De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2C Vrijdag 20feb2015 2C en 2B Dinsdag 03maa2015

Verwante presentaties


Presentatie over: "2C Vrijdag 20feb2015 2C en 2B Dinsdag 03maa2015"— Transcript van de presentatie:

1 2C Vrijdag 20feb2015 2C en 2B Dinsdag 03maa2015
Les 8: Wereldbevolking 2C Vrijdag 20feb2015 2C en 2B Dinsdag 03maa2015

2 ALGEMEEN 7,295 miljard mensen (16februari2015)
Elke dag zo’n nieuwe mensen Ongelijkmatige verdeling over de aarde

3 BEVOLKINGSDICHTHEID BEVOLKINGSDICHTHEID
= aantal mensen dat in een bepaald gebeid op gemiddeld 1km² woont. (#mensen/km²) BEVOLKINGSSPREIDING = verdeling van de bevolking over een gebied (gelijke – of ongelijke verdeling)

4 Bevolkings-dichtheid en -spreiding

5 BEVOLKINGSDICHTHEID FACTOREN Klimaat Vruchtbaarheid van de bodem
Aanwezigheid van grondstoffen Reliëf

6 BEVOLKINGSDICHTHEID BEREKENEN
Bevolkingsdichtheid = aantal inwoners / oppervlakte vh land VB. oppervlakte land =  km² aantal inwoners = / = 15

7 BEVOLKINGSEXPLOSIE WAT? = snelle bevolkingsgroei in korte tijd
OORZAKEN?

8 BEVOLKINGSEXPLOSIE OORZAKEN Hoog geboortecijfer en laag sterftecijfer
Betere medische voorzieningen Schoner drinkwater Betere sanitaire voorzieningen Verbetering voedselproductie Verbod op anticonceptie in sommige geloven Immigratie

9 BEVOLKINGSEXPLOSIE WAT OORZAKEN GEVOLGEN?

10

11 BEVOLKINGSEXPLOSIE GEVOLGEN Voedselschaarste Werkloosheid
Verslechterde leefmilieu Huisvestigingsprobleem Lucht- en watervervuiling Verkeersproblemen

12

13 BEGRIPPEN GEBOORECIJFER
= aantal levendgeborenen / 1000 mensen per jaar STERFTECIJFER = aantal sterfgevallen / 1000 mensen per jaar Afname bevolking Toename bevolking

14 BEGRIPPEN GEBOORTEOVERSCHOT
aantal geboorten > aantal sterfgevallen (meer geboortes) STERFTEOVERSCHOT aantal geboorten < aantal sterfgevallen (meer sterftgevallen)

15 BEGRIPPEN LEVENSVERWACHTING
= gemiddeld aantal jaren dat je vanaf je geboorte te leven hebt (bereikbare leeftijd). VERGRIJZING = toename van het percentage mensen van 65 jaar en ouder.

16

17 LEEFTIJDSGRAFIEK = leeftijdsopbouw weergeven
= aantal mannen en aantal vrouwen per leeftijdscategorie

18 LEEFTIJDSGRAFIEK Piramidemodel Snelle bevolkingsgroei
(Suriname 1955) Snelle bevolkingsgroei Hoog geboortecijfer Hoog sterftecijfer Lage levensverwachting

19 LEEFTIJDSGRAFIEK Piramidemodel Snelle bevolkingsgroei
(Aarde 1955) Snelle bevolkingsgroei Hoog geboortecijfer Hoog sterftecijfer Lage levensverwachting

20 LEEFTIJDSGRAFIEK Ui- of urnmodel Afnemende bevolking
(Suriname 2015) Afnemende bevolking Dalende geboorte- en sterftecijfer Mensen worden steeds ouder

21 LEEFTIJDSGRAFIEK Ui- of urnmodel Afnemende bevolking
(Aarde 2015) Afnemende bevolking Dalende geboorte- en sterftecijfer Mensen worden steeds ouder

22 LEEFTIJDSGRAFIEK Granaatmodel Langzame bevolkingsgroei
(Suriname 2070) Langzame bevolkingsgroei Laag geboorte- en sterftecijfer Hoge levensverwachting

23 LEEFTIJDSGRAFIEK Granaatmodel Langzame bevolkingsgroei
(Wereld 2050) Langzame bevolkingsgroei Laag geboorte- en sterftecijfer Hoge levensverwachting

24 MIGRATIE = verhuizen van de ene woonplaats naar de andere (omwille van de levensomstandigheden). Push- en pullfactoren (afstoten) (aantrekken)

25 MIGRATIE VORMEN Emigratie Immigratie Remigratie Urbanisatie
Transmigratie Pendelen

26 MIGRATIE MOTIEVEN Economische meer geld verdienen Sociale
gezinshereniging, huwelijk Politieke oorlog, onderdrukking, vervolging om de godsdienst


Download ppt "2C Vrijdag 20feb2015 2C en 2B Dinsdag 03maa2015"

Verwante presentaties


Ads door Google