De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiemanagement: ratio & gevoel

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiemanagement: ratio & gevoel"— Transcript van de presentatie:

1 Informatiemanagement: ratio & gevoel
Anneke Burger-Tebbens Torringa Divisie Information Officer Datum: 3 maart 2010 1

2 Een stukje achtergrond……

3 Waar gaan we het over hebben?
I De context: business & doelstellingen II Strategie: Bedrijfs Informatie Plan III Structuur: keten van onderdelen IV Sturing V Samenwerken VI Status & ontwikkelingen Vraag: Hoe begin je?

4 I De context: business & doelstellingen
Unigarant Verzekeringen ABP/ Loyalis IZA DELA Het speelveld (gebaseerd op top 5 spelers per productcategorie) Uitvaart Schade Zorg Inkomen Bank Leven Bron: Marketingplan 2008

5 I De context: business & doelstellingen
In het strategische management proces zijn er: Doelstellingen Ohra Doelstellingen GIT Kern: zoek de gezamenlijke doelstelling(en) Vraag: Hoe vind je de verbinding? Wat is daarvoor nodig? Luisteren, samenwerken, lef voor interventie (wo wij/zij denken) …….

6 II Strategie: management cyclus
veranderingen in ICT-aanbodmarkt veranderingen in de business business informatie planning evaluatie & control vernieuwing (projecten) beheer, exploitatie & onderhoud Gedachte: logische opbouw zoeken, passend bij de organisatie, neem mensen mee… 6

7 II Strategie: Business informatie planning (BIP)
producten/diensten, processen & ICT producten/diensten, processen & ICT bestaande situatie (IST) gewenste situatie (SOLL) business/ICT- projecten

8 II Strategie: BIP met Novius raamwerk

9 II Strategie: om te komen tot een BIP
Do’s Kies voor gedragen BIP-proces door zowel business als GIT Actief stakeholder management (op diverse nivo’s in de organisatie) Kerntteam, stuurgroep, klankbordgroep Interviews, workshops Anticipeer op cultuur & professionaliteit van de organisatie Claim resources Wees kritisch op benodigde kennis & competenties Bewust rollen invullen ‘wie doet wat’ Werk als (gedelegeerd) opdrachtgever aan de realisatie BIP én aan de borging & besturing! Dont’s Begin niet, zonder draagvlak stakeholders. ‘Voorkom imago van IM of IT feestje’ Verwachtingsmanagement: positioneer BIP niet als de oplossing…maar als het begin Mijn rol: nadruk op proces-begeleiding…

10 III Structuur: keten van onderdelen
Informatiemanagement de verbindingsschakel tussen informatie, organisatie en bedrijfsstrategie IM zorgt voor alignment van business strategie en IT strategie Opmerking : inzicht, win-win, transparant, communiceren op alle nivo’s

11 III Structuur: ontwerpschets IM
Project Office: Informatie management externe leveranciers Business Group IT Team Functioneel Beheer & Projectportfolio management: “Focus op Realisatie” Team Business Consultancy & Analyse: “Focus op Wat-vraag” Opmerking: Herkenning facilitaire dienstverlening?!

12 IV Sturing Doelstellingen: IM is in de kern een regieorganisatie
inrichten van het project portfolio management proces (PPM), resultaat één geïntegreerde projectenkalender en de resourceplanning (op basis van competenties). strakke sturing, duidelijke taken en verantwoordelijkheden (strategisch, taktisch, operationeel nivo) Uitvoering: eenduidige werkwijze noodzakelijk: projectmanagement en releasemangement marketing: consistent en consequent en ‘herhaling is kracht van de reclame’ (communiceren) Opmerking: gebruik kunnen maken diverse ervaringen

13 Kwaliteit en verandering
IV Sturing: project portfiolo management “hoe houden we sturing op het BIP (en de overige projecten)” SG Ohra & NSF MT IM Sturing op tijd, Kwaliteit en verandering Sturing op inhoud en kwaliteit resultaat BIP is het ‘inhoudelijk geweten’ voor Project Portfolio Management IM: Project Office Project Control IM: BPC/BPA/Group IT BA Projectadministratie Sturing op geld Opdrachtgever Projectleider ( Buss. & ICT) Projectteam

14 V Samenwerken: de keten is zo sterk als de zwakste schakel!
demand supply Informatie management externe leveranciers Group IT Business Wat verzwakt de keten: Verschillende doelstellingen Verschillende begrippenkaders Verschillende ………… Opmerking: Vereist kracht energie & levert voldoening en plezier!

15 Factoren die het willen beinvloeden
V Samenwerken Naast de harde kant is er de zachte kant; de menskant! “Mensen bepalen in belangrijke mate het succes van de verandering” “Willen” Factoren die het willen beinvloeden Geloof in de verandering Begrijpen Steun krijgen Kunnen

16 VI Status & ontwikkelingen
Wat gaat goed, wat kan beter? Goed: richting, focus, grip, imago, nieuwe taken toegevoegd (van IM naar Services met kwaliteit & klachtenmanagement, sla management) Kan beter: kwaliteit en tempo van de realisatie Glazen plafond? Denken & beelden Let op de apenrots! Maak jezelf niet klein(er), neem de ruimte Wees je bewust… Glazen muren? Denken & beelden Let op jouw rol als leidinggevende! Zoek telkens de win-win, boven de partijen en communiceer Wees je bewust… Bewust zijn? Wat zegt je hoofd, je hart, je buik……

17 VI Status & ontwikkelingen
Ontwikkeling van IT organisaties! Sterk alignment business/IT noodzakelijk, verandering gaat in hoog tempo Verandering IT organisatie van alleen kennis naar kennis & competenties Vrouwen beschikken meer over gevraagde competenties (samenwerken, luisteren, team, verbinden…): volop kansen! Imago verbetering IT is echt een issue: ‘IT als logisch stap in je loopbaan?’


Download ppt "Informatiemanagement: ratio & gevoel"

Verwante presentaties


Ads door Google