De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Waar moeten we ons druk om maken? Effectiviteit van het natuurkunde- onderwijs in 5 vwo als het gaat om het eindexamencijfer natuurkunde.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Waar moeten we ons druk om maken? Effectiviteit van het natuurkunde- onderwijs in 5 vwo als het gaat om het eindexamencijfer natuurkunde."— Transcript van de presentatie:

1 Waar moeten we ons druk om maken? Effectiviteit van het natuurkunde- onderwijs in 5 vwo als het gaat om het eindexamencijfer natuurkunde.

2 ANALYSE PCA – principal component analyse samenstel van sterk correlerende variabelen (hoofdletters) Lineaire regressie een lineair model (functie) voor de hoofdvariabele als functie van andere variabelen (bv examen cijfer).

3 Algemeen beeld

4 Jongens natuurkunde 1

5 meisjes natuurkunde 1

6 jongens natuurkunde 1,2

7 meisjes natuurkunde 1,2

8 jongens natuurkunde 1

9 meisjes natuurkunde 1

10 jongens natuurkunde 1,2

11 meisjes natuurkunde 1,2

12 GRADES Correleert met algemene intelligentie, inzicht etc. Geen invloed leerkracht alleen als selectiecriterium Plezierige leerkrachten correleren met lagere GRADES. Jongens N1: intelligentie onafhankelijk van natuurkunde(knobbel)? – andere aard van component.

13 (INTEREST) UNDERSTAND Jongens N1: begrip natuurkunde. Begrip ook in GRADES dus interesse onafhankelijk van GRADES maar zeer afhankelijk van begrip. Bepaald door docent maar ook door leerling (manier van werken, inzicht – niet jongens N1). Negatieve correlatie met cijfers voor Nederlands.

14 MED Meisjes N1: positieve correlatie ‘hard werken’ met GRADES. Opbrengst/investering alleen de moeite waard voor ‘betere’ leerling. Meisjes N12: positieve correlatie ‘hard werken’ met MED niet met GRADES. Opbrengst/investering voor iedereen de moeite waard.

15 QUALITY of work student N1,2 > N1; jongens > meisjes. Bij meisjes meer invloedrijk dan bij jongens (op begrip en interesse). Meisjes: deel opgaven gemaakt koppeling met QUANTITY (aangrijpingspunt voor leerkracht?)

16 QUANTITY of work student Positief en negatief – uiteindelijk weinig invloed op cijfer. Absoluut: N1 uur/wk > N2 uur/wk; meisjes >> jongens Jongens (vooral N1) – zesjes cultuur; alleen als leerlingen echt niets begrijpen (en minder intelligent/GRADES). Meisjes N1 juist bij hoge GRADES.

17 QUANTITY vervolg Meisjes N12 – werken meer als meer meisjes in klas (passen zich aan?). Jongens N1 – werken in kleine klassen meer dan in grote (minder sociale druk?) Meisjes N1 – werken in scholen met meer N- leerlingen meer (aandacht voor natuurkunde in vriendengroep?)

18 Groot aantal lesuren als: (minder respondenten) atheneum/ weinig N-leerlingen (vooral N12) grote gemeente (vooral N1) leerlingen jeugd buitenland (N1) leerkrachten positieve feedback leerkrachten die zich aan methode houden (N12) leerlingen werken meer buiten les minder practicum buiten de les jonge N1 (vrouwelijke N12) docenten jongere leerlingen (N12) meer inzicht (N12) geen significante invloed op examen cijfer te zien.

19 Leerkracht natuurkunde 1

20 Leerkracht natuurkunde 12

21 PLEASANT teacher Vaak ook inventief (veel variatie in activiteiten). Positieve invloed examen cijfer (uitz. meisjes N1).

22 PLEASANT vervolg N12 > N1 (bij meisjes iets minder dan bij jongens) N12 meisjes negatiever misschien omdat: meer meisjes in N12 = inhomogenere groep andere behoeften. negatieve ervaringen van sommigen leerkracht past zich aan aan meerderheid. meisjes en zeker die in N1,2 laten veel variatie zien en die is op allerlei verschillende manieren gecorreleerd. Wisselwerking tussen interesse (en begrip) en deze leerkracht.

