De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie Gz.179a Lz.Joël 2: 18 – 3: 5 Ld.39: 1-5, 7, 9 Gz.106 Gz.108 Agenda aanstaande week 1/2 Zondag 24 mei Ophalen zusters: R.O. Spriensma 09:15Oppas:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie Gz.179a Lz.Joël 2: 18 – 3: 5 Ld.39: 1-5, 7, 9 Gz.106 Gz.108 Agenda aanstaande week 1/2 Zondag 24 mei Ophalen zusters: R.O. Spriensma 09:15Oppas:"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie Gz.179a Lz.Joël 2: 18 – 3: 5 Ld.39: 1-5, 7, 9 Gz.106 Gz.108 Agenda aanstaande week 1/2 Zondag 24 mei Ophalen zusters: R.O. Spriensma 09:15Oppas: Irene & Hennie 09:30Kerkdienst: br. I van Apeldoorn 14:00Kerkdienst: br. P. Zuidema 14:00Kind in Kerk (Onderbouw) Maandag 25 mei Pinksteren Informatie over de agenda van aanstaande week is overgenomen van de website gkv-haulerwijk.nl. Onjuistheden kunt u doorgeven via agenda.gkv.haulerwijk@gmail.com.

2 Liturgie Gz.179a Lz.Joël 2: 18 – 3: 5 Ld.39: 1-5, 7, 9 Gz.106 Gz.108 Agenda aanstaande week 2/2 Zondag 31 mei 09:15Oppas: Geertruida & Renske 09:30Kerkdienst: br. A. Smit 10:30Deurcollecte voor bloemen. Zie kerkblad. 14:00Kerkdienst: ds. Jac. Ophoff (Zwolle-Noord) zr. I. Baron-Jansen 14:00Kind in Kerk (Bovenbouw) 15:00Deurcollecte voor bloemen. Zie kerkblad. Informatie over de agenda van aanstaande week is overgenomen van de website gkv-haulerwijk.nl. Onjuistheden kunt u doorgeven via agenda.gkv.haulerwijk@gmail.com.

3 Liturgie Gz.179a Lz.Joël 2: 18 – 3: 5 Ld.39: 1-5, 7, 9 Gz.106 Gz.108 Jarigen aanstaande week Op 23 mei 2015 wordt jarig: zr. T. From-Mulder. Op 24 mei 2015 worden jarig: br. P. Mulder; br. B. Dijkstra. Op 28 mei 2015 worden jarig: Femke van der Vaart. zr. G. de Haan-Jongsma Op 29 mei 2015 wordt jarig: zr. M. Boonstra-Hofman. Informatie over de jarigen van aanstaande week is overgenomen uit de kerkgids. Indien u uw verjaardag niet vermeld wilt hebben op de beamer, kunt u dat doorgeven aan het BeamTeam.

4 Liturgie Gz.179a Lz.Joël 2: 18 – 3: 5 Ld.39: 1-5, 7, 9 Gz.106 Gz.108 Geen collectemuntenverkoop Zaterdag 30 mei gaan Jacob en Jannie van Breden op stap met hun Eendje, daarom is er die dag geen verkoop van collectemunten.

5 Liturgie Gz.179a Lz.Joël 2: 18 – 3: 5 Ld.39: 1-5, 7, 9 Gz.106 Gz.108 Uitleg bloemstuk Het bloemstuk wordt omringd door een cirkel van 12 lichtjes. -evenveel als het aantal discipelen- Rood is de kerkelijke kleur van de Geestkracht; licht en warmte en ook inspiratie.

6 Liturgie Gz.179a Lz.Joël 2: 18 – 3: 5 Ld.39: 1-5, 7, 9 Gz.106 Gz.108 Welkom Voorganger:ds. Organist:br. Beamist:br. Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst. De Bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © 2004/2007, tenzij anders vermeld. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Stuur voor vrijdag 18.00 uur een e-mail naar beamteam@gkv-haulerwijk.nl.

