeleverd instelling Deze effecten overstijgen instellingsniveau Instelling kan gegevens aanleveren overheid Indirecte effecten, bijv Aantrekkelijkheid woonstad (huizenprijzen, opleidingsniveau inwoners) Bijdrage aan sociale cohesie Bijdrage aan economische ontwikkeling, gentrificatie Bijdrage aan veiligheid etc


Download ppt "Bunnik Beleid en Advies. Niet tellen maar wegen Over de zin en onzin van prestatieafspraken in de culturele sector."

Verwante presentaties


Ads door Google