23 DISCIPLINED teacher ‘In de hand houden’ significant plezieriger dan ‘vrij laten’. Sommige meisjes N12-studenten ook negatief. DISCIPLINE meer ‘verstandhouding’ dan ‘plezierig’. DISCIPLINE door minderheid anders ervaren.

24 DISCIPLINE vervolg Bij meisjes N12 correlatie met negatieve feedback – reden voor andere splitsing? Positieve invloed op QUANTITY vooral bij meisjes. Leerlingen werken harder (uitz. jongens N1) maar geven niet aan harder te werken… Jongens: ‘(oudere) en mannelijke docenten meer DISCIPLINE’ ??? Jongens: pos. invloed op examen cijfer (net sign.) Invloed op interesse (begrip) vooral bij meerderheid. Meisjes N1,2 niet – zit in PLEASANT?

25 ALGEMEEN LEERKRACHT Deel ‘vakbekwaam’ = invloed op interesse en begrip van leerling groot (N12>N1) Leerlingen die nooit onvoldoendes halen: Zijn verveelder bij minder PLEASANT docenten. DISCIPLINE heeft hier geen invloed op. Meisjes N12: Kleine groep zeer positief over ‘in hand houden’ zelfs deel van PLEASANT (met structuur en consequent). Maar verder juist negatief (bv. in negatieve feedback en niet plezierig). Er zijn nog docenten die meisjes niet in N12 willen hebben…

26 Gewaardeerde activiteiten Gaat samen met PLEASANT : demo’s (vrouwelijk N12); samenwerking (uitzondering mannelijk N1); klassikale lessen (N12); gebruik methode (N12: meisjes + en jongens -)

27 Inventiviteit Deze ‘inventieve leerkracht’ trekt leerlingen met lage GRADES of houdt ze vast (< GRADES). Gebruikt verschillende minder voorkomende activiteiten, zoals strategie, presentaties van leerlingen, voorbeelden uit andere vakgebieden. Jongens vooral aangetrokken door originele lesactiviteiten. Meisjes vooral aangetrokken door variatie in uitleg. Variatie in toetsvragen (uit hoofd – feiten).

28 Lessen over strategie Uitleg over manier van leren (proefwerk). Subjectief (spreiding per leerkracht groot) – lessen waardoor de leerling zich gesteund voelt? Gemiddelde frequentie: 1x per maand. N12 – harder werken en meer uit hoofd leren. Geen significante (directe) invloed op inzicht. Rol bij meisjes N12: sterke variatie en heel intergecorreleerd met andere variabelen – Is hier sprake van lessen die leerling meer of minder bevestigen in hun doen - zelfvertrouwen?

29 Huiswerk opgeven Frequentie (gemiddeld bijna elke les). Stimuleert om harder te werken (allen). Uit hoofd leren niet significant meer. Jongens N1: invloed op inzicht en examen cijfer (via DISCIPLINE?).

30 # verplichte opgaven/les > harder werken (uitgezonderd jongens N1) > uit het hoofd leren (meisjes N12; minder jongens) Geen correlatie met examen cijfer (geven zelf aan wel harder te werken, maar niet effectiever).

31 Voorbeelden uit ander vakgebied Duidelijke invloed op interesse (allen) Op begrip: veel bij meisjes N1 en niets bij jongens N12. Vaker bij leerlingen met lagere GRADES (inventieve leerkracht) maar geen invloed op cijfers (dus wel positief). Meisjes N1: > ’effectief werken’ en ‘uitgedaagd als moeilijk, maar nergens invloed op manier van werken (kwaliteit of kwantiteit)

32 Beschikbaarheid antwoorden > bij veel N-leerlingen en veel extra activiteiten Jongen N1: Correleert sterk met oudere (leeftijd) betere (GRADES) leerling met hoger opgeleide ouders even relatief veel opgaven per les. Beschikbaarheid hoger maar niet significant (dan meisjes) bij N12 wel andersom… Internet of antwoordenboeken buiten les om???


Download ppt "Waar moeten we ons druk om maken? Effectiviteit van het natuurkunde- onderwijs in 5 vwo als het gaat om het eindexamencijfer natuurkunde."

Verwante presentaties


Ads door Google