De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Geloofsbelijdenis I (1/6) ‘k geloof in God de Vader, die almachtig 1. ‘k Geloof in God de Va - der, die al - machtig he - mel en aar - de schiep, in Jezus.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Geloofsbelijdenis I (1/6) ‘k geloof in God de Vader, die almachtig 1. ‘k Geloof in God de Va - der, die al - machtig he - mel en aar - de schiep, in Jezus."— Transcript van de presentatie:

1 Geloofsbelijdenis I (1/6) ‘k geloof in God de Vader, die almachtig 1. ‘k Geloof in God de Va - der, die al - machtig he - mel en aar - de schiep, in Jezus Christus, Zoon uit God ge - boren, die Hem tot aanzijn riep, Tekst: Casper Koolsbergen

2 Geloofsbelijdenis I (2/6) mijn Heer, die van de Heil - ge Geest ontvangen, ge - bor - en uit een maagd, ge - le-den heeft ten tij - de van Pi - la - tus, on - schul - dig aan - ge - klaagd. Tekst: Casper Koolsbergen

3 Geloofsbelijdenis I (3/6) ‘k geloof in God de Vader, die almachtig 2. Hij is ge - kruisigd, stierf en is be - graven, Hij daal - de in de dood, Verrees de der - de dag, is op - ge - varen en zit voor - taan naast God, Tekst: Casper Koolsbergen

4 Geloofsbelijdenis I (4/6) vanwaar Hij op een dag te - rug zal komen als rech - ter van ‘t heel - al en al - le le - venden en al - le do - den ten oor - deel hou - den zal Tekst: Casper Koolsbergen

5 Geloofsbelijdenis I (5/6) ‘k geloof in God de Vader, die almachtig 3. De Heil - ge Geest, Hij wordt door mij be-leden. ‘k Ge - loof dat God ons geeft een kerk die heil - ig is en in de wereld als zijn ge - meenschap leeft. Tekst: Casper Koolsbergen

6 Geloofsbelijdenis I (6/6) ‘k Ge-loof dat God mijn zon - den wil ver-ge-ven, mijn li - chaam eens be - vrijdt van dood en on-dergang, en ik zal le - ven in al - le eeu- wig - heid. Tekst: Casper Koolsbergen


Download ppt "Geloofsbelijdenis I (1/6) ‘k geloof in God de Vader, die almachtig 1. ‘k Geloof in God de Va - der, die al - machtig he - mel en aar - de schiep, in Jezus."

Verwante presentaties


Ads door Google