De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Les 8: Wereldbevolking 2C Vrijdag 20feb2015 2C en 2B Dinsdag 03maa2015 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Les 8: Wereldbevolking 2C Vrijdag 20feb2015 2C en 2B Dinsdag 03maa2015 1."— Transcript van de presentatie:

1 Les 8: Wereldbevolking 2C Vrijdag 20feb2015 2C en 2B Dinsdag 03maa2015 1

2 2 ALGEMEEN 7,295 miljard mensen (16februari2015) Elke dag zo’n 209 000 nieuwe mensen Ongelijkmatige verdeling over de aarde

3 3 BEVOLKINGSDICHTHEID = aantal mensen dat in een bepaald gebeid op gemiddeld 1km² woont. (#mensen/km²) BEVOLKINGSSPREIDING = verdeling van de bevolking over een gebied (gelijke – of ongelijke verdeling)

4 Bevolkings- dichtheid en -spreiding 4

5 5 BEVOLKINGSDICHTHEID FACTOREN o Klimaat o Vruchtbaarheid van de bodem o Aanwezigheid van grondstoffen o Reliëf

6 6 BEVOLKINGSDICHTHEID BEREKENEN Bevolkingsdichtheid = aantal inwoners / oppervlakte vh land VB. oppervlakte land = 500 000 km² aantal inwoners = 7 500 000 7 500 000 / 500 000 = 15

7 7 BEVOLKINGSEXPLOSIE WAT? = snelle bevolkingsgroei in korte tijd OORZAKEN?

8 8 BEVOLKINGSEXPLOSIE OORZAKEN o Hoog geboortecijfer en laag sterftecijfer ‐Betere medische voorzieningen ‐Schoner drinkwater ‐Betere sanitaire voorzieningen ‐Verbetering voedselproductie ‐Verbod op anticonceptie in sommige geloven o Immigratie

9 9 BEVOLKINGSEXPLOSIE WAT OORZAKEN GEVOLGEN?

10 10

11 11 BEVOLKINGSEXPLOSIE GEVOLGEN o Voedselschaarste o Werkloosheid o Verslechterde leefmilieu -Huisvestigingsprobleem -Lucht- en watervervuiling -Verkeersproblemen

12 12

13 13 BEGRIPPEN GEBOORECIJFER = aantal levendgeborenen / 1000 mensen per jaar STERFTECIJFER = aantal sterfgevallen / 1000 mensen per jaar  Afname bevolking  Toename bevolking

14 14 BEGRIPPEN GEBOORTEOVERSCHOT aantal geboorten > aantal sterfgevallen (meer geboortes) STERFTEOVERSCHOT aantal geboorten < aantal sterfgevallen (meer sterftgevallen)

15 15 BEGRIPPEN LEVENSVERWACHTING = gemiddeld aantal jaren dat je vanaf je geboorte te leven hebt (bereikbare leeftijd). VERGRIJZING = toename van het percentage mensen van 65 jaar en ouder.

16 16

17 17 LEEFTIJDSGRAFIEK = leeftijdsopbouw weergeven = aantal mannen en aantal vrouwen per leeftijdscategorie

18 18 LEEFTIJDSGRAFIEK Piramidemodel (Suriname 1955) -Snelle bevolkingsgroei -Hoog geboortecijfer -Hoog sterftecijfer -Lage levensverwachting

19 19 LEEFTIJDSGRAFIEK Piramidemodel (Aarde 1955) -Snelle bevolkingsgroei -Hoog geboortecijfer -Hoog sterftecijfer -Lage levensverwachting

20 20 LEEFTIJDSGRAFIEK Ui- of urnmodel (Suriname 2015) -Afnemende bevolking -Dalende geboorte- en sterftecijfer -Mensen worden steeds ouder

21 21 LEEFTIJDSGRAFIEK Ui- of urnmodel (Aarde 2015) -Afnemende bevolking -Dalende geboorte- en sterftecijfer -Mensen worden steeds ouder

22 22 LEEFTIJDSGRAFIEK Granaatmodel (Suriname 2070) -Langzame bevolkingsgroei -Laag geboorte- en sterftecijfer -Hoge levensverwachting

23 23 LEEFTIJDSGRAFIEK Granaatmodel (Wereld 2050) -Langzame bevolkingsgroei -Laag geboorte- en sterftecijfer -Hoge levensverwachting

24 24 MIGRATIE = verhuizen van de ene woonplaats naar de andere (omwille van de levensomstandigheden). Push- en pullfactoren (afstoten) (aantrekken)

25 25 MIGRATIE VORMEN o Emigratie o Immigratie o Remigratie o Urbanisatie o Transmigratie o Pendelen

26 26 MIGRATIE MOTIEVEN o Economische meer geld verdienen o Sociale gezinshereniging, huwelijk o Politieke oorlog, onderdrukking, vervolging om de godsdienst


Download ppt "Les 8: Wereldbevolking 2C Vrijdag 20feb2015 2C en 2B Dinsdag 03maa2015 1."

Verwante presentaties


Ads door Google