7 Liturgie Gz.179a Lz.Joël 2: 18 – 3: 5 Ld.39: 1-5, 7, 9 Gz.106 Gz.108

8 Liturgie Gz.179a Lz.Joël 2: 18 – 3: 5 Ld.39: 1-5, 7, 9 Gz.106 Gz.108 Votum en zegengroet On-zehulpisindenaamvandeHE-RE, diehe-melenaar-dege-maaktheeft.A-men.

9 Liturgie Gz.179a Lz.Joël 2: 18 – 3: 5 Ld.39: 1-5, 7, 9 Gz.106 Gz.108

10 Liturgie Gz.179a Lz.Joël 2: 18 – 3: 5 Ld.39: 1-5, 7, 9 Gz.106 Gz.108 Gezang 179a Allen: Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. Mannen: En in Jezus Christus, zijnen eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilge Geest, Vrouwen: geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven,

11 Liturgie Gz.179a Lz.Joël 2: 18 – 3: 5 Ld.39: 1-5, 7, 9 Gz.106 Gz.108 Gezang 179a Mannen: nedergedaald ter helle; ten derden dage wederom opgestaan van de doden; Vrouwen: opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.

12 Liturgie Gz.179a Lz.Joël 2: 18 – 3: 5 Ld.39: 1-5, 7, 9 Gz.106 Gz.108 Gezang 179a Mannen: Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof ene heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; Vrouwen: vergeving der zonden; wederopstanding des vlezes; en een eeuwig leven. Allen: Amen, amen, amen.

13 Liturgie Gz.179a Lz.Joël 2: 18 – 3: 5 Ld.39: 1-5, 7, 9 Gz.106 Gz.108

14 Liturgie Gz.179a Lz.Joël 2: 18 – 3: 5 Ld.39: 1-5, 7, 9 Gz.106 Gz.108 Lezen Joël 2: 18 – 3: 5 Belofte van herstel en zegen 2 18 Dan zal de HEER het opnemen voor zijn land en zich ontfermen over zijn volk. 19 De HEER geeft zijn volk dit antwoord: Ik zal jullie weer overvloedig voorzien van koren, wijn en olie. Ik zal jullie niet meer prijsgeven aan de spot van andere volken. 20 Ik zal jullie bevrijden van de vijand uit het noorden, ik zal hem verdrijven naar een dor en woest land. Ik zal hem uiteenslaan naar het oosten en naar het westen, en hem de zee in drijven. Dan zal een stank opstijgen, de geur van bederf stijgt op van hem die zulke grote daden deed.

15 Liturgie Gz.179a Lz.Joël 2: 18 – 3: 5 Ld.39: 1-5, 7, 9 Gz.106 Gz.108 Lezen Joël 2: 18 – 3: 5 21 Wees niet bang meer, akkers, barst uit in gejubel, want de HEER doet grote daden! 22 Wees niet bang meer, dieren van het veld, want een kleed van groen bedekt de woestijn, de bomen dragen volop vrucht, vijgenboom en wijnstok geven hun rijkdom. 23 En jullie, kinderen van Sion, wees blij en barst uit in gejubel om de HEER, jullie God, want hij geeft regen om je te verkwikken,- hij laat de regen overvloedig op je neerdalen, vroege regen en late regen, elk op de juiste tijd. 24 De dorsvloeren liggen weer vol met graan, de perskuipen lopen over van wijn en olie.

16 Liturgie Gz.179a Lz.Joël 2: 18 – 3: 5 Ld.39: 1-5, 7, 9 Gz.106 Gz.108 Lezen Joël 2: 18 – 3: 5 25 Ik zal jullie schadeloosstellen voor de oogst van jaren die door al die zwermen sprinkhanen is opgevreten, door mijn grote leger, dat ik op jullie had afgestuurd. 26 Je zult weer volop te eten hebben, meer dan genoeg, en je zult de naam van de HEER, je God, prijzen, want ik heb wonderbaarlijk met jullie gehandeld; nooit zal mijn volk weer te schande gemaakt worden. 27 Dan zullen jullie inzien dat ik in Israëls midden ben, dat alleen ik, de HEER, jullie God ben; nooit zal mijn volk weer te schande gemaakt worden.

