De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Veranderopgave FC. Inhoud 1.Verandergroep 2.Doel en werking 3.De ontwikkelsporen 4.Planning 5.Capaciteit.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Veranderopgave FC. Inhoud 1.Verandergroep 2.Doel en werking 3.De ontwikkelsporen 4.Planning 5.Capaciteit."— Transcript van de presentatie:

1 Veranderopgave FC

2 Inhoud 1.Verandergroep 2.Doel en werking 3.De ontwikkelsporen 4.Planning 5.Capaciteit

3 1. Verandergroep Stuurgroep bestaande uit: -Raymond (voorzitter) -Sebastiaan -Martine -Niels -Marlou (secretaris) Inmiddels: -zijn 4 ontwikkelsporen benoemd -uitgangspunten voor ontwikkeling (waar kan met eigen mensen) -impact op bestaande capaciteit -planning gemaakt

4 2. Doel en werking Doel: FC-brede verandering in zowel de organisatie als werkprocessen gecreëerd door mensen zelf. Stuurgroep heeft daarbij de regierol. Werkwijze: 1.4 ontwikkelsporen benoemd 2.Elk lid van de verandergroep gaat een spoor trekken. 3.Er worden projecgroepen gevormd op inhoudelijke onderdelen binnen de sporen.

5 3. De vier ontwikkelsporen 1.Organisatie ontwikkeling (Raymond) 2.Basis op Orde (Raymond/Martine) 3.P&C cyclus (Niels) 4.Overige processen (Sebastiaan)

6 Spoor 1: Organisatie ontwikkeling (Raymond) Projecten: 1.Organisatie-ontwikkeling Doorontwikkeling FC, waarin rekening wordt gehouden met ontvlechting Controlfunctie, overgaan W&I naar Werkbedrijf en ontwikkelingen Peel 6.1. Voor de zomer een schets op hoofdlijnen (taken en werkzaamheden) van de nieuwe hoofdafdeling ‐Veel advies, weinig ondersteuning bij AC ‐Administratie te versnipperd ‐P&C-rol versterken ‐Meer dienstverlening richting rest van organisatie 2.Businesscases BLV en Inkoop Belastingen is een businesscase in het kader van Peel 6.1 waarin wordt onderzocht in hoeverre deze taak kan worden ondergebracht in Peel 6.1. Voor einde jaar GO/NO GO. 3.Cultuurtraject Belangrijk onderdeel, al dan niet ondersteund door extern bureau liefst vanuit veranderingen Helmond breed

7 Spoor 2: Basis op Orde (Raymond/Martine) Projecten Raymond 1.Herinrinchting financiële structuur Nieuwe inrichting financiële omgeving miv 2016 (rekeningschema, gebruik kostenplaatsen/kostendragers, herzien gebruik dimensies in boekingssleutel Nieuwe werkwijze t.a.v. reserves en investeringen hierin meenemen (intracomptabel) cnf. BBV-systematiek 2.Lias Enterprise 3.Vennootschapsbelasting 4.Workflow/digitalisering Begin 3-weg matching mogelijk maken Ondersteuning vanuit FC bij aanmaken verplichtingen Snel beginnen met pilot (per 1/1/2016 integraal beginnen in nieuwe structuur) Projecten Martine 5.Kwartaalafsluiting 6.Optimaliseren subadministraties (GWS, Gouw) 7.Terugdringen Schaduwadministraties

8 Spoor 3: P&C cyclus (Niels) Projecten 1.P&C processen -quick wins t.a.v. de kwaliteit van P&C-producten (Voorjaarsnota, leesbaarheid, tabellen met verticale toelichting) -Aantal vernieuwingen (Berap vanuit boekje met uitputting, prognose, toelichting op afwijkingen) -kritische blik op kalender en processen om P&C-producten te ontwikkelen 2.Managementinformatie -systeem opzetten van periodieke managementinformatie Nadenken over opzetten Datawarehouse en inrichten nieuwe Cognos-rapportages (prioriteit bij Kernteam ICT?) ‐stuurinformatie aanbieden op college, MT, afdelingsniveau

9 Spoor 4: Overige processen (Sebastiaan) Projecten: 1.Heroverweging investeringen -Nieuw afwegingskader rond investeringen opstellen met investeringsplafond onrendabele investeringen en voorportaal kansrijke investering jaren vanaf t+1 2.Heroverweging reserves -Nieuwe indeling van reserves, waarbij nut en noodzaak van reserves onder het licht worden gehouden -Uitgangspunt: niet meer voor ieder risico en beleidsterrein een eigen reserve 3.Inhuur -Eenduidig vastleggen van inhuurkrachten in administraties op basis waarvan overzicht ontstaat en nut, noodzaak en financiering blijkt

10 Concept planning

11 5. Capaciteit Inhuur (deskundigheid) Vervanging interne capaciteit invulling bestaande vacatures Interne Processen Ondersteunend med. AC (2 fte) 2 fte Adviseur (1 fte) 1 fte Basis op Orde Sr. Projectleider (1 fte)1 fte Diverse inhuur (spec. deskundigheid) 0,5 - 1 fte Unit4 (0,5 fte)0,5 fte Applicatiebeheerder (0,5 fte) 0,5 fte Informatiemanagement (0,5 fte) 0,5 fte Adviseur (0,5 fte) 0,5 fte P&C Coördinator (1 fte) 1 fte Afdelingsmanager BMI 1 fte Totaal2,0 – 2,5 fte2,5 fte4 fte


Download ppt "Veranderopgave FC. Inhoud 1.Verandergroep 2.Doel en werking 3.De ontwikkelsporen 4.Planning 5.Capaciteit."

Verwante presentaties


Ads door Google