De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Chemische carcinogenen. Wat is kanker? Kanker is het abnormaal of ongecontroleerd groeien van nieuwe cellen. Kankercellen kunnen zich uitzaaien naar andere.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Chemische carcinogenen. Wat is kanker? Kanker is het abnormaal of ongecontroleerd groeien van nieuwe cellen. Kankercellen kunnen zich uitzaaien naar andere."— Transcript van de presentatie:

1 Chemische carcinogenen

2 Wat is kanker? Kanker is het abnormaal of ongecontroleerd groeien van nieuwe cellen. Kankercellen kunnen zich uitzaaien naar andere delen van het lichaam.

3 Wat is een carcinogeen? Iedere stof die kanker kan veroorzaken. Carcinogenen zijn chronische giffen.

4 Wat zijn mutagenen? Kunnen veranderingen aanbrengen in DNA. Hebben een nadelig effect op de vruchtbaarheid. Zijn chronische giffen.

5 Wat zijn teratogenen? Hebben een nadelig effect op het embryo of de foetus. Risicogroepen: zowel vrouwen als mannen in de vruchtbare leeftijd.

6 Welke materialen zijn carcinogeen? (1) Asbest. Bepaalde chemicaliën. Stof van bepaalde soorten hardhout. Natuurlijke producten.

7 Welke materialen zijn carcinogeen? (2) Teer en rookgassen. Ioniserende straling. Sigarettenrook. UV-straling.

8 Welke chemicaliën zijn carcinogeen? Iedere afzonderlijke stof waarvan bewezen is dat deze kanker veroorzaakt. Geldt ook voor mengsels met > 0,1 gew.% van deze stoffen. Van honderden chemicaliën is al bewezen dat ze kankerverwekkend zijn. Veel van deze chemicaliën komen we dagelijks tegen.

9 Hoe wordt carcinogeniteit bepaald? Epidemiologische studies. Dierproeven.

10 Welke chemicaliën zijn carcinogeen? AI-6: ‘Kankerverwekkende stoffen en processen’. Groep 1: voor de mens kankerverwekkend. Groep 2: waarschijnlijk kankerverwekkend voor de mens. Groep 3: mogelijk kankerverwekkend voor de mens.

11 Wettelijk kader EU-richtlijn 67/548/EEG. EU-richtlijn 90/394/EEG; PbEG L 196 ‘carcinogene agentia’ Afdeling 4.2 Arbobesluit.

12 Registratieplicht Categorie 1 en 2. Carcinogenen uit lijst van WGD. Totaal ca. 200 stoffen (en mengsels). Geldt ook voor reprotoxische stoffen.

13 Aparte regelgeving Vinylchloride. Benzeen, tetrachloorkoolstof, pentachloorethaan, 1,1,2,2- tetrachloorethaan. Propaansulton. 2-naftylamine, 4-aminodifenyl, benzidine, 4-nitrodifenyl. Asbest.

14 Wat registreren? (1) Chemische naam van de stof. Handelsnaam en percentage carcinogeen. Beschrijving proces en vrijkomende stoffen. Reden waarom de stof wordt gebruikt. Afdeling waar de stof wordt gebruikt. Soort gevaar van stof of proces.

15 Wat registreren? (2) Hoeveelheid die jaarlijks wordt gebruikt of geproduceerd. Soort werk. Aantal werknemers dat ermee in aanraking komt. Mogelijke blootstellingsroute. Genomen maatregelen.

16 Enkele ‘bekende’ carcinogenen Ethyleenoxide. Vinylchloride. Chloroform. Trichloorethyleen. Hydrazine (en zouten). Aniline. Benzeen. Benzo(a)pyreen. Formaldehyde. Acetaldehyde. Styreen. Arseen. Chroom. Cadmium. Lood. Nikkel.

17 Hoe komen carcinogenen in het lichaam? Inhalatie. Huidabsorptie Ingestie.

18 Welke organen lopen risico? Longen. Lever. Nieren. Voortplantingsorganen. Huid. Veel andere organen en weefsels.

19 Invloed op het ontstaan van kanker Dosis. Blootstellingstijd. Omgevingsfactoren. Levensomstandigheden.

20 Blootstelling voorkomen Vervangingsverplichting. Technische voorzieningen. Persoonlijke bescherming. Persoonlijke hygiëne. Werken in gecontroleerde ruimten. Decontaminatie- en noodprocedures.

21 Technische voorzieningen Ruimteventilatie > 10x per uur. Zuurkastventilatie >25 cm/sec. Locale afzuiging. Handschoenenbox. Biosafety-cabinet.

22 Persoonlijke bescherming Adembescherming. Oogbescherming. Handbescherming. Beschermende kleding.

23 Persoonlijke hygiëne Eet, drink en rook niet. Was mogelijk blootgestelde huid. Draag geen open schoenen of korte broek. Hang laboratoriumjassen in de ruimte op.

24 Etikettering Alle materialen waarin zich carcinogenen bevinden. Groep 1 en 2: R 45. Groep 3: R 40.

25 Opslag Gescheiden van andere materialen. Dubbele bescherming.

26 Algemene hygiëne Houd alle werkoppervlakken en apparatuur schoon. Alleen vochtig reinigen. Behandel afval zorgvuldig.

27 Voorzorgsmaatregelen Informatie en MSDS. Training. Beperking blootstelling.

28 Gecontroleerde ruimten Richt gecontroleerde ruimten in met op de deur een waarschuwingsteken. Beperk toegang tot ruimte. Breng onderdruk aan.

29 Noodprocedures Douche en oogspoelunit dichtbij. Decontaminatievloeistoffen. Adembescherming. Brandblusser. Calamiteitenplan.

30 Monitoring Registreren als gevaar bestaat voor gezondheid. Nodig als de MAC-waarde is overschreden. Resultaten en registratie beschikbaar stellen aan medewerker. Resultaten dertig jaar bewaren.

31 Afval Gooi afval nooit door de gootsteen of bij het gewone afval. Etiketteer het afval.

32 Beperking voorraad en afval Beperk inkoop. Vervang door andere stoffen. Maak de stoffen onschadelijk.

33 SOP’s Stel standard operation procedures (SOP’s) op. Train de medewerkers in het gebruik van de SOP’s.

34


Download ppt "Chemische carcinogenen. Wat is kanker? Kanker is het abnormaal of ongecontroleerd groeien van nieuwe cellen. Kankercellen kunnen zich uitzaaien naar andere."

Verwante presentaties


Ads door Google