17 Liturgie Gz.179a Lz.Joël 2: 18 – 3: 5 Ld.39: 1-5, 7, 9 Gz.106 Gz.108 Lezen Joël 2: 18 – 3: 5 3 1 Daarna zal zich dit voltrekken: Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft. Jullie zonen en dochters zullen profeteren, oude mensen zullen dromen dromen, en jongeren zullen visioenen zien; 2 zelfs over slaven en slavinnen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten. 3 Dan zal ik tekenen geven aan de hemel en op aarde: bloed en vuur en zuilen van rook, 4 de zon verandert in duisternis en de maan in bloed.

18 Liturgie Gz.179a Lz.Joël 2: 18 – 3: 5 Ld.39: 1-5, 7, 9 Gz.106 Gz.108 Lezen Joël 2: 18 – 3: 5 Dan komt de dag van de HEER, groot en ontzagwekkend. 5 Dan zal ieder die de naam van de HEER aanroept ontkomen: op de Sion, in Jeruzalem, is een toevlucht te vinden, zoals de HEER heeft beloofd; ieder die hij roept zal worden gered.

19 Liturgie Gz.179a Lz.Joël 2: 18 – 3: 5 Ld.39: 1-5, 7, 9 Gz.106 Gz.108

20 Liturgie Gz.179a Lz.Joël 2: 18 – 3: 5 Ld.39: 1-5, 7, 9 Gz.106 Gz.108 Lied 39: 1-5, 7, 9 Allen: 1Vrees niet, gij land, verheug u en wees blijde en dieren, weest gerust in bos en weide. Jong gras ontkiemt, de wildernis wordt groen in dit seizoen. Vrouwen: 2De wijnstok bloeit, de vijgeboom zal dragen. Dit zal een oogstfeest zijn van welbehagen. Sion, verblijd u, want de Here doet u waarlijk goed.

21 Liturgie Gz.179a Lz.Joël 2: 18 – 3: 5 Ld.39: 1-5, 7, 9 Gz.106 Gz.108 Lied 39: 1-5, 7, 9 Mannen: 3De regen zal, de vroege en de spade, u teken zijn van goedheid en genade. De beken zwellen en de vijvers zijn weer koel en rein. Vrouwen: 4Daarna doet God de hoge hemel open en antwoordt op uw bidden en uw hopen. Hij giet zijn eigen geest in overvloed op vlees en bloed.

22 Liturgie Gz.179a Lz.Joël 2: 18 – 3: 5 Ld.39: 1-5, 7, 9 Gz.106 Gz.108 Lied 39: 1-5, 7, 9 Mannen: 5Die Geest geeft 's Heren woord in kindermonden. De oude mannen dromen onomwonden. De jongelingen zien een vergezicht van vrede en licht. Vrouwen: 7Zij zullen allen op de dag des Heren, de grote, de geduchte, profeteren, zij zien de tekens van het naadrend uur: bloed, rook en vuur.

23 Liturgie Gz.179a Lz.Joël 2: 18 – 3: 5 Ld.39: 1-5, 7, 9 Gz.106 Gz.108 Lied 39: 1-5, 7, 9 Allen: 9En allen die naar 's Heren wegen vragen, die van zijn grote naam het zegel dragen, vieren in 't nieuw Jeruzalem het feest van Woord en Geest.

24 Liturgie Gz.179a Lz.Joël 2: 18 – 3: 5 Ld.39: 1-5, 7, 9 Gz.106 Gz.108

25 Liturgie Gz.179a Lz.Joël 2: 18 – 3: 5 Ld.39: 1-5, 7, 9 Gz.106 Gz.108 Preek

26 Liturgie Gz.179a Lz.Joël 2: 18 – 3: 5 Ld.39: 1-5, 7, 9 Gz.106 Gz.108

27 Liturgie Gz.179a Lz.Joël 2: 18 – 3: 5 Ld.39: 1-5, 7, 9 Gz.106 Gz.108 Gezang 106: 1-4 1God in den hoog' alleen zij eer en dank voor zijn genade, daarom, dat nu en nimmermeer ons deren nood en schade. God toont zijn gunst aan ons geslacht. Hij heeft de vrede weer gebracht; de strijd heeft thans een einde.

28 Liturgie Gz.179a Lz.Joël 2: 18 – 3: 5 Ld.39: 1-5, 7, 9 Gz.106 Gz.108 Gezang 106: 1-4 2U, Vader, U aanbidden wij, wij zingen U ter ere. Onwrikbaar staat uw heerschappij, voorgoed zult Gij regeren. Gij hebt onmetelijke macht, uw wil wordt onverwijld volbracht. Die Heer is onze Koning.

29 Liturgie Gz.179a Lz.Joël 2: 18 – 3: 5 Ld.39: 1-5, 7, 9 Gz.106 Gz.108 Gezang 106: 1-4 3O, Jezus, die de Christus zijt, des Vaders eengeboren, Gij hebt ons van de toorn bevrijd en redt wie was verloren. Gij, Lam van God, voor ons geslacht, verhoor ons roepen uit de nacht, erbarm U over allen.

30 Liturgie Gz.179a Lz.Joël 2: 18 – 3: 5 Ld.39: 1-5, 7, 9 Gz.106 Gz.108 Gezang 106: 1-4 4O Heilge Geest, ons hoogste goed, ten Trooster ons gegeven, heb dank dat Gij ons delen doet in Jezus' dood en leven. Beveilig ons in alle nood, blijf ons nabij in angst en dood, op U steunt ons vertrouwen.

31 Liturgie Gz.179a Lz.Joël 2: 18 – 3: 5 Ld.39: 1-5, 7, 9 Gz.106 Gz.108

32 Liturgie Gz.179a Lz.Joël 2: 18 – 3: 5 Ld.39: 1-5, 7, 9 Gz.106 Gz.108 Collecte 1e collecte:Zending 2e collecte:Beheer en Administratie

33 Liturgie Gz.179a Lz.Joël 2: 18 – 3: 5 Ld.39: 1-5, 7, 9 Gz.106 Gz.108

34 Liturgie Gz.179a Lz.Joël 2: 18 – 3: 5 Ld.39: 1-5, 7, 9 Gz.106 Gz.108 Gezang 108 Halleluja, eeuwig dank en ere, lof, aanbidding, wijsheid, kracht word' op aard' en in de hemel, Here, voor uw liefd' U toegebracht. Vader, sla ons steeds in liefde gade, Zoon des Vaders, schenk ons uw genade, uw gemeenschap, Geest van God, amen, zij ons eeuwig lot.

35 Liturgie Gz.179a Lz.Joël 2: 18 – 3: 5 Ld.39: 1-5, 7, 9 Gz.106 Gz.108

36 Liturgie Gz.179a Lz.Joël 2: 18 – 3: 5 Ld.39: 1-5, 7, 9 Gz.106 Gz.108 Amen A-men, a-men, a-men.

37 Liturgie Gz.179a Lz.Joël 2: 18 – 3: 5 Ld.39: 1-5, 7, 9 Gz.106 Gz.108

38 Liturgie Gz.179a Lz.Joël 2: 18 – 3: 5 Ld.39: 1-5, 7, 9 Gz.106 Gz.108 Tot ziens We hopen u de volgende dienst weer te zien.


Download ppt "Liturgie Gz.179a Lz.Joël 2: 18 – 3: 5 Ld.39: 1-5, 7, 9 Gz.106 Gz.108 Agenda aanstaande week 1/2 Zondag 24 mei Ophalen zusters: R.O. Spriensma 09:15Oppas:"

Verwante presentaties


Ads door Google